وکیل بیمه

وکیل بیمه

12 مرداد1398
وکیل بیمه

وکیل امور بیمه


در جامعه جدید و با پیشرفت تکنولوژی، مردم با مواردی مانند  بیمه شخص ثالث، صندوق تامین خسارات بدنی، بیمه حوادث و آتش سوزی و از این قبیل موارد بیمه ای سروکار دارند، اما به دلیل عدم تسلط بر قوانین، در زمان اختلافات  بیمه ای نمی دانند که ابتدا در کدام موضوع مستقیم به دادگاه مراجعه کنند و در کدام موضوع باید به بیمه ها مراجعه کنند.
در نتیجه همراه بودن افراد متخصص در این حوزه، بخصوص وکیل  متخصص و باتجربه امور بیمه ای امری ضروری است.
که میتواند باعث  صرف هزینه و وقت  شود.
قبل از هر اقدام در خصوص مسائل بیمه ای با وکیل بیمه موسسه حقوقی اساک مشورت نمایید.

وصول مطالبات بیمه


یکی از مشکلات اصلی که شرکت های بیمه با آن مواجه هستند، مطالبات معوق بیمه گذاران و مشتریان است، که بدلیل ورشکستگی بیمه گذاران، بدحسابی آنها، تخلفات کارمندان و نمایندگیها باعث ایجاد مطالبات معوق شده است.
برای
وصول مطالبات معوق  بیمه ای از وکیل امور بیمه ای و وکیل وصول مطالبات موسسه حقوقی آساک بهره مند شوید.

 

فعالان بیمه


 - شرکت های بیمه
 - نمایندگی های بیمه
 - دلالان بیمه
 - صندوق تامین خسارات بدنی

بیمه اشخاص


 - بیمه سرمایه
 - بیمه عمر
 - بیمه خسارات جانی
 - بیمه مکمل درمان

بیمه خسارات


 - بیمه اموال
 - بیمه حوادث
 - بیمه آتش سوزی

 بیمه مسئولیت


 - بیمه مسئولیت اتومبیل (شخص ثالث)
 - بیمه مسئولیت هواپیما
 - بیمه مسئولیت کشتی
 - بیمه مسئولیت متصدی حمل و نقل
 - بیمه مسئولیت کارفرما
 - بیمه مسئولیت اصناف و مشاغل

انواع بیمه


براساس ماده یک آیین نامه شماره دو شورای عالی بیمه مصوب سال 1351 انواع معاملات بیمه و شرایط عمومی بیمه نامه را مشخص کرده است.انواع بیمه به قرار ذیل است

 - بیمه زندگی
 - بیمه حوادث شخصی
 - بیمه درمانی
 - بیمه آتش‌سوزی
 - بیمه باربری‌‌
 - بیمه وسایل نقلیه
 - بیمه مسئولیت مدنی
 - بیمه تمام خطر مقاطعه‌کاری
 - بیمه پول در صندوق
 - بیمه امانت کارمندان
 - بیمه مربوط به استخراج و اکتشاف نفت و غیر
 - بیمه باربری
 - بیمه آتش سوزی
 - بیمه مسئولیت تولیدکنندگان و فروشندگان محصول
 - بیمه مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل داخلی
 - بیمه مسئولیت مدنی دارندگان ماشین آلات ساختمانی، راهسازی و کارگاهی
 

بیمه از نظر کارکرد دو نوع است- بیمه ریسک
- بیمه فعالیت

 

بیمه از نظر هدف - بیمه جبران خسارت : حسارت ها را جبران میکند.
 - بیمه سرمایه : ایجاد سرمایه گذاری برای بیمه گذار

موضوع بیمه


 بیمه اموال : شامل هرحق مالی ،که شخص برمال دارد.
 بیمه اشخاص : سلامیت جسمی و روحی یا عمر انسان موضوع عقد بیمه است.

خصوصیات عقد بیمه


 - بیمه عقد عهدی است.
 - عقد بیمه، عقد رضایی است و نیاز به تشریفات ندارد.
 - عقد بیمه، عقد لازم است ،با فوت و حجر یکی از طرفین زایل نمیشود.
 - بیمه، عقد مستمر است و مدت زمان بیمه باید تعیین شود.


