وکیل مشارکت در ساخت

وکیل مشارکت در ساخت

21 اردیبهشت1398
وکیل مشارکت در ساخت

مشارکت در ساخت


از جمله قراردادهایی است که رواج زیادی یافته است. این نوع ‌قرارداد برای طرفین قرارداد یعنی مالک و سازنده دارای فوایدی است. از طرفی مالک با آورده زمین ملک خود و انتقال درصدی از مالکیت سهام ساختمان، خود را از قید دردسرها و هزینه‌های ساخت و ساز رها می‌کند. از طرف دیگر سازنده با تقبل هزینه‌های ساخت و ساز و بدون نیاز به خرید ملک، درصدی از مالکیت ساختمان را بعد از اتمام تحویل می‌گیرد. سهم مالک و سازنده پس از اتمام کار با تقسیم بندی واحدهای ساخته شده بین طرفین انجام می‌گردد. امروزه ‌قرارداد مشارکت در ساخت و ساز تبدیل به متداول‌ترین قرارداد ساخت و ساز شده است. از این‌رو ‌تنظیم ‌قرارداد مشارکت در ساخت و ساز از اهمیت بالایی برخوردار شده است. در موارد بسیاری پیش آمده است که مالک و سازنده تنها اکتفا به عقد قرارداد در دفاتر مشاور املاک نموده‌اند. در اینگونه موارد پس از بروز مشکل، طرفین نیاز به وکیل برای
قبول داوری و حکمیت پیدا می‌کنند. 
تنظیم قرارداد بدون حضور وکیل امری بسیار پر ریسک خواهد بود.


نحوه ‌تنظیم ‌قرارداد مشارکت در ساخت و سازدر نحوه ‌تنظیم ‌قرارداد مشارکت در ساخت و ساز، از آنجایی که این نوع قرارداد، جدا از فواید آن برای طرفین دارای مباحث حقوقی پیچیده‌ای است، لذا ‌تنظیم قرارداد بدون حضور وکیل امری بسیار پر ریسک خواهد بود. مسائل و تعهدات بسیاری حین اجرای قرارداد وجود دارد که تنها با وجود یک وکیل حقوقی مجرب قابل اجرا خواهد بود. هنگام ‌تنظیم قرارداد مشارکت در ساخت و ساز باید مسائلی همانند تعهدات طرفین قرارداد (مالک یا مالکین و سازنده یا سازندگان)، قدر السهم طرفین، موضوع قرارداد، تابعیت قرارداد، مشخصات سازه جدید التاسیس، زمان پیش فروش، برنامه زمانبندی، زمان و نحوه انتقال قدرالسهم، تخلفات حاصل از ساخت و ساز، حدود اختیارات مالک و مشارکت وی در اجرای پروژه، جرایم تاخیر در اجرای تعهدات، شرایط فسخ قرارداد، حدود مشخصات فنی، مصالح مورد استفاده و کیفیت و برند آن، مرجع حل اختلاف در زمان بروز اختلاف و موارد مربوط به اضافه بنا رعایت گردد. 
 

انواع قراردادهای مشارکت در ساخت در ‌تنظیم قرارداد


‌انواع قراردادهای مشارکت در ساخت در ‌تنظیم قرارداد به نحوه اجرای تعهدات میان طرفین باز می‌گردد. از ‌انواع قراردادهای مشارکت در ساخت و ساز می‌توان به مشارکت معمولی، سهمی، تهاتری، معاوضه‌ای و تکمیلی اشاره کرد. مشارکت معمولی و قدرالسهم بیش از سایر ‌انواع قراردادهای مشارکت در ساخت متداول است. در ‌تنظیم قرارداد مشارکت در ساخت معمولا قدرالسهم طرفین بصورت ۶۰-۴۰ تعیین می‌شود. در این صورت پس از اتمام پروژه مثلا یک ساختمان ۵ واحدی بصورت ۳ واحد برای مالک و ۲ واحد برای سازنده در نظر گرفته می‌شود. یکی دیگر از ‌انواع قراردادهای مشارکت در ساخت رایج مشارکت سهمی است. در این روش بخشی از زمین را سازنده خریداری و هنگام ‌تنظیم قرارداد مشارکت در ساخت با محاسبه ارزش زمین خریداری شده، قدرالسهم طرفین تعیین می‌گردد.
همانطور که می‌بینید ‌تنظیم قرارداد مشارکت در ساخت دارای مباحث حقوقی پیچیده‌ای است. از اینرو استفاده و مشورت با وکیل مشارکت در ساخت مجرب جهت قبول حکمیت و داوری الزامی است.

 
کارهای حقوقی قراردادهای مشارکت در ساخت را به یک وکیل مجرب بسپارید

نظرات
5/5 0 0 0
ارسال نظر