بهترین وکیل خانواده

بهترین وکیل خانواده

24 دی1398

بهترین وکیل خانواده بهترین وکیل خانواده ، وکیلی است که بتواند در پرونده های خانوادگی بخصوص در پرونده هایی که مربوط به  روابط زوجین است ، بهترین راه حل را برای مشکلات در نظر بگیرد. برای اینکه بتوانیم در پروند ههای حقوقی و کیفری خانواده ، بخصوص مباحث طلاق ، مهریه ، نفقه ، اجرت المثل، مهرالمثل و حضانت فرزند در کمترین زمان و صرف کمترین هزینه به نتیجه دلخواه برسیم، از بهترین وکیل خانواده گروه حقوقی اساک بهره مند شوید تا بتوانید در پروند ه ها موفق شوید. برای اینکه بهترین وکیل خانواده در پرونده ها موفق شود، باید موکل همه موضوعاتی که مربوط به پرونده می باشد را به وکیل در مراحل دادرسی اعلام کند. در خصوص دعواهای خانوادگی که مرجع صالح رسیدگی به آن دادگاه خانواده می باشد،  رسیدگی و تبحر و تسلط کامل بر امور ذیل که براساس ماده چهار قانون حمایت از خانواده که در سال 1391 تصویب شد، شامل نکاح دائم و موقت ، شروط ضمن عقد ،نامزدی و ....دارد. بهترین وکیل خانواده مهریه بیشترین موضوع پرونده های خانوادگی موضوع مطالبه مهریه می باشد. بهترین وکیل خانواده ، وکیلی است که بتواند در موضوع  مهریه و مطالبه مهریه  نسبت به تمام قوانین و تبصره های موجود آگاهی داشته باشد. بهترین وکیل خانواده در موضوعات خانوادگی ذیل تسلط دارد: طلاق ( توافق ، یکطرفه ) استرداد جهیزیه به زن نفقه ، مهریه ، اجرت المثل و مهرالمثل حضانت و سرپرستی فرزند ملزم کردن زن به تمکین از شوهر نکاح ، عقد دائم ، موقت تغییر جنسیت عسرو حرج ضم و عزل امین و قیم فسخ نکاح اذن پدر در ازدواج دختر باکره اهدای جنین تعدیل نفقه اعساز از پرداخت مهریه بهترین وکیل خانواده در این مقاله در مورد یکی از پیچیده ترین مباحث خانوادگی در روابط زوجین با عنوان مطالبه مهریه مورد بررسی قرار میگیرد. مهریه موضوعی است که در دوره های مختلف برای آن قوانینی وضع شده است .مهریه زمانی قابل مطالبه است که زن بعد از عقد نکاح از شوهر خود آن را درخواست کندو شوهر به محض درخواست زن باید آن را پرداخت کند.سوالی که اینجا مطرح میشود این است که اکثر افراد فکر میکنند که مهریه در صورتی که زن خواستار طلاق از همسر باشد قابل مطالبه است در صورتی که این مطلب از نظر قانون اشتباه می باشد و زن همین که به عقد دائم همسر خود درآمد، براساس ماده 1082 قانون مدنی مهریه : زن به محض اینکه خطبه عقد خوانده شد، میتواند مهریه خود را درخواست کند. بهترین وکیل خانواده موضوع مهریه در قانون برای چیزی که بعنوان مهریه در نظر گرفته میشود، شرایطی در نظر گرفته شده است. -در انتخاب موضوع مهریه ، مهریه  باید مالیت داشته باشد و مرد مالک آن مال باشد.در نتیجه مرد نمیتواند مالی را که مالک آن نیست بعنوان مهریه برای زن قرار دهد. بهترین وکیل خانواده مطالبه مهریه بعد از فوت همسر یکی از موضوعات مهم در بحث مهریه، مطالبه آن از طرف زوجه بعد از فوت شوهر است . مهریه زن در این مورد قابل مطالبه می باشد اگر : -مهریه سکه باشد به قیمت روز از مالی که ماترک شوهر است مطالبه میشود. -اگر پول نقدی مهریه باشد به نرخ روز زمان فوت شوهر مهریه محاسبه میشود و زمانی که زن مهریه را درخواست کند نمی باشد. بهترین وکیل خانواده دادخواست مطالبه مهریه برای دریافت مهریه باید زن دادخواست حقوقی در دادگاه خانواده مطرح کند. زن میتواند از طریق اجرای ثبت اسناد و املاک، مهر خود را از اموال شوهر وصول کند. بهترین وکیل خانواده مواردی که شامل مطالبه مهریه زن است : حساب بانکی همسر پلاک ثبتی سهم یا طلب قطعی همسر بهترین وکیل خانواده قانون مهریه ماده 1080 قانون مدنی : مقدار مهریه براساس رضایت طرفین ( زوجین ) تعیین میشود. ماده 1081 قانون مدنی :زوجین در عقد شرط بگذارند در صورتی که مهر در مدت مشخص داده نشود ، عقد نکاح باطل است عقد نکاح و مبلغ مهریه صحیح است و شرط در این ماده قانون باطل است. ماده 1082 قانون مدنی : زن همین که به عقد دائم مرد در بیاید، مالک مهریه خود است . ماده 1083 قانون مدنی : مرد میتواند مهریه را مدت دار یا قسطی به زوجه پرداخت کند. بهترین وکیل خانواده ماده 1084 قانون مدنی: اگر مالی که برای مهریه تعیین شده است، مشخص شود که قبل از عقد دائم و یا قبل از وصول توسط زوجه دارای عیب بود شوهر باید عیب و خسارت را متحمل شود. بهترین وکیل خانواده - ماده 1085 قانون مدنی : زن میتواند تا زمانیکه مهریه خود را از شوهر دریافت نکرد، از انجام وظایف زن و شوهری خودداری کند و این در صورتی قابل انجام است که مهریه زن حال باشد. -ماده 1086 قانون مدنی : اگر زوجه وظایف زن و شوهری را قبل از اینکه مهریه خود را دریافت کند انجام دهد دیگر نمیتواند از حکم ماده 1085 قانون مدنی استفاده نماید . اما هر زمان بخواهد میتواند مهریه خود را از مرد مطالبه کند. بهترین وکیل خانواده ماده 1087 قانون مدنی در عقد دائم میتوان مهریه را مشخص نکرد و بدون مشخص کردن مهریه نیز عقد نکاح صحیح است و بعد از عقد هر زمان که زوجین بخواهند میتوانند مهریه را براساس توافق یکی از طرفین مشخص کنند و در صورتی که قبل از تعیین مهریه بعد از عقد دائم با همسر خود نزدیکی کند، مهرالمثل  به زوجه تعلق میگیرد. بهترین وکیل خانواده مهریه عندالمطالبه و عندالاستطاعه مهریه عندالمطالبه در سند رسمی ازدواج به این معنی است که زوجه هر زمان که مهریه خود را از همسرش طلب کند، باید آن را پرداخت کند. مهریه عندالاستطاعه: معنی عندالاستطاعه در سند رسمی به این معنی است که زوجه در صورتی میتواند مهریه خود را از همسرش طالب کند که همسر وی توانایی مالی داشته باشد. بهترین وکیل خانواده مطالبه مهریه عندالاستطاعه -در صورتی که مهریه عندالاستطاعه باشد، زوجه در صورت توانایی مالی همسر خود میتواند مهریه را وصول کند. - اگر مرد توانایی مالی در پرداخت مهریه را نداشته باشد، دادگاه مرد را موظف به پرداخت مهریه به صورت قسطی می نماید. - اگر  مرد توانایی مالی داشته باشد زوجه میتواند مهریه خود را کامل از همسرش طلب کند. - اگر زوجه مهریه خود را به اجرا بگذارد تا زمانی که مهریه را کاملا پرداخت نکند ممنوع الخروج است. -اگر مرد توانایی مالی داشته باشد که مهریه را پرداخت کند اما مهریه را پرداخت ننماید زوجه ده روز مهلت دارد که اموال شوهر را معرفی کندو دادگاه مال شوهر را توقیف میکند. -اگر مرد توانایی مالی دارد ولی مهریه زن را پرداخت نکند، زن میتواند خواستار بازداشت همسرش شود. بهترین وکیل خانواده مهریه در عقد موقت از آنجاییکه در عقد موقت ، عقدنامه بعنوان سند عادی است زوجه میتواند دادخواست حقوقی مطالبه مهریه را به دادگاه ارائه کند. شرایط ندادن مهریه به زن -قانونگذار در ماده 1089 قانون مدنی بیان میکند که اگر  عقد نکاح چه در دائم یا موقت بین زن و شهر به دلایلی باطل شود و نزدیکی صورت نگرفته باشد، به زن مهریه تعلق نمیگیرد. -در ماده 1101 قانون مدنی اگر به هر دلیلی عقد ازدواج بین زن و شوهر فسخ شود و نزدیکی صورت نگرفته باشد زن نمیتواند تقاضای مهریه کند و تنها در صورت عنن بودن مرد یعنی زمانی که مرد نتواند عمل زناشویی انجام دهد زن میتواند مهریه خود را که نصف مهرتعیین شده می باشد دریافت کند. -در عقد ازدواج زمانیکه زوجین از هم جدا شوند و طلاق صورت گرفته باشد و دختر باکره باشد، نصف مهریه تعیین شده به وی تعلق میگیرد. بهترین وکیل خانواده میزان مهریه -براساس ماده 1080 قانون مدنی مشخص کردن میزان مهریه در عقد نکاح براساس تراضی و توافق طرفین یعنی زن و شوهر است . - زن و شوهر در مشخص کردن میزان مهریه محدودیتی ندارند. - مهریه دارای ضمانت اجرای حقوقی است. - در پرداخت مهریه نقدی هیچ محدودیتی وجود ندارد و مرد میتواند هر مبلغی به همسر خود بعنوان مهریه پرداخت کند. - اما زمانیکه مهریه نقدی نباشد، میزان مهریه باید از میزان مهرالمثل بیشتر نباشد. بهترین وکیل خانواده وکیل خانواده گروه حقوقی اساک پرونده مهریه  یکی از پرونده های پرحجم در دادگاههای خانواده می باشد که بدلیل عدم اگاهی زوجین از قوانین حقوقی خانواده دچار مشکلات زیادی در روند رسیدگی پرونده میشوند.قبل از هر اقدام قانونی در خصوص طلاق توافقی یا هر نوع دادخواست مطالبه مهریه ، دادخواست مطالبه نفقه و اجرت المثل و حضانت فرزند با بهترین وکیل خانواده و وکیل طلاق گروه حقوقی اساک مشورت نمایید. امور دیجیتال مارکتینگ: بیتا شریفی مدیر مسئول:  فاطمه جعفری( کارشناس ارشد حقوق خصوصی) شماره همراه : 09381690900 40222853 40223952 بهترین وکیل خانواده

جزئیات
وکیل امور خانواده

وکیل امور خانواده

22 دی1398

وکیل امور خانواده نقش وکیل خانواده در پرونده هایی که در خصوص خانواده و روابط زوجین در دادگاهها مطرح میشود مشخص است. وکیل امور خانواده وکیلی است که علاوه بر اطلاعات کامل که در مورد امور حقوقی دارد در خصوص قوانین مربوط به خانواده و روابط زوجین تسلط کامل دارد. وکیل امور خانواده در موارد ذیل تسلط و اطلاعات کامل و جامع دارد: روشهای انجام طلاق توافقی در خصوص نفقه و مهریه ، اجرت المثل حضانت فرزندان قوانین مربوط به ملاقات طفل بعد ازطلاق انواع طلاق توافقی و یکطرفه قوانین در مورد استرداد جهیزیه بعد از جدایی زن و شوهر قوانین در خصوص ازدواج مجدد زوجین با مشکلات و تنش هایی که در اختلاف بین یکدیگر دارند- وکیل امور خانواده نمیتوانند به تنهایی در مورد قوانین خانواده تحقیق و بررسی کنند ،گروه حقوقی اساک با داشتن مشاوران حقوقی خانواده با تجربه و استفاده از وکلای خبره در خصوص دعاوی کیفری و حقوقی خانواده در کنار زوجین می باشد در ذیل مواردی از دعاوی کیفری و حقوقی که در خانواده بخصوص روابط زوجین بوجود میاید مورد بررسی قرار میگیرد. عدم پرداخت نفقه از طرف زوج طلاق دادخواست مطالبه مهریه و اجرت المثل عدم ثبت نکاح زوجین حضانت فرزند عدم پرداخت نفقه از طرف زوج تعریف نفقه:قانونگذار در ماده 1106 قانون مدنی مصوب نمود که مرد باید به زن نفقه پرداخت کند در ماده اصلاحی 1381 قانون مدنی آمده است که نفقه ،شامل کلیه نیازهای ضروری زن، مانند لباس، اثاث و هزینه درمانی و خوراک و مسکن می باشد. قانونگذار بیان میکند که زن تا زمانی که در عقد دایم مرد باشد، میتواند نفقه دریافت کند وکیل امور خانواده قانونگذار در ماده 1107 قانون مدنی نفقه- وکیل امور خانواده را تعریف کرده است.نیازهای ضروری زن: خوراک، لباس ،مسکن ، هزینه پزشکی چگونگی محاسبه نفقه زن برای اینکه نفقه زن تعیین شود باید وضعیت مالی و شئونات زندگی و وضعیت مالی شهروندان درنظر گرفته شود. اگر زن و شوهر چگونگی محاسبه نفقه را براساس مواردی که بیان شد قبول نکنند، از کارشناس برای بررسی میزان نفقه زوجه استفاده میشود. پرداخت نفقه به زن همین که زن به عقد دایم مرد در آمد، مرد  باید نفقه زن را پرداخت کند.در نتیجه در عقد موقت نیز باید نفقه زن پرداخت شود.یکی از شرایط اصلی برای پرداخت نفقه به زن این است که زن به شوهر خود تمکین کند. تمکین در روابط زوجین تمکین اینگونه تعریف میشود، که شوهر باید در امور جنسی از همسر خود لذت ببرد. در معنای عام تمکین زوجین به این معناست که زن باید از شوهر خود اطاعت کند و در منزل شوهر زندگی کند. ناشزه: اگردر روابط زوجین، زن از همسر خود اطاعت نکند و تمکین ننماید به آن ناشزه گویند. در ماده 1108 قانون مدنی آمده است : اگر زن از شوهر خود تمکین نکند، نفقه به او تعلق نمیگیرد و هیچ ضمانت اجرایی برای عدم پرداخت نفقه در این مورد وجود ندارد. ضمانت اجرایی عدم پرداخت نفقه زن در صورتی که شوهر، نفقه زن را پرداخت نکند، همسر وی میتواند از او شکایت کیفری و حقوقی مطرح کند. براساس ماده 642 قانون مدنی، اگر مرد با اینکه توانایی مالی برای پرداخت نفقه زن و فرزندان خود را داشته باشد، از پرداخت نفقه خودداری کند، قانون وی را به مجازات حبس از سه ماه و یک روز تا پنج ماه محکوم می نماید. همچنین مرد باید در زمان طلاق رجعی که مدت آن سه ماه و ده روز است، باید نفقه همسر خود را در این مدت پرداخت کند. طلاق- وکیل امور خانواده یکی از مسائل شایع که در زندگی زوجین اتفاق میفتد طلاق است. طلاق توافقی طلاق توافقی، زمانی بین زوجین صورت میگیرد که هردو تمایل به ادامه زندگی مشترک ندارند و قصد جدایی از یکدیگر را دارند. در طلاق توافقی در خصوص نفقه  ، مهریه ، جهیزیه ، حضانت فرزندان و زوجین باید توافق صورت گیرد.طلاق توافقی به معنای نگرفتن و نپرداختن مهریه و نفقه نیست، بلکه در این نوع طلاق زوجین در خصوص چگونگی پرداخت نفقه، مهریه و حضانت فرزندان و اجرت المثل با یکدیگر توافق میکنند. مراحل طلاق توافقی -زوجین با سند عقدنامه محضری و کارت ملی و شناسنامه به دفتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه و دادخواست طلاق توافقی را مطرح میکنند. -براساس پیامکی که از سامانه ثنا برای زوجین ارسال میشود، تاریخ مراجعه به دادگاه مشخص میشود. -در جلسه دادگاه، زوجین به مشاور ارجاع داده میشوند. -در جلسات مشاوره، در خصوص صلح و سازش زوجین تلاش میشود و همچنین درخصوص مهریه، نفقه و موارد دیگر توافق صورت میگیرد. -سپس زوجین به دادگاه مراجعه و براساس توافقی که باهم دارند ،گواهی عدم امکان سازش صادر میشود. - اعتبار گواهی عدم امکان سازش سه ماه می باشد. اگر در این مدت زوجین از هم جدا نشوند، گواهی باطل و ارزشی ندارد. -دراین مدت زوجین به دفتر ثبت طلاق مراجعه می کنند. -دفتر ثبت طلاق از زن گواهی عدم بارداری را خواستار میشود. در صورتی که در خصوص طلاق توافقی و قوانین و مقررات آن اطلاعات کافی ندارید، با وکیل امور خانواده گروه حقوقی اساک تماس بگیرید تا در کمترین زمان ممکن مراحل طلاق توافقی انجام شود. ثبت نکاح زوجین -همین که نکاح بین زوجین صورت گرفت ،باید در دفتر اسناد رسمی ازدواج ثبت و در شناسنامه طرفین  قید شود. -براساس قانون خانواده ،ثبت ازدواج امری الزامی است - براساس ماده 49 قانون حمایت از خانواده ،ثبت نکاح زوجین برعهده مرد است و در صورتی که مرد ازدواج را ثبت نکند قانون برای آن ضمانت اجرایی تعیین کرده است. -اگر مرد از ثبت نکاح خودداری کند ،زن میتواند به دادسرا مراجعه و شکایت کیفری برعلیه همسر خود مطرح کند. وکیل امور خانواده سوالی که در اینجا مطرح میشود این است که آیا در عقد موقت نیز ثبت نکاح از طرف مرد ضمانت اجرایی دارد؟ -قانونگذار در ماده 21 قانون حمایت از خانواده مرد را در سه مورد ملزم به ثبت نکاح زوجین نموده است. -در صورتیکه  زن باردار باشد.اگر بعد از اینکه مدت ازدواج موقت تمام شده باشد و مشخص شود که زن باردار است، باید نکاح زوجین ثبت شود. -اگر در عقد موقت شرط شود ،که مرد باید ازدواج موقت را ثبت کند. ضمانت اجرایی عدم ثبت نکاح زوجین قانونگذار در ماده 49 قانون حمایت از خانواده، ضمانت اجرایی عدم ثبت نکاح زوجین از طرف مرد را تعیین کرده است. وکیل امور خانواده وکیل خانواده وکیل امور خانواده اگر مرد نکاح زوجین را ثبت نکند، ضمانت اجرایی آن این است که ملزم به ثبت نکاح زوجین است. -به جزای نقدی درجه پنج  که معادل هشتاد میلیون ریال  تا یکصد و هشتاد میلیون ریال است محکوم میشود. -شکایت در خصوص عدم ثبت نکاح زوجین در دادسرا مطرح میشود. - در دادگاه کیفری دو، در خصوص مجازات عدم ثبت نکاح زوجین ، حکم صادر میشود. -دادخواست حقوقی ثبت واقعه ازدواج در دادگاه خانواده مطرح میشود. وکیل امور خانواده مهریه قانونگذار در ماده 1082قانون مدنی مهریه زن را اینگونه تعریف کرده است : -زن به محض خواندن خطبه عقد مهریه به وی تعلق میگیرد و میتواند هرنوع تصرفی در مهریه خود داشته باشد.در هر صورتی چه مهریه زن عندالمطالبه یا عندالاستطاعه باشد، زن میتواند مهریه خود را مطالبه کند. وکیل امور خانواده مطالبه مهریه- وکیل امور خانواده -برای مطالبه مهریه باید زن دادخواست حقوقی در دادگاه مطرح کند. -بعد از صدور رای به محکومیت مرد به پرداخت مهریه ،پرونده به اجرای احکام ارسال میشود. در این مرحله اگر مرد مهریه را پرداخت نکند : -زن میتواند به اداره ثبت اسناد و املاک مراجعه و نسبت به توقیف اموال وی اقدام نماید. - زن میتواند با استعلام از بانک مرکزی حساب وی را مسدود و مهریه را دریافت نماید. -همچنین میتواند به پلیس راهور برای توقیف خودرو وی اقدام کند. مرجع صالح رسیدگی به دادخواست مطالبه مهریه -براساس ماده یازده قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه محل اقامت خوانده که در اینجا شوهر زن است ، مرجع صالح رسیدگی به دادخواست مطالبه مهریه که نوعی دعوای مطالبه دین است می باشد. وکیل امور خانواده قانونگذار در ماده 12 قانون حمایت از خانواده به زن- وکیل امور خانواده این اختیار را داده است که دادخواست مطالبه مهریه را علاوه براینکه میتواند در محل اقامتگاه خوانده ( همسرخود) مطرح کند، میتواند دادخواست خودرا را در دادگاه محل سکونت خود مطرح کند، مگر در صورتیکه مهریه زن مال غیرمنقول باشد که در آن صورت براساس قانون مرجع صالح رسیدگی به این دادخواست که نوعی دعوای مطالبه دین است محل وقوع مال غیرمنقول است. -براساس رای دیوان عالی کشور، رای وحدت رویه شماره 705 که در تاریخ 01/08/1386 صادر شد میتوان دادخواست مطالبه مهریه را در دادگاه محل وقوع عقد نکاح مطرح نمود. - اگر زن و شوهر در ایران زندگی نکنند، مرجع صالح رسیدگی به دادخواست مطالبه مهریه دادگاه خانواده تهران می باشد، مگر اینکه مهریه ،مال غیرمنقول باشد که در آن صورت دادخواست مهریه در دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول مطرح میشود. وکیل امور خانواده وکیل خانواده وکیل امور خانواده گروه حقوقی اساک پرونده طلاق یکی از پرونده های پرحجم در دادگاههای خانواده می باشد که بدلیل عدم اگاهی زوجین از قوانین حقوقی خانواده دچار مشکلات زیادی در روند رسیدگی پرونده میشوند.قبل از هر اقدام قانونی در خصوص طلاق توافقی یا هر نوع دادخواست مطالبه مهریه ، دادخواست مطالبه نفقه و اجرت المثل و حضانت فرزند با وکیل متخصص و با تجربه وکیل امور خانواده و وکیل طلاق گروه حقوقی اساک مشورت نمایید. مدیر مسئول:  فاطمه جعفری( کارشناس ارشد حقوق خصوصی) شماره همراه : 09381690900 40222853 40223952 وکیل امور خانواده وکیل خانواده وکیل متخصص خانواده

