اصلاحات گمرکی و ترخیص کالا

اصطلاحات گمرکی

اصطلاحات گمرکی

10 شهریور1398
اصطلاحات گمرکی

اصطلاحات گمرکی

کلماتی که بوسیله بازرگانان در حوزه  گمرک استفاده می‌شود؛ اگر در
حوزه بازرگانی و واردات و صادراتکالا فعالیت دارید.
نیاز است که با اصطلاحات گمرکی آشنا شوید.
یادگیری اصطلاحات گمرکی برای بازرگانان و شرکتهای تجاری که فعالیت اصلی آنها واردات و صادرات کالا است،امری ضروری است.
در این مقاله به توضیح مختصر در مورد اصطلاحات پرکاربرد گمرکی میپردازیم.
موسسه حقوقی اساک افتخار ارائه خدمات و مشاوره های بازرگانی در اختلافات گمرکی،
به بازرگانان و فعالان اقتصادی محترم می باشد.


وکیل گمرک#

اصطلاحات گمرکی

وزن قانونی: وزنی که برای کالاهای صادراتی و وارداتی از طرف گمرک تعیین می‌شود.
هزینه گمرکی: شامل هزینه هایی که بوسیله گمرک برای ارائه هزینه انبارداری، آزمایش، تعرفه بندی ،تخلیه، بارگیری وصول میشود.
نظارت گمرکی: قوانین و مقرراتی که بر اجرا و روند آن گمرک نظارت کامل دارد.
مانیفست: فهرستی از محموله های یک کشتی، قطار و کاروان تجاری که دارای یک یا چند بارنامه میباشد.
کانتینر:
محفظه ای بزرگ که برای حمل کالا، در واردات و صادرات کالا
به خارج از کشور یا داخل کشور در بسته های بزرگ انجام میشود.
کارنه تیر: هنگامی که کالایی به صورت زمینی از مبدا حمل شود
یک سند ترانزیتی صادر میشود که به آن کارنه تیر میگویند.
فله: کالاهایی  که بدون لفاف در واگن قطار یا کشتی حمل میشوند. مثل گندم شکر که بصورت فله حمل میشوند.
دمپینگ: یک واژه گمرکی است برای اینکه یک کالا با هزینه ای کمتر از هزینه نهایی تولید آن ارائه گردد.
درابک: مبلغ حقوق و عوارض ورودی که به موجب درابک دریافت میشود.
بارنویسی: در زمان تخلیه بار، مامور تخلیه بار را بصورت جداگانه

وکیل گمرک#

اصطلاحات گمرکی

کالا را بر روی برگ مینویسد؛ و با بارنامه مطابقت میدهد.
موسسه حقوقی اساک با همکاری متخصصان و کارشناسان مجرب و باتجربه در امر ترخیص کالا صادرات، و واردات کالا
آماده ارائه خدمات و همکاری با بازرگانان در خصوص امور حقوقی امور بازرگانی است.
کارنه تیر: هنگامی که کالایی به صورت زمینی از مبدا حمل شود، یک سند ترانزیتی صادر میشود؛
که به آن کارنه تیر میگویند.
فله: کالاهایی  که بدون لفاف در واگن قطار  یا کشتی حمل میشوند. مثل گندم شکر که  بصورت فله حمل میشوند.
دمپینگ: یک واژه گمرکی است برای اینکه یک کالا با هزینه ای کمتر از هزینه نهایی تولید آن ارائه گردد.
درابک: مبلغ حقوق و عوارض ورودی که به موجب درابک دریافت میشود.
بارنویسی: در زمان تخلیه بار، مامور تخلیه بار را بصورت جداگانه؛کالا را بر روی برگ مینویسد؛و با بارنامه مطابقت میدهد
 
موسسه حقوقی اساک با همکاری متخصصان و کارشناسان مجرب و باتجربه
در امر ترخیص کالا صادرات و واردات کالا اماده ارائه خدمات و
همکاری با بازرگانان در خصوص امور حقوقی امور بازرگانی است.

