وکیل امور کلاهبرداری

وکیل امور کلاهبرداری

19 آبان1398
وکیل امور کلاهبرداری

وکیل امور کلاهبرداری

وکیل امور کلاهبرداری توانایی وکالت در خصوص جرم کلاهبرداری، اثبات ادعای موکل، آشنایی و تسلط کافی به
قوانین مدنی و حقوقی و دارای فن سخنوری  است. زمینه فعالیت شغلی او انجام جرایم
و دعوای کلاهبرداری است؛وکیل متخصص کلاهبرداری بدلیل اینکه سالیان زیاد تجربه کافی در خصوص
پرونده های کلاهبرداری دارد، بیش از هر وکیل دیگر در تخصص های مختلف حقوقی میتواند
به موکلین در پرونده های جرایم کلاهبرداری که در مراجع قضایی مطرح میشود،کمک کند.
این شخص در مورد قوانین کیفری در خصوص جرم کلاهبرداری و انواع آن وو شرایط ارتکاب جرم کلاهبرداری
تسلط کامل دارد و با تخصص و تجربه خود بهترین نتیجه را برای موکلین خود در پرونده های کلاهبرداری فراهم میکند.
وکیل کلاهبرداری
وکیل امور کلاهبرداری

جرم کلاهبرداری

جرم کلاهبرداری از جرایمی است که زمینه وقوع آن در جامعه افزایش یافته است.
در جرم کلاهبرداری موضوع اصلی جرم در خصوص اموال صورت میگیرد.
برای اینکه جرم کلاهبرداری تحقق یابد، باید مراحل و عناصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری ثابت شود
مرجع قضایی بتواند حکم در خصوص جرم کلاهبرداری صادر کند. وکیل امور کلاهبرداری
درجرم علیه اموال، مال بدون اینکه صاحب مال رضایت داشته باشد،
یا آگاهی داشته باشدو بعضی مواقع با اعمال خشونت آمیز از صاحب مال به مجرم منتقل میشود.
اما در جرم کلاهبرداری شخص کلاهبردار طوری عمل و رفتار میکند که شخص با رضایت و میل خود،
برای کسب سود بیشتر مال را در اختیار شخص مجرم ( کلاهبردار ) قرار میدهد. وکیل امور کلاهبرداری
برای اینکه شخص اموال خود را در اختیار کلاهبردار قرار دهد، کلاهبردار
با انجام اعمال متقلبانه و مانور سازی در شخص، رضایت کامل برای در اختیار دادن اموال را ایجاد میکند.

وکیل امور کلاهبرداری, وکیل کلاهبرداری

عناصر جرم کلاهبرداری

وکیل امور کلاهبرداری-در خصوص جرم کلاهبرداری در قانون تعریف مشخصی از کلاهبرداری نشده است،
اما برای اینکه جرم کلاهبرداری اتفاق بیفتد، باید سه عنصر قانونی تشکیل دهنده جرم اثبات شود.
عناصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری شامل:
  • عنصر قانونی: عنصر قانونی جرم کلاهبرداری در ماده یک قانون تشدید مجازات
  • مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری تعریف شده است.
  • عنصر مادی : عنصر مادی جرم کلاهبرداری، بردن مال دیگری  به روش متقلبانه و مانورسازی
  • عنصر روانی :سوء نیت و هدف بردن مال دیگری
وکیل امور کلاهبرداری
وکیل کلاهبرداری

 
ماده قانون جرم کلاهبرداری
براساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری:
هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وسیله وجود شرکت و موسسات واهی
و داشتن اموال و اختیارات  تهی فریب دهد و یا اسم و عنوان مجعول اختیار نماید
و از دیگران با روش متقلبانه و مانور سازی مال یا سند تحصیل کند، کلاهبردار محسوب میشود.
برای اینکه مال دیگری در جرم کلاهبرداری برده شود باید دو موضوع تحقق یابد: 
ضرر مالی به شخص صاحب مال وارد شود. وکیل امور کلاهبرداری
شخص کلاهبردار از بردن مال دیگری  منفعت حاصل کند.
  
وکیل امور کلاهبرداری, وکیل کلاهبرداری

انواع کلاهبرداری

کلاهبرداری براساس قانون و بررسی عناصری که جرم کلاهبرداری رخ داده است
و نوع مجازات در نظرگرفته در قانون به دو نوع ساده و مشدد تقسیم میشود.
وکیل امور کلاهبرداری
وکیل کلاهبرداری

کلاهبرداری ساده :
در تعریف کلاهبرداری ساده، اگر هیچ یک از موارد کلاهبرداری مشدد اتفاق نیفتد،
جرم کلاهبرداری ساده می باشد.در کلاهبرداری ساده ضرر و زیان کمتر
از کلاهبرداری مشدد است و در  انجام  معاملات ساده  اتفاق میفتد.
وکیل کلاهبرداری
وکیل امور کلاهبرداری

 
کلاهبرداری مشدد:
در کلاهبرداری مشدد شخص مجرم ،کارمند دولت  یا شهرداری است،
یا شخص خود را بعنوان کارمند دولت و شهرداری معرفی میکند و اگر شخص از وسایل ارتباط
جمعی برای فریب مردم استفاده کند، باعث ضرر به امنیت اجتماعی و اختصاصی مردم میشود،
جرم کلاهبرداری مشدد رخ داده است.در کلاهبرداری مشدد شخص مجرم، باید مال را به شخص
برگرداند و علاوه بر حبس به جزای نقدی محکوم میشود. وکیل امور کلاهبرداری