جزئیات
وکیل زمین شهری

وکیل زمین شهری

4 دی1398

وکیل زمین شهری وکیل زمین شهری در خصوص مشکلاتی که در زمینه ملک و اراضی وجود دارد تخصص کامل دارد. مقررات و آیین نامه های زیادی که در حوزه زمین و املاک  وجود دارد منجر به ایجاد وکالت تخصصی در حوزه زمین شهری شده است.بهترین راه برای موفقیت در پرونده های املاک و اراضی و کمیسیون ماده 12 استفاده از وکیل زمین شهری متخصص و باتجربه می باشد. وکالت خود در مورد وکیل زمین شهری را به وکیل امور کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهرداری گروه حقوقی اساک بسپارید. یکی از بهترین روشها برای حل پرونده های ملکی مراجعه به وکیل زمین شهری است. جمع آوری مدارک برای طرح در کمیسیون  را به وکلای متخصص گروه حقوقی اساک بسپارید. قانون وکیل زمین شهری قانونگذار براساس ماده یک قانون وکیل زمین شهری برای تنظیم امور مربوط به زمین و افزایش عرضه و تعدیل ثبات قیمت ها برای اجرای اصل سی و یک و رسیدن به اهدف مطرح شده در اصل چهل و سه ، چهل و پنج و چهل و هفت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برای تامین مسکن و تاسیسات عمومی تصویب شده است و از زمانیکه تصویب شد، لازم الاجرا در کل کشور می باشد. ماده دو :اراضی شهری شامل اراضی و زمین هایی است که در محدوده و حریم حفاظت شده شهرها قرار دارد. ماده سه قانون شهری : زمین موات شامل زمین هایی که در محدوه خارج از حریم شهرها واقع شده است و در آن عمران و آبادی نیست. در این مقاله سعی شده است در خصوص کمیسیون ماده 12 قانون وکیل زمین شهری که یکی از حوزه های فعالیت وکیل زمین شهری است پرداخته شود. زمین موات قانونگذار در دو ماده سه و ماده بیست و هفت قانون مدنی، زمین موات را اینگونه تعریف کرده است : براساس ماده سه ،زمین موات زمینی است که در آن عمران و آبادی وجود ندارد. براساس ماده بیست و هفت قانون مدنی :زمین هایی که در آن کشت وزرع انجام نشود و بدون کاربرد کشاورزی بدون استفاده هستند. کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری کمیسیون ماده 12 به موضوعات و مسائلی که در مورد زمین های موات که در آن آبادی و عمران وجود ندارد رسیدگی میکند. قانونگذار با تصویب ماده دوازده تشخیص و تعیین مالکیت زمین بایر و دایر و ساخت واحد مسکونی و واگذاری زمین و زمین معوض را به عهده وزارت مسکن و شهرسازی سپرده است. وزارت مسکن و شهرسازی از زمانی که استعلام را دریافت کرد، یکماه مهلت دارد که در خصوص زمین موات و دولتی اعلام نظر کند. براساس دستورالعملی که در تاریخ دوم مرداد هزار و سیصد و شصت و هفت صادر شد وزارت مسکن و شهرسازی در آن مصوب نمود که مشخص کردن عمران و نوع زمین به کمیسیونی باعنوان کمیسیون ماده 12  سپرده شده است. دبیرخانه کمیسیون ماده 12 قانون -دبیرخانه کمیسیون ماده 12 استعلام ادارات دولتی و استعلاماتی که در مورد نوع زمین است را دریافت و به استعلامات پاسخ میدهد. -دبیرخانه مربوطه ،موضوع استعلام را از نظر اینکه در کمیسیون ماده 12  قابل طرح است بررسی میکند. -درصورتی که موضوع قابل طرح باشد پرونده کامل و به کمیسیون ماده 12 برای رسیدگی و صدور رای  ارجاع میشود. -دبیرخانه رای کمیسیون ماده 12 را جمع آوری و به مالکین ابلاغ و همچنین در روزنامه کثیرالانتشار اگهی میکند. وکیل زمین شهری -در روند رسیدگی موضوع در کمیسیون مربوطه در صورت نیاز از نظر کارشناس نیز استفاده میشود. -در صورتیکه نظر کمیسیون مثبت باشد رای به مدت ده روز با مشخصات مالک و پلاک ثبتی منتتشر میشود . -درصورتیکه کسی نسبت به ملک و پلاک ثبتی  ادعایی دارد میتواند به رای اعتراض کند. - به رای کمیسیون ماده 12 میتوان در مرجع قضایی محل وقوع ملک طرح دادخواست حقوقی نمود. سوالی که مطرح میشود این است که آیا هر استعلام در خصوص هر نوع زمین باید در کمیسیون ماده 12 قانون وکیل زمین شهری رسیدگی میشود؟خیر  زمین هاییی که مربوط به شهرداری و شرکتهای وابسته به شهرداری است و زمین های که گواهی عمران وآبادی دارند و زمین هایی که مربوط به دولت هستند موضوعات در مورد آنها قابل طرح و رسیدگی در کمیسیون ماده 12 نیست. مدارک لازم برای طرح موضوع در کمیسیون ماده 12 کپی از سند ملکی و درصورتیکه مدرک سند ملکی وجود نداشته باشد کپی استعلام ثبتی دوسری کپی نقشه ثبتی و درصورتیکه نقشه ثبتی وجود نداشته باشد کروکی دقیق ملک مورد بررسی برگ موقعیت ملک در مقشه هوایی رسیدگی موضوع در کمیسیون ماده 12 قانون -ابتدا اعضای کمیسیون ماده 12 از محل زمین بازدید میکنند. -دفاعیات و مدارک و مستندات مالکین بررسی میشود. -مدارک موجود در پرونده با کروکی ملک در نقشه هوایی بررسی میشود. -سپس اعضای کمیسیون اقدام به صدور رای میکنند. -رای کمیسیون ماده 12 با رای اکثریت اعضای کمیسیون قابل اعتبار است. وکیل زمین شهری اعتراض به رای کمیسیون ماده 12 به رایی که در کمیسیون ماده 12 صادر میشود میتوان در مرجع قضایی محل وقوع ملک اعتراض کرد. از تاریخی که رای کمیسیون ماده 12 به مالک ابلاغ میشود سه ماه زمان دارد که به رای اعتراض کند. مالکینی که دارای سند عادی و سند رسمی هستند میتوانند به رای کمیسیون ماده 12 اعتراض کنند. ابتدا باید دادخواستی مبنی بر تایید صحت سند عادی بطرفیت وزارت مسکن و شهرسازی در مرجع قضایی مطرح کنند. مالکین دارای سند رسمی از آنجایی که سند رسمی نشان دهنده اثبات مالکیت شخص است مستقیما میتواند در مرجع قضایی محل وقوع ملک طرح دادخواست و اعتراض مطرح کند. وکیل زمین شهری قانون در مورد اراضی موات اراضی موات براساس دو قانون قابل رسیدگی هستند. -در مورد زمین های مواتی که در محدوده قانونی و حریم شهرها وجود دارد که در تاریخ بیست و دوم شهریور سال هزر و سیصد و شصت و شش تصویب شد حاکم است. -در مورد زمین هایی که در محدوده خارج از شهر و حریم شهرها وجود دارد قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال سند که در تاریخ سی اذر سال هزتر و سیصدو شصت و پنج تصویب شد حاکم است. مرجع رسیدگی به امور زمین موات قانونگذار در ماده 12  تعیین زمین مولات عمران و ابادی زمین دایر زا به وزارت مسکن و شهرسازی واگذار کرده است که در تاریخ دوم مرداد سال هزار و سیصد و شصت و هفت وزارت مسکن و شهرسازی تعیین عمران و ابادی نوع زمین ها را به کمیسیونی با عنوان کمیسیون ماده 12 سپرده است. وکیل زمین شهری اعضا کمیسیون ماده 12 اعضای کمیسیون ماده 12 با انتخاب و حکم وزیر مسکن و شهرسازی از سه عضو تشکیل شده است که در جلسات کمیسیون شرکت و رای صادر میکنند. هیئت واگذاری 7 نفره قبلا گفته شد که در خصوص زمین هایی که در محدوده خارج از حریم شهرها واقع هستند قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال سند که در تاریخ سی آذر سال هزار و سیصد و شصت و پنج تصویب شد حاکم است که براساس این قانون قانونگذار تشخیص زمین های موات خارج از شهرها را به هیئت هفت نفره سپرده است که در مورد آن تصمیم گیری کنند. وکیل زمین شهری اعضای هیئت وگذاری دو عضو از طرف وزارت کشاورزی یک عضو از طرف جهاد کشاورزی یک عضو حاکم شرع یک عضو از طرف وزارت کشور دوعضو از اشخاص مورد اعتماد محل وقوع ملک هیئت هفت نفره واگذاری با حضور چهارعضو میتواند به موضوع رسیدگی کند و در صورتیکه 3 عضو رای  دهند رای با اکثریت اعضا قابل اعتبار است به شرطی که یکی از اعضایی که رای اکثریت داده است حاکم شرع باشد. وکیل زمین شهری وظیفه هیئت واگذاری -رسیدگی به اختلاف در خصوص اجرای قانون زمین های موات -درخصوص مسائل واگذاری زمین -در خصوص وام و امکانات کشاورزی اظهار نظر شود. ماده ده قانون براساس مصوبه قانون  که در سال هزار و سیصد و شصت مصوب شده است همه زمین هایی که مالکیت آن مربوط به وزارتخانه ، نیروهای مسلح،  موسسات دولتی و بانکها و سازمانهایی که وابسته به دولت هستند و همه بنیاد و نهادهای انقلابی در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی می باشد. وکیل زمین شهری ماده بیست همه دستگاههای اجرایی که در ماده ده بیان شده اند باید زمین هایی که برای اجرای ماده ده این قانون در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قراردهند. -اداره ثبت اسناد و املاک کشور باید بعد از اینکه وزارت مسکن و شهرسازی اعلام نظر نمود انتقال ملک در دفتر املاک  و سند مالکیت را به نام دولت و با نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی واگذار کند. -اگر در اجرای سند ماکیت به دولت هر شخص یا دستگاه و ارگانی کارشکنی نماید براساس ماده 16 این قانون تخلف کرده و با اعلام وزات مسکن و شهرسازی اقدام قانونی در مرجع قضایی برعلیه کارشکن صورت  میگیرد. - ارگان یا شخص از زمانیکه وزارت مسکن و شهرسازی انتقال مالکیت را به دولت واگذار کرده است دو ماه فرصت دارد که ملک را تحویل دستگاه مربوطه دهد. وکیل زمین شهری در صورتیکه در فرصت دوماه سند مالکیت و ملک تحویل داده نشود تحویل اداره ثبت اسناد و املاک کشور با درخواست وزارت مسکن و شهرسازی سند ملکی جدید به نام دولت صادر میکند. کمیسیون ماده 12 وکیل کمیسیون ماده 12 در زمینه امور وکیل زمین شهری تخصص و تسلط کامل بر قوانین و مقررات و آیین نامه های مربوطه دارد. وکیل زمین شهری وکیلی است که در خصوص شهرداری و کمیسیون های شهرداری بخصوص کمیسیون ماده 12 متخصص و کارشناس است. برای انتخاب بهترین وکیل کمیسیون ماده 12 شهرداری با گروه حقوقی اساک تماس بگیرید. مدیر مسئول : فاطمه جعفری ( کارشناس ارشد حقوق خصوصی ) شماره همراه:09381690900 40222853

جزئیات
کمیسیون باغات

کمیسیون باغات

30 آذر1398

کمیسیون باغات کمیسیون باغات براساس ماده یک قانون اصلاح لایحه اجرایی کردن  قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و جلوگیری از قطع بی رویه درختان در میدان ها  و بزرگراهها و پارکها و مکان هایی که شورای شهر  آن را باغ نامید،در سال هزار و سیصد و پنجاه و نه در شورای انقلاب به تصویب رسید. علل تشیکیل کمیسیون باغات اجرای قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها اجرایی کردن مصوبات باغ ها مصوب شورای شهر مشخص کردن باغات در هر منطقه جلوگیری از قطع درختان در شهرها و فضای سبز و پارک ها اعضای کمیسیون باغات -براساس ماده هفت آیین نامه اجرایی ماده یک قانون اصلاحیه حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها که در تاریخ بیست تیر سال هزار و سیصدو هشتاد و هشت تصویب شد، شامل اعضای ذیل هستند: کمیسیون باغات متشکل از سه عضو می باشند که شامل: نماینده شورای شهر مدیر عامل سازمان پارک و فضای سبز شهر نماینده فنی شهرداری بخش های کمیسیون باغات کمیسیون باغات شامل دو کمیسیون، بدوی و تجدید نظر می باشد که هرکدام مرجع صلاحیتدار برای موارد مشخصی از مشکلات باغات هستند. کمیسیون بدوی :این کمیسیون در مورد املاک و اراضی که مساحت آنها بیشتر از دوهزار مترمربع باشد رسیدگی میکند. کمیسیون تجدید نظر:این کمیسیون در مورد املاک و اراضی که مساحت آنها کمتر از دوهزار مترمربع باشد رسیدگی میکند. کمیسیونی که در مورد باغات ،املاک و اراضی با مساحت کمتر از دو هزار مترمربع تصمیم گیری میکند، متشکل از اعضای ذیل می باشند: شهردار منطقه نماینده تام الاختیار پارک و فضای سبز نماینده ای از شورای شهر وظیفه کمیسیون تشخیص باغات وظیفه کمیسیون باغات این است که در مورد مشخص کردن باغات براساس مصوبات باغ ها که بوسیله شورای شهر تصویب میشود ،رسیدگی و تصمیم گیری نماید و خارج از چهارچوب مصوبات شورای شهر نمیتواند اقدامی انجام دهد. درصورتی که مالک باغ یا ذینفع آن در خصوص رای کمیسیون باغات اعتراض داشته باشد از تاریخی که رای کمیسیون به وی ابلاغ میشود، پانزده روز فرصت دارد که به رای مربوطه اعتراض کند. مرجع قابل اعتراض به رای کمیسیون بدوی باغات، کمیسیون تجدید نظر باغات می باشد. رایی که بوسیله کمیسیون باغات صادر میشود شصت روز  فرصت برای بررسی و طرح در کمیسیون ذی ربط شورای شهر وجود دارد. مالکین و کلیه سازمان هایی که ارائه دهنده خدمات شهری مانند آب، برق ،گاز هستند قبل از اینکه اقدام و عملیاتی انجام دهند که باعث قطع درخت، تخریب فضای سبز شود، باید از شهرداری مربوطه براساس کمیسیون موضوع هفت آیین نامه باید مجوز قطع درخت را  اخذ کند. در نتیجه هر شخص قبل از هر اقدام در خصوص جابجایی و قطع و تخریب درخت و فضای سبز باید کتبا از شهرداری مجوز اخذ کند. اگر شخص یا سازمان مربوطه بدون مجوز از شهرداری، باعث قطع درخت، تخریب فضای سبز شوند براساس ماده سه آیین نامه مذکور به جریمه و زندانی محکوم میشوندو باید خسارت وارده را جبران کنند. آئین نامه اجرایی کمیسیون باغات براساس آیین نامه اجرایی حفظ گسترش فضای سبز در شهرها که در تاریخ سیزده مرداد هزار و سیصد و هشتاد و هشت بوسیله مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد باغ و فضای سبز اینگونه تعریف شده است باغ دارای مشخصات ذیل است : حداقل مساحت باید پانصد مترمربع باشد. اگر دارای بنا و ساختمان باشد، در هر شانزده مترمربع در محوطه خارج ساختمان یک اصله درخت باید باشد. اگر بنا و ساختمان در زمین وجود نداشته باشد، باید در هر بیست و پنج مترمربع  یک اصله درخت مثمر و یک درخت غیر مثمر وجود داشته باشد. زمین دارای سند مالکیت و یا سند مادر باشد. سوابق باغ در خصوص ایجاد باغ براساس کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری مکان هایی که وزارت کشاورزی در حریم شهر بعنوان باغ مشخص کرده است. مکان هایی که شورای شهر بعنوان باغ مشخص کرده است. فضای سبز -زمین هایی که دارای درخت و پوشش گیاهی در محدوده و حریم شهرها  که  مالکیت آن دولتی خصوصی یا عمومی است. تفکیک باغات براساس ماده دو ب آئین نامه اجرایی حفظ گسترش فضای سبز در شهرها -در محدوده شهرها حد نصابی که برای تعیین تفکیک باغات در نظر گرفته شده است، دو هزار مترمربع می باشد. -درحریم شهرها حدنصابی که برای تعیین تفکیک باغات در نظر گرفته شده است، براساس حد و نصاب تعیین شده در قانون که برای جلوگیری از قطعه قطعه شدن زمین کشاورزی در هیئت وزیران مصوب شده است. کمیسیون باغات براساس ماده  سه آئین نامه اجرایی حفظ گسترش فضای سبز در شهرها- کمیسیون باغات شهرداری قبل از اینکه پروانه ساختمانی برای املاکی که وضعیت و تعداد درختان آن دچار تغییر میشوند، باید موضوع را از کمیسیون ماده 7 آئین نامه فوق استعلام کند. شهرداری در خصوص باغاتی که در حریم شهرها واقع شده است قبل از اینکه پروانه ساختمان صادر کند باید از دبیرخانه کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی و باغ ها که در جهاد کشاورزی مستقر است استعلام کند. براساس ماده چهار آئین نامه اجرایی حفظ گسترش فضای سبز در شهرها وظیفه کاشت، محافظت وآیاری درختان و فضای سبز و بوستان عمومی در محدوده شهرها برعهده شهرداری است. براساس ماده پنج آئین نامه اجرایی حفظ گسترش فضای سبز در شهرها -مالکین ، متصدی و مسئولین برای قطع و جابجایی درختان در مکان های عمومی، دولتی و خصوصی باید از کمیسیون ماده 7 آئین نامه شهرداری مجوز دریافت کنند. کمیسیون باغات براساس ماده شش آئین نامه اجرایی حفظ گسترش فضای سبز در شهرها براساس این  قانون اگر شخص حقیقی یا حقوقی باعث قطع درخت و نابودی فضای سبز شوند بوسیله رای مرجع قضایی، محکوم به جریمه و زندانی میشوند و باید جبران خسارت کنند. براساس ماده هشت آئین نامه اجرایی حفظ گسترش فضای سبز در شهرها کسانی که خواستار قطع و سربرداری درختان هستند ابتدا باید درخواست خود را به شهرداری ارائه کنند و فرم هایی که در این رابطه می باشد پر و تحویل شهرداری دهند. بعد از ثبت درخواست، شهرداری یک هفته مهلت دارد که درخواست مربوطه را به کمیسیون ماده 7 ارسال کند. کمیسیون ماده هفت شهرداری، یکماه مهلت دارد که جواب درخواست را به متقاضی اعلام کند. شهرداری یک هفته از زمانی که رای کمیسیون ابلاغ شد موظف است به متقاضی اطلاع دهد. اگر کمیسیون تصمیمی در خصوص درخواست متقاضی نگیرد یا ابلاغ به متقاضی با تاخیر انجام شود شهرداری باید براساس درخواست متقاضی مجوز صادر کند. کمیسیون باغات براساس ماده نه آئین نامه اجرایی حفظ گسترش فضای سبز در شهرها کمیسیون ماده هفت باید ضوابط مربوط به اصول فنی و ایمنی استفاده از تجهیزات و امکانات شهرداری را برای جابجایی و سربرداری درختان و فضای سبز تهیه و تنظیم کند و بعد از اینکه بوسیله شورای شهر تصویب شد  اگهی عمومی شود. براساس ماده ده آئین نامه اجرایی حفظ گسترش فضای سبز در شهرها شهرداری برای اجرایی کردن قانون مواد یک و هفت حفظ گسترش فضای سبز در شهرها باید شناسنامه باغ ها را تهیه و بروز نگهداری کند. شناسنامه باغات شماره پلاک ثبتی مساحت ملک آدرس دقیق ملک امضا و سمت مامور تنظیم کننده اطلاعات شناسنامه باغات -براساس ماده یازده آئین نامه اجرایی حفظ گسترش فضای سبز در شهرها شهرداری باید مشخصات درختان که شامل نوع درخت ، محیط بن ، محل کاشت و تاریخ گزارش را در خصوص درختان در محل میدان ها، معابر عمومی، بوستان عمومی و بزرگراه ها تهیه کند و روی درختان پلاک کوبی نماید. کمیسیون باغات براساس ماده دوازده آئین نامه اجرایی حفظ گسترش فضای سبز در شهرها شورای شهر برای حفظ و احیای باغات و زمین هایی که درخت دارند باید دستورالعمل های تشویقی برای ساخت و ساز براساس قوانین و ضوابط شورای عالی و شهرسازی و معماری  مصوب کند. براساس ماده سیزده آئین نامه اجرایی حفظ گسترش فضای سبز در شهرها برای حفط باغ ها در شهرهایی که فضای سبز آن کم است، وزارت مسکن و شهرسازی موظف است در طرح مطالعاتی جامع شهرها در کاربری  فضای سبز باغ را پیش بینی کند. کمیسیون باغات وکیل کمیسیون باغات گروه حقوقی اساک وکیل کمیسیون باغات در خصوص دعاوی که در مورد باغات و اراضی و املاک  مطرح میشود تسلط کامل دارد. وکیل امور شهرداری وکیلی است که در خصوص شهرداری و کمیسیون های شهرداری و  قوانین ساخت و سازهای احداث بنا در حریم و محدوده شهرها بخصوص باغات  متخصص و کارشناس است . برای انتخاب بهترین وکیل کمیسیون شهرداری با گروه حقوقی اساک تماس بگیرید. مدیر مسئول : فاطمه جعفری ( کارشناس ارشد حقوق خصوصی ) شماره همراه:09381690900 40222853 کمیسیون باغات

