شیوه داوری در دعاوی پیمانکاری

شیوه داوری در دعاوی پیمانکاری

8 اردیبهشت1399
شیوه داوری در دعاوی پیمانکاری

شیوه داوری در دعاوی پیمانکاری، گروه وکلای حقوقی آساک، 09023589119

شیوه داوری در دعاوی پیمانکاری

 

در حل اختلاف قرارداد پیمان موضوع داوری در دعاوی پیمانکاری در شرایط عمومی پیمان مطرح شده است. سازمان برنامه بودجه در قراردادهای پیمانکاری، بخصوص قرارداد پیمانکاری دولتی، موضوع داوری در دعاوی پیمانکاری را در حل مسالمت آمیز اختلاف بین پیمانکار و کارفرما تعیین کرده است. داوری در دعاوی پیمانکاری روشی مفید است که باعث میشود مراجعه اختلافات قرارداد پیمانکاری به مرجع قضایی و دادگاه ها کاهش یابد.
 

جهت عضویت در  اینستاگرام آساک  کلیک کنید

در این مقاله چگونگی داوری در دعاوی پیمانکاری براساس فهرست ذیل شرح داده شده است:

 • ماده پنجاه و سه شرایط عمومی پیمان
 • مرجع داوری در دعاوی پیمانکاری
 • سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
 • شورای عالی فنی در حل اختلاف قرارداد پیمان
 • ارجاع داوری در دعاوی پیمانکاری به کارشناس
 • مفاد قانونی در داوری در دعاوی پیمانکاری
 • دادرسی در داوری دعاوی پیمانکاری
 • چگونگی داوری در شورای عالی فنی
 • هزینه ارجاع امر به داوری دعوای پیمانکاری
 • هزینه داوری در دعاوی پیمانکاری در شورای عالی فنی
 • اعتبار داوری در دعاوی پیمانکاری در شورای عالی فنی
 • مشاوره حقوقی پیمانکاری گروه حقوقی آساک

Arbitration in contract litigation


ماده پنجاه و سه شرایط عمومی پیمان

 

موضوع چگونگی داوری در دعاوی پیمانکاری در ماده پنجاه و سه شرایط عمومی پیمان بیان شده است که در صورتیکه اختلافی بین طرفین قرارداد پیمانکاری در خصوص اجرای عملیات موضوع قرارداد پیمان به وجود آید پیمانکار و کارفرما باید اختلاف را به وسیله  ارجاع به داوری حل نمایند و در صورتیکه از طریق داوری موضوع اختلاف حل نشد به مرجع قضایی مراجعه نمایند.
 

مرجع داوری در دعاوی پیمانکاری

 

سازمان برنامه و بودجه کشور در موافقتنامه شرایط عمومی پیمان که به پیمانکاران و کارفرمایان ابلاغ نموده است در مفاد ماده 53 شرایط عمومی پیمان چگونگی داوری در دعاوی پیمانکاری را مطرح کرده است و مراجعی که برای داوری، پیمانکار و کارفرما  ملزم به ارجاع به آن در زمان اختلاف در قرارداد پیمان هستند مشخص شده است. سازمان برنامه و بودجه یکی از مراجعی است که پیمانکار و کارفرما در مواقع اختلاف به آن مراجعه میکنند و آن در صورتی است که طرفین قرارداد پیمان از مفاد شرایط عمومی پیمان تفسیر متفاوت داشته باشند.
 داوری در دعاوی پیمانکاری


سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
 

در شرایط عمومی پیمان بیان شده است که در صورت اختلاف طرفین قرارداد پیمان در خصوص تفسیر متفاوت از مفاد موافقتنامه شرایط عمومی پیمان، پیمانکار و کارفرما از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور استعلام می کنند و طرفین براساس رای سازمان مربوطه عمل می کنند، اما نکته مهم در مورد استعلام از سازمان مدیریت و برنامه ریزی این است که طرفین ملزم به اجرای رای سازمان نیستند. برطبق بند ب و ج ماده 53 شرایط عمومی پیمان در صورتیکه طرفین رای سازمان مدیریت و برنامه ریزی را قبول نکنند، حل اختلاف بوسیله سازمان مربوطه به شورای عالی فنی برای داوری در دعوای پیمانکاری ارجاع می شود تا در مورد اختلاف تصمیم گیری شود.
 

