وکیل امور خانواده

وکیل امور خانواده

22 دی1398
وکیل امور خانواده

وکیل امور خانواده

نقش وکیل خانواده در پرونده هایی که در خصوص خانواده و روابط زوجین در دادگاهها مطرح میشود مشخص است.
وکیل امور خانواده وکیلی است که علاوه بر اطلاعات کامل که در مورد امور حقوقی دارد در خصوص قوانین مربوط به خانواده
و روابط زوجین تسلط کامل دارد.
وکیل امور خانواده در موارد ذیل تسلط و اطلاعات کامل و جامع دارد:
 • روشهای انجام طلاق توافقی
 • در خصوص نفقه و مهریه ، اجرت المثل
 • حضانت فرزندان
 • قوانین مربوط به ملاقات طفل بعد ازطلاق
 • انواع طلاق توافقی و یکطرفه
 • قوانین در مورد استرداد جهیزیه بعد از جدایی زن و شوهر
 • قوانین در خصوص ازدواج مجدد

 
زوجین با مشکلات و تنش هایی که در اختلاف بین یکدیگر دارند- وکیل امور خانواده

نمیتوانند به تنهایی در مورد قوانین خانواده تحقیق و بررسی کنند ،گروه حقوقی اساک با داشتن مشاوران
حقوقی خانواده با تجربه و استفاده از وکلای خبره در خصوص دعاوی کیفری و حقوقی خانواده در کنار زوجین می باشد
در ذیل مواردی از دعاوی کیفری و حقوقی که در خانواده بخصوص روابط زوجین بوجود میاید مورد بررسی قرار میگیرد.
 1. عدم پرداخت نفقه از طرف زوج
 2. طلاق
 3. دادخواست مطالبه مهریه و اجرت المثل
 4. عدم ثبت نکاح زوجین
 5. حضانت فرزند
عدم پرداخت نفقه از طرف زوج
تعریف نفقه:قانونگذار در ماده 1106 قانون مدنی مصوب نمود که مرد باید به زن نفقه پرداخت کند در ماده
اصلاحی 1381 قانون مدنی آمده است که نفقه ،شامل کلیه نیازهای ضروری زن،
مانند لباس، اثاث و هزینه درمانی و خوراک و مسکن می باشد.
قانونگذار بیان میکند که زن تا زمانی که در عقد دایم مرد باشد، میتواند نفقه دریافت کند
وکیل امور خانواده

وکیل امور خانواده

 

قانونگذار در ماده 1107 قانون مدنی نفقه- وکیل امور خانواده

را تعریف کرده است.نیازهای ضروری زن: خوراک، لباس ،مسکن ، هزینه پزشکی
چگونگی محاسبه نفقه زن
برای اینکه نفقه زن تعیین شود باید وضعیت مالی و شئونات زندگی و وضعیت مالی شهروندان درنظر گرفته شود.
اگر زن و شوهر چگونگی محاسبه نفقه را براساس مواردی که بیان شد قبول نکنند، از کارشناس برای بررسی میزان نفقه زوجه استفاده میشود.
 
پرداخت نفقه به زن
همین که زن به عقد دایم مرد در آمد، مرد  باید نفقه زن را پرداخت کند.در نتیجه در عقد موقت نیز
باید نفقه زن پرداخت شود.یکی از شرایط اصلی برای پرداخت نفقه به زن این است که زن به شوهر خود تمکین کند.
تمکین در روابط زوجین
تمکین اینگونه تعریف میشود، که شوهر باید در امور جنسی از همسر خود لذت ببرد. در معنای عام تمکین زوجین
به این معناست که زن باید از شوهر خود اطاعت کند و در منزل شوهر زندگی کند.

ناشزه:

اگردر روابط زوجین، زن از همسر خود اطاعت نکند و تمکین ننماید به آن ناشزه گویند.
در ماده 1108 قانون مدنی آمده است : اگر زن از شوهر خود تمکین نکند، نفقه به او تعلق نمیگیرد و
هیچ ضمانت اجرایی برای عدم پرداخت نفقه در این مورد وجود ندارد.
 