جزئیات
تعرفه عوارض شهرداری

تعرفه عوارض شهرداری

27 آذر1398

تعرفه عوارض شهرداری تعرفه عوارض شهرداری یکی از موضوعات اساسی مورد بررسی در شهرداری است. زمانی که شخص برای اخذ پروانه ساختمان اقدام میکند، ابندا باید تعرفه عوارض شهرداری را پرداخت کند. که در ساخت و سازهای ساختمانی در سال 98، براساس تعرفه ارزش معاملاتی سال 97 می باشد. قیمت های تعرفه عوارض شهرداری با ضریب  سی و شش درصد اجرایی میشود. افزایش ضریب  سی و شش درصد محاسبه تعرفه عوارض شهرداری در ساخت و سازها باعث میشود که ده تا بیست درصد به مبلغ عوارض اضافه شود. براساس قانون ، شهرداری نهادی غیردولتی است که خود باید منابع درآمدی خود را تامین کند. تصویب آن یکی از نیازهای اساسی شهرداری برای تامین منبع درآمد مالی خود می باشد. محاسبه آن یکی از موضوعات پیچیده و اساسی در شهرداری است که به پیشنهاد شهرداری و بوسیله شورای اسلامی شهر تصویب میشود. تعریف تعرفه عوارض شهرداری عوارض مبلغی است که براساس قانون مقدار و میزان آن به وسیله مجلس تصویب و برای اطلاع عموم اگهی شده و شهرداری آن را اعلام میکند. منبع عوارض :هرنوع ملک ، مال منقول یا غیرمنقول، کالا یا خدمات که براساس تعرفه تعریف شده براساس قانون ،ملاک تامین کننده منبع عوارض قرار میگیرد. انواع عوارض عوارض مستقیم :  شامل زمین، ساختمان، اموال منقول و غیرمنقول است. غیرمستقیم : شامل عوارض کالا و خدمات تعرفه عوارض شهرداری :فهرستی که در هرشهر براساس ماده سی آئین نامه مالی شهرداری تهیه و تنظیم و لیست کلیه مواردی که براساس تصویب شورای شهر یا مرجع صلاحیتدار به آن عوارض تعلق میگیرد در آن قید میگردد. تعرفه عوارض شهرداری نسبت به سال های قبل افزایش ده تا بیست درصدی داشته است و درشهر تهران در منطقه یک تا هشت حداکثر تعرفه مربوطه و در منطقه پایین شهر حداقل تعرفه اجرایی می شود. در دفترچه تعرفه عوارض شهرداری مربوط به سال نودو هفت که مبنای محاسبه سال نود و هشت می باشد، قیمت هر متر مربع از ساختمان های مسکونی براساس این دفترچه ،چهل و پنج تا پنجاه درصد نسبت به سال نودو شش افزایش یافته است. شهرداری برای تعیین تعرفه عوارض شهرداری ساخت و ساز ارزش عرصه ملک را ملاک محاسبه قرار میدهد و همین مورد در فرمول جدید نیز مورد تغییر قرار گرفت . تعرفه عوارض شهرداری در سال 97 به شرح ذیل است: تعرفه عوارض نوسازی برابر با یک و نیم درصد ارزش ملک تعرفه خودرو در هرسال برابر با یک و نیم در هزار قیمت فروش کارخانه داخلی تعرفه خودرو در هرسال برابر با یک و نیم در هزار قیمت ماشین وارداتی تعرفه عوارض صادر کردن گذرنامه و گواهی نامه برابر با نیم درصد تعرفه صدور آن تعرفه عوارض شهرداری انواع عوارض مربوط به امور ساختمانی به شرح ذیل است: آتش نشانی آسفالت شکافی عوارض طرح هادی و جامع وتفصیلی عوارض مربوط به املاک و اراضی در معاملات غیرمنقول عوارض تاخیر در احداث ساختمان تاخیر در حمل نخاله ساختمانی تاخیر در نماسازی ساختمان عوارض تبدیل پیلوت به مسکونی تبلیغات محیطی تجارت موقت جابجایی محل کسب تغییر کاربری تفکیک اعیان و عرصه عوارض حذف پارکینگ حصارکشی ، حق مشرفیت ، زمین های محصور نشده سرقفلی عوارض سطح شهر صدور پروانه ساختمان مسکونی اداری تجاری کاربری صنعتی کاربری غیرمرتبط عوارض مازاد تراکم عوارض کسری حد نصاب تفکیک عوارض بالکن، واحد اضافی، طبقه اضافی تعرفه عوارض شهرداری درذیل چند نوع از عوارض مهم ساختمانی مورد بررسی قرار میگیرد: یکی از عوارضی که در مورد آن تعرفه تعیین شده است طرح هادی ، جامع و تفضیلی است. تعرفه عوارض طرح هادی جامع و تفضیلی بوسیله شهرداری پیشنهاد داده میشود. تعرفه عوارض مربوطه بوسیله شورای شهر تصویب و وزارت کشور و استانداری آن را تایید میکند. زمانی که مالک ساختمان بخواهد پروانه ساختمان، پایان کار و گواهی عدم خلاف ساختمان را اخذ کند، باید ابتدا عوارض طرح هادی طرح جامع و تفضیلی را پرداخت کند. شهرداری وظیفه وصول عوارض مربوطه را دارد. مبلغ تعیین شده برای تعرفه عوارض طرح هادی، جامع و تفضیلی براساس قیمت منطقه موضوع ماده 64 قانون مالیات های مستقیم درصدی از قیمت ملک است. اگر  عوارض طرح هادی، جامع و تفضیلی در زمان تعیین شده پرداخت نشود، به آن دیرکرد یا جریمه تعلق نمیگیرد. تعرفه عوارض شهرداری نحوه محاسبه عوارض طرح هادی +برای تعیین عوارض ارزش افزوده طرح هادی، مساحت کل ملک را در قیمت منطقه ای ملک ضرب + عدد بدست آمده در ضریب عوارض تعرفه شهرداری ضرب میشود +عدد بدست آمده مبلغ عوارض طرح هادی جامع و تفضیلی است. محاسبه عوارض معاملات غیرمنقول برای محاسبه عوارض معاملات ملکی مربوط به ملک و زمین ، مساحت ملکی که معامله می شود در ضریب عوارض تعرفه خدمات شهری ضرب میشود . - عدد بدست آمده در قیمت ملک در همان منطقه ضرب میشود . -عدد حاصل، مبلغ عوارض معاملات غیرمنقول ملک و زمین است. تعرفه عوارض شهرداری محاسبه عوارض تاخیر در تکمیل ساختمان برای محاسبه عوارض تاخیر در تکمیل ساختمان، مساحت اعیان (ساختمان ) در ضریب عوارض تعرفه خدمات شهرداری ضرب میشود - عدد بدست آمده در قیمت منطقه ای ملک ضرب میشود. - سپس برای محاسبه تاخیر در اتمام ساختمان ملک، عدد حاصل در تعداد سالهایی که تاخیر انجام شد ضرب و مبلغ بدست آمده عوارض تاخیر در پایان عملیات ساختمانی است. -زمان تعیین شده برای مبنا قرار دادن پایان کار عملیات ساختمان، آخرین روز پایانکار می باشد. -اگر عوارض تاخیر هرسال متفاوت باشد، برای هرسال جداگانه محاسبه میشود. تعرفه عوارض شهرداری محاسبه عوارض تبدیل پیلوت به مسکونی برای محاسبه عوارض مربوطه مساحت محل مورد استفاده در ضریب عوارض خدمات شهرداری ضرب میشود. - عدد بدست آمده در قیمت ملک در همان منطقه ضرب ، حاصل مبلغ عوارض تبدیل پیلوت به مسکونی است. -زمانی که مالک بخواهد پایانکار را اخذ کند، ابتدا باید عوارض تبدیل پیلوت به مسکونی را پرداخت کند. - کمیسیون ماده 77 شهرداری، ضمانت اجرایی برای عدم وصول عوارض  تبدیل پیلوت به مسکونی  است. -اگر کمیسیون ماده 100 درخصوص تبدیل پیلوت به مسکونی رای به برگشت به حالت اولیه صادر نکند، کمیسیون ماده صد ملک را به صدور جریمه محکوم و  مالک متخلف علاوه بر جریمه، باید عوارض تبدیل پیلوت به مسکونی را به شهرداری پرداخت کند. تعرفه عوارض شهرداری عوارض تغییر کاربری برای محاسبه  عوارض تغییر کاربری، مساحت ملک در ضریب عوارض خدمات شهرداری ضرب میشود. عدد  بدست آمده در قیمت ملک در همان منطقه ضرب میشود  حاصل بدست آمده مبلغ عوارض تغییر کاربری است. - مبلغ عوارض تغییر کابری زمانی که مالک خواستار صدور پروانه ساختمان پایانکار می باشد پرداخت میشود. -کمیسیون ماده77 ضمانت اجرایی عدم پرداخت عوارض تغییر کاربری است و در صورت نپرداختن عوارض تغییر کاربری هیچ گونه مجوزی در خصوص ساختمان صادر نمیشود. عوارض صدور پروانه ساختمان برای محاسبه عوارض صدور پروانه ساختمان مساحت اعیان ملک را در قیمت منطقه ای ملک ضرب و حاصل بدست امده را در ضریب عوارض خدمات شهرداری ضرب و عدد بدست امده مبلغ عوارض صدور پروانه ساختمان است. تعرفه عوارض شهرداری عوارض مازاد تراکم برای محاسبه مازاد تراکم، مساحت مازاد تراکم در قیمت منطقه ای ملک ضرب میشود. عدد بدست آمده در ضریب عوارض خدمات شهرداری ضرب شده ، حاصل مبلغ عوارض مازاد تراکم می باشد. شهرداری برای وصول مازاد تراکم باید مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری را رعایت کند. بیست و شش نوع کاربری وجود دارد که براساس وضعیت اقتصادی و اجتماعی ضریب متغیر با پیشنهاد شهرداری بوسیله شورای شهر مصوب و توسط شهرداری اجرایی میشود. -زمانی که مالک بدون اینکه از شهرداری مجوز داشته باشد در ساختمان مازاد تراکم داشته باشد ، پرونده در کمیسیون ماده 100 شهرداری مطرح و اگر کمیسیون ماده 100 رای بر جریمه مالک صادر کند، مالک متخلف  علاوه بر جریمه صادرشده باید عوارض مازاد تراکم را پرداخت کند. تعرفه عوارض شهرداری وکیل امور شهرداری گروه حقوقی اساک وکیل امور شهرداری در خصوص دعاوی که در مورد شهرداری مطرح میشود تسلط کامل دارد. وکیل امور شهرداری وکیلی است که در خصوص شهرداری و کمیسیون های شهرداری و  قوانین ساخت و سازهای احداث بنا متخصص و کارشناس است . برای انتخاب بهترین وکیل کمیسیون شهرداری با گروه حقوقی اساک تماس بگیرید. تعرفه عوارض شهرداری مدیر مسئول : فاطمه جعفری ( کارشناس ارشد حقوق خصوصی ) شماره همراه:09381690900 40222853 تلفن ثابت تعرفه عوارض شهرداری

جزئیات
کمیسیون ماده 5 شهرداری

کمیسیون ماده 5 شهرداری

26 آذر1398

کمیسیون ماده 5 شهرداری کمیسیون ماده 5 شهرداری یکی از کمیسیون های شهرداری است که وظیفه بررسی و تصویب نقشه طرح های تفصیلی شهرها را در هر استان بر عهده دارد. ریاست کمیسیون ماده 5شهرداری ، استاندار و در صورت عدم حضور وی، معاون عمرانی استاندار وظیفه ریاست جلسات کمیسیون را برعهده دارد. در طرح نقشه تفصیلی، کمیسیون ماده 5 شهرداری ، همانند شورای عالی شهرسازی و معماری دارای نقش مهم و سازنده ای است. کمیسیون ماده 5 شهرداری ، براساس قانون نوسازی و عمران شهری شکل گرفت . براساس ماده پانزده قانون نوسازی و عمران شهری ، کمیسیون ماده 5 شهرداری ، وظیفه تهیه و تنظیم عملیات نوسازی و عمران شهری، از وظایف اصلی شهرداری است. در ماده 23 قانون نوسازی و عمران شهری ، آمده است که قانونگذار با صراحت تهیه نقشه تفصیلی را به شهرداری واگذار کرده است. کمیسیون ماده 5 شهرداری دارای شخصیت حقوقی مستقلی است که در هر استان در استانداری یا سازمان مسکن و شهرسازی تشکیل شده است. ابتدا مهندس مشاور شهرسازی براساس طرح جامع نقشه های طرح تفصیلی را بررسی در صورتی که از نظر فنی قابل قبول باشد، در مصوب میشود. اجرای طرح تفصیلی  لازم الاجرا است. ماده هفت قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی مصوب نمود که : شهرداری باید در زمان صدور پروانه ساختمان، تفکیک  ملک و دیگر اقداماتی که مربوط به شهرسازی است ، طرح تفصیلی مصوب را رعایت کند و در صورتی که طرح تفصیلی مربوط تصویب نشود یا تصویب طرح با تاخیر انجام شود، مسئولیتی از کمیسیون ماده 5 شهرداری در خصوص اجرای این طرح ها در موارد ذکرشده در خصوص ساختمان رفع نمیکند. اعضای کمیسیون ماده 5 شهرداری متشکل از اعضایی است که با اعضای کمیسیون تبصره ماده 5 در تهران تفاوت دارد. زیرا عناصر ضروری در تهران با شهرهای دیگر متفاوت و بیشتر است. کمیسیون ماده 5 شهرداری متشکل از اعضای ذیل هستند: استاندار یا معاون عمرانی وی در صورت عدم حضور استاندار در جلسات کمیسیون که ریاست  جلسات کمیسیون را برعهده دارد. شهردار نماینده ای از وزارت مسکن و شهرسازی نماینده ای از وزارت جهاد کشاورزی نماینده ای از سازمان میراث فرهنگی رئیس شورای شهر نماینده ای از نظام مهندسی استان که حق رای دادن در کمیسیون  مربوطه را ندارند. معیار اعتبار مصوبات کمیسیون ماده 5 شهرداری در همه استان ها :با حضور سه  عضو از اعضای کمیسیون و رئیس و دبیر کمیسیون برگزار و رسمیت می یابد. در صورتی که چهار عضو از اعضای کمیسیون مربوطه رای موافق دهند ،مصوبه کمیسیون اعتبار دارد. در تهران : جلسه کمیسیون ماده 5 شهرداری با حضور اکثر اعضا برگزار و با رای چهار عضو از اعضای کمیسیون تصمیات و مصوبات اعتبار می یاید. وظیفه کمیسیون ماده 5 شهرداری در واقع همان شورای عالی شهرسازی و معماری است. پیشنهاداتی که در خصوص سیاست های شهرسازی برای تصویب در هیئت وزیران طرح میشود در این کمیسیون مورد بررسی قرار میگیرد. در خصوص لوایح و مقررات شهرسازی و مقررات طرح جامع شهری، چگونگی استفاده از زمین و مشخص کردن منطقه بازرگانی، اداری، مسکونی، تاسیسات عمومی، فضای سبز و نیاز عمومی شهر اظهار نظر میشود. طرح جامع شهری و تغییرات در خارج از طرح تفصیلی بررسی و مصوب میشود. ضوابط ومعیار و آیین نامه های شهرسازی  در این کمیسیون مصوب میشود. اختیارات کمیسیون ماده 5 شهرداری بر موارد ذیل تاثیر گذار است مشخص کردن میزان تراکم ساختمانی سطح اشغال و مشخص کردن کاربری -کمیسیون ماده 5 شهرداری برای تغییر کاربری در پلاک ثبتی صلاحیت ندارد. -انجام مصوبات در خصوص تغییر کاربری در کمیسیون مربوطه قانونی نیست. -طرح جامع شهری، تنها چهارچوبی است که در طرح های تفصیلی باید رعایت کند و خارج از طرح مربوطه نمیتواند اقدامی انجام دهد. مرجع صالح رسیدگی به شکایت از مصوبه کمیسیون ماده 5 شهرداری سوالی که در اینجا مطرح میشود این است که آیا میتوان به مصوبات اعتراض و طرح شکایت کرد؟ چه مرجعی صالح به رسیدگی در خصوص اعتراضات به مصوبات کمیسیون مربوطه می باشد. -دیوان عدالت اداری، تنها مرجع صالح رسیدگی به شکایت از مصوبات می باشد. در صورتیکه شکایت از مصوبات کمیسیون ماده 5 عمومی باشد، مرجع صالح رسیدگی به شکایت، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است. در صورتیکه شکایت از مصوبات کمیسیون ماده 5 شهرداری شخصی باشد، مرجع صالح رسیدگی به شکایت مطرح شده ،دیوان عدالت اداری است. برای مشاوره با وکیل متخصص دعاوی شهرداری با گروه حقوقی اساک تماس بگیرید. محل برگزاری جلسات در  همه استان های کشور: سازمان مسکن و شهرسازی استان، محل تشکیل جلسات کمیسیون و دبیرخانه کمیسیون می باشد. در بیشتر مواقع، محل تشکیل جلسه براساس نظر استاندار، استانداری  یا سازمان مسکن و شهرسازی انتخاب میشود. دبیرخانه کمیسیون ماده 5 شهرداری در هر استانی در محل سازمان مسکن و شهرسازی استان مستقر است. شهر تهران: در تهران، دبیرخانه در شهرداری تهران مستقر است. دبیرخانه ، کلیه تصمیمات و مصوبات شهرداری را پیگیری میکند. دبیرخانه کمیسیون ماده 5 شهرداری در ذیل شرح وظایف دبیرخانه شهرداری بیان شده است: ابتدا شهرداری پیش نویس و نقشه طرح تفصیلی و تغییرات آن را تهیه و تنظیم میکند. سپس پیش نویس طرح تفصیلی به صورت کتبی به دبیرخانه فرستاده میشود. دبیرخانه کمیسیون، مسئول دعوت از اعضای جلسه کمیسیون ماده 5 شهرداری می باشد و جلسات کمیسیون را برگزار میکند.. قوانین مرتبط با کمیسیون ماده 5 شهرداری مفادی که در ذیل شرح داده شد در تصمیمات و مصوبات موثر است: قانون تاسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در تاریخ 22/12/51 تصویب شد. ماده یک قانون تاسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران: شورای عالی شهرسازی و معماری برای هماهنگی برنامه شهرسازی و ایجاد محیط زیست بهتر برای مردم و رعایت معماری سنتی و ملی و جنبه های اصیل آن و یافتن شیوه اصول ساختمانی در کشور براساس شرایط اقلیمی و طرز زندگی هر منطقه تاسیس شد. در ماده دو این قانون در مورد وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری شرح داده شده است. وظایف شورای عالی شهرسازی -پیشنهاداتی که برای سیاست گذاری در خصوص شهرسازی برای طرح در هیئت وزیران مطرح میشود مورد بررسی قرار میگیرد. -در مورد پیشنهادات و لوایح شهرسازی مقررات مربوط طرح جامع شهری اظهارنظر میکنند. -طرح جامع شهری و تغییرات آن در نقشه تفصیلی برررسی و سپس با رای اکثریت تصویب میشود. -در صورتیکه تغییرات نقشه تفصیلی براساس طرحهای جامع شهری باشد، مرجع تصویب کننده طرح جامع باید آن را تایید نماید. -تایید تغییرات نقشه تفصیلی براساس طرح جامع شهری، بوسیله مرجع تصویب کننده طرح براساس قانون اصلاح ماده پنج قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری که در تاریخ بیست و سوم و فروردین سال هزار و سیصد و هشتاد و هشت در مجلس تصویب شد صورت میگیرد. -کارگروه کمیته فنی کمیسیون، وظیفه بررسی فنی کمیسیون مربوطه را برعهده دارد. -اعضای کارگروه کمیته فنی شامل نماینده های کمیسیون و مشاور طرح تفصیلی شهری می باشد. ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران: در هراستان کمیسیون ماده 5 شهرداری برای بررسی و تصویب طرح تفصیلی در استانداری یا سازمان مسکن و شهرسازی تشکیل میشود. ماده 6 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران شهرهایی که نقشه جامع دارند، ثبت کل وظیفه دارد که در خصوص تفکیک، براساس ضوابط طرح جامع تفصیلی یا طرح هادی عمل کند. در خصوص افراز ملک، مرجع قضایی براساس نقشه تفکیکی شهرداری عمل میکند. در صورتیکه در زمان تعیین  شده چهارماه  از طرف مرجع قضایی ، شهرداری نقشه تفکیکی را به ثبت یا دادگاه ارسال نکند، مرجع قضایی راسا تفکیک و افراز را انجام میدهد. ماده 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی  و معماری ایران: -شهرداری وظیفه دارد که مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران را براساس مفاد ماده دو قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران اجرا نماید. وکیل کمیسیون ماده 5 شهرداری در خصوص دعاوی که در مورد طرح و نقشه های تفصیلی و تغییرات طرح های مربوطه در شهرها مطرح میشود تسلط کامل دارد. وکیل کمیسیون ماده 5 شهرداری وکیلی است که در خصوص شهرداری و کمیسیون ماده 5 شهرداری و قوانین قانون تاسیس شورای عالی و شهرسازی و معماری متخصص و کارشناس است . برای انتخاب بهترین وکیل کمیسیون ماده 5 شهرداری با گروه حقوقی اساک تماس بگیرید. وکیل کمیسیون شهرداری گروه  حقوقی اساک در تمامی زمینه های حقوقی دارای وکلای متخصص و کارشناسان ارشد حقوق میباشد.دعاوی مربوط به شهرداری بخصوص کمیسیون  ماده 5 شهرداری  نیز به وکیل متخصص امور شهرداری ارجاع میشود . مدیر مسئول : فاطمه جعفری ( کارشناس ارشد حقوق خصوصی ) شماره همراه: 09381690900 40222853

جزئیات
کمیسیون ماده 99 شهرداری

کمیسیون ماده 99 شهرداری

24 آذر1398

کمیسیون ماده 99 شهرداری کمیسیون ماده 99 شهرداری یکی از کمیسیون های اصلی تشکیل شده در شهرداری  است. به تخلفات ساختمانی که در محدوده و حریم خارج از شهرها صورت میگیرد رسیدگی میکند.تخلفات ساختمانی یکی از مواردی است که در احداث ساختمان ها قانون و ضوابط شهرسازی فنی و بهداشتی و ایمنی را نقض میکند.شهرداری، تخلفات ساختمانی در حریم شهرها را در کمیسیون ماده 100 و تخلفات ساختمانی در خصوص حریم خارج شهرها را رسیدگی میکند. دفاع از پرونده های خود در کمیسیون ماده 99 شهرداری را به وکیل متخصص و باتجربه امور شهرداری گروه حقوقی اساک بسپارید. شرح کمیسیون 99 شهرداری دارای 2 تبصره مهم می باشد که در ذیل مواد تبصره فوق به اختصار بیان شده است: تبصره یک کمیسیون ماده 99 شهرداری : برای اینکه از حریم مصوب شهر در استان تهران محافظت شود شهرداری باید مقررات تبصره ذیل ماده دو قانون نظارت بر گسترش تهران ،که در تاریخ هفدهم مرداد هزار و سیصد و پنجاه و دو تصویب شد رعایت کند. تبصره 2:برای اینکه از ساخت و سازهای غیرمجاز در محدوده خارج از حریم شهرها جلوگیری شود، متشکل از سه عضو نماینده وزیر کشور ، نماینده قوه قضاییه، نماینده وزارت مسکن در استانداری هر استان تشکیل شده است. کمیسیون مربوطه براساس مورد و براساس طرح جامع منطقه ، رایی مبنی بر تخریب بنا یا شخص متخلف را به جریمه ای برابر پنجاه تا هفتاد درصد قیمت روز اعیان ( ساختمان)  محکوم میکند. بعد از اینکه شخص متخلف، جریمه تعیین شده در کمیسیون ماده 99 شهرداری را پرداخت نمود، شهرداری موظف به صدور گواهی پایان کار برای ساختمان مربوطه می باشد. -تبصره 3: شهرداری باید به جز اعتبارات دولتی که برای عمران روستا و شهرک های واقع در حریم شهرها تعیین کرده است درآمد حاصل از عوارض متعلق به کمیسیون ماده 99 شهرداری را برای عمران و آبادی روستا در نظر بگیرد. مدارک لازم برای طرح تخلف ساختمانی در کمیسیون ماده 99 بخشداری موارد مربوط را کنترل میکند. واحد فنی از ملک متخلف بازدید و گزارش تهیه میکند. واحد فنی کروکی ملک را تهیه میکند. با حضور نماینده بخشدار، دهیاری و مالک صورتجلسه در رابطه با پلمپ ملک متخلف تکمیل میشود. واحد فنی شهرداری نامه در مورد ضوابط ابلاغ طرح هادی در روستا را تایید میکند. حکم با حضور بخشدار، دهیار و  مالک اجرا و صورتجلسه فک پلمپ تکمیل میشود. نماینده بخشدار توضیح و دفاعیه مالک متخلف ساختمانی را تهیه میکند. چگونگی برخورد در ساخت و ساز غیرمجاز در روستا در اساسنامه تشکیلات سازمان دهیاری که در سال 1380 بوسیله هیئت وزیران تصویب شد ماده ده اساسنامه بند 33 وظیفه صادر کردن پروانه ساختمان برای ساختمانهایی که در محدوده قانونی روستاها احداث میشوند براساس تصویب نامه شماره 4940 تاریخ 22/02/55 برعهده بخشداری است. دهیاری وظیفه دارد که پرونده در خصوص صدور مجوز ساخت را تشکیل و به بخشداری ارجاع دهد. در ماده هشت آیین نامه فوق در بند یک و دو در مورد اینکه با ساخت و سازهایی که غیرمجاز انجام میشود و در چه مرحله ای است چگونه برخورد شود توشیح داده شده است. در ماده هشت آیین نامه، بند یک، درخواست دستور توقف ساختمان های غیرمجاز را سازمان ذیربط دولتی، فرمانداری ، بخشداری و استانداری را به ضابطین دادگستری میدهد. در خصوص تخلفات ساختمانی موضوع بند 2 ماده 8  آیین نامه احداث بنا، بخشداری و دهیاری براساس نظر هیئت پنج نفره موضوع تبصره 2 عمل میکنند. ضابطین دادگستری وظیفه دارند که دستورات قضایی در خصوص رای های صادره در کمیسیون های ماده 99  شهرداری را اجرا کنند. اعتبار رای کمیسیون ماده  99 شهرداری مانند اعتبار رای کمیسیون های ماده 100 شهرداری قطعی و لازم الاجرا است. دهیاری ها باید براساس طرح هادی در روستاها تخلفات در ساخت و ساز غیرمجاز در روستاها را به کمیسیون ماده 99 که در استانداری مستقر است اطلاع دهند. فرم های کمیسیون  ماده 99 شهرداری فرم هایی که در پرونده مطرح شده باید تکمیل و ارسال شود شامل موارد ذیل است : فرم  های مربوط به ساخت و سازهایی که در داخل روستا انجام میشود. فرم های مربوط به ساخت و سازهایی که در خارج از  محدوده روستا انجام میشود. فرم های تقاضای آب، برق ،گاز مرجع رسیدگی به شکایت در مورد رای کمیسیون ماده 99 شهرداری دیوان عدالت اداری مرجعی است که  به شکایات در مورد کمیسیون ماده 99 شهرداری رسیدگی میکند. روند شکایت به رای در دیوان عدالت اداری مرحله یک: -فرم درخواست کتبی متشاکی -کپی کارت ملی و شناسنامه  متشاکی -کپی از مدرک سند یا مبایعه نامه که تاییدیه شورای اسلامی شهر یا روستا یا بخش مربوطه باشد . -مشخصات صاحب سند یا مبایعه نامه ملک متخلف باید باسمت متشاکی یکی باشد. -اصل فیش واریز عوارض نقل و انتقال پرداخت جریمه  صادر شده -نقشه تاییدیه کروکی زمین بوسیله شورای اسلامی شهر بخش یا روستا مرحله دو: دهیاری بخشداری یا شهرداری از بنیاد مسکن استعلام بگیرد. نقشه تایید شده ساختمان و پارکینک ملک متخلف با مهر نظام مهندسی به شهرداری یا دهیاری ارائه شود. مهندس ناظر فرم استحکام بنا را تایید و پر میکند. ارائه گزارش کامل از کارشناس فنی شهرداری یا  بخشداری از ملک به شهرداری یا بخشداری مربوطه در گزارش فنی باید نقص بنا قید و مالک باید آن رارفع کند. مرحله سه: شهرداری پرونده را کامل و مهر و امضا میکند. پرونده در کمیسیون بررسی و با آرای دونفر اکثریت  اعضا کمیسیون ،رای صادر میشود.. عوارض قانونی جریمه صادرشده در کمیسیون ماده 99 شهرداری دریافت میشود. به رایی که صادر میشود، نمیتوان تقاضای تجدید نظر  کرد. ابطال رای کمیسیون ماده 99 شهرداری رایی که در کمیسیون ماده 99 شهرداری صادر میشود، قطعی و غیرقابل اعتراض و تجدید نظر است. تنها سازمانی که میتوان به رای کمیسیون ماده 99 شهرداری اعتراض کرد، دیوان عدالت اداری است. مالک سه ماه از تاریخ ابلاغ رای کمیسیون مربوطه زمان دارد که شکایت خود را در مورد رای این کمیسیون در دیوان عدالت اداری مطرح کند. رای بصورت غیرحضوری در دیوان عدالت اداری رسیدگی میشود. رایی که در شعبه نخستین دیوان عدالت اداری صادر میشود بیست روز از زمان ابلاغ رای برای تقاضای تجدید نظر در شعبه تجدید نظر دیوان عدالت اداری فرصت وجود دارد. برای باطل کردن رایی که در کمیسیون ماده 99 شهرداری صادر میشود، باید رای در دیوان عدالت اداری رسیدگی شود. شاکی در دادخواست حقوقی مطرح شده در دیوان عدالت اداری باید صاحب ملک مورد دعوا باشد. وکیل کمیسیون ماده 99 شهرداری گروه حقوقی اساک وکیل کمیسیون ماده 99 شهرداری در خصوص دعاوی که در مورد ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم خارج از شهرها مطرح میشود تسلط کامل دارد. وکیل کمیسیون ماده 99 شهرداری وکیلی است که در خصوص شهرداری و کمیسیون ماده 99 و قوانین ساخت و سازهای احداث بنا متخصص و کارشناس است . برای انتخاب بهترین وکیل گروه حقوقی اساک تماس بگیرید. گروه  حقوقی اساک در تمامی زمینه های حقوقی دارای وکلای متخصص و کارشناسان ارشد حقوق میباشد.دعاوی مربوط به شهرداری بخصوص کمیسیون  ماده 99 شهرداری نیز به وکیل متخصص امور شهرداری ارجاع میشود . موسسه حقوقی اساک با بهره مندی از وکیل متخصص کمیسیون های شهرداری  آماده ارائه خدمات مشاوره و وکالتی در زمینه دعاوی شهرداری می باشد . برای مشاوره با وکیل امور شهرداری ، با موسسه حقوقی اساک تماس بگیرید . مدیر مسئول : فاطمه جعفری ( کارشناس ارشد حقوق خصوصی ) شماره همراه: 09381690900 40222853