شورای عالی فنی در حل اختلاف قرارداد پیمان
 

در ارجاع داوری در دعوای پیمانکاری به شورای عالی فنی لازم نیست که هر دو طرف قرارداد پیمان موافق باشند. نتیجه امر این است که شورای عالی فنی یکی از مراجع داوری در دعوای پیمانکاری است.

شیوه داوری در دعاوی پیمانکاری


ارجاع داوری در دعاوی پیمانکاری به کارشناس

 

زمانیکه اختلاف بین پیمانکار و کارفرما به دلایلی به غیر از تفسیر متفاوت از مفاد شرایط عمومی پیمان باشد، طرفین میتوانند برای حل اختلاف در قرارداد پیمان شخص یا اشخاص مورد اعتماد را برای داوری در دعوای پیمانکاری انتخاب کنند و بر اساس رای کارشناس عمل کنند. در صورتیکه طرفین قرارداد پیمان در خصوص صورت وضعیت قطعی یا موقت و تامین مصالح و تجهیزات کارگاه موضوع عملیات پیمان دچار اختلاف شوند از کارشناس این امر استفاده میکنند.

در ارجاع داوری در دعاوی پیمانکاری به کارشناس یاهیات کارشناسی مربوطه رای کارشناس برای طرفین لازم الاجرا نیست و طرفین میتوانند برای حل اختلاف قرارداد پیمان به دادگاه مراجعه کنند. با انتخاب کارشناس طرفین قرارداد پیمانکاری خواستار صلح و سازش هستند و نمی خواهند برای حل اختلاف به مرجع قضایی مراجعه کنند و زمان و هزینه صرف شود. با انتخاب کارشناس در کوتاهترین زمان ممکن بدون صرف هزینه زیاد اختلاف طرفین حل می شود.
 

جهت عضویت در  کانال تلگرام آساک  کلیک کنید

مفاد قانونی در داوری در دعاوی پیمانکاری
 

داوری به عنوان یکی از مراجع غیرقضایی است که در حل اختلاف قرارداد پیمان روشی مسالمت آمیز برای سازش بین پیمانکار و کارفرما است. اختیار داوری در دعاوی پیمانکاری بر اساس  توافقی است که پیمانکار و کارفرما در قرارداد پیمان تعیین میکنند، اما در ارجاع اختلاف به مرجع قضایی اختیار قاضی براساس قدرت دولت است.

هیت وزیران در بخشنامه شماره 5005/ت 28591 که در تاریخ دوازدهم خرداد سال 1382 برطبق اصل 127 قانون اساسی تصویب شد، بیان نموده است که اگر پیمانکار و کارفرما دربرداشت از مفاد قرارداد پیمانکاری در خصوص موضوعات مشاوره، مدیریت و اموال عملیات موضوع پیمان برداشت متفاوت داشته باشند، حل اختلاف را به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری به عنوان داور در دعوای پیمانکاری ارجاع میدهند. معاونت مربوطه داوری را به شورای عالی فنی واگذار می کند. در صورتیکه معاونت داوری در دعاوی پیمانکاری را به شورای عالی فنی واگذار نکند،طرفین باید به دادگاه مراجعه کنند.

Arbitration in contract litigation


دادرسی در داوری دعاوی پیمانکاری

موضوع داوری در دعوای قرارداد پیمانکاری با داوری در قرارداد خصوصی یکسان نیست. در قرارداد پیمانکاری دولتی مرجعی که داوری را انتخاب میکند هیئت وزیران دولت  است و طرفین قرارداد نمیتوانند دخالتی در ارجاع داوری در حل اختلاف داشته باشند. نکته مهم در این نوع قراردادها این است که رایی که شورای عالی فنی صادر میکند طرفین ملزم به اجرای دستورات آن هستند. براساس ماده 477 قانون آیین دادرسی مدنی داوران در داوری و صدور رای تابع مقررات آیین دادرسی مدنی نیستند. داوران ملزم هستند که مقررات داوری را  رعایت نمایند. سازمان برنامه و بودجه در مفاد شرایط عمومی پیمان ماده پنجاه و سه داوری در دعوای پیمانکاری در قرارداد دولتی را به شورای عالی فنی واگذار کرده است. اعضای شورای عالی فنی سه نفر هستندکه توسط هیئت وزیران مصوب شده است.
 