ضمانت اجرایی عدم پرداخت نفقه زن
در صورتی که شوهر، نفقه زن را پرداخت نکند، همسر وی میتواند از او شکایت کیفری و حقوقی مطرح کند.
براساس ماده 642 قانون مدنی، اگر مرد با اینکه توانایی مالی برای پرداخت نفقه زن و فرزندان خود را داشته باشد،
از پرداخت نفقه خودداری کند، قانون وی را به مجازات حبس از سه ماه و یک روز تا پنج ماه محکوم می نماید.
همچنین مرد باید در زمان طلاق رجعی که مدت آن سه ماه و ده روز است، باید نفقه همسر خود را در این مدت پرداخت کند.

وکیل امور خانواده

 

طلاق- وکیل امور خانواده

یکی از مسائل شایع که در زندگی زوجین اتفاق میفتد طلاق است.
طلاق توافقی
طلاق توافقی، زمانی بین زوجین صورت میگیرد که هردو تمایل به ادامه زندگی مشترک ندارند
و قصد جدایی از یکدیگر را دارند. در طلاق توافقی در خصوص نفقه  ، مهریه ، جهیزیه ، حضانت فرزندان
و زوجین باید توافق صورت گیرد.طلاق توافقی به معنای نگرفتن و نپرداختن مهریه و نفقه نیست،
بلکه در این نوع طلاق زوجین در خصوص چگونگی پرداخت نفقه،
مهریه و حضانت فرزندان و اجرت المثل با یکدیگر توافق میکنند.

مراحل طلاق توافقی

-زوجین با سند عقدنامه محضری و کارت ملی و شناسنامه به دفتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه و دادخواست طلاق توافقی را مطرح میکنند.
-براساس پیامکی که از سامانه ثنا برای زوجین ارسال میشود، تاریخ مراجعه به دادگاه مشخص میشود.
-در جلسه دادگاه، زوجین به مشاور ارجاع داده میشوند.
-در جلسات مشاوره، در خصوص صلح و سازش زوجین تلاش میشود و همچنین درخصوص مهریه، نفقه و موارد دیگر توافق صورت میگیرد.
-سپس زوجین به دادگاه مراجعه و براساس توافقی که باهم دارند ،گواهی عدم امکان سازش صادر میشود.
- اعتبار گواهی عدم امکان سازش سه ماه می باشد. اگر در این مدت زوجین از هم جدا نشوند، گواهی باطل و ارزشی ندارد.
-دراین مدت زوجین به دفتر ثبت طلاق مراجعه می کنند.
-دفتر ثبت طلاق از زن گواهی عدم بارداری را خواستار میشود.

وکیل امور خانواده

 

در صورتی که در خصوص طلاق توافقی و قوانین

و مقررات آن اطلاعات کافی ندارید، با وکیل امور خانواده گروه حقوقی اساک تماس بگیرید تا در کمترین زمان ممکن مراحل طلاق توافقی انجام شود.
ثبت نکاح زوجین
-همین که نکاح بین زوجین صورت گرفت ،باید در دفتر اسناد رسمی ازدواج ثبت و در شناسنامه طرفین  قید شود.
-براساس قانون خانواده ،ثبت ازدواج امری الزامی است
- براساس ماده 49 قانون حمایت از خانواده ،ثبت نکاح زوجین برعهده مرد است
و در صورتی که مرد ازدواج را ثبت نکند قانون برای آن ضمانت اجرایی تعیین کرده است.
-اگر مرد از ثبت نکاح خودداری کند ،زن میتواند به دادسرا مراجعه و شکایت کیفری برعلیه همسر خود مطرح کند.
وکیل امور خانواده

 سوالی که در اینجا مطرح میشود این است که


آیا در عقد موقت نیز ثبت نکاح از طرف مرد ضمانت اجرایی دارد؟
-قانونگذار در ماده 21 قانون حمایت از خانواده مرد را در سه مورد ملزم به ثبت نکاح زوجین نموده است.
-در صورتیکه  زن باردار باشد.اگر بعد از اینکه مدت ازدواج موقت تمام شده باشد و مشخص شود که زن باردار است، باید نکاح زوجین ثبت شود.
-اگر در عقد موقت شرط شود ،که مرد باید ازدواج موقت را ثبت کند.
 