جزئیات
کمیسیون شهرداری

کمیسیون شهرداری

23 آذر1398

کمیسیون شهرداری کمیسیون شهرداری یکی از نهادهای مهم در تشکیلات شهرداری است. با توجه به اینکه وظایف شهرداری بدلیل افزایش شهرنشینی زیاد است، زمانیکه بین شهرداری و ارباب رجوع در زمینه اداری و اجرایی اختلاف بوجود آید، کمیسیون شهرداری میتواند به اختلافات رسیدگی کند. یکی از دلایل تشکیل کمیسیون شهرداری این است که  برای هر موضوعی که منشا اختلاف است ، به مرجع قضایی مراجعه نشود. زیرا حجم کار مرجع قضایی به علت حجم زیاد پرونده ها افزایش می یابد. علل تشکیل کمیسیون شهرداری از اختلاف سلیقه جلوگیری شود و در امور اداری و اجرایی شهرداری وحدت رویه وجود داشته باشد. از تخلفات در اسرع وقت جلوگیری شود سرعت بخشیدن به  ارائه خدمات به شهروندان وصول مطالبات شهرداری در کوتاهترین زمان کاهش مراجعه پرونده های اداری و اجرایی شهرداری به مرجع قضایی ( دادگستری) سرعت بخشیدن به صادر شدن رای در امور اداری و اجرایی شهرداری کمیسیون شهرداری کمیسیون ماده 100 شهرداری کمیسیون ماده 77 شهرداری کمیسیون ماده 5 شهرداری کمیسیون ماده 2 شهرداری کمیسیون ماده 55 شهرداری کمیسیون ماده 99 شهرداری کمیسیون ماده 101 شهرداری در ذیل خلاصه ای از وظایف کمیسیون شهرداری بیان شده است: کمیسیون ماده 77 شهرداری کمیسیون ماده 77 به اختلافاتی که بین مالکین ( مودی بدهکار) و شهرداری بدلیل عوارض نوسازی و شهرداری بوجود میاید رسیدگی میکند. کمیسیون ماده  هفتاد و هفت از سه عضو متشکل از نماینده وزیر کشور، دادگستری  وشورای شهر می باشد. رایی که در کمیسیون ماده هفتاد وهفت صادر میشود، قطعی و لازم الاجرا است. رای مربوطه مانند سند رسمی قابل وصول بوسیله اجرائیه ثبت اسناد و املاک است. کمیسیون ماده 77 در محدوده ای قابل رسیدگی است که عوارض نوسازی در آن محدوده تعیین و وضع شده باشد. کمیسیون ماده 99 شهرداری کمیسیون ماده 99 به تخلفاتی که در مورد ساخت و ساز غیرمجاز در خارج از حریم شهرها صورت میگیرد ،رسیدگی میکند. کمیسیون ماده 99 شهرداری از سه عضو متشکل از نماینده ای از وزیر کشور، مرجع قضایی و وزارت مسکن و شهرسازی در استانداری کمیسیون ماده 99 شهرداری، مالک متخلف در ساخت و ساز در حریم شهرها را به صدور رای مبنی بر تخریب بنا یا جریمه نقدی برابر پنجاه تا هفتاد درصد قیمت روز اعیان ( ساختمان ) محکوم میکند. کمیسیون شهرداری کمیسیون ماده 100 شهرداری کمیسیون ماده 100 به تخلفات در خصوص اخذ پروانه ساختمانی یا پروانه کاررسیدگی میکند. کمیسیون ماده 100 شهرداری متشکل از سه عضو نماینده وزیر کشور، قاضی دادگستری و نماینده رئیس کل دادگستری استان و اعضای شورای شهر می باشد. کمیسیون ماده 100 بعد از دریافت پرونده به مالک اعلام میکند که  ده روز مهلت دارد که  توضیحات خود را کتبی ارائه کند. کمیسیون ماده 100 بعد از ده روز عدم ارائه توضیحات کتبی مالک ذینفع، با حضور نماینده شهرداری که در رای دادن دخالت ندارد یکماه مهلت دارد که تصمیم گرفته و به ذینفع اعلام کند. کمیسیون شهرداری کمیسیون ماده 101 شهرداری- وکیل کمیسیون شهرداری کمیسیون ماده 101 به تخلفات در خصوص تفکیک اراضی محدوده شهر و حریم شهرها رسیدگی میکند. براساس ماده 101 اداره ثبت اسناد و املاک کشور و مرجع قضایی در زمانیکه مالک تقاضای تفکیک اراضی را دارد، نقشه تفکیکی که باید براساس  مصوب شهرداری باشد و مالک باید تقاضای خود را به شهرداری تحویل و شهرداری حداکثر دوماه فرصت دارد که تفکیک قطعی اراضی مربوط را مشخص و بصورت کتبی به مالک متقاضی تفکیک اراضی ابلاغ کند. کمیسیون شهرداری کمیسون ماده 5 شهرداری کمیسیون ماده 5 شهرداری در خصوص طرح تفصیلی شهری و تغییرات آن در هر استان تشکیل میشود. کمیسیون ماده 5 شهرداری با ریاست استاندار یا معاون عمرانی وی رسیدگی میشود. در شهرداری ها بعد از شورای عالی شهرسازی و معماری، کمیسیون ماده پنج شهرداری دارای نقش مهم در شهرسازی است. براساس ماده پانزده قانون کمیسیون ماده 5 شهرداری، وظیفه تهیه و تنظیم برنامه نوسازی و عمران شهری بر عهده شهرداری است. براساس ماده 23 قانون کمیسیون  ماده 5 شهرداری مربوطه تهیه و تنظیم نقشه تفصیلی از وظایف اصلی نهاد شهرداری است. کمیسیون ماده 5 شهرداری شخصیت حقوقی مستقلی است که وظیفه تهیه و تنظیم طرح های تفصیلی را دارد که به همین علت دارای اهمیت ویژه و بسزایی در هر استان است. وظایف کمیسیون ماده 100 شهرداری کمیسیون ماده 100 شهرداری به تخلفاتی که در خصوص ساختمان ها در حدود قانونی و حریم شهرها صورت گرفته است، رسیدگی و رای قطعی و لازم الاجرا صادر میکند. رسیدگی به تخلفات ساخت و ساز برخلاف اصول شهرسازی رسیدگی به تخلفات ساخت و ساز که بر خلاف اصول فنی و بهداشتی رسیدگی به تخلفات در مورد اخذ پروانه ساختمان و پروانه پایان کار رسیدگی به تخلفات ساختمانی که با مشخصات درج شده در پروانه ساختمان مغایرت دارد. کمیسیون شهرداری رای کمیسیون ماده 100- وکیل کمیسیون شهرداری در مطالب قبل بیان شده است که رای کمیسیون ماده 100 قطعی و لازم الاجرا است. برای شرکت در جلسه کمیسیون ،دبیرخانه کمیسیون دعوت نامه کتبی برای مالکین میفرستد. محل تشکیل جلسه کمیسیون ماده 100 ،ساختمان مرکزی شهرداری است. دبیر کمیسیون، مسئول پیگیری تصمیماتی است که از ابتدا تا زمان صدور رای کمیسیون است. بعد از صدور رای ،شهردار دبیر کمیسیون یا کارمند شهرداری را با ابلاغ کتبی برای پیگیریی رای انتخاب میکند. کمیسیون شهرداری چگونگی رسیدگی به تخلفات ساختمانی در کمیسیون شهرداری در ابتدا تخلف ساختمانی مشخص و بوسیله شهرداری به کمیسیون های مربوطه برای رسیدگی ارجاع میشود. پرونده تخلف در دبیرخانه کمیسیون، تشکیل و دبیرخانه پرونده تخلف را به کمیسیون ارجاع میدهد. تخلف ساختمانی به مالک ( ذینفع ) ابلاغ کتبی میشود. مالک متخلف، از زمان ابلاغ کتبی ده روز مهلت دارد که دفاعیات خود را به کمیسیون مربوطه ارسال کند. بعد از ده  روز پرونده بررسی و کمیسیون رای را صادر میکند. رای کمیسیون به مالک ذینفع ارسال و مالک از زمان ارسال ده روز مهلت دارد به رای کتبی اعتراض کند. اگر در مدت 10 روز به رای صادره اعتراض نکند، رای قطعی خواهد شد. در صورت اعتراض قبل از پایان مهلت قانونی ده روز ، کمیسیون تجدید نظر در همان شهرداری به اعتراض مربوطه رسیدگی میکند. کمیسیون شهرداری طرح پرونده در کمیسیون ماده 100 شهرداری بعد از اینکه پرونده تخلف ساختمانی به کمیسیون ماده 100 ارجاع شدو زمان رسیدگی به مالک ابلاغ شد جلسه در زمان مقرر تشکیل میشود. برای تخلف هر ملک ،جداگانه پرونده تشکیل میشود. پرونده تخلف ساختمانی باید دارای اطلاعات کامل در خصوص تخلف و نوع و میزان آن باشد. در پرونده تخلف ساختمانی رسیدگی شده در کمیسیون ماده 100 باید موارد ذیل وجود داشته باشد. فرم های تشکیل اعلام تخلف ساختمانی : این فرم را مامور شهرداری که از محل عملیات تخلف ساختمانی بازدید کرده است پر میکند. آدرس ملک و نشانی مالک تعیین موقعیت ملک در محدوده یا حریم شهر در زمان ساخت بنا و در زمانی که پرونده آن در کمیسیون ماده صد مطرح شد. کمیسیون شهرداری موقعیت ملک را از نظر مکان آن در خیابان اصلی یا فرعی اشراف و مزاحمت ملک متخلف بر ملک های مجاور تعیین بر اصلی و فرعی ملک تعیین مغایرت ملک متخلف با اصول شهرسازی ارزش معاملاتی ملک تاریخ شروع بنا ملک و اینکه ساختمان از نظر عملیات ساخت در چه مرحله ای است. رونوشت ابلاغ کتبی به مالک دفاعیات کتبی مالک در مورد تخلف ساختمانی کلیه مراحل اجرایی شهرداری در خصوص تخلف، اخطار ،پلمپ ملک متخلف کمیسیون شهرداری هزینه کارشناسی در کمیسیون ماده 100 براساس ماده 459 قانون آئین دادرسی مدنی، هزینه  کارشناسی برعهده شخص خواهان در پرونده است. در پرونده های کمیسیون ماده 100، اگر نیاز به نظر کارشناس باشد ، هزینه کارشناسی را باید مطرح کننده پرونده در کمیسیون پرداخت کند. در این مورد اگر خواهان پرونده هزینه کارشناسی را پرداخت نکند، کمیسیون ماده صد شهرداری به تخلف رسیدگی نمی کند. زمانیکه در کمیسیون بدوی و تجدید نظر ماده 100 کارشناسی را یکی از طرفین( مالک یا شهرداری) تقاضا کند، هزینه کارشناسی برعهده شخص متقاضی کارشناسی است.اگر مبلغ کارشناسی را پرداخت نکند با این وجود نیز کمیسیون براساس دلایل و مستندات موجود در پرونده، رای قطعی صادر میکند. کمیسیون شهرداری اهمیت رای کمیسیون ماده 100 شهرداری رای صادر شده در کمیسیون  ماده 100 شهرداری، مستند و مستدل براساس قانون میباشد. رایی که در کمیسسیون ماده 100 شهرداری صادر میشود ،قابل تعلیق، تخفیف و تشدید و تبرئه نمی باشد. کمیسیون شهرداری موسسه حقوقی اساک در تمامی زمینه های حقوقی دارای وکلای متخصص و کارشناسان ارشد حقوق میباشد. دعاوی مربوط به شهرداری بخصوص کمیسیون های شهرداری  نیز به وکیل متخصص امور شهرداری ارجاع میشود موسسه حقوقی اساک با بهره مندی از کمیسیون شهرداری آماده ارائه خدمات مشاوره و وکالتی در زمینه دعاوی شهرداری می باشد . برای مشاوره با وکیل امورشهرداری ، با موسسه حقوقی اساک تماس بگیرید . تهاتر عوارض شهرداری- کمیسیون شهرداری ضمنا سازندگان محترم جهت تخفیف روی فیش شهرداری و یا تهاتر تراکم و حواله های پیمانکاران و مالکین که املاک آنها در طرح تعریض و یا فضای سبز قرار گرفته است، جهت برخورداری از تخفیف های مناسب و یا تسویه به صورت تهاتر و معاوضه با ملک و آپارتمان میتوانند به این گروه حقوقی مراجعه نمایندو از توانمندیهای این گروه در سازمان املاک و مستغلات شهرداری بهره مند شوند. بدیهی است پیمانکاران کلیه مناطق شهرداری، نیز میتوانند طی توافقنامه های فی مابین با این گروه حقوقی طلب های خود را با تخفیف مناسب نقد نمایند و یا با املاک تهاتر و معاوضه کنند. مدیر مسئول : فاطمه جعفری ( کارشناس ارشد حقوق خصوصی ) شماره همراه: 09381690900 40222853 کمسیون شهرداری

جزئیات
تهاتر عوارض شهرداری

تهاتر عوارض شهرداری

18 آذر1398

تهاتر عوارض شهرداری تهاتر عوارض شهرداری یکی ازمنابع تامین کننده مالی شهرداری ها است که منبع درآمد شهرداری از آن بدست می آید . امروزه با توجه به افزایش ساخت و ساز در شهرهای کلان مانند تهران، مشهد و شهرهای دیگر مالکان و سازندگان علاقه ای به پرداخت تهاتر عوارض شهرداری ندارند.مالکین و سازندگان اگرچه تهاتر عوارض شهرداری را پرداخت نمی کنند، اما زمانیکه که بخواهند سند ملکی تک برگی را دریافت کنند، باید ابتدا تهاتر عوارض شهرداری را پرداخت کرده باشند. تهاتر عوارض شهرداری در همه استان ها ی کشور اجرا میشود، تا بوسیله دریافت این عوارض، درآمدهای مالی مورد نیاز برای اداره شهر تامین شود. یکی از موارد مهم در مدیریت شهرها تامین نقدینگی شهرداری ها است و تهاتر عوارض شهرداری در این راستا کمک شایانی به این امر میکند. مسئول تعیین کننده تعارض عوارض شهرداری شهرداری مبلغ تعارض تهاتر عوارض شهرداری را تعیین نمیکند. مسئولیت تعیین این عوارض برعهده وزارت کشور  است ،که بوسیله شورای شهر و روستا انجام میشود. تنها نهادی که مبلغ عوارض شهرداری را تصویب میکند، شورای شهر می باشد. وظیفه نهاد شهرداری، اجرای قوانین مصوب شده  شورای شهر در این مورد است. عوارض شهرداری ماده قانون در مورد عوارض شهرداری : شامل ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری در سال هزار و سیصد و چهل و هفت و براساس ماده ده قانون نوسازی می باشد. عوارض نوسازی هرسال در ابتدای همان سال در ماه فروردین تصویب و تا پایان سال زمان پرداخت به شهرداری مهلت وجود دارد. مالکین و سازندگانی که فیش عوارض نوسازی را در زمان تعیین شده فوق پرداخت کنند، ده درصد  از مبلغ فیش عوارض نوسازی، بخشودگی دارند. اگر فیش عوارض نوسازی پرداخت نشود، برای دیر کرد عدم پرداخت در زمان تعیین شده، هرسال 9 درصد مبلغ فیش عوارض، باید جریمه به شهرداری پرداخت شود. مثال اگر مالک فیش تهاتر عوارض شهرداری را در مدت هفت سال پرداخت نکند، مبلغ دیرکرد برای جریمه عدم پرداخت شصت و سه درصد اصل مبلغ فیش عوارض است. اعتراض به فیش عوارض نوسازی سوالی که مطرح میشود این است که آیا مبلغی که در فیش عوارض نوسازی شهرداری درج میشود همان مبلغ باید پرداخت شود یا در قبال مبلغ آن حق  اعتراض برای مالک بدهکار وجود دارد. کمیسیون ماده 77 شهرداری در مورد اختلاف عوارض  نوسازی قانون شهرداری ماده 77 : اگر بین مالک یا سازنده و شهرداری اختلافی در خصوص عوارض نوسازی و موارد مربوط به فیش های شهرداری بوجود آید ، اختلاف مربوطه به کمیسیون ماده هفتاد و هفت ارجاع میشود. کمیسیون مربوطه ، متشکل از نماینده ای از مرجع قضایی استان، نماینده ای از شهرداری محل و نماینده شورای شهر تشکیل شده است مطرح و رسیدگی میشود. کمیسیون ماده 77 شهرداری که به اختلاف مطروحه بین مالکین (مودیان ) و شهرداری رسیدگی میکند مرجع غیر قضایی است رایی که در این کمیسیون صادر میشود، قطعی و لازم الاجرا می باشد. مالک و سازنده نمیتواند به رای صادره در کمیسیون ماده 77 در دیوان عدالت اداری و شورای عالی اعتراضی مطرح کند. کمسیون ماده 77 نهادی در شهرداری است که نه تنها مالکین و سازندگان میتوانند اعتراض خود را در آن مطرح و رسیدگی کنند، بلکه شهرداری نیز میتواند در مورد عدم پرداخت تهاتر عوارض شهرداری شرکتها و موسسات و اشخاص حقیقی طرح دعوا کند. شهرداری در خصوص تخلف در اخذ پروانه ساختمان یا پروانه پایان کار نمیتواند در کمیسیون  ماده 77 شهرداری طرح دعوا کند. تخلف در خصوص اخذ پروانه ساختمان و ساخت و سازها در کمیسیون ماده 99 و کمیسیون ماده 100 شهرداری مطرح و رسیدگی میشود. تهاتر عوارض شهرداری پرداخت قسطی عوارض نوسازی- تهاتر عوارض شهرداری پرداخت قسطی عوارض نوسازی شهرداری یکی از روشهای پرداخت عوارض نوسازی برای شهروندان و سازندگانی است که بدلیل کمبود نقدینگی و رکود بازار مسکن ، قادر به پرداخت نقدی فیش عوارض نیستند.اگر مالک یا سازنده خواستار پرداخت فیش شهرداری، بصورت قسطی است، باید درخواست خود را به کمیسیون ماده 77 شهرداری  ارسال کند. شهرداری در پذیرش یا عدم پذیرش درخواست پرداخت قسطی مبلغ فیش عوارض اختیار کامل دارد. قانون در ماده 32 آیین نامه مالی شهرداریها، بیان میدارد که شهرداری برای پذیرش یا عدم پذیرش پرداخت قسطی عوارض نوسازی، مجاز است که تصمیم نهایی بگیرد. تهاتر عوارض شهرداری شرایط پرداخت قسطی عوارض نوسازی در صورتیکه کمیسیون ماده 77 شهرداری پرداخت قسطی  بدهی عوارض نوسازی را قبول کند شرایط پرداخت بدهی عوارض به شرح ذیل است: تعداد اقساط بیشتر از 36 ماه نباید باشد. سودی که به قسطی شدن بدهی عوارض نوسازی تعلق میگیرد، براساس نرخ سالانه بانک مرکزی تعیین میشود. مبلغ تعیین شده عوارض نوسازی شهرداری در سال نود و هشت، یک و نیم درصد قیمت ملک در هر منطقه است. برای گرفتن مفاصا حساب، باید بدهی عوارض نوسازی کاملا پرداخت شود. تهاتر عوارض شهرداری اهمیت رای کمیسیون ماده 77 شهرداری رایی که دوسوم از اعضای کمیسیون ماده 77 موافق باشند، قطعی و لازم الاجرا است. ضمانتی که برای اجرای رای صادره در کمیسیون ماده 77 انجام میشود، مانند هر سند رسمی، قابل وصول  بوسیله اجرای ثبت اسناد و املاک کشور است. بعد از صدور رای کمیسیون ماده 77 که سند رسمی و قابل وصول می باشد، برای اجرا به اداره ثبت اسناد و املاک کشور ارسال، تا اجراییه قانونی در مورد آن انجام شود. بعد از صدور اجراییه رای کمیسیون ماده 77 در مورد پرداخت بدهی عوارض نوسازی به مالک بدهکار، ابلاغ و مالک ده روز از زمانی که رای به او ابلاغ شده است، فرصت دارد مبلغ فیش عوارض را پرداخت کند. اگر بعد از ده روز  فیش عوارض  نوسازی پرداخت نشود، براساس اجرائیه ثبت اسناد و املاک محل سکونت اموال مالک (مودی بدهکار به شهرداری ) توقیف میشود. نحوه وصول عوارض بوسیله شهرداری شهرداری حداکثر پانزده روز مهلت دارد که مبلغ بدهی مالک یا سازنده را مشخص و به او اعلام کند. شهرداری باید مطالبات شهرداری، بخصوص فیش عوارض را دریافت و  برگ مفاصا حساب صادر نماید. شهرداری موظف است، هر پنج سال ممیزی را در فرم های خاص چاپ و به اطلاع عموم برساند. شهرداری باید برگ ممیزی عوارض نوسازی را به مالکین ( مودی بدهکار به شهرداری) ابلاغ کند. وظیفه مالک در پرداخت بدهی تهاتر عوارض شهرداری قبل از اینکه مالک ملک خود را انتقال دهد، باید مشخصات کامل ملک را به شهرداری ابلاغ نماید. شهرداری در مدت 15 روز زمان دارد ،که مبلغ بدهی عوارض را به مالک یا سازنده اعلام کند. بعد از ابلاغ فیش شهرداری، مالک باید مبلغ فیش شهرداری را پرداخت نماید. اگر در پرداخت بدهی فیش شهرداری تاخیر کند، جریمه دیرکرد معادل ده درصد مبلغ فیش شهرداری به آن تعلق میگیرد. پرداخت نکردن بدهی عوارض شهرداری زمانی که مالک یا سازنده فیش بدهی شهرداری را که به آنها ابلاغ شده است، پرداخت نکند، بدهی مشخص شده ملک به شرکت برق اعلام و شرکت برق به مالک بدهکار، اخطار میدهد که دوماه فرصت دارد که بدهی شهرداری را پرداخت کند، درغیراینصورت برق ملک بدهکار قطع میشود. روش دیگر برای وصول مطالبات فیش شهرداری این است که ملک مورد نظر بعنوان مطالبات شهرداری قرار گرفته و شهرداری با ارسال تقاضای توقیف ملک به نفع شهرداری اجراییه صادر میکند. شهرداری در مورد نوسازی چه وظایفی دارد ؟ شهرداری باید نقشه کامل از نوسازی شهر تهیه و تنظیم کند. بعد از تهیه نقشه نوسازی، هیئت ارزیابی آن را مورد بررسی قرار میدهد. بعد از بررسی نقشه ها، نقشه نوسازی برای اجرا بعد از تصویب در شورای شهر به شهرداری ابلاغ میشود. شهرداری یک ماه زمان دارد، که جزئیات طرحی که شورای شهر تصویب کرد را به اطلاع عموم مردم برساند. روش تعیین عوارض نوسازی مبلغ تهاتر عوارض نوسازی از سال هزار و سیصد و هشتاد و نه ، یک و نیم درصد قیمت ملک در هر منطقه محاسبه میشود. معافیت از پرداخت عوارض شهرداری سوالی که مطرح  میشود این است که آیا همه زمین ها و ساختمان و تاسیسات باید عوارض نوسازی شهرداری  را پرداخت کنند؟ خیر مسجد، مدرسه دولتی و غیرانتفاعی از پرداخت عوارض نوسازی شهرداری معاف هستند. وصول عوارض نوسازی شهرداری موظف است هرساله فیش تهاتر عوارض نوسازی را حساب و در فرم های خاص چاپ و برای مالک ارسال کند. مالک یا سازنده به بانک مراجعه و مبلغ بدهی را به حساب عوارض نوسازی شهرداری واریز میکند. زمانیکه مالک بخواهد پروانه ساختمان و پروانه پایان کار را از شهرداری دریافت کند، شهرداری ابتدا فیش عوارض را برای پرداخت به مالک میدهد. عوامل موثر در محاسبه عوارض نوسازی در محاسبه مبلغ تهاتر عوارض شهرداری موارد ذیل موثر هستند: ارزش نهایی عرصه ( زمین ) ارزش اعیان ( ساختمان در ملک ) براساس دفترچه و براساس نوع ساخت و مصالح بکار رفته در آن و قیمت مشخص شده که در قیمت ضرب میگردد. در صورتیکه اعیان ( ساختمان ) ارزش تجاری داشته باشد، به ارزش اعیان افزوده میشود. میدان ،حاشیه و آسانسور و تاسیسات بکار رفته در ساختمان در ارزش اعیان ( اسکلت ساختمان ) موثر است. کد شناسایی ملک نوسازی در روی نقشه ملک رقم اول :بیانگر کد منطقه ملک رقم دوم :بیانگر کدحوزه ملک رقم سوم: بیانگر کد بلوک ملک رقم چهارم: بیانگر کد دستگاه ملک که براساس ممیزی از جنوب غربی بلوک در جهت عقربه ساعت شروع و کدگذاری میشود. خدمات گروه حقوقی اساک  در مورد شهرداری تهاتر عوارض شهرداری تهاتر بدهی شهرداری تهاتر فیش شهرداری عوارض تخریب و نوسازی عوارض تغییر کاربری تهاتر عوارض شهرداری نقدی و اعتباری تهاتر تراکم شهرداری با بدهی های ناشی از فیش جواز تغییر کاربری و عوارض نوسازی و عوارض شهرداری به صورت نقد با تخفیف مناسب به صورت غیرنقدی با ملک وآپارتمان ، اموال منقول و غیرمنقول شماره تماس:09381690900 تهاتر تراکم شناور شهرداری فروش و تهاتر تراکم شناور در کلیه مناطق 22 گانه  شهرداری تهران روش تهاتر عوارض شهرداری نقد اعتباری چک با پشتوانه ملک تهاتر با ملک تهاتر با اپارتمان پیش خرید محصول پروژه ساختمانی با روش مشارکت وکیل شهرداری موسسه حقوقی اساک در تمامی زمینه های حقوقی دارای وکلای متخصص و کارشناسان ارشد حقوق میباشد. دعوای مربوط به شهرداری بخصوص  اعتراض به کمیسیون ماده 77 شهرداری در خصوص عوارض نوسازی و شهرداری ، نیز به وکیل متخصص شهرداری ارجاع میشود.موسسه حقوقی اساک با بهره مندی از وکیل متخصص شهرداری آماده ارائه خدمات مشاوره و وکالتی در زمینه دعاوی شهرداری می باشد برای مشاوره با وکیل متخصص امور شهرداری ، با موسسه حقوقی اساک تماس بگیرید. تهاتر عوارض شهرداری ضمنا سازندگان محترم جهت تخفیف روی فیش شهرداری و یا تهاتر تراکم و حواله های پیمانکاران و مالکین که املاک آنها در طرح تعریض و یا فضای سبز قرار گرفته است، جهت برخورداری از تخفیف های مناسب و یا تسویه به صورت تهاتر و معاوضه با ملک و آپارتمان میتوانند به این گروه حقوقی مراجعه نمایند و از توانمندیهای این گروه در سازمان املاک و مستغلات شهرداری بهره مند شوند. بدیهی است پیمانکاران کلیه مناطق شهرداری، نیز میتوانند طی توافقنامه های فی مابین با این گروه حقوقی طلب های خود را با تخفیف مناسب نقد نمایند و یا با املاک تهاتر و معاوضه کنند. تهاتر عوارض شهرداری مدیر مسئول : فاطمه جعفری ( کارشناس ارشد حقوق خصوصی ) شماره همراه:09381690900 40222853