چگونگی داوری در شورای عالی فنی
 

در شرایط عمومی پیمان بیان شده است که در قرارداد پیمانکاری، بخصوص قراردادهای دولتی داوری در دعوای پیمانکاری به شورای عالی فنی واگذار شده است. در تبصره دو و سه بند (ج )ماده 53 شرایط عمومی پیمان بیان شده است که شورای عالی فنی در رسیدگی به اختلاف در قرارداد پیمان باید براساس قوانین و مقررات مربوطه عمل کند. طرفین قرارداد پیمانکاری ملزم به اجرایرای شورای عالی فنی هستند. تصمیمی که شورای عالی فنی اعلام می کند تاثیری در اجرای تعهدات طرفین قرارداد ندارد و پیمانکار و کارفرما موظف به اجرای تعهدات برطبق قرارداد منعقده هستند.

Arbitration in contract litigation


شیوه داوری در قرارداد پیمانکاری

 

همچنین براساس بند (و) تبصره هشتاد قانون برنامه و بودجه که در سال 1356 تصویب شد دولت ملزم به اجرای مصوبات شورای عالی فنی  است. پیمانکار میتواند در صورتیکه رای داوری براساس قوانین و مقررات مربوطه نباشد اعتراض خود را به مرجع قضایی مطرح نماید.
برطبق ماده چهارصد و هشتاد و دو قانون آیین دادرسی مدنی رای داور باید موجه و با دلیل باشد و برخلاف مقرارات و قوانین مادی و ماهوی نباشد.
دادگاه در حل اختلاف قرارداد پیمان دارای صلاحیت عام است، اما داوری فقط صلاحیت صدور رای در خصوص موضوعاتی را دارد که در  قرارداد پیمان به داوری ارجاع شده است. طرفین به غیر از موارد مطرح شده نمی توانند در مورد اختلاف در مورد موضوعات دیگر به داور مراجعه نمایند.

داوران ملزم هستند که مقررات داوری را  رعایت نمایند. سازمان برنامه و بودجه در مفاد شرایط عمومی پیمان ماده پنجاه و سه داوری در دعوای پیمانکاری در قرارداد دولتی را به شورای عالی فنی واگذار کرده است. اعضای شورای عالی فنی سه نفر هستند که توسط هیئت وزیران مصوب شده است.
 

جهت مشاهده سایت گروه وکلای کیفری ژیوار کلیک کنید

ارجاع داوری در دعوای پیمانکاری به شورای عالی فنی
 
لازم نیست که هر دو طرف قرارداد پیمان موافق باشند. نتیجه امر این است که شورای عالی فنی یکی از مراجع داوری در دعوای پیمانکاری است. با انتخاب کارشناس طرفین قرارداد پیمانکاری خواستار صلح و سازش هستند و نمی خواهند برای حل اختلاف به مرجع قضایی مراجعه کنند و زمان و هزینه صرف شود. با انتخاب کارشناس در کوتاهترین زمان ممکن بدون صرف هزینه زیاد اختلاف طرفین حل میشود.
در صورتیکه رای به نفع خواهان صادر شود، خوانده ملزم به پرداخت هزینه اجرای داوری به خواهان است. 
برطبق ماده یک الی شش آیین نامه نحوه دریافت هزینه اجرای داوری شورای عالی فنی به شماره 23189/ت 35082 که در تاریخ هفتم خرداد سال 1385 در هیئت وزیران تصویب شد، اگر خواهان داوری در مرحله اجرای داوری صلح کنند یا از داوری منصرف شود، باید پنجاه درصد هزینه اجرای داوری را به حساب درآمد دولت واریز کند.

 داوری در دعاوی پیمانکاری

هزینه ارجاع امر به داوری دعوای پیمانکاری
 

برای ارجاع داوری دعوای پیمانکاری به شورای عالی فنی باید هزینه داوری پرداخت شود. قانونگذار به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده است که  هزینه اجرای داوری را از طرفین اختلاف براساس نرخ مصوب هیئت وزیران دریافت و به حساب دولت واریز نماید.


