اگر مرد و زن ادامه زندگی زناشویی را به صلاح خود تشخیص ندهند، می توانند در خصوص مهریه نفقه اجرت المثل و حضانت فرزند با هم توافق و برای طلاق توافقی اقدام کنند. هر توافقی که زوجین با هم دارند در حکم دادگاه آورده میشود و ضمانت اجرا دارد. در طلاق توافقی مهریه بخشیده نیست، بلکه زوجین در مورد مهریه، بخشیدن آن یا چگونگی پرداخت آن با هم توافق میکنند.

وکیل طلاق توافقی

وکیل طلاق توافقی

11 تیر1398
 وکیل طلاق توافقی

انواع طلاق


1-زمانی که زن و شوهر برای طلاق توافق داشته و تمایلی به ادامه زندگی ندارند به این طلاق توافقی گفته میشود، که ناشی از اختیار مرد در طلاق است.
2-طلاق به اراده و درخواست مرد باشد.
3-درخواست طلاق از طرف زوجه (زن) و در این طلاق، زوجه یکی از شروط ضمن عقد را دارد.

طلاق رجعی : مرد در مدت زمان عده طلاق، میتواند به همسر خود رجوع کند.
طلاق بائن : مرد در مدت زمان عده طلاق ،نمیتواند به همسر خود رجوع کند.
 

طلاق بائن چه شرایطی دارد؟


1-قبل از نزدیکی طلاق انجام شود.
2-زن یائسه باشد.
3-طلاق خلع و مبارات
 

طلاق خلع و مبارات


1-طلاق خلع : زن بدلیل کراهتی که از شوهر خود دارد به شوهر خود مالی میدهد و طلاق میگیرد.
2- طلاق مبارات : هرگاه زوجین هردو نسبت به هم کراهت داشته باشند، طلاق مبارات گویند.
میزان مالی که زن به شوهر میدهد،نباید از میزان مهریه بیشتر باشد.
 

عده زن


عده، مدت زمانی است که تا پایان آن مدت، زنیکه طلاق گرفته نمیتواند با شخص دیگر ازدواج کند.
 

محاسبه نفقه زن


نفقه یعنی چیزهایی که برای زندگی، شخص به آن احتیاج دارد، مثل (خوراک، پوشاک، مسکن و اثاث منزل ) در قانون مدنی ماده 1102 مقرر شده است :همین که نکاح به طور صحیح انجام شد، بین طرفین رابطه زوجیت و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل هم برقرار میگردد.
 

برای واجب بودن نفقه زن دوشرط ضروری است


1-عقد دایمی باشد ودر ماده 1106 قانون مدنی آمده که نفقه زوجه در عقد دایم برعهده شوهر است.
2- زوجه تمکین کامل کند: اگر زن از همسر خود تمکین نکند به ان ناشزه گویند و شوهر میتواند به زن نفقه ندهد.
در صورن ندادن نفقه، زن میتواند دادخواست نفقه به دادگاه بدهد و دادگاه برای تعیین نفقه کارشناس رسمی دادگستری تعیین میکند تا براساس نظر کارشناس حکم صادر شود.
اجرت المثل : در زندگی مشترک مرد بابت کارهایی  که زن انجام داده و قصد تبرع ندارد به زن میدهد. اجرت المثل از زمانی که صیغه طلاق جاری شود به زن (زوجه)تعلق میگیرد.
 

درخواست نفقه فرزند توسط وکیل


در صورت جدایی و طلاق، نفقه فرزند از جمله امور حقوقی است که زوجین در مورد آن اظهارنظر میکنند.
اگر زوجین  در خصوص نفقه فرزند به توافق نرسند، زن  میتواند تقاصای دادخواست نفقه فرزند را به دادگاه بدهد و با استفاده ازوکیل متخصص که تسلط کامل بر قانون حمایت از خانواده دارد و با دفاعیات و ادله و مستندات قانونی نفقه فرزند را مطالبه کند.

 

اجرا و وصول مهریه


1-طرح دادخواست
2- صدور رای مبنی بر پرداخت مهریه از طرف مرد و قطعی شدن رای
3-پرونده به اجرا احکام ارسال و ابلاغ به مرد (محکوم علیه ) برای پرداخت نفقه
4-در صورت عدم پرداخت مهریه یا معرفی نکردن مال از طرف مرد، استعلام از اداره ثبت اسناد، بانک مرکزی و پلیس راهور ،اموال وی اشناسایی و بازداشت میشود .
5- جلب محکوم علیه (مرد) در صورت عدم پرداخت و نداشتن مال

 

در چه مواردی زن میتواند درخواست طلاق دهد؟


1-شوهر از پرداخت نفقه به زن خودداری کند.
2-عسرو حرج زن
3-غیبت زوج (مرد)

 

طلاق از طرف زن


1-زن براساس شروط ضمن عقد میتواند تقاضای طلاق کند.
2-زن در ضمن عقد ازدواج یا عقد دیگری برای طلاق وکالت بلاعزل داشته باشد.
3-در صورت ناتوانی شوهر در پرداخت نفقه یا خودداری شوهر از پرداخت نفقه زن میتواند تقاضای طلاق دهد.