جزئیات
اجاره سند ملکی

اجاره سند ملکی

16 آذر1398

اجاره سند ملکی اجاره سند ملکی, سند ملکی, اجاره سند, اجاره سند ملک, سند ملک, 02140222853​ اجاره سند ملکی زمانی انجام می شود که برای متهم در: شعبه بازپرسی، دادیاری، دادسرا، دادگاه قرار وثیقه صادر می شود. قرار وثیقه یکی از انواع قرار تامین کیفری است که: قاضی؛ بازپرس؛ دادیار؛ دادستان؛ برای حضورمتهم در مواقع ضروری صادر میکند. در بسیاری از مواقع شخص متهم یا زندانی سند ملکی برای وثیقه ندارد. یکی از راههای تامین قرار وثیقه، اجاره سند ملکی است. زمانی که شخص برای اجاره سند ملکی به موسسات اجاره دهنده سند مراجعه می کند، باید بسیار محتاط و با دقت عمل کند تا در دام سودجویان و کلاهبرداران نیفتد. یکی از موسساتی که برای اجاره سند ملکی می توان به آن اعتماد کرد، موسسات حقوقی هستند؛ که بدلیل مدیریت و نظارت وکیل دادگستری امکان سوء استفاده وجود ندارد و شخص با اطمینان سند را برای قرار وثیقه اجاره می کند. سند گذار در مقابل اجاره سند ملکی ، مبلغی را بعنوان اجاره از متهم یا زندانی دریافت می کند. و همچنین قراردادی دوطرفه بین سند گذار و خانواده متهم یا بستگان متهم تنظیم میشود و ضمانت های لازم در صورت عدم حضور متهم در مواقع ضروری  اخذ میشود. نباید فراموش کرد که وثیقه گذار بدلیل نیاز مالی و مشکلات اقتصادی و بعضا از روی ناچاری سند مالکیت خویش را برای ضمان متهم در دادگاه یا دادسرا میگذارد. گروه حقوقی اساک به شما خانواده محترم زندانیان برای تهیه سند جهت آزادی زندانی یاری میرساند. اجاره سند ملکی سند ملکی یکی از مهمترین و پیچیده ترین مسائل در زمینه حقوقی است که عدم اطلاع و آگاهی اشخاص از قوانین و مقررات سند ملکی باعث ارجاع پرونده های حقوقی زیادی به مراجع قضایی میشود. در این مقاله در خصوص انواع سند ملکی و قوانین و مقرراتی که در اعتبار دادن قانونی به این اسناد دخیل است آشنا میشوید. انواع مختلفی از اجاره سند ملکی وجود دارد، که هریک از این اسناد مسائل و قوانین حقوقی مربوط به خود را دارند. یکی از مسائل مهم در این زمینه صحت و درستی سند مالکیت می باشد. سند: نوشته ای که براساس ماده 1248 قانون مدنی این گونه تعریف شده است: هرنوشته ای که در دعوا یا دفاع مستند است و قابل اعتبار می باشد. انواع سند سند رسمی: براساس ماده 1287 قانون مدنی، سند رسمی نوشته ای است که در اداره ثبت اسناد و املاک کشور و یا دفتر اسناد رسمی بوسیله مامور رسمی براساس مقررات قانونی تنظیم شود. انواع اجاره سند ملکی سند شش دانگ سند مشاع مفروز منگوله دار تک برگ سند مشاع: یکی از انواع اسناد رسمی است. زمانی که چند شخص صاحب یک ملک به طور همزمان هستند، در نتیجه سند ملکی که بین چند شخص قابل تقسیم است، سند مشاع است. سند مفروز: مفروز به معنی جداکردن است .زمانی که چند شخص در ملک مشاع مالکیت دارند و هریک از آنها قصد جداکردن سهم مالکیت خود را دارد، به آن افراز میگویند. سند ملکی مفروز یکی از پیچیده ترین نوع سند مالکیت است؛ که سالانه باعث طرح دعاوی زیادی  در مراجع قضایی است. سند شش دانگ: سندی که در کل متعلق به یک شخص می باشد.یکی از معتبرترین اسناد مالکیت است . سند وقفی: سندی که صاحب ملک آن را وقف میکند و اداره اوقاف ملک وقفی را 99 ساله به دیگران انتقال میدهد و اجاره سند ملکی دریافت میکند.براساس قانون، خرید و فروش  ملکی که اجاره سند ملکی وقفی دارد بدون اجازه اوقاف ممنوع و تخلف است. اگر اوقاف به شخص اجازه ساخت در ملک وقفی را داد، شخص فقط برای اعیان یعنی بنا ساخته شده میتواند درخواست سند مالکیت کند و نسبت به عرصه حقی ندارد. سند ملکی المثنی: در صورتی که سند ملکی بنا به دلایلی مانند: سرقت، آتش سوزی مفقود  یااز بین برود، مالک سند مالکیت باید درخواست صدور سند المثنی کند. اجاره سند ملکی سند ملکی عرصه و اعیان: سند عرصه: سند عرصه مربوط به سند زمینی است که ساختمان در آن ساخته شده است. سند اعیان: سند ملکی که  واحد ساختمان بر روی آن ساخته شده است. سند ملکی ورثه ای: بعد از فوت شخص، ورثه میتوانند به اداره ثبت اسناد و املاک حوزه خود مراجعه و براساس مدارک موجود به اندازه ارثی که به آن شخص تعلق میگیرد، صادر شدن سند مالکیت را برای خود درخواست کند. مدارکی که ورثه برای صدور سند به اداره ثبت اسناد و املاک معرفی میکنند، شامل: نامه تقاضا صدور سند گواهی انحصار وراثت فرم مالیاتی 19 اصل سند مالکیت شخص متوفی سند تفکیکی: زمانی که ملکی بین چند نفر تقسیم میشود، برای هر قسمت از ملک میتوان سند مالکیت جداگانه گرفت که به آن تفکیک سند گویند. سند وکالتی: زمانی که که مالک به شخص دیگر بعنوان وکیل برای فروش ملک سند  تنظیم میکند. اجاره سند ملکی سند معارض: زمانی که برای ملکی با مشخصات تعریف شده دو سند رسمی با نام و تاریخ متفاوت صادر شود، به آن سند معارض گویند. مرجع قضایی براساس تبصره ماده 5 لایحه قانونی در مود اشتباه ثبتی و سند مالکیت معارض سندهای معارض را بررسی و سندی که در تعارض با ملک است، باطل میشود. سند بنچاق: اسنادی که در نزد اشخاص سرشناس و قابل اعتماد  تنظیم میشود، قابل اعتبار است و در صورتی که بوسیله مرجع قانونی صحت آن تایید شد ارزش دارد. سند ملکی شورایی: اسنادی که برای املاک و زمین بوسیله شورای محل یا منطقه شهر مهر شد، قابل اعتبار است.سند شورایی برای اینکه سند عادی است اعتبار سند رسمی را ندارد. برای رسمی شدن سند باید در اداره ثبت اسناد مراحل  قانونی سندرسمی طی شود. اجاره سند ملکی سند منگوله دار: اسنادی که بوسیله اداره ثبت اسناد و املاک روی آنها یک نخ و یک تکه سرب پلمپ شده است. سند منگوله دار،سند رسمی  قابل اطمینان است. سند ملکی رهنی: زمانی که برای خرید مسکن از بانک وام گرفته میشود، سند برای مدتی که وام  پرداخت شود در رهن بانک قرار میگیرد به این گونه اسناد، سند رهنی گویند. اگر مالک در زمان مقرر اقساط وام را پرداخت نکند، بانک حق تصاحب ملک را دارد. اجاره سند ملکی سند تک برگ: یکی از معتبرترین اسنادی است  که در مرجع رسمی سازمان اسناد و املاک کشور طراحی و تایید شده است. زمانی که سند تکبرگی برای مالک صادر میشود و مالک ملک را بفروش برساند، سند تک برگی جدید برای مالک جدید بعنوان خریدار ملک صادر میشود. سند تک برگی نسبت به سند قدیمی چندصفحه ای دارای اصالت بیشتری است. ویژگی سند تک برگی سند تک برگ بوسیله سیستم سازمان اسناد و املاک کشور تنظیم و تایپ میشود. دارای شماره سریال در قسمت بالای سند است. شماره دفتر الکترونیکی، پایین شماره سریال سند درج شده است. نقشه موقعیت و نقشه طول و ابعاد ملک در قسمت پایین سند تک برگ؛ شناسنامه ملی جغرافیایی ملک در پایین نقشه موقعیت؛ قسمت راست سند تک برگ بارکد؛ قسمت سمت چپ پایین سند تک برگ مشخصات ملک، آدرس، کد پستی؛ بالای سند مشخصات کامل مالک ملک ثبتی؛ هولوگرام قوه قضاییه آرم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور؛ قسمت محدودیت های نقل و انتقال در ظهر(پشت) سند تک برگ؛ استعلام اجاره سند ملکی بوسیله کد ملی شخص و پلاک ثبتی ملک، میتوان مالکیت ملک را استعلام کرد. استعلام معاملات ملکی بوسیله کد ملی طرف قرارداد و کدرهگیری قرارداد انجام میشود. استعلام بوسیله سایت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور. سایت سازمان ثبت اسناد برای استعلام مالکیت شامل: صفحه تصدیق اصالت اسناد و اوراق دفاتر اسناد رسمی: در این قسمت بوسیله شناسه سند و رمز، تصدیق اسناد و اوراق رسمی قابل استعلام است. صفحه پیگیری آخرین وضعیت استعلام الکترونیکی ملک : در این قسمت آخرین وضعیت استعلام الکترونیکی ملک بوسیله شناسه مالکیت استعلام کد 18 رقمی، انجام میشود. درسایت ثبت اسناد و املاک میتوان ممنوع الخروجی و شناسه ملی را استعلام کرد. ضمانت زندانی با سند: یکی از موضوعات در مورد مسائل حقوقی، ضمانت زندانی با سند ملکی است. زمانی که مقام قضایی تشخیص دهد که قرار صادر شده برای  ضمانت حضور متهم در مواقع ضروری کافی نیست، از متهم خواسته میشود که برای ضمانت وثیقه در مرجع قضایی بگذارد. قرار وثیقه میتواند سند ملکی باشد. اجاره سند ملکی قرار وثیقه ضمانت زندانی براساس ماده 132 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، قرار وثیقه یکی از انواع قرارهای تامین کیفری است. قرار وثیقه بدلیل اینکه عین مال یا سند ماکیت باید در اختیار دادسرا قرار بگیرد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. میزان وثیقه را قاضی براساس میزان خسارت و شرایط و وضعیت طرفین پرونده ، تعیین میکند.متهم معادل مبلغ مزبور، وجه نقد یا ضمانتنامه بانکی یا مال منقول یا غیرمنقول را بعنوان وثیقه معرفی میکند . صدور قراروثيقه سند ملکی ابتدا مرجع قضایی قرار وثیقه را صادر میکند. قرار به متهم ابلاغ میشود. متهم میتواند سند ملکی برای ضمانت بگذارد. در این مرحله با نامه مقام قضایی  ملک مورد نظر بوسیله اداره ثبت اسناد و املاک کشور بازداشت میشود. در این مرحله ،ملک بوسیله کارشناس رسمی دادگستری بررسی و کارشناسی میشود. سپس نامه کارشناسی برایآازادی متهم به مقام قضایی ارسال و متهم آزاد میشود. اجاره سند ملکی برای آزادی زندانی یکی از خدمات تخصصی گروه حقوقی اساک، تهیه سند ملکی برای آزادی زندانیان می باشد. گروه حقوقی اساک در تهران و شهرستان ها سند اجاره ای برای دادگاه و دادسرا ارائه میدهد تضمین بهترین قیمت و منصفانه ترین قیمت را ارائه میکند. برای مشاوره و آگاهی از چگونگی نحوه انجام کار، با ما در تماس باشید . مراحل کاری اجاره وثیقه دفاتری که واسطه مابین وثیقه گذار و متقاضیان وثیقه هستند چک بانکی متقاضی وثیقه را طی صورت جلسه ای به صورت امانت در اختیار نگه می دارند و پس از آن که نامه آزادی متهم صادرگردید، چک اجاره بها را طی دستور صورتجلسه مذکور به  صاحب وثیقه تحویل داده میشود. گروه حقوقی اساک واسطه ای معتمد، امین و صادق برای طرفین در نگهداری تضامین و چک های اجاره بهاء  تا صدور نامه آزادی و مبادله آن ها به طرفین قرارداد وثیقه است. خدمات گروه حقوقی اساک برای آزادی زندانی سند برای زندانی سند برای متهم سند ضمانت دادگاه و دادسرا وثیقه برای دادگاه وثیقه برای دادسرا تعویض وثیقه جابجایی سند وثیقه ضمانت در دادگستری گروه حقوقی اساک ارائه دهنده وثیقه و سند ملکی جهت آزادی زندانیان برای تمامی مراجع قضائی در سراسر کشور؛ شما را در تمامی مراحل آزادی زندانیان یاری می رساند . معتبرترین ارائه دهنده وثیقه و سند ملکی در سراسر کشور جهت مراجع قضائی فاطمه جعفری: ( کارشناس ارشد حقوق خصوصی ) مشاوره: 021-40222853 اجاره سند ملکی

