وکیل دعاوی مالیاتی

وکیل دعاوی مالیاتی

6 شهریور1398
وکیل دعاوی مالیاتی

وکیل دعاوی مالیاتی
بدلیل پیچیدگی مقررات  مالیاتی و شناخت اینکه آیا در روند فعالیت اقتصادی جرم مالیاتی صورت گرفته است یا نه و اینکه شخص مرتکب تخلف ،چه اقداماتی انجام دهد، استفاده از وکیل دعاوی مالیاتی امری ضروری است.وکیل دعاوی مالیاتی باید تجربه و تخصص کامل بر قوانین و مقررات و بخشنامه های مالیاتی داشته باشد،تا بتواند در هر مرجع مالیاتی، از حق موکل مودی مالیاتی دفاع کند.افراد بدلیل عدم اطلاع از قوانین و مقررات مالیاتی، نمیتوانند در مرجع دادرسی مالیاتی موفق شوند.در نتیجه استفاده از وکیل دعاوی مالیاتی برای موفقیت در دعوا مالیاتی امری اجتناب ناپذیر است. موسسه حقوقی اساک با بهره گیری از کارشناسان و وکیل متخصص امور مالیاتی تجربه و سابقه طولانی در وکالت  دعاوی و پرونده های مالیاتی دارد.موسسه حقوقی اساک آاماده ارائه خدمات  حقوقی در حوزه مالیاتی است.
 
مالیات : وجه یا مالی که دولت برای تامین مخارج عمومی از اشخاص حقیقی و حقوقی  دریافت میکند. گرفتن مالیات برعهده دولت است که باید مطالبات را از مودیان مالیاتی وصول کند.
 
انواع مالیات
مالیات مستقیم : مالیات هایی که مستقیم از درآمد و دارایی افراد دریافت میشود.
مالیات غیرمستقیم :مالیات هایی که از مصرف کالا و خدمات بدست می آید.
 
فرایندهای مالیاتی شامل چه مواردی است.؟
- شناسایی مودیان مالیاتی
- از مودیان مالیاتی ثبت نام شود.
-مطالبات مالیاتی از مودیان وصول شود.
- اختلافات مالیاتی با مودیان رسیدگی میشود.
 
مودیان مالیاتی در موارد ذیل میتوانند اعتراض کنند.
-در مورد مبلغ و میزان مالیات اعتراض کنند.
-تعدیل مالیاتی برای مودیان وجود دارد.
-در مورد عملکرد مالیاتی و ماموران مالیاتی اعتراض مطرح میشود.
 
مراجع غیرقضایی رسیدگی به دعاوی مالیاتی
-براساس ماده 244 الی 260 قانون مالیات های مستقیم، مراجع غیرقضایی صالح رسیدگی به اختلافات بین مودی مالیاتی و  سازمان امور مالیاتی، هیات حل اختلاف بدوی و هیات حل اختلاف تجدیدنظر مالیاتی است.
-براساس ماده 261 الی 270 قانون مالیات های مستقیم، هیئت عالی انتظامی مالیاتی و دادستانی انتظامی مالیاتی به تخلفات کارکنان امور مالیاتی در زمینه مالیات رسیدگی میکند.
-در مورد دعاوی مالیاتی که جرم مالیاتی صورت گرفته باشد، دادگاه ،مرجع صالح رسیدگی به این جرایم است.
-براساس اصلاحات قانون مالیات مستقیم مصوب سال  1394دادگاه ویژه ای، برای رسیدگی به جرایم مالیاتی در قانون پیش بینی شده است.
 
مراجع صالح  غیرقضایی به دعاوی مالیاتی
 
-در مرحله اداری بوسیله مسئول مربوطه ادراه مالیات، به موضوع دعوای مالیاتی رسیدگی میشود.
-هیات های حل اختلاف بدوی و هیات حل اختلاف تجدیدنظر مالیاتی به دعوای مالیاتی رسیدگی میکنند.
-شورای عالی مالیاتی به دعوای مالیاتی رسیدگی میکند.
-هیات موضوع ماده 251 قانون مالیات های مستقیم ،به دعوا مالیاتی رسیدگی میکند.
در مراحل رسیدگی به دعاوی مالیاتی در حوزه غیرقضایی ابتدا دعوا مالیاتی در اداره مالیاتی توسط مسئول مربوطه رسیدگی میشود، اگر دعوا حل و فصل نشد، پرونده دعوای مالیاتی به هیات حل اختلاف بدوی مالیاتی جهت رسیدگی ارجاع میشود.رای هیات حل اختلاف بدوی مالیاتی قابل تجدیدنظرخواهی است و پرونده برای تجدید نظر به هیات حل اختلاف تجدیدنظر فرستاده میشود.رای هیات بدوی و تجدیدنظر مالیاتی قطعی و لازم الاجرا است.اگر در خصوص استفاده از قوانین در هیات بدوی و تجدید نظر تخلف صورت گرفته باشد، پرونده برای فرجام خواهی به شورای عالی مالیاتی ارجاع میشود ،در این مورد وزیر امور اقتصادی و دارایی پرونده را به هیات سه نفر شورای عالی ارجاع میدهد.
 
وکیل مالیاتی
براساس ماده 103 قانون مالیات های مستقیم، وکیل میتواند طبق اختیارات وکالتنامه از مودی مالیاتی در مرجع دادرسی مالیاتی دفاع کند.وکیل دعاوی مالیاتی در تمام مرحله رسیدگی به دعوای مالیاتی یعنی هیات بدوی ، تجدیدنظرشورای عالی مالیاتی ،دیوان عدالت ادری و هیات ماده 251 قانون مالیات های مستقیم وکالت کند.براساس بند (د) ماده سه قانون مالیات مستقیم، وکیل دعاوی مالیاتی باید پنج درصد حق الوکاله پرونده مالیاتی تمبر باطل کند.