ترخیص کالا از گمرک
هرگاه بخواهند کالایی که به گمرک اظهار شده است،برای صادرکننده و واردکننده کالا آزاد کنند
پیگیری دعاوی حقوقی گمرک و مشاوره در زمینه حل اختلافات میان گمرک و صاحب کالا می باشد.
تهیه و تنظیم اسناد و مدارک بازرگانی و بانکی، ثبت انواع کالاهای تجاری
از جمله خدمات موسسه حقوقی اساک مشاوره امور گمرکی و بازرگانی تجار
انجام امور ترخیص کاری، نیاز به تجربه و آشنایی با قوانین و مقررات و تشریفات گمرکی دارد.
یعنی ترخیص کار یا حق العمل کار انجام شود.
ترخیص کالا بجز شرکت های ترخیص کالا میتواند بوسیله افرادی غیر از صاحب اصلی کالا
نیاز هست که فرایندهای مالیاتی، سود بازرگانی ،حقوق گمرکی تسهیلات برای واردات و صادرات کالا در نظر گرفته شود.
برای اینکه یک کالا را ترخیص کنید.
فرایند ترخیص کالا فرایندی چندمرحله ای است که بوسیله شرکت ترخیص کالا یا ترخیص کار، گمرک انجام میگردد.
اصطلاح ترخیص کالا را بکار میبرند.
ارزش کالای صادراتی در گمرک
کالاهای صادراتی که به گمرک اظهار میشوند، علاوه بر قیمتی که براساس قرارداد تعیین میشود
بدون در نظر گرفتن ارزش کالادر خارج قیمتی بوسیله مرجع رسمی دولتی، برای کالا تعیین میشود
و به صورت قیمت صادراتی کالا در فهرستی به گمرک، بانک و سایر سازمان ها فرستاده میشود.
صادر کنندگان کالا، قیمت کالاهای صادراتی را دارند و براساس قیمت موجود در فهرست اظهارنامه صادراتی تقویم میشود.
ملزم بودن صادرکنندگان به رعایت قیمت کالاهای صادراتی براساس فهرست تعیین شده باعث میشود
که یک نوع کالا با قیمت های یکسان در گمرک اظهار شوند
و براساس آن اخذ تعهد ارزی یا اخذ مالیات؛ یا تهیه امار بازرگانی درست و اصولی انجام شود.

وکیل گمرک#

ارزش کالای ورودی گمرک
ارزش کالای ورودی در گمرک عبارت است از قیمت سیف و
کلیه هزینه هایی که برای افتتاح اعتبار یا واریز بروات لازم است.
اسناد حمل: بارنامه، بعنوان سند قرارداد حمل رسید دریافت کالا و سند مالکیت میباشد و سندی است
که بیمه در زمانی که خسارتی رخ دهد بعنوان پشتوانه استفاده میکند.
جزئیاتی که در بارنامه باید درج شود:
 1. شرح کالا صادر شده یا واردشده
 2. علامت و شماره تجاری  کالا
 3. نام کشتی حمل کننده کالا ذکر شود
 4. قید عبارتی که نشان دهنده وجود کالا در کشتی است
 5. نام بندری که بارگیری و تخلیه انجام شد.
 6. نام حمل کننده کالا ذکر شود.
 7. نام گیرنده کالا ذکر شود.
 8. نام و نشانی فردی که ورود کالا به او، بایداطلاع داده شود؛هزینه حمل پرداخت شده یا قابل پرداخت در مقصد است، مشخص شود.
 9. تعداد نسخه های بارنامه صادر شود و تاریخ صدور ذکر شود.
ارزش گمرکی : ارزش کالای ورودی در گمرک که شامل موارد ذیل است:
بهای سیف: قیمت کالای خریداری شده در مبدا ،بعلاوه هزینه بیمه و حمل و نقل و باربندی
شامل هزینه هایی که در خصوص افتتاح اعتبار یا واریز بروات ضروری است.
شامل حق امتیاز استفاده از نقشه علامت و مدل بازرگانی است
شامل کلیه حقوق در خصوص کالا و هزینه هایی که به
کالا تا زمانیکه وارد اولین دفتر گمرکی میشود، تعلق میگیرد.
-
ارزش گمرکی از طریق سیاهه خرید یا اسناد تسلیمی صاحب کالا تعیین میشود.
-
ارزش گمرکی براساس نرخ ارز از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در روز تحویل دادن اظهارنامه تعیین میشود.
 