جزئیات
قانون جرایم اقتصادی

قانون جرایم اقتصادی

13 آذر1398

قانون جرایم اقتصادی قانون جرایم اقتصادی شامل دو ماده و هشت تبصره است که در روز دوشنبه تاریخ نوزدهم آذر ماه یک هزار و سیصد و شصت و نه، در جلسه علنی مجلس مصوب و در تاریخ بیست و هشت آذر سال یک هزار و سیصد و شصت و نه ، توسط شورای نگهبان تایید شده است. چگونگی رسیدگی به این جرایم در سال یک هزار و سیصد و نود وهفت بوسیله قوه قضاییه ابلاغ شد. انون، شش نوع جرم را در مورد قانون جرایم اقتصادی شناسایی و برای آن مجازات تعیین کرده است. دادسرای قانون جرایم اقتصادی قانونگذار برای اینکه به قانون جرایم اقتصادی بخصوص جرایم پولی و بانکی رسیدگی تخصصی داشته باشد، دادسرای جرایم پولی و بانکی را در تهران و شعب خاصی از آن را در مرکز استان ها راه اندازی نموده است. مجتمع ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی در تهران، قبل از اینکه دادسرای جرایم پولی و بانکی و دادسرای قاچاق کالا و ارز تشکیل شود، فعالیت داشت.  این مجتمع ،شامل دادسرا و دادگاه ویژه قانون جرایم اقتصادی و دادگاه تجدید نظر مفاسد اقتصادی  بود که در خیابان انقلاب تهران مستقر بود. آدرس مجتمع قضایی ویژه اقتصادی: دادسرای جرایم پولی و بانکی که در خیابان فاطمی تهران مستقر است، مرجع صالح رسیدگی به قانون جرایم اقتصادی در بخش پولی و بانکی است. در حال حاضر دادسرای ناحیه  سی و شش تهران دادسرای ناحیه بیست و دو تهران با هم تجمیع و با اسم دادسرای ویژه رسیدگی به قانون جرایم اقتصادی تهران در محل جدید  به آدرس خیابان خیام بالاتر از چهارراه 15 خرداد ( چهارراه گلوبندک) ساختمان دادگاه کیفری یک تهران فعالیت میکند. صلاحیت دادسرای ویژه قانون جرایم اقتصادی جرایم پولی و بانکی انجام ندادن تعهدات ارزی در ارز دولتی اخلال در نظام اقتصادی کشور جعل ضمانت نامه های بانکی چاپ  اسکناس و سکه تقلبی تاسیس بانک و موسسات غیرمجاز ورشکستگی بانک ها و موسسات اعتباری با تقلب جعل و رشوه مدیران دولتی جرایم  شرکت های بیمه ای جرایم پولشویی جرایم در خصوص گرفتن تسهیلات کلان با ضمانت نامه جعلی قاچاق کالا و ارز جرم قاچاق کالا و گمرک جرم مربوط به بورس و اوراق بهادار تعریف جرم اقتصادی : جرم اقتصادی شامل رفتار و عملی است که تاثیر سوء و اخلال بر سیستم اقتصادی کشور میگذارد.مهمترین ویژگی که جرم اقتصادی دارد این است که باعث اخلال در نظام اقتصادی کشور میشود.جرایم مالی که در سطح  گسترده و با هدف ضربه زدن به اقتصاد کشور صورت میگیرد جرم اقتصادی است. انواع جرم اقتصادی پولشویی اختلاس ارتشا فرار مالیاتی قاچاق کالا و ارز تعریف قانون جرایم اقتصادی : پولشویی:در روش پولشویی شخص یا شرکت بوسیله فروش مواد غیرقانونی و مخدر و کالای قاچاق سود و درآمد زیادی کسب میکند و همان پول را در راه قانونی سرمایه گذاری مینماید. یعنی تبدیل پول کثیف به پول تمیز است. دلیل اصلی پولشویی  این است که منبع اصلی پول پنهان بماند. کسب مال نامشروع، مقدمه پولشویی است و  با گردش به صورت قانونی جلوه میدهد. اختلاس : یکی از مهمترین و پیچیده ترین قانون جرایم اقتصادی در کشور که در چند سال اخیر رشد فزاینده ای داشته است اختلاس می باشد. اختلاس به زبان ساده به این معنا است اموال دولتی یا غیردولتی با برداشت های غیرقانونی بوسیله کارمندان دولت انجام میشود. اختلاس بیشتر در زمان تحریم و شرایط رکود اقتصادی رخ میدهد .جرم اختلاس از جرایم خیانت در امانت است و از جرایم علیه اموال و مالکیت است.جرم اختلاس از جمله جرایمی است که شامل جرم کلاهبرداری ،خیانت در امانت و تحصیل مال از طریق نامشروع است. ارتشا: ارتشا یعنی رشوه دادن یا گرفتن در مقابل انجام یا عدم انجام کار بوسیله کارکنان دولت است. فرار مالیاتی : یکی دیگر از مهمترین قانون جرایم اقتصادی ، جرم فرار مالیاتی مودیان موالیاتی است که برای اینکه به سیستم دارایی کشور مالیات پرداخت نکنند، اقدام به انجام اعمالی می نمایند که شامل جعل اظهارنامه مالیاتی ثبت نکردن تمام درامدها . ..... در جرم فرار مالیاتی بدلیل نقض حقوق شهروندی، جرم اقتصادی است . قاچاق کالا و ارز:هر عملی که باعث شود قوانین مربوط به ارز و کالا نقض شود. قاچاق کالای مجاز و ممنوع و مجاز و کالای یارانه ای شامل قاچاق کالا و ارز است. قانون  جرایم اقتصادی ماده یک : هریک از مواردی که در بندهای ذیل ذکر شده است جرم اقتصادی محسوب و مرتکبین به این جرایم به مجازاتی که تعیین شده است محکوم میشوند. -هرگونه  خللی که بدلیل قاچاق ارز یا ضرب سکه یا جعل  پول به نظام پولی و ارزی کشور وارد شود. - هرگونه خللی که بوسیله گرانفروشی و احتکار در توزیع مواد مورد نیاز مردم بوجود آید. -هرگونه فروش غیرمجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه در بازار آزاد و ارتشا در تولید که باعث خلل در نظام تولیدی و سیاستی کشور شود. -هرگونه  اقدام که باعث خروج میراث فرهنگی و ثروت ملی از کشور شود، قاچاق است . -وصول مبالغ زیادی از سپرده های مردم با هدف مضاربه که باعث حیف اموال مردم میشود و در نظام اقتصادی کشور خلل ایجاد میشود. -تشکیلات باندی به منظور صادرات  که باعث اخلال در نظام صادراتی میشود، مانند تقلب در پیمان ارزی و تادیه ان تقلب در قیمت گذاری تبصره : قاضی در خصوص مشخص کردن جرایمی که در بندهای فوق ذکر شده در خصوص عمده یا کلان بودن میزان خساراتی که وارد شده و مبالغی که مورد سواستفاده قرار گرفت  میتواند موارد ذیل را نیز در نظر بگیرد. ماده دو :اگر هریک از جرایمی که در بند های ماده یک قانون جرایم اقتصادی بیان شده است ، هدف آن ضربه زدن به نظام  و  دشمنی با آن  باشد، جرم حد فساد فی الارض و به اعدام محکوم میشود. -در صورتیکه هریک از جرایمی که در بندهای ماده یک قانون جرایم اقتصادی ذکر شده است هدف آن ضربه زدن به نظام و دشمنی با نظام جمهوری اسلامی ایران نباشد، به مجازات زندان از پنج تا بیست و پنج سال محکوم میشود. همچنین در این مورد به جزای نقدی و ضبط اموالی که از طریق  غیرقانونی بدستآورده است، محکوم میگردد. علاوه بر مجازات زندان و جریمه مالی به بیست تا هفتاد ضربه شلاق در ملا عام محکوم میشود. تبصره یک: در صورتیکه  اخلال در نظام اقتصادی کشور، در مورد  جرایم ذکر شده در بند های ماده یک قانون فوق عمده و فراوان نباشد، مجرم به  مجازات  دو تا پنج سال زندان و ضبط کلیه اموالی  که بصورت غیرقانونی بدست آورده است محکوم میشود. تبصره دو :در صورتیکه جرم های  فوق الذکر در بندهای ماده یک همین قانون بوسله شخص حقیقی یا حقوقی خصوصی یا دولتی صورت بگیرد و اشخاصی بصورت عمدی یا مباشرا در ارتکاب جرم اقتصادی شرکت کنند براساس اینکه جرم آنها جزء کدام دسته از موارد جرم اقتصادی ماده یک و دو قانون جرایم اقتصادی منطبق است، به مجازاتی که در همان ماده تعیین شده است محکوم میشوند. همچنین مدیران و بازرسانی که از این جرم مطلع شوند، مکلفند اقدامات فوری و موثر انجام دهند و اشخاصی که در مقابل این جرم ها سکوت کنند و به تحقق یافتن جرم کمک کرده باشند ،معاون جرم اقتصادی محسوب میشوند. تبصره سه : مجازات شروع به جرم های اقتصادی مشخص شده در ماده یک  این قانون، یک تا سه سال زندان جزای نقدی پانصدهزار ریال  تا پنج میلیون ریال مجازات شروع به جرم در خصوص قانون جرایم اقتصادی قسمت اخیر، شش ماه تا دوسال زندانی جزای نقدی دویست و پنجاه هزار ریال تا دومیلیون و پانصد هزار ریال مجازات شروع به جرم اقتصادی در خصوص موضوع تبصره یک این ماده  شش ماه تا یکسال حبس است . جزای نقدی دویست و پنجاه هزار ریال تا یک میلیون ریال است. تبصره چهار:اشخاصی که مرتکب جرم اقتصادی شوند، همچنین تبصره های ماده یک تا سه و کلیه معاونین و شرکای جرم علاوه بر مجازاتهای تعیین شده به انفصال از خدمات دولتی بر حسب مورد محکوم میشوند. تبصره پنج:مجازاتهایی که در مورد قانون جرایم اقتصادی تعیین شده است غیرقابل تعلیق می باشد . در نتیجه هر گونه مجازات از جمله اعدام ، جزای نقدی و انفصال دایم از خدمات دولتی قابل تخفیف یا تعلیق نیست. تبصره شش :مرجع صالح رسیدگی به قانون جرایم اقتصادی دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی است. مرجع قضایی صالح موظف است به جرم موضوع ماده یک این قانون خارج از نوبت و فورا رسیدگی نماید. تبصره هفت: بعد از لازم الاجرا شدن  این قانون کلیه قوانینی که با آن مغایرت دارند ب جز قوانینی که مجازاتهای شدیدتری برای مرتکبین تعیین کرده است بقیه  لغو است. وکیل  متخصص قانون جرایم اقتصادی وکیل قانون جرایم اقتصادی وکیلی است که در زمینه جرایمی که در زمینه اقتصادی رخ میدهد بر قوانین و مقررات مربوطه تسلط کامل دارد.یکی از حوزه هایی که وکیل قانون جرایم اقتصادی در آن حوزه باید به کلیه قوانین و مقررات قانونی اشراف داشته باشد، جرایم پولی و بانکی است.زمانیکه جامعه از نظر اقتصادی دچار نابهنجاری میشود، فساد سیستم پولی و بانکی از عوامل مهم بی ثباتی اقتصادی است.درباره مشاوره حقوقی قانون جرایم اقتصادی ، جهت تهیه و تنظیم شکایت و لایحه و دفاعیه جهت تقدیم به دادسرای قانون جرایم اقتصادی با وکیل متخصص قانون جرایم اقتصادی گروه حقوقی اساک تماس بگیرید. گروه حقوقی اساک به پرونده‌های پولی بانکی ، قاچاق کالا و ارز ، تعزیرات زیر نظر وکلای متخصص و با تجربه رسیدگی کرده و ضمن ارجاع به دادسراهای تخصصی به خوبی از آنها دفاع می‌کند . مدیر مسئول : فاطمه جعفری ( کارشناس ارشد حقوق خصوصی ) شماره همراه: 09381690900 40222853

جزئیات
شرایط خصوصی پیمان

شرایط خصوصی پیمان

11 آذر1398

شرایط خصوصی پیمان شرایط خصوصی پیمان یکی از موارد بسیار مهم در قرارداد پیمانکاری است . در اجرای پروژه ها ،قراردادهایی که بین طرفین منعقد میشود، شامل شرایط عمومی و شرایط خصوصی است.در سال 1378 شرایط عمومی و خصوصی پیمان به دستگاههای اجرایی کشور ، مهندسین و مشاورین و پیمانکاران در زمینه قراردادهای پیمانکاری ابلاغ شده است. موافقتنامه براساس ماده 23 قانون برنامه و بودجه آیین نامه اجرایی آن و نظام فنی و اجرایی طرح عمرانی کشور، لازم الاجرا است.و در انعقاد پیمان ها قابل استفاده است. شرایط عمومی در همه قراردادها وجود دارد.در هر قرارداد براساس شرایط و وضعیت پیمان، شرایط خصوصی پیمان تنظیم میشود.شرایط خصوصی پیمان باید به گونه ای تنظیم شود که مفاد شرایط عمومی را نقض نکند. بند چهار از ماده یک شرایط عمومی پیمان ، شرایط خصوصی را اینگونه تعریف میکند. شرایط خصوصی پیمان قرارداد ،شرایط خاصی است که برای تکمیل شرایط عمومی پیمان قرارداد؛ برای این پیمان خاص تنظیم شده باشد.شرایط خصوصی پیمان، شرایط عمومی پیمان قرارداد را نقض نمیکند. شرایط عمومی قراردادها یکسان است، اما شرایط خصوصی قرارداد میتواند براساس موضوع قرارداد متفاوت باشد. معنی شرایط خاص این نیست که کارفرما و پیمانکار هر توافقی را که میخواهند، با توافق یکدیگر در قرارداد ذکر کنند، بنابراین شرایط باید طوری تنظیم شود که شرایط عمومی قرارداد را نقض نکند. شرایط خصوصی پیمان در بیشتر قرارداد پیمان شامل موارد ذیل است: شرایط  و نحوه پیش پرداخت ها و مالیات تعدیل آحاد بها و مابه التفاوت بهای مصالح در اجرای پیمان رعایت مشخصات فنی ارائه نقشه ها تهیه و تنظیم آن تامین نیروی انسانی اجرای پروژه تامین مصالح و لوازم برنامه ریزی زمان بندی تفصیلی پروژه برنامه کار و گزارشات لیست ماشین الات بیمه کار و کارمندان تامین اب برق گاز و سوخت دستور کارها و صورتجلسه ها انجام آزمایشات بخشنامه و مقررات تسهیلات ایستگاه نظارت حل اختلاف ضمانت انجام تعهدات رعایت مقررات تجهیز کارگاه مفاد شرایط خصوصی پیمان شرایط خصوصی پیمان براساس هریک از ماده های شرایط عمومی، تنظیم میگردد. فقط جای خالی و نقطه چین ها تکمیل شود. شرایط خصوصی پیمان ، بدون توجه به ماده شرایط عمومی پیمان اعتبار ندارد. شماره مواد درج شده ، همان شماره مواد و بندهای مربوط در شرایط عمومی میباشد. در صورتیکه شرایط عمومی براساس مصوبات سازمان برنامه و بودجه نباشد، شرایط عمومی پیمانی که از طرف سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شده، براین قرارد حاکم است. در این مقاله به توضیح در مورد مفاد شرایط خصوصی پیمان پرداخته شده است. در شرایط خصوصی پیمان ، مواردی که در ذیل آمده است شرح داده میشود . ماده هفده شرایط خصوصی پیمان : در اجرای عملیات پیمان پیمانکار باید تعداد..... نفر در مدت .... ماه کارشناس خارجی با تخصص هایی که در این بند قید شده است به کار گیرد. ماده هجده شرایط خصوصی پیمان: مهلت زمانی که  برای ارائه برنامه اجرای کار بصورت تفصیلی ... روز از تاریخ عقد قرارداد پیمان است. ماده بیست شرایط خصوصی پیمان :کارفرما براساس مواردی که در خصوص تسهیلات تجهیز کردن کارگاه از آب، برق، گاز و سوخت در این بند تعیین شده است در اختیار پیمانکار قرار میدهد. در این قسمت کارفرما مصالح، تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز اجرای عملیات پیمان را تامین میکند و در اختیار پیمانکار قرار میدهد را شرح میدهد. در این بند پیمانکار تعهد میکند که دفتر کارگاه، مسکن و غذای کارکنان و کارگران و مهندسین را با شرح و مشخصات تامین نماید. در این بخش پیمانکار مواردی از موضوع پیمان و حوادثی که شامل بیمه میشود را مشخص میکند. ماده بیست و یک شرایط خصوصی پیمان : در این بخش، پیمانکار نحوه پرداخت هزینه هایی که برای نگهداری راه انحرافی نیاز است مشخص میکند. ماده بیست و دو شرایط خصوصی پیمان: در این قسمت تعداد نقشه ها و مشخصات فنی که بدون هزینه، کارفرما به پیمانکار تحویل میدهد ذکر میشود. در این بند از این ماده تعداد نقشه ها و مشخصات راه اندازی تعمیر و نگهداری پروژه که پیمانکار تهیه  میکند شرح داده میشود. ماده بیست و چهار : در این ماده پیمانکار باید مواردی که در انتخاب پیمانکاران جزء در نظر میگیرد مشخص کند. ماده بیست و هشت : در این ماده از شرایط، پیمانکار موظف است که  زمین برای تجهیز کارگاه پروژه را براساس موارد ذکر شده تامین نماید. ماده بیست و نه شرایط خصوصی پیمان :در این قسمت، نرخی که برای تعدیل موضوع اجرای پیمان در نظر گرفته شده است شرح داده میشود. ماده سی و دو : در این بند  لیست آزمایشاتی که برای اجرای  موضوع پیمان ، هزینه های آن برعهده پیمانکار است، ذکر میشود. ماده سی و پنج شرایط خصوصی پیمان: در این ماده وجه سپرده ای که برای  ضمانت حسن اجرای کار پیمان ،پیمانکار پرداخت میکند براساس مصوبه شماره ..... تاریخ ..... هیئت وزیران می باشد. ماده سی و هشت: مبلغ و شرایط نحوه پرداخت ارزی به متخصصان خارجی در اجرای پروژه  در این  ماده شرح داده میشود. در این قسمت از ماده مصالح و تجهیزاتی که ارز تامین کننده آن از خارج تامین میشود، شرح داده میشود. در این قسمت کارفرما لیست ماشین آلاتی که ارز آن را از خارج تامین میکند، براساس شرایط شرح داده شده مشخص میکند. ماده چهل و هفت: در این بند از ماده مربوطه شرح ماشین آلاتی که در صورت فسخ پیمان، کارفرما آن را اجاره میکند، بیان میشود. ماده چهل و نه شرایط خصوصی پیمان: در این بند از ماده مربوطه ، شرایط و نحوه پرداخت هزینه های بالا سری پیمانکار در زمان تعلیق اجرای عملیات تعیین میشود. ماده پنجاه: در این ماده اگر کار اجرای عملیات پیمان، قبل از موعدی که تعیین شده است پایان یابد، شرایط و نحوه تعیین هزینه تسریع در کار، توسط کارفرما پرداخت شود تعیین میشود. در این قسمت از ماده مربوطه در مورد شرایط و نحوه پرداخت خسارتی که پیمانکار بدلیل تاخیر در انجام پروژه باید به کارفرما باید پرداخت کند، شرح داده میشود. تفاوت شرایط عمومی پیمان و شرایط خصوصی : مفاد شرایط عمومی پیمان در همه انواع قراردادهای پیمانکاری با هر موضوع عملیاتی  یکسان است و قابل تغییر نیست. اصول و مقرراتی که بر قراردادهای پیمان حاکم است ، در شرایط عمومی پیمان قید شده است. شرایط خصوصی پیمان براساس موضوع قراردادهای پیمان، با یکدیگر متفاوت هستند. مفادی و شرایطی که در شرایط خصوصی پیمان قید میشود، براساس توافق طرفین قرارداد پیمان می باشد  اما نکته مهم این است که مفادی که در این شرایط قید میشود، باید با شرایط مفاد عمومی پیمان مطابقت داشته باشد. در صورتیکه کارفرما ،دستگاه دولتی باشد مفادی که در شرایط خصوصی پیمان درج میشود از قبل دارای جای خالی  و تعیین شده می باشد و غیرقابل تغییر است و فقط باید جای خالی پر شود. قابل توجه پیمانکاران  محترم اگر در اجرای موضوع پیمان و وصول مطالبات خود  براساس * شرایط خصوصی پیمان * با کارفرما دچار مشکل شده اید و علیرغم مذاکرات و درخواست های مکرر، مطالباتتان پرداخت نشده است، برای رسیدن به حق و حقوق قانونی خود با وکیل امور پیمانکاری گروه حقوقی اساک مشورت نمائید، تا با صرف کمترین وقت و هزینه به مطالبات خود برسید. قرارداد خوب قراردادی است که درآن راه حل های  اختلافات و چالشهای پیش رو، پیش بینی شده باشد. در ذیل خدمات تخصصی پیمانکاری گروه حقوقی اساک شرح داده شده است: مطالبات پیمانکاری و خدمات وکالتی تاخیر در تحویل یا عدم تحویل کارگاه تعلیق پیمان و هزینه های مربوطه هزینه های تطویل پیمان هزینه تسریع و خسارت تاخیر فسخ و خاتمه پیمان و اعتراض ضبط تضامین، وثایق و سپرده های پیمانکار حوادث ناشی از پروژه های پیمانکاری واگذاری پیمان به غیر دعاوی مرتبط با تملک ماشین آلات پیمانکار دعاوی الزام پیمانکار به انتقال قرارداد ،مصالح و تجهیزات به کارفرما خدمات قراردادی ، فنی و مهندسی تهیه و تنظیم انواع قراردادها، الحاقیه ها، صورتجلسات و مکاتبات تهیه و تنظیم لایحه تاخیرات ، ادعا اخذ تضامین و وثایق قراردادی تامین دلیل در خصوص وضعیت کارگاه وکارهای انجام شده خدمات داوری وکارشناسی صدور رای داوری و حکمیت میانجی گری و حل و فصل اختلافات کارشناسی براساس بند ب ماده 50 شرایط عمومی پیمان گروه حقوقی آساک با پشتوانه سوابق علمی، تجربی و اجرایی گروهی از وکلا، کارشناسان ارشد حقوق، اساتید دانشگاه و ارتباط مؤثر با صاحبان اعتبار قضایی، ثبتی و انتظامی با هدف پاسخگویی به این نیاز مهم و پشتیبانی حقوقی شرکت ها شکل گرفت. پتانسیل فنی و مهندسی در کنار تخصص حقوقی و تجربه حل و فصل اختلافات قراردادی و همچنین رزومه و حسن شهرت قضایی، توانسته این گروه را از دیگر همکاران حقوقی برای شرکت های پیمانکاری و کارفرمایان متمایز نماید. مدیر مسئول : فاطمه جعفری ( کارشناس ارشد حقوق خصوصی) شماره همراه :09381690900 40222853 +شرایط خصوصی پیمان -

جزئیات
صورت وضعیت پیمانکاری

صورت وضعیت پیمانکاری

3 آذر1398

صورت وضعیت پیمانکاری صورت وضعیت پیمانکاری یکی از مسائل مهم و پیچیده در قراردادهای  است که بیشتر موارد  اختلافی بین پیمانکار و کارفرما در خصوص اختلاف در صورت وضعیت پیمانکاری است. سندی است کتبی که براساس آن کلیه کارها و خدمات اجرایی که پیمانکار باید در زمان مشخص و مبلغ تعیین شده براساس قرارداد و مفاد پیمان انجام دهد نشان میدهد. در ماده 37 شرایط عمومی پیمان بند الف اینگونه شرح داده شده است : پیمانکار در پایان هرماه  وضعیت کار و خدماتی که  براساس نقشه اجرایی تا ان تاریخ انجام شده است اندازه گیری میکند. مقدار مصالح و تجهیزاتی گه در اجرای پروژه تا آن مرحله استفاده شده است تعیین میکند. مبلغ صورت وضعیت توسط پیمانکار براساس فهرست بهای منظم به پیمان حساب شده و به مهندس ناظر تحویل داده میشود. مهندس ناظر صورت وضعیت پیمانکاری را  بااسناد و مدارک پیمان مطابقت داده و اگر نیاز به اصلاح باشد با ذکر دلیل ان را انجام میدهد. این گزارش در واقع گزارشی مالی از روند اجرای عملیات موضوع پیمان می باشد. مهندس ناظر بعد از بررسی صورت وضعیت پیمانکاری را به مکارفرما ارسال می کند. کارفرما صورت وضعیت را براساس کاری که تا این مرحله اجرا شد حساب کرده و مبلغی که پیمانکار برای هزینه اجرای کار در صورت وضعیت قید کرده به پیمانکار پرداخت میکند. صورت وضعیت پیمانکاری میتواند براساس  شرایط خصوصی پیمان و با توافق طرفین در زمان هایی که مشخص شده است صورت وضعیت به کارفرما  ارسال شود. بدلیل تعدیل پروژه ها اگر صورت وضعیت پیمانکاری هرماه منظم به کارفرما ارسال شود مشکلات محاسباتی بوجود نمیاید. صورت وضعیت پیمانکاری از چه بخش هایی تشکیل میشود؟ خلاصه ای از مبلغ مالی پروژه اجرای شده تا آن مرحله که در دو  ستون  ادعا پیمانکار و ستون مهندس مشاور می باشد که ستون پیمانکار مشکی و ستون مهندس مشاور قرمز رنگ است. کارهایی که فاکتور دارند، یعنی فاکتور مصالحی که برای انجام عملیات اجرای پروژه تا آن مرحله خریداری شد. تجهیز نمودن کارگاه ، مبالغی که برای تجهیز کارگاه برای پیشرفت اجرای پروژه هزینه شده است در صورت وضعیت پیمانکاری قطعی قید شده و به پیمانکار پرداخت میشود. خلاصه ای از مبالغ  فهرست بهای هر رشته :در صورت وضعیت پیمانکاری میتواند جند فهرست بها قید شود. انواع صورت وضعیت پیمانکاری براساس آنچه در شرایط عمومی پیمان قید شود به دو دسته قطعی و موقت تقسیم می شوند. صورت وضعیت پیمانکاری موقت : سندی است که پیمانکار در طول اجرای کار تنظیم و مطالبات در خصوص کارهای اجرایی ، مصالح استفاده شده ، و مبلغی که  برای تجهیز کارگاه  هزینه شده است را از کارفرما درخواست میکند. صورت وضعیت پیمانکاری قطعی :سندی است که پیمانکار مبالغ انجام کار  و هزینه تجهیز کارگاه را براساس اسناد و مدارک برطبق شرایط عمومی پیمان مشخص شده است برای کارفرما ارسال میشود. ارکان فرم ریز متره خلاصه متره مالی: خلاصه مالی خلاصه مالی کلی پیوست ها ترتیب  موارد خلاصه مالی کل خلاصه مالی مالی خلاصه متره متره نحوه پرداخت پیمانکاران براساس صورت وضعیت در پایان هرماه این امر از روند اجرای پروژه و هزینه های مصالح استفاده شده و هزینه کارگاه تا آن دوره را  تهیه میکند. روند تهیه آن به روش ذیل است: صورتجلسات برای تهیه صورت وضعیت پیمانکاری در اختیار سرپرست کارگاه  یا سرپرست  واحد متره و برآورد قرار میگیرد. بعد از اینکه صورت وضعیت پیمانکاری تنظیم شد توسط پیمانکار تایید و برای  کارفرما فرستاده میشود. مهندس ناظر صورت وضعیت را بررسی و مواردی که بیش از حد کار شدند با خودکار قرمز اصلاح می نمایند. صورت وضعیت  بعد از اصلاح و بررسی توسط ناظر برای کارفرما ارسال میشود. قسمت واحد متره و براورد با خودکار سبز قیمت ها راچک و بعد از تاییدیه پرداخت به کارفرما ارسال میکند. بعد از اینکه مبلغ صورت وضعیت های قبلی و مبلغ حق بیمه  و مالیات پیمانکار کسر میشود چک پرداخت به پیمانکار صادر میشود. مبلغ حق الزحمه مهندسی که صورت وضعیت پیمانکاری را تهیه میکند. در حدود سه دهم درصد الی پنج دهم درصد مبلغ صورت وضعیت می باشد. مورد مهم در پرداخت این امر نوشتن تعدیل پیمان می باشد. مقادیر تعدیل پیمان براساس شاخصی که سازمان برنامه و بودجه مشخص میکند، محاسبه میشود. تعدیل پیمان عبارت است از اینکه فهرست قیمت مصالح در بازار دچار نوسان شود و باعث زیان پیمانکار شود. ضریب پیمان در تهیه صورت وضعیت پیمانکاری برای جبران هزینه های ویژه ای که براساس ضوابط و دستورالعمل های مربوط به برآورد در پیمان اعمال میشود ،از اعدادی با عنوان ضریب پیمان استفاده میشود. ضریب پیمان مکمل قیمت واحد  درج شده در هریک از موارد در فهرست بها  موجود در پیمان می باشد. انواع ضریب پیمان در قرارداد پیمان- صورت وضعیت پیمانکاری ضریب بالاسری ضریب پیمان (پیشنهادی پیمانکار) ضریب فصل ضریب منطقه ای ضریب ارتفاع ضریب طبقات ضریب فصل مصالح پای کار ضریب تجهیز و برچیدن کارگاه ضریب تعدیل و تعدیل معکوس ضریب صعوبت ( سختی کار) شرایط عمومی پیمان در خصوص صورت وضعیت پیمانکاری ماده پنجاه و یک شرایط عمومی پیمان سه روز بعد از تصویب صورت وضعیت پیمانکاری قطعی بوسیله کارفرما صورتحساب نهایی تهیه میشود صورتحساب نهایی شامل جمع  مبلغ صورت وضعیت قطعی و مبلغی که براساس  مدارک پیمان به مبلغ  صورت وضعیت اضافه یا کم میشود . اگر صورتحساب نهایی از طرف پیمانکار قابل قبول باشد توسط پیمانکار و کارفرما امضا میشود. اگر پیمانکار به صورتحساب نهایی اعتراض داشته باشد  یکماه مهلت دارد مدارک اعتراض را به کارفرکما ارسال کند .اگر در این مدت اقداممی برای اعتراض انجام ندهد به معنای پذیرفتن صورتحساب نهایی از طرف پیمانکار است. براساس ماده 52 شرایط عمومی پیمان ملاک تسویه با پیمانکار صورتحساب نهایی است. تبصره یک –اگر در رسیدگی به صورت وضعیت پیمانکاری قطعی یا موقت و تهیه صورتحساب نهایی تاخیر ایجاد شود و این باعث هزینه برای  پیمانکار شود که ضمانتنامه را تمدید کند کارفرما باید هزینه های اضافی را به پیمانکار پرداخت کند.و اگر تاخیر ازادکردن تضمینها بیشتر از سه ماه باشد کارفرما باید  ضمانت را ازاد کند. تبصره 2- اگر در رسیدگی به صورت وضعیت پیمانکاری قطعی مشخص شود که پیمانکار  براساس صورت وضعیت پیمانکاری موقت بدهکار نیست کارفرما باید ضمانت پیمانکار را ازاد کند و مبلغی که پیمانکار برای تمدید ضمانت نامه هزینه  کرده است پرداخت کند. ماده پنجاه و دو شرایط عمومی پیمان  – تسویه حساباگر پیمانکار براساس صورتحساب نهایی بستانکار باشد کارفرما  حداکثر یک ماه از تاریخی که صوزتحساب امضا شد طلب پیمانکار را پرداخت میکند.و به غیر نصف ضمانت حسن انجام کار تا پایان قطعی کار پروژه بقیه ضمانت های پیمانکار ازاد میشود. اگر پیمانکار براساس صورت حساب نهایی به کارفرما بدهکار شود یک ماه از تاریخ امضا صورتحساب نهایی فرصت دارد طلب کارفرما را پرداخت کند. و اگر از پرداخت طلب استنکاف کند کارفرما میتواند از ضمانت های پیمانکار طلب خود را وصول کند. اگر پیمانکاری هستید که موفق به وصول مطالبات خود نشده اید و کارفرما با وجود مذاکرات و درخواست های شما همچنان از پرداخت مطالباتتان خودداری میکند برای رسیدن به حق و حقوق قانونی خود نیاز به راهنمایی، مشاوره وکیل پیمانکاری دارید،می توانید ضمن تماس با موسسه حقوقی آساک از خدمات تخصصی وکیل پیمانکاری بهره مند شوید. مدیر مسئول :فاطمه جعفری(کارشناس ارشد حقوق خصوصی) تلفن همراه :  09381690900 40222853