دعاوی قرارداد بیمه


 - اجرای قرارداد بیمه  بوسیله دعوای حقوقی درخواست و پیگیری میشود
 - بین بیمه گر و بیمه گذار با شخص ثالث بدلیل عدم پرداخت حق بیمه یا عدم جبران خسارت دعوا مطرح شود.
 - حل اختلاف دعاوی بیمه از طریق صلح و سازش و میانجی گری و داوری براساس ماده بیست آیین نامه شماره سی و چهار بیمه اعتبار کالا
 - دعوای امور بیمه در مرجع حقوقی دادگاه یا شورای حل اختلاف براساس مبلغ خواسته مطرح میشود.
 - دعوای امور بیمه ای در مرجع کیفری در صورتیکه جرم عمد باشد زیرا بیمه مسئولیت ناشی از عمد، موضوع عقد بیمه نیست
 - دعوای بیمه در هیئت های تشخیص و حل اختلاف موضوع کار براساس ماده 157 قانون کار و براساس ماده  13 قانون مسئولیت مدنی

نحوه‌ی توجه دعوا به بیمه‌گر


 - زیان دیده مستقیم دعوا را علیه بیمه گر مطرح میکند.
 - بیمه گر باید هزینه های  حق الوکاله وکیل را پرداخت کند.
 - در دادرسی حقوقی، بیمه گر میتواند به عنوان شخص ثالث وارد دعوا شود.
 - براساس ماده بیست و دو  قانون اصلاح بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه زمینی، بیمه گر میتواند وارد دعوای کیفری شود.

 

مطالبه خسارت از بیمه و مستندات  قانونی

قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه زمینی در مقابل شخص ثالث‌ مصوب (بیست و سه دی هزار و سیصد و چهل و هفت)
‌ماده یک - کلیه دارندگان وسایل نقلیه( اشخاص حقیقی یا‌حقوقی) مسئول جبران خسارات بدنی و مالی به شخص ثالث میباشند.
ماده دو - کلیه اشخاصی که  بدلیل حوادث  ناشی از وسایل نقلیه موتوری زمینی،  دچار زیان‌های بدنی یا مالی می‌شوند، شخص  ثالث میباشند بغیر از اشخاص زیر:
 - بیمه‌گذار - مالک - یا راننده وسیله نقلیه مسئول حادثه
 - کارکنان بیمه‌گذار مسئول حادثه حین کار و انجام وظیفه
 - همسر و پدر و مادر و اولاد اولاد و اجداد تحت تکفل بیمه‌گذار در صورتی که سرنشین وسیله نقلیه‌ای باشند که راننده یابیمه‌گذار مسئول‌حادثه باشد.
تبصره – اگر دو وسیله نقلیه  باهم تصادف کنند رانندگان آن  در برابر یکدیگر شخص ثالث میباشند.اعم از اینکه مالک وسیله باشند یا نباشند.
ماده چهار- موارد ذیل از شمول بیمه موضوع این قانون خارج میباشد: 
 - خسارات بدلیل  فرس ماژور از قبیل جنگ ، سیل، زلزله
 - خسارات وارد به محمولات وسایل نقلیه مورد بیمه.
 - خسارات مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواکتیو
 - خسارات وارد به متصرفین غیر قانونی وسایل نقلیه یا به رانندگان فاقد گواهینامه رانندگی
 - خسارات ناشی از محکومیت جزایی و پرداخت جرایم
 - خسارات ناشی از حوادثی که در خارج از کشور اتفاق می‌افتد مگر این که توافقی بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار در این موضوع شده باشد
ماده شش - بیمه‌گر ملزم به جبران کلیه خسارات وارد به اشخاص ثالث است.
 - بر اساس قانون بیمه مصوب 7 اردیبهشت ماه 1316 و ماده شش قانون بیمه اجباری..و اصول کلی قراردادها از جمله مفاد ماده ده قانون مدنی که براساس آن  قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد کرده اند، اگر خلاف قانون نباشد نافذ است و بیمه گذار باید خسارت را پرداخت کند.
 - در خصوص خسارت از کار افتادگی در صورتیکه شخص با بیمه قرارداد داشته باشد، امکان پذیر است.
 - اگر قراردادی در مورد وسایل نقلیه وجود نداشته باشد ،در مورد خسارت بدنی به ثالث در حدود تعهد بیمه با حکم دادگاه پرداخت دیه توسط بیمه انجام میشود و بیمه نسبت به مازاد آن تعهدی ندارد.
 - پرداخت بیمه از کار افتادگی مربوط به کارگر و کارفرما است که قبلا باید توسط کارفرما پرداخت گردد.

