وکیل امور مالیاتی

وکیل امور مالیاتی

1 مرداد1398
وکیل امور مالیاتی

وکیل جهت امور مالیاتی


 تصمیم گیری درمورد تمکین، اعتراض، مسالحه، تقسیط و طرح پرونده های مالیاتی(مالیات بر ارث، مالیات بر ملک، مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر درامد) در هیئت های حل اختلاف بدوی و تجدیدنظر شورای عالی مالیاتی، نوشتن لایحه نسبت به آرا صادره و دفاع در پرونده های جرائم مالیاتی، تسلط بر کوتاه کردن مسیر پرونده مالیاتی و تسلط کامل بر قوانین و مقررات مالیاتی کشور از خصوصیات بارز بهترین وکیل امور مالیاتی میباشد
 

امور مالیاتی 


مبلغ پول یا مالی که بر اساس قانون هر کشور، مردم جهت اداره امور کشور، برای تامین کالا و خدمات عمومی و عمران و آبادی  به دولت میپردازند.
براساس قانون اساسی اصل پنجاه و یک، مالیات به موجب قانون وضع میشود و معافیت و بخشودگی و تخفیفات مالیاتی براساس قانون مشخص میگردد.
مالیات بر دونوع است مالیات مستقیم و غیرمستقیم.

مالیات مستقیم
مالیاتهایی که مستقیم از دارایی یا درآمد اشخاص وصول میشود.
- مالیات بر ارث و نقل و انتقالات بلاعوض
- مالیات بردارایی و مالیات بردرآمد
مالیات غیرمستقیم
-حقوق و عوارض گمرکی
- مالیات بر معاملات و مالیات بر مصرف و ارزش افزوده

 

انواع مالیات - مالیات بر ارزش افزوده
 - مالـیات برحقوق ، مالیات بر ارث
 - مالیـات فصلی ،مالیات بر درآمد
 - مالیات مشاغل ،مالیـات عملکرد

مالیات بر ارث


ورثه شخص متوفی بعد ازگرفتن گواهی  انحصار وراثت و مشخص شدن وراث، یکسال از تاریخ فوت شخص، مهلت دارند، به  اداره امور مالیاتی محل سکونت متوفی مراجعه و اظهارنامه مالیاتی در مورد اموال متوفی، بدهی ها دارایی ها ، هزینه کفن و دفن  و .... را درج کنند.
 

اظهارنامه مالیات بر ارث


 - بعد از بررسی اموال و دارایی های متوفی، مبلغ مالیاتی مشخص، و وراث نسبت به سهم الارث خود باید مالیات را پرداخت کنند.
 - در صورت نپرداختن مالیات بر ارث ،هر گونه نقل و انتقال به صورت رسمی ممنوع است .
 - پرداخت مالیات بر ارث ، یکی از ارکان تنظیم سند رسمی است.

 

مالیات سپرده های بانکی در سال ۹۷ - مالیات بر ارث سپرده بانکی از سال 1395 تا  این زمان سه درصد محاسبه میشود .
 - مالیات بر ارث سپرده بانکی قبل از سال 1395 و افرادی که قبل از سال 95 فوت کردند، هشتاد درصد سپرده معاف از مالیات میشود و از بیست درصد باقی مانده سپرده، مالیات براساس  موارد ذیل دریافت میشود،
 - سپرده بانکی تا پنج میلیون ریال ( پانزده در صد مالیات) محاسبه میشود.
 - سپرده بانکی پنج تا بیست میلیون ریال ( بیست  در صد مالیات) محاسبه میشود.
 - سپرده بانکی بیست تا پنجاه میلیون ریال (سی  در صد) مالیات محاسبه میشود.
 - سپرده بانکی از پنجاه میلیون ریال به بالا  (سی و پنج درصد مالیات) محاسبه میشود.