وکیل امور کلاهبرداری, وکیل کلاهبرداری
 
مجازات جرم کلاهبرداری
براساس تبصره دو ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا،
اختلاس و کلاهبرداری برای شخصی که شروع به جرم کلاهبرداری کرده است
حداقل مجازات در همان مورد برای او در نظر گرفته میشود. درصورتیکه خود
عمل انجام شده جرم کلاهبرداری باشد، به مجازات کلاهبرداری محکوم میشود.
اگر کارکنان دولت در سمت مدیر کل یا بالاتر ، مرتکب جرم کلاهبرداری شوند
علاوه بر مجازات تعیین شده جرم کلاهبرداری در قانون به صورت دایم از خدمات دولتی انفصال میشود.
اگر کارکنان دولت درمراتب پایین باشند، از خدمات دولتی  شش ماه تا سه سال انفصال موقت میشوند .
وکیل کلاهبرداری
وکیل امور کلاهبرداری

 
کلاهبرداری ساده با کلاهبرداری مشدد چه تفاوتی دارد؟
درکلاهبرداری مشدد، مجرم اصلی کارمند دولت یا شهرداری است.
مجرم اصلی  خود را بعنوان کارمند دولت یا شهرداری معرفی میکند.
مجرم برای فریب مردم از وسایل ارتباط جمعی استفاده میکند. وکیل امور کلاهبرداری
 مجازات جرم کلاهبرداری مشدد رد مال به صاحب آن و حبس به مدت  دو تا ده سال
و جزای نقدی معادل مالی که برده است و انفصال دایم از خدمات دولتی می باشد.
در کلاهبرداری ساده مرتکب جرم به مجازات  یک تا هفت سال حبس و جزای نقدی
معادل مالی که برده است و رد مال به صاحب آن محکوم میشود.

 
امتیازات وکیل امور کلاهبرداری مجرب
امتیازات وکیل امور کلاهبرداری به توانایی اثبات جرم از طریق اشراف بر قوانین مدنی و امور حقوقی است.
وکیل امور کلاهبرداری کاردان در وقوع جرم کلاهبرداری باید توانایی اثبات جرم،
انتقال مال غیر، معامله معارض یا فروش مال غیر را داشته باشد.
این کار از طریق اعتراف کلاهبردار، توسل به اسناد و مستندات موجود، شهادت افراد،
استناد به نشانه‌های وقوع جرم که می‌تواند با استناد به مواد و قوانین مدنی و حقوقی انجام گیرد،
انجام تحقیقات محلی و در نهایت با نظر و علم قاضی پرونده صورت می‌پذیرد.
وکیل کلاهبرداری
وکیل امور کلاهبرداری
مشورت با وکیل کلاهبرداری از همان ابتدای وقوع جرم عناصر مادی و معنوی جرم می‌تواند
 
وکیل امور کلاهبرداری-منجر به کوتاهتر شدن زمان اثبات وقوع جرم شده و با استناد به مواد قانونی ادله محکم برای آن ارائه نماید.
همچنین پس از اعلام نظر قاضی پرونده سایر امور مانند بازگرداندن مال غیر یا توقیف اموال کلاهبردار
را به سرعت اجرایی نماید. طبق قانون مجازات کلاهبرداری از یک تا هفت سال زندان
و پرداخت جزای نقدی معادل با مالی که تصاحب کرده است می‌باشد.
این مجازات کلاهبرداری علاوه بر رد مال به صاحبش می‌باشد.
از همان ابتدای وقوع جرم، با وکیل امور کلاهبرداری مشورت کنید
یکی از کلاهبرداری هایی که امروزه با پیشرفت تکنولوژی افزایش یافته است ،کلاهبرداری رایانه ای است.
وکیل امور کلاهبرداری در تهران
وکیل کلاهبرداری
وکیل امور کلاهبرداری

 

وکیل امور کلاهبرداری, وکیل کلاهبرداری

در زمینه پرونده های مختلف کلاهبرداری دارای وکلای متخصصگروه حقوقی اساک
و کارشناسان زبده حقوقی می باشد. که میتواند به موکلین در رسیدگی و قبول وکالت در
دعاوی جرایم کلاهبرداری یاری رساند و به بهترین و سریعترین نتیجه برسد.

گروه حقوقی اساک با داشتن وکیل امور کلاهبرداری کاردان کلیه جرایم مشمول
جرم کلاهبرداری مانند فروش مال غیر، تبانی برای انتقال مال غیر، معاونت در جرم کلاهبرداری،
انحصار وراثت، جعل اسناد، ثبت ملک، تقسیم منافع سازمان، معامله معارض، فروش ارز دولتی و ...
را به خوبی شناخته و بر چگونگی اقدام برای اثبات جرم واقف است.با گروه حقوقی اساک تماس بگیرید.

مدیرمسئول: فاطمه جعفری(کارشناس ارشد حقوق خصوصی)
تلفن : 02140222853  -  02140223952
شماره تماس09381690900
برای کسب اطلاعات بیشتر به کانال تلگرامان مراجعه کنید
https://t.me/asaklaw
وکیل کلاهبرداری
وکیل امور کلاهبرداری

نظرات
4.6 /5 20 5 1
ارسال نظر
تماس بگیرید