وثیقه اجاره ای

وثیقه اجاره ای

5 اسفند1398
وثیقه اجاره ای

وثیقه اجاره ای

وثیقه اجاره ای یا اجاره سند برای وثیقه زندانی زمانی مطرح میشود که مرجع قضایی برای متهم قرار بازداشت موقت صادر میکند.
اگر متهم یا نزدیکان وی نتوانند سند برای وثیقه را تهیه نکنند، مجبور میشوند به اجاره سند برای وثیقه زندانی روی آورند.
در اجاره سند برای وثیقه زندانی بهتر است به اشخاصی مراجعه شود که کارشناس حقوقی یا وکیل دادگستری باشند، تا در روند اجاره سند برای وثیقه زندانی هزینه مالی آنها هدر نرود.
یکی از مشکلات در بحث اجاره سند برای
وثیقه زندانی کلاهبرداری هایی است که در خصوص نوع سند ملکی صورت میگیرد و متهم وخانواده وی متحمل هزینه زیادی میشوند و دیگر نمیتوانند پول خود را استرداد کنند، مگر اینکه به دفاتر حقوقی وکلای دادگستری برای اجاره سند مراجعه کنند.
وثیقه اجاره ای
اجاره وثیقه


تامین سند وثیقه برای زندانی گروه حقوقی اساک

براساس ماده صدو سی و دو قانون آیین دادرسی کیفری برای دسترسی به متهم در مواقع ضروری قرار وثیقه صادر میشود.
برای تامین سند وثیقه با گروه حقوقی اساک تماس بگیرید.


قراربازداشت موقت 

قانونگذار در ماده دویست و سی و هفت جرم هایی که باید برای آنها قرار بازداشت موقت صادر شود بیان شده است:
  • جرم هایی که مجازات آنها سلب حیات، حبس ابد یا قطع عضو
  • جرم تعزیری درجه 4 به بالا
  • جرم علیه امنیت داخلی و خارجی
  • مزاحمت برای زنان اطفال و اذیت آنان و مزاحمت برای افراد با چاقو وهر نوع اسلحه
  • سرقت 
  • کلاهبرداری 
  • خیانت در امانت 
  • ارتشاء و اختلاس 
  • جعل و استفاده از سند مجعول 
اجاره وثیقه
وثیقه اجاره ای
اجاره وثیقه

تایید قرار بازداشت موقت توسط دادستان

قانونگذار در ماده دویست و چهل آیین دادرسی کیفری اینگونه شرح داده است:
-قرار بازداشت موقت باید برای دادستان فرستاده شود.
-دادستان بیست وجهار ساعت فرصت دارد نظر خود راکتبی در مورد قرار بازداشت متهم اعلام کند.
-در صورتیکه دادستان با قرار بازداشت متهم مخالفت کند،دادگاه صالح، مرجع رسیدگی به اختلاف است.
-متهم در مدت ده روز فرصت برای رسیدگی به اختلاف نظر دادستان در
دادگاه بازداشت میشود.
وثیقه اجاره ای
اجاره وثیقه

 

تشدید یا تحقیق قرار بازداشت توسط دادستان 

قانون گذار در ماده دویست و چهل و چهار آیین دادرسی کیفری بیان نموده است :
-دادستان میتواند تا قبل از صدور قرار کیفر خواست برای متهم افزایش یا کاهش قرار بازداشت را از بازپرس تقاضا کند.
-در صورت عدم موافقت بازپرس با نظر دادستان مرجع صالح رسیدگی به این اختلاف دادگاه می باشد.
-بازپرس براساس نظر دادگاه  برای افزایش یا کاهش قرارتامین وثیقه اقدام میکند.
-دادستان بعد از اینکه کیفرخواست صادر شد،میتواند از دادگاه افزایش یا کاهش قرار تامین وثیقه را تقاضا کند.
-متهم نیز از دادگاه میتواند کاهش قرار تامین وثیقه را تقاضا کند.
-دادستان و متهم یک بار فرصت دارند که در مورد افزایش یا کاهش قرار تامین کیفری درخواست کنند.
-اگر دادگاه تشخیص دهد که قرار تامین مناسب جرم نیست، میتواند میزان
قرار تامین را افزایش یا کاهش دهد.
وثیقه اجاره ای
اجاره وثیقه