مالیات بر ارث ملک مسکونی


هفت و نیم درصد قیمت منطقه ای ملک،  مالیات محاسبه میشود.
مالیات بر ارث املاک تجاری، اداری و صنعتی، سه درصد قیمت ارزیابی شده توسط کارشناس مالیاتی

 

مالیات بر ارث پول نقد


 - پول نقد در منزل متوفی باشد، امکان شناسایی آن توسط دولت وجود ندارد و میتوانند مالیات پرداخت نکنند.
 - پول نقد  در صندوق امانت دولتی یا خصوصی باشد، باید  ده درصد مبلغ را بعنوان مالیات پرداخت کنند.

وراث از نظر قانون مالیاتهای مستقیم


 - وراث طبقه اول : پدر، مادر، زن، شوهر، اولاد و اولاد اولاد
 - وراث طبقه دوم : اجداد، برادر، خواهر و اولاد آنها
 - وراث طبقه سوم : عمو، عمه، دایی، خاله و اولاد آنها
 - اگر در هر طبقه یک نفر ورثه زنده باشد، دیگر طبقات، ارثی  به آنها تعلق نمیگیرد.
 - در قانون فعلی، میزان  مالیات بر ارث ، براساس میزان ترکه متوفی متفاوت است .
 - نرخ مالیات بر ارث، براساس اینکه نسبت وراث با متوفی نزدیک یا دور باشد متفاوت است.
 - اگر وارث به متوفی نزدیک باشد مالیات بیشتر و اگر نسبت وارث با متوفی دورتر باشد، مالیات کمتر دریافت میشود.
 - وراث طبقه اول تا  سی میلیون ریال معاف از پرداخت مالیات میشوند.

 

جرایم مالیاتی

 

 در جامعه دو گروه مودی مالیاتی وجود دارد که عده ای مالیات را به موقع و براساس قانون امور مالیاتی پرداخت میکنند و عده ای دیگر از پرداخت مالیات فرار میکنند 
و یا از پرداخت مالیات واقعی امتناع میکنند . در این خصوص قانون ،جرایم مالیاتی را مشخص و برای مرتکبین آن ضمانت کیفری تعیین کرده است.یکی از تخلفات در حقوق کیفری مالی، جرایم مالیاتی است. زمانی که فرد منبع درآمد یا اشتغال خود را به اداره  امور مالیاتی گزارش ندهد و وظایف قانونی خود را عمل نکند،  جرم مالیاتی روی میدهد.

 

انواع جرایم مالیاتی

 
 - تاخیر در تسلیم اظهارنامه
 - تاخیر یا عدم پرداخت مالیات
 - قصور در اعلام در آمد یا معاملات مشمول مالیات
 - اظهار خلاف واقع در اعلام مالیات یا بی مبالاتی به قصد تقلب
 - گواهی کذب یا تبانی به قصد تقلب

 

جرایم مالیاتی شامل چه مواردی می شود


براساس اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم ، موارد  جرم مالیاتی شامل موارد ذیل است
 - تنظیم دفتر اسناد و مدارک برخلاف واقعیت و استناد به آن مدارک
 -مخفی نمودن فعالیت اقتصادی و در آمد حاصل از آن را کتمان کردن
 - اطلاعات مالیاتی و اقتصادی را از دسترس مامور مالیاتی خارج کردن ،امتناع از ارسال اطلاعات مالی براساس مواد 169 به سازمان امور مالیاتی و زیان زدن به دولت از این طریق
 - در مورد وصول یا کسر مالیات، مودیان تکالیف قانونی مربوط به مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده را انجام ندهند.
 - معاملات و قراردادهای خود را به نام دیگران برخلاف واقعیت تنظیم کردن
 - عدم تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی اطلاعات درآمدی و هزینه ای در سه سال متوالی
 - از کارت بازرگانی اشخاص دیگر برای فرار مالیاتی استفاده کردن

 

مجازات های مجرمان مالیاتی


 - مرتکب جرایم مالیاتی به مجازات درجه شش محکوم میگردد.
 - براساس ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 مجازات های درجه شش
 - به مجازات حبس بیش از شش ماه تا دوسال
 - جریمه نقدی بیش از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال
 - بیش از شش ماه تا پنج سال از حقوق اجتماعی محروم شدن
 - ممنوع شدن حداکثر تا پنج سال از یک یا چند فعالیت شغلی و اجتماعی برای اشخاص حقوقی


 مجازات جرایم مالیاتی


 - ممنوع شدن از یک یا چند فعالیت شغلی
 - ممنوع شدن از صادر شدن برخی اسناد تجاری
 -علاوه بر مجازاتهای  ذکر شده مسئول پرداخت اصل مالیات و جریمه قانونی تا مهلت مرور زمان رسیدگی مالیاتی ( پنج سال ) مطالبه نشود، مسئول جبران ضرر و زیان به دولت یا حکم مرجع قضایی است.