اسناد مثبته گمرکی
 • اسنادی که  تایید کننده ورود کالای مجاز به کشور هستند.
 • اسنادی که تشریفات قطعی گمرک را انجام میدهد.
 • اسنادی که بوسله آن ترخیص کالا انجام میشود.
 • اسنادی که شامل پرداخت کلیه وجوه ورود کالا می باشند.
اسناد نادرست:اسنادی هستند که خصوصیات اصلی کالا درآان صحیح و درست قید نشده است
صاحب کالا با ذکر نکردن خصوصیات اصلی کالا ، کالای دیگر را با حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض کمتر اظهار نموده است و به دولت زیان وارد کرده است.
اظهارنامه کالا:اظهاری که گمرک بر روی برگی مخصوص تنظیم میکند. در این برگه شخص ذینفع روش گمرکی در خصوص کالا را ذکر کرده و مشخصاتی که برای اجرای روش گمرکی از نظر گمرک ضروری است قید مینماید.
اظهارنامه ورود و خروج: اظهارنامه ای که فرد مسئول حمل و نقل؛ در زمان واردات و صادرات کالا
باید به مقامات گمرکی ارائه کند،و شامل مشخصات وسیله حمل و نقل کالا، مسیر سفر، بار
کالا توشه ای، ملزومات کارکنان و مسافران میباشد.
اظهارنامه گمرکی: شامل کلیه اظهارات و اقداماتی که در خصوص اطلاعات مورد نیاز، گمرک باشد
و بوسیله گمرک توصیه و قبول گردد.
اظهارنامه مبدا:شامل شرحی از مبدا کالای ساخته شده که بوسیله سازنده، تولید کننده، صادرکننده در فاکتور تجاری قید شود.

وکیل گمرک#


اصطلاحات گمرکی


اعلامیه ارز:سندی بانکی است که مبلغ ارزی ریالی  وتاریخ گشایش اعتباری آن  که برای خرید کالا انتقال یافته است.

بارنویسی: زمانیکه کالا از وسیله نقلیه تخلیه میشود، مامورین گمرک ریزاطلاعات بار را مینویسند
تا آن را با بارنامه و مانیفست مطابقت دهند.
پروفورما:سیاهه یا نوشته ای است که فروشنده در مبدا برای پیشنهاد فروش
و تعیین کردن قیمت و شرایط فروش کالا آن را صادر میکند.این نوشته قبل از اینکه کالا سفارش داده شود.
باید بوسیله مرکز تهیه و توزیع تایید شود .پروفورما در واقع همان پیش فاکتور میباشد.
ترانشيب:روش گمرکی است که کالاها  توسط نظارت گمرکی از وسیله حمل و نقل وروردی
به وسیله ای که حمل و نقل خروجی را انجام میدهد تعریف شده است.
ترانشیب در دفتر گمرکی که همزمان ورود و خروج کالا را انجام میدهد، منتقل میشود.
تعهد ترانزيت: سندی که گمرک آن را تنظیم میکندو اجازه حمل کالا را بصورت، ترانزیت گمرکی
بدون اینکه پیش پرداختی برای حقوق عوارض ورودی پرداخت شود، انجام میدهد.
شامل کلیه مشخصات برای تعیین کردن حقوق و عوارض ورودی است.
تعهد ترانزیتی ضمانتی برای ارائه کالا است . مهرو موم گمرکی است.
سود بازرگاني: براساس مصوب هیت وزیران به استناد قانون انحصار تجارت  خارجی
قانون امور گمرکی و قانون مقررات صادرات و وراردات از کالای وارداتی بجز حقوق گمرکی
مبلغی با عنوان سود بازرگانی دریافت میشود.
سياهه تجاري:برای اینکه هزینه کالا به حساب خریدار ارائه شود، در صورت حسابی با عنوان سیاهه تجاری قید میشود.
سیاهه تجاری شامل موارد ذیل می باشد:
 1. تاریخ
 2. نام و نشاني خريدار و فروشنده
 3. شماره سفارش يا قرارداد
 4. مقدار و شرح كالا
 5. قيمت واحد
 6. شرح هر گونه هزينه اضافي توافق شده كه در قيمت واحد منظور نشده است.
 7. ارزش كل كالا مشخص شود.
 8. وزن كالا تعیین شود.
 9. تعداد بسته ها مشخص شود.
 10. علايم و شماره هاي حملقید شود.
 11. شرايط تحويل و پرداختمشخص شود.