جزئیات
خسارت تاخیر تادیه

خسارت تاخیر تادیه

2 آذر1398

خسارت تاخیر تادیه خسارت تاخیر تادیه یکی از موضوعاتی است که در پروژه های بزرگ عمرانی بعد از اینکه پیمانکار پروژه را به اتمام رساند مطرح میشود.بسیاری از پیمانکاران آگاهی در خصوص اینکه میتوانند خسارت تاخیر تادیه مطالبات خود را از کارفرما طلب کنند ،را ندارند.پیمانکار برای اینکه خسارت تاخیر تادیه را از کارفرما مطالبه کند، باید به مرجع قانونی دادخواست حقوقی پرداخت خسارت تاخیر تادیه را مطرح کند. روش محاسبه خسارت تاخیر تادیه عد شاخص در زمان تادیه دین بر عدد شاخص در سررسید دین تقسیم و مبلغ بدست آمده در اصل مبلغ دین ضرب میشود. عدد بدست آمده ارزش ریالی دین در زمان خسارت تاخیر تادیه مطالبات پیمانکاران براساس شاخص قیمت گذاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد. ملاک محاسبه زمان سررسید مطالبات پیمانکاران چندین عامل در محاسبه زمان سررسید مطالبات پیمانکاران موثر می باشد. اگر فاصله بین زمانی که دین پیمانکار مطالبه میشود و زمان پرداخت دین،بیشتر باشد، ارزش دین در زمان خسارت تاخیر تادیه مطالبات پیمانکار بیشتر است. ملاک محاسبه زمان سررسید دین ( مطالبات پیمانکار از کارفرما ) به شرح ذیل است : پایان زمانی که وجه در قالب صورت وضعیت، یا نامه رسمی از کارفرما مطالبه میشود. فرصتی که کارفرما از نظر قانونی براساس شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان دارد. زمانی که دادخواست حقوقی در مرجع قضایی مطرح میشود، تاریخی که اظهارنامه دادگستری یا دعوای مطالبه دین به وسیله ابلاغ رسمی به کارفرما اعلام شد، زمان سررسید دین (مطالبه پیمانکار ) است. در خصوص مطالبه دین در قانون براساس ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی برای تعیین زمان سررسید دین دوشرط لازم است .این دو شرط شامل مطالبه دین و تمکن مالی مدیون می باشد. مطالبات پیمانکاران، شرط اول یعنی مطالبه دین بر اساس خسارت تاخیر تادیه در موضوع قراردادهای پیمانکاری به دو صورت  ذیل می باشد: محاسبه مطالبات پیمانکاران ،از زمان مطالبه دین به طور رسمی که در دبیرخانه کارفرما ثبت شده است، ملاک محاسبه قرار میگیرد. زمانی که اظهارنامه رسمی برای کارفرما ارسال شود، یا زمان طرح دادخواست حقوقی ملاک محاسبه قرار  میگیرد. نتیجه میگیریم که برای اینکه پیمانکار خسارت تاخیر تادیه را مطالبه کند بهتر است هر دو روش فوق را انجام دهد تا زودتر به حق و حقوق خود برسد. خسارت تاخیر تادیه پرداخت صورت وضعیت قطعی پیمان در صورتیکه کارفرما در رسیدگی به صورت وضعیت قطعی پیمانکار تاخیر کند باید در این مورد جبران خسارت پیمانکار کند. براساس ماده 37 شرایط عمومی پیمان، بند الف ،پیمانکار باید صورت وضعیت موقت را در مدت ده روز از زمانی که بوسیله مهندس ناظر به مهندس مشاور  تحویل داده شد، بررسی و به کارفرما ارسال  شود. کارفرما از تاریخی که صورت وضعیت را دریافت میکند ده روز مهلت برای پرداخت مبلغ صورت وضعیت به پیمانکار دارد. براساس ماده 30 شرایط عمومی پیمان، اگر کارفرما در پرداخت صورت وضعیت تاخیر کند، پیمانکار میتواند تمدید مدت پیمان را از کارفرما درخواست کند. براساس ماده 11 قراردادهای مترمربعی زیربنا، کارفرما درخصوص خسارت تاخیر باید 14 درصد سالانه از مبلغی که در آن تاخیر شده براساس مدت  زمان تاخیر به پیمانکار پرداخت کند. براساس ماده 11 بند( و) قرارداد سرجمع، اگر کارفرما در پرداخت صورت وضعیت تاخیر کند، معادل 15 درصد مبلغی که تاخیر در پرداخت نمود، باید به پیمانکار پرداخت کند. در دو مورد فوق، خسارت تاخیر تادیه مطالبات پیمانکاری پیمانکار نباید از دو درصد مبلغ اولیه پیمان بیشتر باشد. پیمانکار میتواند پیمان را پایان دهد. جبران خسارت تاخیر تادیه مطالبات پیمانکاران  براساس قانون قانون در خصوص تاخیرات مطالبات پیمانکاری، از مواد شرایط عمومی پیمان و بخشنامه شماره 5090 تاریخ 02/09/1360  استفاده میکند. براساس  ماده 30 شرایط عمومی پیمان بند ج زمانی که مدت زمان اولیه پیمان تمام شود، مهندس مشاور براساس مواردی که در بند الف تعیین شده است، علت تاخیر در کار پیمانکار را با توافق پیمانکار بررسی و میزان و مدت آن را تعیین و به کارفرما گزارش میدهد و بعد از بررسی توسط کارفرما، نظر کارفرما اعلام میشود و براساس مدت زمانی که تاخیر مجاز در پروژه ایجاد شد، مدت پیمان تمدید میشود. نکته مهم درخصوص بند ج ماده 30 شرایط عمومی پیمان، توافق پیمانکار است. اگر مهندس مشاور درخصوص تاخیرات پیمانکار یک طرفه بدون توافق پیمانکار اعلام نتیجه کند، پیمانکار براساس این بند از شرایط عمومی پیمان، میتواند اعتراض کند. برای تعیین خسارت تاخیر تادیه در پرونده پیمانکاران به مواردی ذیل استناد میشود: تهیه خلاصه ای از قرارداد پیمان پروژه تهیه و تنظیم خلاصه آخرین وضعیت پروژه و عکس و نمودار تعیین برنامه زمان بندی انجام پروژه برای تعیین خسارت تاخیر تادیه در پرونده پیمانکاران به موارد مالی ذیل  استناد میشود: رسید تحویل صورت وضعیت به کارفرما تاییدیه صورت وضعیت تاییید شده توسط کارفرما کپی از چک ها و رسیدهای پرداختی و تاریخ دقیق پرداخت ها به پیمانکار براساس قرارداد پیمان( گزارش ذیحساب پروژه) تهیه کپی از ضمانتنامه تحویل داده شده به کارفرما تهیه کپی از تاییدیه مهندس مشاور در مورد  پرداخت پیش پرداخت انجام پروژه برای تعیین خسارت تاخیر تادیه در پرونده پیمانکاران به موارد غیرمالی ذیل  استناد میشود: نامه ای که بوسیله  آن ،کارفرما یا مهندس مشاور دستور توقف کار پروژه به پیمانکار را اعلام میکند. گزارش از میانگین دمای حداقل در ماه سرد سال و متوسط بارش در 20 سال گذشته گزارش روزانه از تعطیلی کارگاه پروژه، به دلیل پایین بودن هوا گزارش دستور از تعطیلی کارگاه پروژه به دلیل هوا از طرف کارفرما نامه ای که از طرف پیمانکار به مهندس مشاور در مورد درخواست ابلاغ نقشه فرستاده شده است. نامه درخواست تاییدیه قیمت جدید نامه ای که قیمت جدید را تایید نمود. نامه ای که درخصوص رفع مشکل نقشه درخواست شد. نامه ای که درخصوص اصلاح نقشه درخواست شد. مطالبات در پروژه خسارت تاخیر تادیه پیمانکار برای تعیین به چه موارد ادعایی استناد میکند: استناد به برنامه زمان بندی انجام پروژه توسط پیمانکار و نمودار همپوشانی تاخیرات ارائه گزارش از جدولی که تاخیرات مالی حاصل از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت و پیش پرداخت های پیمانکار در آن محاسبه شده است. ارائه لیست نامه های کتبی که بوسیله پیمانکار برای دریافت نقشه یا دستور کار با جزئیات اجرای پروژه به کارفرما یا مهندس مشاور یا ناظر پروژه ارسال شده است. ارائه گزارش از روزهای تعطیلی کارگاه، بدلیل مشکل جوی براساس هواشناسی 20 سال گذشته ارائه گزارش از هرنوع ادعایی که  باعث طولانی شدن زمان انجام پروژه یا تاخیر در شروع فعالیت در پروژه میشود. محاسبه خسارت تاخیر تادیه صورت وضعیت پیمانکار در پروژه براساس ماده 23 قانون برنامه و بودجه بخشنامه شماره 1000/54 و 5/2012-1 تاریخ 20/03/1359 و بخشنامه شماره 9344/54/4000-1 تاریخ 06/10/1359 صادر شد. در صورتیکه مطالبات پیمانکاران در زمان تعیین شده براساس شرایط عمومی پیمان پرداخت نشود ، براساس ماده 31 بند ج شرایط عمومی پیمان تاخیر در پرداخت باعث تمدید مدت پیمان میشود . برای محاسبه تاخیر در پرداخت صورت وضعیت پیمانکاران از فرمول ذیل استفاده میشود: اصطلاحات  مدت تمدید پیمان مدت تمدید پیمان : روزهایی که به مدت اولیه پیمان در قرارداد اضافه میشود. مبلغ صورت وضعیت :مبلغ ناخالصی از کارکرد صورت وضعیت پیمان که در پرداخت آن از طرف کارفرما تاخیر شده است. دوره صورت وضعیت :فاصله زمانی که صورت وضعیت مورد محاسبه به کارفرما تحویل داده شود، تا زمانی که صورت وضعیت قبلی براساس روز، به کارفرما ارائه شود. مدت اولیه قرارداد:مدت زمانیکه در قرارداد پیمان، برای انجام پیمان قید شده است . مدت اولیه قرارداد براساس تعداد روز می باشد. خسارت تاخیر در تادیه پیمانکاری مبلغ اولیه پیمان :مبلغی که در قرارداد پیمان برای انجام پیمان قید شده است. مدت خسارت تاخیر تادیه در پرداخت مدت زمانی که بین تاریخ واقعی پرداخت و تاریخی که براساس پیمان باید پرداخت انجام شود. تاریخ پرداخت براساس پیمان : براساس پیمان تاریخ پرداخت صورت وضعیت موقت ده روز بعد از تاریخ تحویل صورت وضعیت به کارفرما می باشد. محاسبه مدت تمدید پیمان بدلیل تاخیردر صورت وضعیت موقت پیمانکاران اگر در پرداخت صورت وضعیت موقت، براساس زمان تعیین شده در شرایط عمومی پیمان تاخیر شود ، زمانی که به مدت پیمان اضافه میشود، از این فرمول محاسبه میشود: مبلغ صورت وضعیت را در دوره صورت وضعیت تقسیم  و در عددی که از تقسیم مدت اولیه پیمان بر مبلغ اولیه پیمان بدست می آید، ضرب کرده و عدد بدست آمده  را در مدت تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ضرب میکنیم .عدد حاصل مدت تمدید پیمان می باشد. محاسبه مدت تمدید پیمان بدلیل تاخیر در پیش پرداختهای پیمانکاران اگر در پرداخت پیش پرداختها براساس مواد پیمان، به پیمانکار تاخیر شود، مدت تمدید پیمان وجود دارد در این مورد مدت تمدید پیمان براساس فرمول ذیل محاسبه میشود: اگر تاخیر پرداخت، در قسط اول پیش پرداخت باشد، برای محاسبه مدت تمدید پیمان ، مدت تاخیر در پرداخت را در نه درصد ضرب کرده، عدد بدست آمده مدت تمدید پیمان می باشد. اگر تاخیر پرداخت در قسط های بعدی پیش پرداخت باشد، مدت تمدید پیمان  از روش ذیل محاسبه میشود: عدد بدست آمده از تقسیم مبلغ کارکرد آخرین صورت وضعیت را در تفاضل تاریخ آخرین صورت وضعیت و تاریخ دریافت آخرین پیش پرداخت را در عددی که از تقسیم مدت اولیه پیمان بدست آمده را در مدت تاخیر در پرداخت ضرب کرده حاصل بدست آمده مدت تمدید پیمان می باشد. محاسبه مدت کل تمدید پیمان اگر مبلغ صورت وضعیت قطعی و مبلغ کل پرداختی صورت وضعیت موقت تعیین شود، تعیین زمان کل مدت تمدید پیمان از روش ذیل محاسبه میشود: مبلغ صورت وضعیت قطعی را بر مبلغ صورت وضعیت تقسیم و عدد بدست آمده از تقسیم مربوطه را در مدت کل تمدید قابل قبول ضرب کرده و عدد بدست آمده مدت کل برای تمدید پیمان است. از دستورالعمل فوق برای محاسبه مدت تمدید پیمان بدلیل تاخیر در پرداخت صورت وضعیت و پیش پرداخت پیمانکار استفاده میشود. مفاد آن  فقط در موارد تمدید مدت پیمان قابل استفاده می باشد. خدمات وکیل پیمانکاری گروه حقوقی اساک وصول مطالبات و خسارات تاخیر تادیه مطالبات پیمانکاران پرونده تاخیرات و ادعاهای پیمانکار در پروژه باید بوسیله شخصی که برامور پیمانکاری بخصوص مواد قانونی شرایط عمومی پیمان ، برنامه زمانبندی و وضعیت اجرایی پروژه و دلایل و ادعای تاخیرات مسلط است، بررسی شود. وکیل امور پیمانکاری گروه حقوقی اساک با تسلط کامل بر قوانین و مقررات و بخشنامه های پیمانکاری و شرایط عمومی پیمان، موفقیت شما را در  وصول مطالبات و خسارت تاخیر تادیه پرداخت صورت وضعیت موقت و قطعی و  ادعا در پیمانکاری تضمین میکند. وکیلی میتواند در جلسات رسیدگی به ادعای تاخیرات پروژه طرف مقابل را توجیه فنی کند، موفق است . اگر پیمانکاری هستید که موفق به وصول مطالبات خود نشده اید و کارفرما با وجود مذاکرات و درخواست های شما همچنان از پرداخت مطالباتتان خودداری میکندبرای رسیدن به حق و حقوق قانونی خود نیاز به راهنمایی، مشاوره وکیل پیمانکاری دارید، می توانید ضمن تماس با موسسه حقوقی آساک از خدمات تخصصی وکیل پیمانکاری بهره مند شوید. مدیر مسئول :فاطمه جعفری(کارشناس ارشد حقوق خصوصی) تلفن همراه :  09381690900 40222853

جزئیات
تعدیل قرارداد پیمانکاری

تعدیل قرارداد پیمانکاری

25 آبان1398

تعدیل قرارداد پیمانکاری تعدیل قرارداد پیمانکاری موضوعات اساسی در قراردادها است . قانونگذار بدلیل طولانی مدت بودن  قراردادهای پیمانکاری و داشتن شرایط خاص که در شرایط عمومی پیمان و شرایط خصوصی پیمان بیان شده است و برای اینکه منافع پیمانکار در قرارداد حفظ شود در نظرگرفته شده؛ تعدیل قرارداد پیمانکاری یکی از موارد پیش بینی شده در قراردادهای پیمانکاری دولتی است. تعریف تعدیل قرارداد پیمانکاری برای اینکه شرایطی که بدلیل تغییراتی که در شرایط اقتصادی برقرارداد تحمیل شده است، با قرارداد منطبق باشد از تعدیل قرارداد پیمانکاری استفاده میشود. تعدیل به معنی اینکه قرارداد قبلی بدلیل شرایط و اوضاع جدید اصلاح شود و تغییر کند. این تغییرات افزایش یا کاهش در قرارداد پیمانکاری باشد. تغییر دادن شرایط  با هدف انطباق قرارداد با خواست جدید طرفین پیمانکاری بدلیل ضرورت اقتصادی حاکم در تعدیل پیمانکاری یک یا چند شرط اضافه یا کم میشود. در بعضی شرایط مفاد قرارداد جایگزین یا اصلاح میشود. تعدیل قرارداد پیمانکاری در قراردادهای دولتی این قراردادها بدلیل حجم بالای پروژه، طولانی مدت هستند و مبلغ پیمان براساس ضوابط خاص دفترچه فهرست  قیمت پایه مصالح در تعدیل قرارداد پیمانکاری منعقد میشود. اما در مرحله اجرای پروژه پیمانکاری، بهای مبلغ پیمان به دلیل تغییرات در وضع و شرایط اقتصادی و امور غیرقابل پیش بینی مانند تغییر قیمت ارز تغییر میکند. تعلیق اجرای قرارداد پیمانکاری زمانی که وضع و شرایط اقتصادی حاکم بر تعدیل قرارداد  پیمانکاری موقت و زودگذر است ، قاضی میتواند اجرای تعهد  پیمانکاری را تا زمانیکه مانع رفع شود و اوضاع عادی شود، متوقف نماید..در این موارد قاضی اجرای  موضوع قرارداد را به تاخیر می اندازد تا پیمانکار دچار خسارت بدلیل تغییر شرایط موقت نشود. کاهش مبلغ گزاف در قرارداد پیمان برای اینکه خسارتی که بدلیل شرایط ناخواسته بوجود آمده است، برای پیمانکار جبران شود، کیفیت کار اجرای پروژه و مبلغ گزاف تعهد شده در پروژه تعدیل  میشود. میزان تعهد طرف مقابل افزایش یابد- تعدیل قرارداد پیمانکاری در این مورد برای تعدیل قرارداد پیمانکاری بهای کالا یا خدمات موضوع قرارداد افزایش می یابد و با افزایش مبلغ قرارداد، تعهد طرف مقابل کم میشود و تعدیل قرارداد پیمانکاری برقرار میشود. این نوع تعدیل قرارداد پیمانکاری بیشتر در قراردادهای اداری استفاده میشود. انواع تعدیل قرارداد پیمانکاری میتواند بوسیله موارد ذیل انجام شود: توافق دوطرف تصمیم دادگاه حکم قانون در نتیجه اعتبار و منشا تعدیل قرارداد پیمانکاری شامل موارد ذیل است: قراردادی قانونی قضایی شرط تعدیل قرارداد پیمانکاری بعضی اوقات دوطرف در قرارداد شرایطی را قید میکنند، که در صورت بوجود آمدن شرایط و اوضاع غیرقابل پیش بینی ،قرارداد به هم میخورد و تعهدات از اساس تغییر میکند.شخصی که در این تغییرات ضرر میکند، میتواند به تعدیل قرارداد استناد کند.شروط تعدیل قرارداد پیمانکاری ، شامل تغییر قیمت قرارداد بدلیل تغییر در ارزش دلار یا پول می باشد. تعدیل در مرحله اجرای قرارداد طرفین قرارداد به جز شروط تعدیل کننده که در قرارداد قید میشود، در مرحله اجرای قرارداد بدلیل حوادث پیش بینی نشده با یکدیگر توافق میکنند از کیفیت کار و میزان تعهد کم کنند، یا قیمت کالا و خدمات را افزایش دهد. دراین مرحله قرارداد تکمیلی و اصلاحی بین طرفین منعقد میشود. تعدیل قرارداد پیمانکاری براساس قانونی -قانونگذار مجاز نیست مفاد قراردادهای خصوصی را تغییر دهد، در مواردی برای تامین منافع طرفین و برای جبران خسارت به زیان دیده، بدلیل شرایط غیرقابل پیش بینی قرارداد پیمانکاری تعدیل میشود. قانونگذار به دلایل اجتماعی و برای جلوگیری از هرج و مرج در جامعه برخی از قراردادهای پیمانکاری راتعدیل و بر اساس اوضاع و شرایط حاکم  را اصلاح یا تکمیل میکند. به این نوع تعدیل مستقیم قرارداد میگویند. در قراردادهای دولتی بدلیل طولانی بودن مدت قرارداد و منعقد شدن براساس فهرست بهای پایه، از این نوع تعدیل پیمانکاری استفاده میشود. تعدیل قرارداد پیمانکاری قضایی -هرگاه قاضی براساس شرطی که در ضمن عقد قرارداد ایچاد شده است، برای جلوگیری از بی عدالتی و ضرر به طرفین تعدیل براساس شرایط موجود میسازد. - تعدیل قرارداد پیمانکاری قضایی در قانون ایران قابل پذیرش نیست ، زیرا صلاحیت تغییر با قانونگذار است نه با قاضی شرط  به کارگیری تعدیل پیمانکاری -مدت دار و طولانی بودن قرارداد پیمانکاری -حادثه غیرقابل پیش بینی که باعث شود قرارداد انجام نشود. -حادثه غیرقابل پیش بینی عمومی باشد و توسط شخص بوجود نیامده باشد. -حادثه غیرقابل پیش بینی بدلیل نتیجه عمل طرفین قرارداد بوجود نیامده باشد. -حادثه غیرقابل پیش بینی در زمانی که قرارداد منعقد میشود، قابل پیش بینی نباشد. مواد قانونی در مورد تعدیل پیمانکاری ماده بیست و نه شرایط عمومی پیمان ( تغییر مقادیر کار ، قیمت جدید ، تعدیل نرخ پیمان) -گاهی در مرحله اجرای موضوع قرارداد، مقادیری که در فهرست قیمت و مقادیر پیمان در قرارداد قید شده است، تغییر کند. مهندس مشاور تغییر مقادیر را حساب میکند. بعد از تصویب کارفرما  مقادیر تغییر یافته توسط مهندس مشاوربه پیمانکار ابلاغ میشود. پیمانکار وظیفه دارد انجام کار را براساس تغییرات مقادیر کار پیمان به شرطی که از موارد ذیل بیشتر نباشد انجام دهد: جمع مبلغ افزایش مقدار و مبلغ کار با قیمت جدید نباید از بیست و پنج درصد مبلغ اولیه پیمان در تعدیل قرارداد پیمانکاری بیشتر باشد. اگر نرخ پیمان، مبنای تعدیل پیمان  باشد،  افزایش مبلغ پیمان با قیمت جدید براساس قیمت جدید به نرخ پیمان تبدیل میشود. جمع مبلغی که از مبلغ پیمان قرارداد کم یا حذف میشود، نباید از بیست و پنج درصد مبلغ اولیه پیمان بیشتر باشد. تبصره 1- اگر قسمتی از کار براساس بند ج ماده 28 شرایط عمومی پیمان حذف شود، برای اینکه میزان افزایش یا کاهش مقادیر را براساس بند 1 و 2 مبلغ اولیه پیمان بعد از کسر مبلغ کارهایی که حذف شد، ملاک تعدیل قرار میگیرد. تبصره 2:براساس بند( الف -1 و الف -2) این  ماده  افزایش یا کاهش مقدار کار بوسیله مهندس مشاور انجام میشود. اما اضافه بر آن مقدار بوسیله کارفرما جرا میشود. اگر کار تکمیل و صورت وضعیت قطعی تصویب شود و مقدار کار از طرف کارفرما کم نشود، در این مورد نرخ پیمان، ملاک تعدیل قرار میگیرد. اگر در اجرای پیمان، کارهایی به پیمانکار ابلاغ شود، که قابل پیش بینی از قبل نبود، پیمانکار باید قیمت پیشنهادی خود را به مهندس مشاور تحویل دهدو به تصویب کارفرما برسد. قیمت جدید براساس هزینه اجرای کار در محل اجرا حساب میشود.ضریب هزینه بالا سری پیمان به قیمت جدید اعمال میگردد. تبصره : اگر قرارداد پیمان براساس فهرست بهای واحد پایه منعقد شود، قیمت جدید براساس قیمت پایه تعیین میشود. -جمع  بهای قیمت جدید براساس سقف تعیین شده در بند الف از ده درصد مبلغ اولیه پیمان نباید بیشتر باشد. - تعدیل نرخ پیمان براساس شرایط پیش بینی شرایط  خصوصی پیمان است . اگر پیمانکاری هستید که موفق به وصول مطالبات خود نشده اید و کارفرما با وجود مذاکرات و درخواست های شما همچنان از پرداخت مطالباتتان خودداری میکند ،برای رسیدن به حق و حقوق قانونی خود نیاز به راهنمایی، مشاوره وکیل پیمانکاری دارید،می توانید ضمن تماس با موسسه حقوقی آساک از خدمات تخصصی وکیل پیمانکاری بهره مند شوید. مدیر مسئول :فاطمه جعفری(کارشناس ارشد حقوق خصوصی) تلفن همراه :  09381690900 40222853 برای کسب اطلاعات بیشتر به کانال تلگرامان مراجعه کنید https://t.me/asaklaw