 
صدور قرار تامین متهم توسط دادگاه 
در ماده دویست و چهل و شش در مورد صدور قرار تامین متهم توسط دادگاه به شرح ذیل توضیح داده شده است:
-در صورتیکه پرونده متهم در دادگاه مطرح شود و قبلا از متهم قرار تامین گرفته نشده باشد، دادگاه با نظر خود یا دادستان براساس قوانین و مقررات قرار تامین را صادر میکند.
-متهم میتواند به دستور قرار بازداشت موقت دادگاه در دادگاه تجدیدنظر اعتراض کند. 
وثیقه اجاره ای

اجاره وثیقه
مبلغ سند برای وثیقه زندانی را چه مرجعی تعیین میکند؟

-تعیین میزان مبلغ وثیقه سند به عهده مرجع قضایی است.
-میزان مبلغ سند وثیقه با توجه به نوع جرم ارتکابی متفاوت است.
-متهم برای ارائه سند ضمانت دادگاه مال منقول یا مال غیرمنقول معرفی کند.
-متهم میتواند در صورت تشخیص مرجع قضایی معادل مبلغ قرار وثیقه وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی برای
وثیقه آزادی به دادگاه یا دادسرا ارائه کند.
وثیقه اجاره ای

 
سند وثیقه زندانی باید چه ویژگی داشته باشد؟
در اجاره سند برای وثیقه زندانی باید مواردی در خصوص سند قابل قبول برای مرجع قضایی را بدانید تا دچار مشکل نشوید.
در ذیل ویژگی اسنادی که برای دادگاه یا دادسرا برای قرار وثیقه قابل قبول هستند شرح داده شده است:
-سند وثیقه باید شش دانگ باشد.
-سند تک برگ بدون مشکل و سالم باشد.
-سند ملکی عرصه و اعیان یعنی زمین و ساختمان باشد.
-از سند برای وام یا مسایل دیگر استفاده نشده باشد.
-قابل تایید توسط کارشناس دادگستری باشد.
وثیقه اجاره ای
 
در چه صورتی سند وثیقه ضبط میشود؟
-در صورتی که متهم در مواقعی که مرجع قضایی حضور وی را ضروری بداند.
-اگر متهم در زمان تعیین شده در دادگاه یا دادسرا حضور پیدا نکند به
سندگذار یا وثیقه گذار ابلاغ کتبی میشود.
- سند گذار باید متهم را در مدت تعیین شده ده روز به مرجع قضایی معرفی کند.
-در صورت عدم معرفی یا حضور متهم ، سند وثیقه به نفع دولت ضبط میشود.
وثیقه اجاره ای

 

معرفی متهم بعد از ضبط وثیقه 

قانونگذار در ماده دویست و سی وشش آیین دادرسی کیفری بیان نموده است :
-در صورتیکه متهم بعد از صدور دستور اخذ وجه الکفاله و یا ضبط وثیقه و قبل از پایان عملیات اجرایی خودش یا توسط سندگذار به
مرجع قضایی معرفی شود.
-دادستان از ضبط وثیقه رفع اثر میکند و دستور گرفتن یا ضبط یک چهارم ازمبلغ قرار  وثیقه را صادر مینماید.
-در صورتی که متهم خود وثیقه گذار باشد باید مبلغ یک چهارم را پرداخت کند.
-اگر شخص دیگری به عنوان وثیقه گذار رفع مسئولیت نکند، باید یک چهارم وجه مبلغ قرار را پرداخت نماید.
-اگر متهم یا وثیقه گذار مبلغ دستور قسمتی از مبلغ قرار را ظرف ده روز به حساب دولت واریز کنند، وثیقه ضبط نمیشود.
وثیقه اجاره ای

اجاره وثیقه
وکیل دادگستری گروه حقوقی اساک
گروه حقوقی اساک مجموعه تخصص حقوقی، متشکل از وکلای دادگستری با ارائه مشاوره تخصصی آمادگی خود را جهت قبول وکالت و انجام اقدامات حقوقی در مورد امور زندانیان را اعلام مینماید.
قبل از هر اقدام قانونی در مورد اجاره سند برای ازادی زندانی با وکیل گروه حقوقی اساک مشورت نمایید.

سوالات حقوقی خود را در مورد تهیه سند برای ضمانت دادگاه و دادسرا و اجاره سند برای دادگاه با مشاور حقوقی مطرح نمایید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشد.
وثیقه اجاره ای

نظرات
4.8 /5 20 5 1
ارسال نظر
تماس بگیرید