 

دادگاه صالح در رسیدگی به دعاوی بیمه


 - در صورت اختلاف بین بیمه گر و بیمه گذار مرجع صالح رسیدگی به دعوا، مرجع قضایی است.
 - براساس ماده ده قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی به دعوا در صلاحیت دادگاه عمومی و انقلاب است.
 - براساس ماده یازده قانون آیین دادرسی مدنی، دعوا را میتوان در دادگاه  محل اقامت شرکت بیمه مطرح کرد.
 - همچنین میتوان دعوا را در دادگاه محل وقوع حادثه مطرح کرد.
 - اگر شرکت بیمه شعبات مختلف داشته باشد، دعوا در حوزه قضایی دادگاهی مطرح مبشود که شعبه طرف معامله یا قرارداد در آن حوزه باشد.
 - در صورت برچیده شدن  شعبات مختلف بیمه ، دعوا در دادگاه محل اقامت شرکت اصلی بیمه  مطرح میشود.

 

مقررات کیفری قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در حوادث ناشی از وسایل نقلیه

 - ماده پنجاه و نه : اگر حقوق قانونی صندوق از طرف بیمه گر یا نمایندگی آن پرداخت نشود و درآمدهای صندوق در غیر از موارد تصریح شده قانونی  مصرف شود و عدم اجرای تکالیف مقرر در ماده (45 ، 46، 48) این قانون علاوه بر تخلف اداری یا انتظامی دخل و تصرف در وجوه عمومی است.
 - ماده شصت : فروش هر نوع بیمه نامه یا انجام عملیات بیمه گری و نمایندگی بدون مجوز قانونی در حکم کلاهبرداری میباشد و مرتکب به مجازات جرم کلاهبرداری محکوم و علاوه برآن باید خسارت وارده را به زیاندیده یا صندوق به نرخ روز جبران کند.
 - ماده شصت ویک : هرکس با انجام اعمال متقلبانه مانند صحنه سازی صوری تصادف، تعویض خودرو یا ایجاد خسارت عمدی، وجوهی را بابت خسارت دریافت کند، به حبس تعزیری درجه شش و جزای نقدی معادل دو برابر وجوه دریافتی محکوم میگردد. شروع به جرم درج شده  در این ماده علاوه بر مجازات مقرر برای شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی، مستوجب جزای نقدی درجه پنج است.
 - ماده شصت و دو : اگر شخص  برخلاف واقع به عنوان راننده وسیله نقلیه مسبب حادثه خود را معرفی کند، به مجازات حبس درجه هفت محکوم میگردد. راننده نیز چنانچه در این امر تبانی کرده باشد به مجازات مذکور محکوم میشود.
 - ماده شصت و سه : اگر مسئولیت مسبب حادثه شامل تعهدات بیمه گر باشد جز در مورد ماده پانزده این قانون، مقررات مربوط به نحوه اجرای محکومیتهای محکومیتهای مالی در خصوص وی قابل اجرا نمیباشد.

 
وکیل امور بیمه ای موسسه حقوقی آساک

موسسه حقوقی آساک با بهره مندی از مشاوران و متخصصین امور بیمه در تمامی زمینه ها آماده ارائه خدمات بیمه ای به فعالان صنعتی، بازرگانی، حمل و نقل و ….در عرصه داخلی و بین المللی  است.


 
در صورتی که نیاز به مشاوره حقوقی حضوری یا آنلاین با برترین تیم وکلای امور بیمه ای دارید با موسسه حقوقی آساک تماس بگیرید .
گروه حقوقی آساک، امکان مشاوره درباره وصول مطالبات بیمه ای و همچنین تهیه
و
تنظیم قراردادهای  بیمه  را برای عزیزان دارد.
برای دریافت
مشاوره حقوقی تلفنی تماس بگیرید.

09381690900
 
 

نظرات
5/5 0 0 0
ارسال نظر