 

وکالت در طلاق از طرف زن


اگر درخواست طلاق از طرف زوجه (زن ) باشد که قانون این حق را به موجب شرط ضمن عقد به زن داده است.
طلاق مربوط به اراده مرد است اما براساس قانون شوهر میتواند در مورد طلاق به زن وکالت دهد که زن هر زمان خواست تقاضای طلاق کند.
شرط وکالت در عقد یا عقدنامه یا دفتر اسناد رسمی تنظیم شود.براساس قانون مدنی و قانون حمایت از خانواده، مرد هر زمان که بخواهد براساس شرایطی می تواند دادخواست طلاق همسرش را به دادگاه بدهد.
مرد باید همه حق و حقوق همسر خود ( مهریه اجرت المثل نفقه جهیزیه ...را پرداخت کند) و زن براساس شرط ضمن عقد میتواند حق طلاق داشته باشد.
در همه موارد حقوقی ذکر شده تمام امور مربوط به طلاق را به وکیل طلاق بسپارید.
طلاق از طرف زن یکی از پیچیده ترین پرونده های حقوق خانواده در دادگاهها است و اگر در تنظیم دادخواست و لوایح مواد قانونی را رعایت نکنیم با مشکلات زیادی روبرو میشویم که وقت و هزینه زیادی تلف میشود.


 

مدارک لازم برای طلاق توافقی


1) شناسنامه و کارت ملی زوجین
2) اصل عقد نامه و کپی برابر اصل آن

 
مدارک لازم برای ثبت دادخواست طلاق

1) اصل شناسنامه و کارت ملی
2) اصل و کپی برابر اصل عقدنامه
3) دادخواست طلاق
4) مراجعه به دفترخدمات الکترونیک قضایی
 
وکیل طلاق

در زندگی زناشویی افراد با مشکلاتی روبرو میشوند که برای حل این مشکلات ،مشاوره با وکیل طلاق یا وکیل خانواده امری ضروری است.برای حل مشکلات و سرنوشت زندگی زناشویی انتخاب وکیل طلاق یا وکیل خانواده متخصص و با تجربه اهمیت زیادی دارد.
در طلاق شما از یک مجرم شکایت نمیکنید که از شما دفاع کنند بلکه برای طلاق و جدایی از همسر خود نیاز دارید که وکیلی انتخاب کنید که به مسائل حقوقی در خصوص طلاق و حقوق خانواده تسلط داشته باشد.
در ابتدای مشکل با همسر خود با وکیل خانواده مشورت کنید.
وکیلی انتخاب کنید که با اوراحت باشید، زیرا زمان زیادی برای مشاوره و موضوع پرونده با او میگذرانید.
مشاوره اولیه با وکیل خانواده (طلاق) رایگان است.
وکیل طلاق، کارهای موکل را در مورد طلاق (مهریه، اجرت المثل ،نفقه، حضانت فرزند،و ...) انجام میدهد. حق الوکاله وکیل طلاق به نتیجه دعوا ارتباطی ندارد.
وکیل برای وکالت باید تخصص و تحصیلات لازم در زمینه حقوقی داشته باشد.
قبل از اینکه در مورد مشکل حقوقی خود وکیل طلاق را انتخاب کنید نیاز است که خودتان به ماده قانون در مورد طلاق و خانواده  تسلط داشته باشید تا به  مهارت وکیل خود اطمینان داشته باشد.
قبل از انتخاب وکیل طلاق بودجه خود را به او اطلاع دهید.
وکیل طلاق متخصص، وکیلی است که در مورد تمام امور ( مهریه،نفقه، جهیزیه، اجرت المثل، حضانت فرزند، انواع طلاق ،فسخ نکاح ،عده، حق رجوع) و مسائل دیگر امور خانواده آشنایی و تسلط کامل دارد.


ویژگی وکیل طلاق

1) تسلط کامل بر قانون خانواده و طلاق
2) داشتن سابقه در مورد وکالت طلاق و دعاوی خانوادگی  
3) تسلط در نوشتار و سخنوری براساس قانون
4) وکیل انسان منطقی باشد


 

وکیل طلاق توافقی


اگر مرد و زن ادامه زندگی زناشویی را به صلاح خود تشخیص ندهند، می توانند در خصوص مهریه نفقه اجرت المثل و حضانت فرزند با هم توافق و برای طلاق توافقی اقدام کنند.
هر توافقی که زوجین با هم دارند در حکم دادگاه آورده میشود و ضمانت اجرا دارد.
در طلاق توافقی مهریه بخشیده نیست، بلکه زوجین در مورد مهریه، بخشیدن آن یا چگونگی پرداخت آن با هم توافق میکنند.
طلاق توافقی براساس توافق دوطرف است و اگر یکی از زوجین در انجام طلاق پشیمان شود طلاق توافقی انجام نمیشود و طرفی که برای طلاق رضایت دارد باید دادخواست جداگانه به دادگاه برای طلاق بدهد.
برای اینکه در مراحل طلاق موفق شوید انتخاب وکیل طلاق متخصص ضرروری است.

 

تقاضای دادخواست طلاق از طرف زن امری پیچیده و مشکل است که نیاز به ادله و مستندات قانونی دارد
از این رو بهتر است قبل از هر اقدام حقوقی در خصوص طلاق و یا دعاوی خانوادگی از مشاوره وکیل طلاق و
 وکیل دعاوی خانوادگی گروه حقوقی آساک بهره مند شوید.


 

نظرات
4.7 /5 20 5 1
ارسال نظر
تماس بگیرید