اصطلاحات گمرکی
كابوتاژ: حمل کالا از بندر یک کشور به بندر کشور دیگر و از گمرکی، به گمرک از راه کشورهمسایه کابوتاژ.
نیاز به تشریفات گمرکی دارد و شامل دونوع اظهارنامه گمرکی است. اظهارنامه ای که در زمان خروج کالا از مرز تنظیم میگردد و دیگری زمانیکه کالا وارد گمرک  یا مرز میشود.
كارنه تير: سندی ترانزیتی که در زمان واردات و صادرات کالا از راه زمینی در مبدا صادر میگرددو به وسیله کارنه  تیر کالاها از کشورهایی که عبور میکنند، نیاز به انجام تشریفات گمرکی  در مرز ورود و خروج  کشورها ندارد.
كارنه ا.ت .ا: مدرکی است که نشان دهنده ورود موقت بین المللی است که هنگامی که فرد یا شرکتی برای شرکت در نمایشگاه  موقتا وارد کند، ورود  براساس مدرک کارنه ا.ت.ا نیاز به انجام تشریفات گمرکی ندارد.
كارنه دو پاساژ: برای حمل و نقل جاده ای از سندی با عنوان کارنه دوپاساژ که گذرنامه حمل و نقل است برای عبور موقت به کشورها استفاده میشود.
كالاي ضبطي در گمرك: کالاهی ضبطی در گمرک شامل کالاهایی که ورود آنها ممنوع یا غیرمجاز است، ولی با مشخصات صحیح در گمرک  اظهار  شده است.
گمرک در این موارد به صاحب کالا سه ماه مهلت میدهد، که کالا را از کشور خارج کند و اگر صاحب کالا در این مدت کالا را خارج نکند، از طرف گمرک کالا ضبط میشود.بعد از ضبط کالا به صاحب کالا، دوماه مهلت داده میشود که اگر در خصوص ضبط کالا شکایتی دارد به دادگاه طرح شکایت کند.اگر در  مدت تعیین شده دوماه، شکایت مطرح نشود، ضبط کالا قطعی  میشود.


 
كالاي متروكه
کالاهایی که صاحب اصلی آن کالاها را ترک کرده است.اگر صاحب کالا به هردلیل به سراغ کالا نرود یا در ارائه سند و مدارک تاخیر کند، کالا متروکه محاسبه میشود..مدت زمانی که بعد از آن کالا متروکه حساب میشود از تاریخ اولین قبض انبار چهار ماه می باشد. در مورد کالا متروکه ،در فرودگاه مدت تعیین شده بعد از آن دوماه است.اگر صاحب کالا برای ترخیص نکردن کالا و مراجعه نکردن خود عذر موجهه داشته باشد، درخواست خود را به گمرک ارائه میکندو از گمرم میخواهد که چهارماه دیگر به او مهلت داده شود که کالا را دریافت کند.
کالاي مرجوعي
کالاهایی که دوباره صادر میشوند و شامل موارد ذیل میباشد.
 • کالاهایی که  بوسیله واردات موقت وارد کشور شده و در پایان مهلت زمانی ورود موقت از کشور اظهار میشوند.
 • کالاهایی که به دلیل ممنوع وغیرمجاز بودن و عدم مطابقت با استانداردهای اجباری ،نمیتوانند ترخیص شوند.
كنوانسيون سيستم هماهنگ شده:
معاهده‌ای است که کشورهای  که عضو سازمان جهانی هستند،
برای اجرای هماهنگی در طبقه بندی کالاهای تجاری  عضو آن می باشند. مفاد این کنوانسیون برای اعضای آن از سال 1998 لازم الاجرا میباشد.ایران از سال 1374 عضو کنوانسیون سیستم هماهنگ شده است  و از سال 1375 در مقررات صادرات و واردات جدول تعرفه سیستم هماهنگ شده اجرا میشود.
گواهي بيمه: شامل اظهاریه امضا شده ای است که نشان دهنده مبدا ساخت کالا  می باشد.
گواهی مبدا بوسیله صادرکننده کالا و نماینده او تهیه میشود،
دربعضی کشورها این گواهی باید برروی فرم های خاصی که نشان دهنده تاییدیه سازمان اداری مستقل است قید گردد.
وکیل و مشاور حقوقی امور گمرکی
موسسه حقوقی آساک، با تشکیل گروه تخصصی امور گمرکی و استفاده از کارشناسان رسمی دادگستری
در امور گمرکی، اقدام به ارائه مشاوره تخصصی در زمینه اختلافات گمرکی، قبول داوری در پرونده‌های گمرکی، حل اختلاف در موضوعات گمرکی و ارائه مشاوره حقوقی درباره نحوه ترخیص کالا، مراحل آغاز صادرات و واردات کالا بر اساس قوانین داخلی و بین‌المللی نموده است
مشاورحقوقی
ارائه مشاوره حقوقی در موضوعات و مشکلات احتمالی درباره قانون امور گمرکی، واردات و صادرات کالا.
قبل از هر اقدام در خصوص واردات و صادرات کالا و طرح یا دفاع از پرونده های گمرکی و قاچاق کالا و ارز با وکیل امور گمرکی
گروه حقوقی آساک مشورت نمائید.
مدیرمسئول:فاطمه جعفری(کارشناس ارشد حقوق خصوصی)

 
وکیل گمرک
وکیل ترخیص کالا
 
 

نظرات
4.6 /5 20 5 1
ارسال نظر
تماس بگیرید