ضمانت اجرایی عدم ثبت نکاح زوجین
قانونگذار در ماده 49 قانون حمایت از خانواده، ضمانت اجرایی عدم ثبت نکاح زوجین از طرف مرد را تعیین کرده است.
وکیل امور خانواده
وکیل خانواده
وکیل امور خانواده

وکیل امور خانواده


اگر مرد نکاح زوجین را ثبت نکند، ضمانت اجرایی آن این است که

ملزم به ثبت نکاح زوجین است.
-به جزای نقدی درجه پنج  که معادل هشتاد میلیون ریال  تا یکصد و هشتاد میلیون ریال است محکوم میشود.
-شکایت در خصوص عدم ثبت نکاح زوجین در دادسرا مطرح میشود.
- در دادگاه کیفری دو، در خصوص مجازات عدم ثبت نکاح زوجین ، حکم صادر میشود.
-دادخواست حقوقی ثبت واقعه ازدواج در دادگاه خانواده مطرح میشود.
 
وکیل امور خانواده
مهریه
قانونگذار در ماده 1082قانون مدنی مهریه زن را اینگونه تعریف کرده است :
-زن به محض خواندن خطبه عقد مهریه به وی تعلق میگیرد و میتواند هرنوع تصرفی در مهریه
خود داشته باشد.در هر صورتی چه مهریه زن عندالمطالبه یا عندالاستطاعه باشد، زن میتواند مهریه خود را مطالبه کند.

وکیل امور خانواده
 
مطالبه مهریه- وکیل امور خانواده
-برای مطالبه مهریه باید زن دادخواست حقوقی در دادگاه مطرح کند.
-بعد از صدور رای به محکومیت مرد به پرداخت مهریه ،پرونده به اجرای احکام ارسال میشود.
 
در این مرحله اگر مرد مهریه را پرداخت نکند :
-زن میتواند به اداره ثبت اسناد و املاک مراجعه و نسبت به توقیف اموال وی اقدام نماید.
- زن میتواند با استعلام از بانک مرکزی حساب وی را مسدود و مهریه را دریافت نماید.
-همچنین میتواند به پلیس راهور برای توقیف خودرو وی اقدام کند.
 
مرجع صالح رسیدگی به دادخواست مطالبه مهریه
-براساس ماده یازده قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه محل اقامت خوانده که در اینجا شوهر زن است ،
مرجع صالح رسیدگی به دادخواست مطالبه مهریه که نوعی دعوای مطالبه دین است می باشد.
وکیل امور خانواده

 

 قانونگذار در ماده 12 قانون حمایت از خانواده به زن- وکیل امور خانواده


این اختیار را داده است که دادخواست مطالبه مهریه را علاوه براینکه میتواند در محل
اقامتگاه خوانده ( همسرخود) مطرح کند، میتواند دادخواست خودرا را در دادگاه محل سکونت خود مطرح کند،
مگر در صورتیکه مهریه زن مال غیرمنقول باشد که در آن صورت براساس قانون مرجع صالح رسیدگی
به این دادخواست که نوعی دعوای مطالبه دین است محل وقوع مال غیرمنقول است.
-براساس رای دیوان عالی کشور، رای وحدت رویه شماره 705 که در تاریخ 01/08/1386 صادر شد
میتوان دادخواست مطالبه مهریه را در دادگاه محل وقوع عقد نکاح مطرح نمود.
- اگر زن و شوهر در ایران زندگی نکنند، مرجع صالح رسیدگی به دادخواست مطالبه مهریه دادگاه
خانواده تهران می باشد، مگر اینکه مهریه ،مال غیرمنقول باشد که در آن
صورت دادخواست مهریه در دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول مطرح میشود.
وکیل امور خانواده
وکیل خانواده

وکیل امور خانواده

 

وکیل امور خانواده گروه حقوقی اساک

 پرونده طلاق یکی از پرونده های پرحجم در دادگاههای خانواده می باشد که بدلیل
عدم اگاهی زوجین از قوانین حقوقی خانواده دچار مشکلات زیادی در روند رسیدگی
پرونده میشوند.قبل از هر اقدام قانونی در خصوص طلاق توافقی یا هر نوع دادخواست مطالبه مهریه ،
دادخواست مطالبه نفقه و اجرت المثل و حضانت فرزند با وکیل متخصص
و با تجربه وکیل امور خانواده و وکیل طلاق گروه حقوقی اساک مشورت نمایید. 
مدیر مسئول:  فاطمه جعفری( کارشناس ارشد حقوق خصوصی)
شماره همراه : 09381690900
40222853
40223952

وکیل امور خانواده
وکیل خانواده
وکیل متخصص خانوادهنظرات
4.6 /5 20 5 1
ارسال نظر
تماس بگیرید