 

مجازات اشخاص حقوقی در جرایم مالیاتی


ممنوع شدن از فعالیت شغلی شش ماه تا دوسال
ممنوع شدن از صدور  برخی اسناد شش ماه تا دوسال
ماده  193 : اگر مودیان ترازنامه را تسلیم اداره امور مالیاتی نکنند، بیست درصد مالیات، برای تخلف در نظر گرفته میشود.
 ماده 196: اگر مدیر قبل از تصفیه امور مالیاتی، دارایی خود را تقسیم کند، بیست درصد مالیات به آن تعلق میگیرد.
ماده 197: اشخاصی که تسلیم قرارداد میشوند و در مهلت مقرر آن را تسلیم نکنند، اگر حقوق بگیر باشند دو درصد و اگر پیمانکار باشد یک درصد از مبلغ قرارداد برای جبران زیان وارده
 به دولت باید پرداخت شود.

جرائم غیرقابل بخشش از نظر اداره دارایی

 
ماده 192 قانون مالیات های مستقیم : صاحبان مشاغل، موضوع آیین نامه اجرایی ماده 95 قانون مالیات های مستقیم که  مکلف به دادن اظهارنامه مالیاتی هستند، اگر در موعد مقرر اظهارنامه را ندهند،
معادل سی در صد مالیات جریمه میشوند و این جریمه غیرقابل بخشش است.
 - در صورت ارسال نشدن اظهارنامه، جریمه سی درصد به کل مالیات مطالبه شده تعلق میگیرد نه به درآمد مشمول مالیات
 - اگر اظهارنامه ارسال شده در مورد درآمدهایی که در آن ذکر شده نباشد، جریمه  سی درصد  نسبت به مالیات محاسبه نشده اعمال میشود.
 - همچنین در صورت کتمان از درآمد واقعی و دادن اظهارنامه هزینه های غیرواقعی، جریمه سی در صد به آن بخش درآمد که کتمان شده است تعلق میگیرد.


ماده 193 قانون مالیات های مستقیم 


 - اگر مودی مالیاتی ترازنامه سود و زیان را ارائه نکند، براساس این ماده جریمه ای ، معادل بیست درصد مالیات به آن تعلق میگیرد.
 - اگر مودی در دوره معافیت اظهارنامه ترازنامه و حساب سود و زیان را ارائه نکند، از معافیت مقرر در آن سال نمیتواند استفاده کند.
 

طرح  و اقامه جرم مالیاتی اعلام جرم مالیاتی و  طرح دعوا از طریق دادستان انتظامی مالیاتی و مراجع قانونی انجام میشود.

 

مرجع صالح رسیدگی به جرایم مالیاتی

 - در آیین دادرسی مدنی مالیاتی، مرجع شبه قضایی اداری و  مرجع نظارتی وجود دارد .

 - مرجع شبه قضایی اداری

 - حل اختلاف بین مودیان مالیاتی و اداره امور مالیاتی بر عهده مرجع شبه قضایی اداری است

 - مرجع حل اختلاف بدوی و تجدید نظر و شورای مالیاتی ( ماده 244 الی 260 قانون مالیات های مستقیم )

 - مرجع نظارتی

 - کنترل درون سازمان امور مالیاتی

 - نظارت بر کارکنان

 - رسیدگی و کشف تخلفات اداری کارکنان

 - هیئت عالی انتظامی مالیاتی و دادستانی  انتظامی مالیاتی ( ماده 261 الی 270 قانون مالیات های مستقیم )  از مراجع نظارتی است .

 - دادگاه

 - رسیدگی به جرایم مالیاتی در دادگاه انجام میشود.