جرم مالیاتی
-تخلف مالی است
-مودی مالیاتی در تسلیم اظهارنامه مالیاتی تاخیر کند.
-مودی مالیاتی در پرداخت مالیات تاخیر کند، یا  عدم پرداخت مالیات
-در اعلام در آمد واقعی کوتاهی کند.
-مودی، مالیات را خلاف واقعیت اعلام کند.
-دادن گواهی کذب در مورد مبلغ درآمد
 
برای مشاوره در خصوص  پرونده های مالیاتی  با وکیل متخصص و باتجربه دعاوی مالیاتی گروه حقوقی اساک مشورت نمائید.
انواع مالیات
-مالیات برا ارث
-مالیات بر ارزش افزوده
-مالیات بر ارث
-مالیات براشخاص حقیقی و حقوقی
مالیات برسرقفلی
-مالیات بر نقل و انتقال املاک
وکیل دعاوی مالیاتی شخصی نیست که فقط امور مالیاتی افراد و شرکتها را انجام دهد بلکه وکیل دعاوی مالیاتی فراتر از وکیل حقوقی است زیرا قوانین و مقررات و بخشنامه های مالیاتی پیچیده هستند .قبل از طرح هرگونه دعوا یا دفاع در پرونده های مالیاتی با وکیل متخصص دعاوی مالیاتی موسسه حقوقی اساک تماس بگیرید.
 
وکیل دعاوی مالیاتی به موارد ذیل رسیدگی میکند.
-رسیدگی به پرونده بدهی های مالیاتی
-ارائه مشاوره حقوقی و وکالت دعاوی مالیاتی
-مشاوره در مورد بخشودگی، پاداش، جرایم مالیاتی و عوارض مالیاتی
-تنظیم اظهارنامه مالیاتی
-به برگه تشخیص مالیاتی اعتراض میکند.
-تهیه و تنظیم لایحه های اعتراض و دفاع مالیاتی
-وکالت  دعاوی مالیاتی در هیات های حل اختلاف بدوی و تجدیدنظر
 
مراحل طرح دعوای مالیاتی
-براساس مدارک و مستندات، تمام اطلاعات مالی و درآمد شخص یا شرکت در یکسال در برگه تشخیص مالیات تنظیم میشود.
-بعد از تهیه و تنظیم برگه تشخیص مالیاتی، به مودی مالیاتی ابلاغ میشود.
-مودی مالیاتی سی روز مهلت برای اعتراض به مبلغ درج شده در برگه تشخیص مالیاتی دارد.
اگر بعد از سی روز به برگه تشخیص مالیاتی اعتراض نکرد، مبلغ درج شده در برگه تشخیص مالیاتی قطعی میشود.

-اگر قبل از اتمام مهلت سی روز، اعتراض کرد، باید اعتراض را کتبی به مرجع رسیدگی صالح تحویل دهد.
-اعتراض به برگه تشخیص مالیاتی در اداره مالیاتی رسیدگی میشود اگر اعتراض قبول نشد برگ قطعی مالیاتی صادر میشود
-بعد از صدور برگ قطعی مالیاتی نمیتوان در مرجع اداری اعتراض را پیگیری کرد.
-اگر توافق حاصل نشود ،پرونده مالیاتی برای رسیدگی به هیات حل اختلاف بدوی مالیاتی فرستاده میشود.
-بعد از صدور رای در هیات حل اختلاف بدوی، مودی بیست روز مهلت دارد که به رای اعتراض کند.
-اگر قبل از اتمام مهلت بیست روز، اعتراض کتبی نکند، رای بدوی قطعی است.
-اگر قبل از اتمام مهلت بیست روز اعتراض کند، رای  قابل تجدیدنظرخواهی در هیات حل اختلاف تجدیدنظر میباشد.
-مودی باید مبلغ مالیاتی که قبول داردرا پرداخت و برای مابقی مبلغ مالیاتی که  قبول ندارد، اعتراض کند.
- اگربعد از ابلاغ  برگ قطعی مالیاتی، مودی مبلغ  مالیاتی را پرداخت کند، از چهل درصد معافیت جرایم مالیاتی برخوردار میشود.
-مرجع رسیدگی به اعتراض مودیان مالیاتی، شورای عالی مالیاتی است.
-بعد از طرح اعتراض در شورای عالی مالیاتی، مودی میتواند نسبت به رای صادر شده در دیوان عدالت اداری اعتراض خود را مطرح کند.
 
از آنجاییکه انجام امور مالیاتی شرکتها نیاز به تخصص و تجربه در زمینه قوانین و مقررات مالیاتی دارد قبل از هر اقدام قانونی در امور مالیاتی با وکیل و مشاور  مالیاتی موسسه حقوقی آساک مشورت نمائید.
در صورتی که نیاز به مشاوره حقوقی حضوری یا آنلاین با برترین تیم وکلای امور مالیاتی دارید با موسسه حقوقی آساک تماس بگیرید .گروه حقوقی آساک ، امکان مشاوره درباره امور مالیاتی و همچنین تهیه لایحه دفاعیه در پرونده های مالیاتی  را برای عزیزان دارد.
برای دریافت مشاوره تلفنی تماس بگیرید.
09381690900
مدیرمسئول: فاطمه جعفری(کارشناس ارشد حقوق خصوصی)

نظرات
4.7 /5 20 5 1
ارسال نظر
تماس بگیرید