هزینه داوری در دعاوی پیمانکاری در شورای عالی فنی
 

قانونگذار در ماده سه قانون الحاقی مربوط به تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت  به سازمان برنامه و بودجه دستور داده است که هزینه اجرای داوری را از طرفین اختلاف براساس مصوبه هیئت وزیران دریافت نماید و به خزانه دولت واریز کند. مبلغ هزینه داوری به میزان یک درصد خواسته در نظر گرفته شده است که خواهان باید آن را پرداخت و به حساب درآمد دولت واریز کند. در صورتیکه رای به نفع خواهان صادر شود، خوانده ملزم به پرداخت هزینه اجرای داوری به خواهان است.

شیوه داوری در دعاوی پیمانکاری


اعتبار داوری در دعاوی پیمانکاری در شورای عالی فنی
 

در ماده 53 شرایط عمومی پیمان در مورد اینکه طرفین قرارداد پیمانکاری ملزم به اجرای رای داوری هستند مطلبی بیان نشده است. اما در مقررات عمومی داوری در ماده چهارصد و هشتادو هشت آیین دادرسی مدنی در مورد اینکه رای داوری لازم الاجرا است توضیح داده شده است و طرفین قرارداد پیمانکاری فقط میتوانند نسبت به موضوعاتی که مقررات داوری مشخص کرده است به رای داوری در دادگاه اعتراض کنند. همچنین براساس بند (و) تبصره هشتاد قانون برنامه و بودجه که در سال 1356 تصویب شد دولت ملزم به اجرای مصوبات شورای عالی فنی  است.

پیمانکار می تواند در صورتیکه رای داوری براساس قوانین و مقررات مربوطه نباشد اعتراض خود را به مرجع قضایی مطرح نماید. برطبق ماده 482 قانون آیین دادرسی مدنی رای داور باید موجه و با دلیل باشد و برخلاف مقرارات و قوانین مادی و ماهوی نباشد. دادگاه در حل اختلاف قرارداد پیمان دارای صلاحیت عام است، اما داوری فقط صلاحیت صدور رای در خصوص موضوعاتی را دارد که در قرارداد پیمان به داوری ارجاع شده است. طرفین به غیر از موارد مطرح شده نمی توانند در مورد اختلاف در مورد موضوعات دیگر به داور مراجعه نمایند.

شیوه داوری در دعاوی پیمانکاری


مشاوره حقوقی پیمانکاری گروه حقوقی آساک

با توجه به اهمیت قراردادهای پیمانکاری و افزایش دعاوی پیمانکاری در مراجع قضایی، دپارتمان مشارکت و پیمانکاری در گروه حقوقی آساک تشکیل شده است که به صورت تخصصی به دعاوی پیمانکاری و قراردادهای پیمانکاری پرداخته است. بهتر است قبل از هر اقدام در تهیه و تنظیم قراردادهای پیمانکاری و مطرح نمودن دعاوی پیمانکاری با وکیل امور پیمانکاری آساک مشورت نمائید. 
 

مشاوره پیمانکاری به صورت آنلاین

پیمانکاران و کارفرمایان در قرارداد پیمانکاری به تمامی قوانین و مقررات پیمانکاری و تبصره های مربوطه در خصوص شرایط عمومی پیمان اطلاعات کاملی ندارند و در اجرای مفاد قرارداد پیمان دچار مشکل می شوند.
از این رو استفاده از مشاوره حقوقی پیمانکاری امری ضروری است. قبل از هر گونه اقدام در خصوص حل اختلاف قرارداد پیمان و ارجاع داوری در دعاوی پیمانکاری با مشاوره پیمانکاری به صورت آنلاین گروه حقوقی آساک تماس بگیرید.
سئوالات و مشکلات حقوقی خود را در زمینه امور قراردادهای پیمانکاری و داوری در قرارداد پیمان را در تمام ساعات شبانه روز، حتی ایام تعطیل با مشاور متخصص امور پیمانکاری گروه حقوقی آساک مطرح نمایید. همچنین می توانید سئوالات خود را در واتساپ و تلگرام گروه حقوقی آساک به آدرس ذیل مطرح نمایید تا پاسخگوی آن باشیم.

هیات تحریریه گروه حقوقی آساک
www.asaklaw.com

 تلگرام گروه حقوقی آساک
اینستاگرام
 

نظرات
ارسال نظر
تماس بگیرید