 - در صورت اختلاف  در نحوه پرداخت و محاسبه مالیات بین مودی مالیاتی و اداره مالیات براساس ماده 244 قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1366 هیات حل اختلاف مالیاتی مرجع صالح  رسیدگی به اختلافات مالیاتی است.

 - بعضی از  آراهای  قطعی و  و بعضی در دو  مرحله بدوی و تجدید نظر رسیدگی میگردند.

ماده ی ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم


 - زمانی که برگه تشخیص مالیات صادر و به مودی مالیاتی ابلاغ گردد، سی روز از تاریخ ابلاغ مهلت دارد نسبت به آن اعتراض کند.
 - درخواست مودی در دفتر ثبت و در صورت داشتن دلایل و مستندات کافی و قانونی  باشد نظر را به مودی اعلام میکند
 - اگر دلایل و مستندات برای تعدیل در آمد کافی نباشد، مراتب ظهر برگ تشخیص، انعکاس و با امضای مسئول مالیاتی و مودی به هیات حل اختلاف مالیاتی برای رسیدگی فرستاده میشود.
 

برگ تشخیص مالیات


برگه ای که کلیه فعالیت های مربوط و درآمدهای مودی به طور صریح براساس ماخذ صحیح ، و براساس دلایل درآن قید میگردد.
 سند مثبته : وکالتنامه، کپی شناسنامه ولی و مودی ،گواهی حصر وراثت ،قیم نامه ،آخرین تغییرات شرکت  میباشد.
 - براساس ماده 170  قانون مالیات های مستقیم  ،مرجع اعتراض به دعاوی مالیاتی هیات حل اختلاف مالیاتی است .
شرایط پذیرش اعتراض به اختلاف مالیاتی
براساس ماده 238 قانون مالیات های مستقیم ، شرایط پذیرش اعتراض به اختلاف مالیاتی
 - مودی سی روز از تاریخ اعتراض مهلت دارد.
 - اعتراض باید بصورت کتبی به اداره امور مالیاتی داده شود.
 - براساس رای شماره 30/04/19473 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی معترض باید اعتراض خود را به حوزه مالیاتی که برگ تشخیص مالیات  صادرشده  تقدیم کند.
 -اگر مودی اعتراض خود را به جای حوزه مالیاتی به مرجع دیگر اعلام کند میزان درآمد تعیین شده در برگ تشخیص قطعی  برگ مالیاتی صادر میشود.
هیات حل اختلاف مرجع صالح رسیدگی به موارد ذیل است
 - براساس ماده 216 قانون مالیات های مستقیم ، مرجع صالح  رسیدگی ،شکایت از اقدامات اجرایی و مطالبات دولت از شخص حقیقی و حقوقی ،خارج از نوبت به شکایت رسیدگی  و رای صادر میشود. رای صادر شده قطعی و لازم الاجرا است.
 - رسیدگی به اختلاف مالیاتهای غیرمستقیم ( قانون مالیات بر ارزش افزوده ) در صورتیکه مطالبه قانونی نباشد
 - براساس رای شماره 1389/5/11-179 هیات عمومی دیوان عدالت اداری  رسیدگی به شکایت مربوط به عوارض کالا و خدمات
 

صدور قرار تامین مالیاتی (ماده ۱۶۱  قانون مالیات های مستقیم)


 - در صورتیکه مالیات مودی قطعی نشده باشد، یا مرحله اجرایی طی نشود، اداره امور مالیاتی  برای جلوگیری از فرار مالیاتی
 با ارائه دلایل از هیات حل اختلاف مالیاتی ، قرار تامین مالیاتی را تقاضا میکند.
 - قرار تامین مالیاتی قابل اعتراض از طرف مودی نمی باشد.
 - قرار تانین مالیاتی را میستئان تبدیل کرد.
 - براساس رای قطعی هیات  اگر مودی بدهی مالیاتی نداشته باشد و بدلیل قرار تامین مالی خسارت به مودی وارد شود اداره امور مالیاتی مسئل است و متخلف تحت تعقیب انتظامی مالیاتی قرار میگیرد.

نحوه رسیدگی و صدور رای 
 

 - قبل از تشکیل جلسه رسیدگی دبیرخانه پرونده را بررسی میکند.
 - صدور قرار کارشناسی
 - وقت رسیدگی را ابلاغ کردنهیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر
 

براساس ماده 247 قانون مالیات های مستقیم ، آرای صادره از هیات های حل اختلاف مالیاتی بدوی، قطعی و لازم الاجرا میباشد و بیست روز مهلت برای اعتراض کتبی وجود دارد.مالیات بر ارزش افزوده :

 

وفق ماده ۳۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده، برخی از احکام مقرر در قانون مالیات های مستقیم مثل ماده ی ۲۱۶ نسبت به قانون مالیات بر ارزش افزوده جاری است.
در نتیجه رایی که هیات حل اختلاف در این خصوص صادر می شود قابل اعتراض در هیات تجدید نظر می باشد .
 

وظایف مالیاتی اشخاص حقوقی

 - تشکیل پرونده مالیاتی و اخذ کد اقتصادی
 - پلمپ دفاتر قانونی شرکت و تحریر آن مطابق با اصول
 - ثبت نام گواهی مالیات بر ارزش افزوده و تمدید آن در بازه های زمانی شش ماهه و یا یک ساله
 - تکمیل اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال مالی و ارسال آن ظرف بازه زمانی ابتدای فروردین تا نهایتا پایان تیر سال بعدجرایم ارزش افزوده طبق ماده ۲۲ و ۲۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده

 - ماده ۲۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده:مودیان مالیاتی در صورت عدم انجام تکایف قانونی علاوه بر پرداخت  مالیات و جریمه تاخیر به شرح ذیل جریمه میشوند.
 - اگر مودی در مهلت مقرر ثبت نام نکند معادل هفتاد و پنج درصد  مالیات تعلق گرفته تا زمان ثبت نام جریمه میشود.
 - اگر صورتحساب را صادر نکند معادل یک برابر مالیات تعاق گرفته جریمه میشود.
 - اگر قیمت صحیح را در صورتحساب  قید نکند، معادل یک برابر مابه التفاوت مالیات تعلق گرفته، جریمه میشود.
 - اگر اطلاعات صورتحساب را بر اساس نمونه اعلام شده تکمیل نکند، معادل بیست و پنج درصد مالیات تعلق گرفته، جریمه میشود.
 - اگر اظهارنامه را از تاریخ ثبت نام بعد از آن تسلیم کند؛ معادل پنجاه درصد مالیا ت تعلق گرفته ،جریمه میشود.
 - اگر دفتر یا اسناد و مدارک را براساس مورد ارائه نکند معادل بیست و پنج درصد مالیات تعلق گرفته، جریمه میشود. ماده ۲۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده
 

در صورت تاخیر در پرداخت مالیات موضوع این قانون  به میزان دودرصد در ماه نسبت به مالیات پرداخت نشده و مدت تاخیر، جریمه میشود.
 

ویژگی های وکیل مالیات

 - وکیل مالیات دارای مدرک تحصیلی در رشته مالی و اقتصاد
 - تسلط عملی بر   قوانین مالیاتی ، تبصره ها و بخشنامه ها
 - تسلط کافی بر قوانین بیمه تامین اجتماعی


 

از آنجاییکه انجام امور مالیاتی شرکتها نیاز به تخصص و تجربه در زمینه قوانین و مقررات مالیاتی دارد
قبل از هر اقدام قانونی در امور مالیاتی با وکیل و مشاور مالیاتی موسسه حقوقی آساک مشورت نمائید.
در صورتی که نیاز به مشاوره حقوقی حضوری یا آنلاین با برترین تیم وکلای امور مالیاتی دارید
با موسسه حقوقی آساک تماس بگیرید.
گروه حقوقی آساک، امکان مشاوره درباره امور مالیاتی و همچنین تهیه لایحه دفاعیه در پرونده های مالیاتی  را برای عزیزان دارد، برای دریافت مشاوره تلفنی تماس بگیرید.

 09381690900
02140222853
02140223952

 

نظرات
5/5 0 0 0
ارسال نظر