جزئیات
مدیریت ادعا

مدیریت ادعا

24 آبان1398

مدیریت ادعا یکی از موضوعات چالشی در قراردادهای پیمانکاری پروژه ها می باشد. از پراهمیت ترین و یکی از  چالش‌های بزرگ پروژه‌ها است . مدیریت ادعا قراردادها عموما در زمان  انجام، به دلایل متعدد  با ادعای یکی از طرفین ، نسبت به دیگری مواجه میشوند. ادعا معمولاً درخواست کتبی به انضمام مدارک قراردادی است که در موضوعات جبران خصارت  زمانی، مالی و یا محقق شدن دیگر شرایط که ازنظر قراردادی، باعث ایجاد اختلاف میان طرفین قرار داد میشود. ارزیابی موفقیت طرح های عمرانی به عنوان یکی از مشخصـه هـای توسـعه اقتصـادی هـر کشـور معمولاً از سه پارامتر اصلی زمان، هزینه و کیفیت استفاده میشود؛ با این حـال ممکـن اسـت عوامـل دیگری که به نظر نامرئی میرسند، نقـش مهـم و برجسـته ای داشـته باشـند. کـه یکـی از ایـن عوامـل  نامرئی ادعاها هستند- مدیریت ادعا - کلیم افزایش ادعاها در پـروژ ه هـای سـاخت بـا حصـول اهـداف اصـلی سه گانه مدیریت پروژه- مدیریت ادعا- کلیم (زمان، هزینه و کیفیت)، رابطه معکـوس داشـته اسـت. کـه افـزایش ادعاها اثرهای منفی در سه متغیر مذکور ایجاد کرده است. توجـه بـه اینکـه نیـاز بـه بهره برداری سریعتر از طرح ها و به کارگیری از دانش و تجربه اجرایـی پیمانکـاران، موجـب نیـاز بـه استفاده از روش طرح و ساخت در اجرای پروژه ها شده است و بـه دلیـل سابقه کم اجرای این نوع پروژه ها، بروز ادعاها و اختلافات بین عوامل آن امری اجتنـاب ناپـذیر خواهـد بود، در این مقاله بررسی ادعاها در پروژه های اجرا شده با روش طرح و ساخت غیرصنعتی مـد نظـر بوده است. ادعاها در صنعت ساخت کشور رایج هستند مدریت ادعا- کلیم تقاضائی از سوی یک طرف قرارداد در ازای وجود دلایلی اصولا صحیح و یا به گمان متقاضی صحیح که معمولا به خاطر اقدامات، دستورات و یا تغییرات اعمالی نامنطبق با مفاد قرارداد پروژه از سوی طرف دیگر قرارداد به وجود آمده و از لحاظ اقتصادی بین طرفین قابل حل و فصل نمی باشد. ادعا را به دو دسته می توان تقسیم نمود: ادعا علیه کارفرما و ادعا علیه پیمانکار انواع ادعاهای قرارداد پیمانکاری- مدیریت ادعا- کلیم یکی از مهم ترین دسته بندی های آن، تقسیم بندی ادعاهای پروژه از دیدگاه مستندات و تحلیل انجام شده در لایجه ادعا می باشد که در این حالت به سه دسته ذیل تقسیم بندی می شوند. - ادعاهای فنا شونده : ادعاهائی هستند که احتمال پذیرش آن از طرف مقابل بسیار کم است؛ چرا که مستندات و تحلیل انجام شده در لایجه ادعا، از اعتبار کامل و کافی برخوردار نیست. مدیریت ادعا کلیم مدیریت ادعا مشتمل برچهار فرآیند به شرح زیر می باشد 1-شناسایی ادعا 2-کمی کردن ادعا 3-ممانعت از ادعا 4-راه حل یاتوافق ادعا برخی از اقداماتی که در طول فرایند مدیریت ادعا پیشنهاد می گردد به شرح ذیل است: مدیریت ادعا - کلیم 1-بررسی کامل طرح مورد نظر قبل از مناقصه 2-تخصیص زمان مناسب جهت اجرای پروژه، در نظر گرفتن زمان کوتاه و غیر منطقی برای اجرای پروژه مشکلات زیادی را برای ذی نفعان پروژه به همراه خواهد داشت 3-پس از عقد قرارداد و توافق نامه های پیمان و تشکیل تیم مدیریت پروژه تعهدات، مسئولیتها و اختیارات هریک از ارکان پروژه به صورت موضوعی مشخص و تفکیک شود تا به این صورت محدوده تعریف شده هر یک از ارکان پروژه شفاف و به صورت ساده در دسترس قرار گیرد. 4-شناسایی و پیگیری نیاز ذینفعان 5-استفاده از درس های آموختنی 6-مستند سازی قوی- مدیریت ادعا - کلیم 7-اصلاح سیستم توزیع ریسک بین طرفهای پیمان 8-تبدیل فرهنگ از متهم کردن طرفین به فرهنگ مشارکت 9-استفاده مستمر ومفید از مشاوران حقوقی اگر کار در اثر عواملی که در اختیار پیمانکار نیست گران تر از برنامه پیش بینی شده تمام گردد مثال: در اثر وضعیت جوی نامناسب بارندگی طولانی مدت پیمانکار نتواند ادامه به کار دهد در نتیجه ماشین آلات و پرسنل مشغول به کار در کارگاه ساختمانی بلا استفاده بماند و یا به هر علت دیگری پیمانکار احساس ضرر و زیان بنماید در این صورت ادعای خسارت می نماید و دلایل خود را در نامه ای به کارفرما و پیمانکار رسیدگی می شود و در صورتی که ادعاهای پیمانکار- مدیریت ادعا درست تشخیص داده شود مبلغ خسارت را تعیین نموده وکارفرماپرداخت آن را  تعهد می نماید . عواملی که باعث ادعا در قراردادهای عمرانی میشود علت اصلی ادعاهای پیش آمده، شناخت و طراحی نادرست، قراردادهای نامناسب، کنترل و نظارت ضعیف بر پروژه و ارتباطات ضعیف است. این عوامل در نهایت افزایش زمان- کلیم و هزینه را به دنبال خواهد داشت و افزایش هزینه نیز ادعای مالی را سبب می شود. وقتی کارفرما دارای ضعف و ابهام و تردید مدیریت ادعا در موارد ذیل باشد الف)قرارداد و محدوده کاری را باز درنظر مب گیرد . ب)در پرداخت‌ها و تعهدات مالی خود تأخیر دارد . پ)در تصمیم‌گیری تعلل دارد . ت)اطلاعات مورد نیاز در دسترس ندارد . ث)پاسخ خارج از موعد به مکاتبات و پرسش‌های کتبی پیمانکار . ج)اعمال تغییرات در محدوده کار . وقتی پیمانکار دارای ضعف و ابهام و تردید در موارد ذیل باشد الف)افزایش زمان و هزینه پروژه ب)تغییر در سطح کیفی مفاد قرارداد پ)تغییر در محدوده کار. راهکارهای لازم در خصوص مدیریت و پیشگیری باتوجه به فاصله زمانی بین انجام مطالعات و شروع عملیات اجرایی، جهت پیشگیری از ادعا در خصوص مشکلات طراحی و نقشه‌های اجرایی ، می بایست موارد مذکور قبل از مناقصه مجدداً در محل و در واحد طراحی به‌طور کامل و دقیق بررسی و مطالعه شوند . مطالعه کامل اسناد و مدارک پیمان و مشاوره گرفتن از حقوقدان باتجربه قبل لمهر و امضای قرارداد . مدیریت ادعا-  کلیم- مدیریت ادعا-کلیم جهت جلوگیری از تأخیر در تحویل مصالح در تعهد کارفرما و وقوع ادعا در این خصوص بهتر است در قراردادهای فهرست‌بهایی که تأمین مصالح برعهده کارفرما است در قالب قرارداد فهرست بهایی به صورت PC تهیه شوند و آیتم تهیه و حمل مصالح به صورت آیتم‌های ستاره‌دار درنظر گرفته شوند . جهت جلوگیری از ادعا در خصوص هزینه تأمین زمین تجهیز کارگاه، تأمین آب و برق و هزینه‌های دیماند و مصرف در مدت قرارداد، بهتر است در شرایط خصوصی پیمان مبلغی به صورت مقطوع ماهیانه در قالب آیتم‌های ستاره‌دار در قرارداد در نظر گرفته شود . باتوجه به این‌که مهندسان عمران حقوقدان نیستند و قرارداد‌‌ها دارای بخش‌های فنی و حقوقی هستند و در این راستا حقوقدان‌‌‌ها نیز مهندس نیستند به نظر می‌رسد جهت حل این مشکل می بایست از حقوقدان‌های باتجربه در کنار مهندسان در تمامی مراحل پروژه به‌خصوص در زمان انعقاد قرارداد استفاده شود مدیریت ادعا-  کلیم مدیریت ادعا- کلیم ​مشخص کردن طریقه پرداخت افزایش مقادیر بیش از 25 درصد شرایط خصوص پیمان درحالتی که جمع جبری کاهش و افزایش مقادیر تا سقف 25درصد مبلغ اولیه پیمان ملاک است . عملیاتی که جزو لاینفک عملیات موضوع پیمان هستند و برای پرداخت آن‌ها آیتمی در فهرست‌های منضم به پیمان وجود ندارد، بهتر است در اسناد مناقصه به صورت آیتم‌های ستاره‌دار گنجانده شوند تا شرکت‌کنندگان در مناقصه با آگاهی کامل نسبت به پیشنهاد قیمت مبادره کرده و در زمان اجرا توافق کارفرما و پیمانکار برای اجرای این آیتم‌‌‌ها باعث صرفه هزینه و زمان زیادی نشود . به نظر می‌رسد کارفرمایان پروژه‌های عمرانی درصورت کمبود اعتبار، بهتر است؛ مدیریت ادعا- کلیم تمام عملیات اجرایی قرارداد را شروع نکنند و اجرای عملیات را اولویت‌بندی کرده تا پیمانکار بتواند قسمت‌هایی از کار را که جهت بهره‌برداری در اولویت هستند اجرا کند. مدیریت ادعا- کلیم همچنین موسسه حقوقی آساک، (مدیریت ادعا - کلیم) امر داوری در حل و فصل اختلافات شما- مدیریت ادعا - کلیم اگر پیمانکاری هستید که در تهیه و تنظیم قراردادهای پیمانکاری . در قراردادها ی پیمانکاری را برعهده میگیرد از ومدیریت ادعا  نیاز به مشاوره دارید،می توانید ضمن تماس با موسسه حقوقی آساک خدمات تخصصی وکیل پیمانکاری و وکیل امور قراردادها بهره مند شوید. مدیریت ادعا- کلیم مدیر مسئول :فاطمه جعفری(کارشناس ارشد حقوق خصوصی) تلفن همراه :  09381690900 مدیریت ادعا کلیم مدیریت ادعا مدیریت ادعا کلیم

جزئیات
وکیل امور کلاهبرداری

وکیل امور کلاهبرداری

19 آبان1398

وکیل امور کلاهبرداری وکیل امور کلاهبرداری توانایی وکالت در خصوص جرم کلاهبرداری، اثبات ادعای موکل، آشنایی و تسلط کافی به قوانین مدنی و حقوقی و دارای فن سخنوری  است. زمینه فعالیت شغلی او انجام جرایم و دعوای کلاهبرداری است؛وکیل متخصص کلاهبرداری بدلیل اینکه سالیان زیاد تجربه کافی در خصوص پرونده های کلاهبرداری دارد، بیش از هر وکیل دیگر در تخصص های مختلف حقوقی میتواند به موکلین در پرونده های جرایم کلاهبرداری که در مراجع قضایی مطرح میشود،کمک کند. این شخص در مورد قوانین کیفری در خصوص جرم کلاهبرداری و انواع آن وو شرایط ارتکاب جرم کلاهبرداری تسلط کامل دارد و با تخصص و تجربه خود بهترین نتیجه را برای موکلین خود در پرونده های کلاهبرداری فراهم میکند. وکیل کلاهبرداری وکیل امور کلاهبرداری جرم کلاهبرداری جرم کلاهبرداری از جرایمی است که زمینه وقوع آن در جامعه افزایش یافته است. در جرم کلاهبرداری موضوع اصلی جرم در خصوص اموال صورت میگیرد. برای اینکه جرم کلاهبرداری تحقق یابد، باید مراحل و عناصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری ثابت شود مرجع قضایی بتواند حکم در خصوص جرم کلاهبرداری صادر کند. وکیل امور کلاهبرداری درجرم علیه اموال، مال بدون اینکه صاحب مال رضایت داشته باشد، یا آگاهی داشته باشدو بعضی مواقع با اعمال خشونت آمیز از صاحب مال به مجرم منتقل میشود. اما در جرم کلاهبرداری شخص کلاهبردار طوری عمل و رفتار میکند که شخص با رضایت و میل خود، برای کسب سود بیشتر مال را در اختیار شخص مجرم ( کلاهبردار ) قرار میدهد. وکیل امور کلاهبرداری برای اینکه شخص اموال خود را در اختیار کلاهبردار قرار دهد، کلاهبردار با انجام اعمال متقلبانه و مانور سازی در شخص، رضایت کامل برای در اختیار دادن اموال را ایجاد میکند. عناصر جرم کلاهبرداری وکیل امور کلاهبرداری -در خصوص جرم کلاهبرداری در قانون تعریف مشخصی از کلاهبرداری نشده است، اما برای اینکه جرم کلاهبرداری اتفاق بیفتد، باید سه عنصر قانونی تشکیل دهنده جرم اثبات شود. عناصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری شامل: عنصر قانونی: عنصر قانونی جرم کلاهبرداری در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری تعریف شده است. عنصر مادی : عنصر مادی جرم کلاهبرداری، بردن مال دیگری  به روش متقلبانه و مانورسازی عنصر روانی :سوء نیت و هدف بردن مال دیگری وکیل امور کلاهبرداری وکیل کلاهبرداری ماده قانون جرم کلاهبرداری براساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری: هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وسیله وجود شرکت و موسسات واهی و داشتن اموال و اختیارات  تهی فریب دهد و یا اسم و عنوان مجعول اختیار نماید و از دیگران با روش متقلبانه و مانور سازی مال یا سند تحصیل کند، کلاهبردار محسوب میشود. برای اینکه مال دیگری در جرم کلاهبرداری برده شود باید دو موضوع تحقق یابد: ضرر مالی به شخص صاحب مال وارد شود. وکیل امور کلاهبرداری شخص کلاهبردار از بردن مال دیگری  منفعت حاصل کند. انواع کلاهبرداری کلاهبرداری براساس قانون و بررسی عناصری که جرم کلاهبرداری رخ داده است و نوع مجازات در نظرگرفته در قانون به دو نوع ساده و مشدد تقسیم میشود. وکیل امور کلاهبرداری وکیل کلاهبرداری کلاهبرداری ساده : در تعریف کلاهبرداری ساده، اگر هیچ یک از موارد کلاهبرداری مشدد اتفاق نیفتد، جرم کلاهبرداری ساده می باشد.در کلاهبرداری ساده ضرر و زیان کمتر از کلاهبرداری مشدد است و در  انجام  معاملات ساده  اتفاق میفتد. وکیل کلاهبرداری وکیل امور کلاهبرداری کلاهبرداری مشدد: در کلاهبرداری مشدد شخص مجرم ،کارمند دولت  یا شهرداری است، یا شخص خود را بعنوان کارمند دولت و شهرداری معرفی میکند و اگر شخص از وسایل ارتباط جمعی برای فریب مردم استفاده کند، باعث ضرر به امنیت اجتماعی و اختصاصی مردم میشود، جرم کلاهبرداری مشدد رخ داده است.در کلاهبرداری مشدد شخص مجرم، باید مال را به شخص برگرداند و علاوه بر حبس به جزای نقدی محکوم میشود. وکیل امور کلاهبرداری مجازات جرم کلاهبرداری براساس تبصره دو ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری برای شخصی که شروع به جرم کلاهبرداری کرده است حداقل مجازات در همان مورد برای او در نظر گرفته میشود. درصورتیکه خود عمل انجام شده جرم کلاهبرداری باشد، به مجازات کلاهبرداری محکوم میشود. اگر کارکنان دولت در سمت مدیر کل یا بالاتر ، مرتکب جرم کلاهبرداری شوند علاوه بر مجازات تعیین شده جرم کلاهبرداری در قانون به صورت دایم از خدمات دولتی انفصال میشود. اگر کارکنان دولت درمراتب پایین باشند، از خدمات دولتی  شش ماه تا سه سال انفصال موقت میشوند . وکیل کلاهبرداری وکیل امور کلاهبرداری کلاهبرداری ساده با کلاهبرداری مشدد چه تفاوتی دارد؟ درکلاهبرداری مشدد، مجرم اصلی کارمند دولت یا شهرداری است. مجرم اصلی  خود را بعنوان کارمند دولت یا شهرداری معرفی میکند. مجرم برای فریب مردم از وسایل ارتباط جمعی استفاده میکند. وکیل امور کلاهبرداری مجازات جرم کلاهبرداری مشدد رد مال به صاحب آن و حبس به مدت  دو تا ده سال و جزای نقدی معادل مالی که برده است و انفصال دایم از خدمات دولتی می باشد. در کلاهبرداری ساده مرتکب جرم به مجازات  یک تا هفت سال حبس و جزای نقدی معادل مالی که برده است و رد مال به صاحب آن محکوم میشود. امتیازات وکیل امور کلاهبرداری مجرب امتیازات وکیل امور کلاهبرداری به توانایی اثبات جرم از طریق اشراف بر قوانین مدنی و امور حقوقی است . وکیل امور کلاهبرداری کاردان در وقوع جرم کلاهبرداری باید توانایی اثبات جرم، انتقال مال غیر، معامله معارض یا فروش مال غیر را داشته باشد. این کار از طریق اعتراف کلاهبردار، توسل به اسناد و مستندات موجود، شهادت افراد، استناد به نشانه‌های وقوع جرم که می‌تواند با استناد به مواد و قوانین مدنی و حقوقی انجام گیرد، انجام تحقیقات محلی و در نهایت با نظر و علم قاضی پرونده صورت می‌پذیرد. وکیل کلاهبرداری وکیل امور کلاهبرداری مشورت با وکیل کلاهبرداری از همان ابتدای وقوع جرم عناصر مادی و معنوی جرم می‌تواند وکیل امور کلاهبرداری -منجر به کوتاهتر شدن زمان اثبات وقوع جرم شده و با استناد به مواد قانونی ادله محکم برای آن ارائه نماید. همچنین پس از اعلام نظر قاضی پرونده سایر امور مانند بازگرداندن مال غیر یا توقیف اموال کلاهبردار را به سرعت اجرایی نماید. طبق قانون مجازات کلاهبرداری از یک تا هفت سال زندان و پرداخت جزای نقدی معادل با مالی که تصاحب کرده است می‌باشد. این مجازات کلاهبرداری علاوه بر رد مال به صاحبش می‌باشد . از همان ابتدای وقوع جرم، با وکیل امور کلاهبرداری مشورت کنید یکی از کلاهبرداری هایی که امروزه با پیشرفت تکنولوژی افزایش یافته است ،کلاهبرداری رایانه ای است. وکیل امور کلاهبرداری در تهران وکیل کلاهبرداری وکیل امور کلاهبرداری در زمینه پرونده های مختلف کلاهبرداری دارای وکلای متخصص گروه حقوقی اساک و کارشناسان زبده حقوقی می باشد. که میتواند به موکلین در رسیدگی و قبول وکالت در دعاوی جرایم کلاهبرداری یاری رساند و به بهترین و سریعترین نتیجه برسد. گروه حقوقی اساک با داشتن وکیل امور کلاهبرداری کاردان کلیه جرایم مشمول جرم کلاهبرداری مانند فروش مال غیر، تبانی برای انتقال مال غیر، معاونت در جرم کلاهبرداری، انحصار وراثت، جعل اسناد، ثبت ملک، تقسیم منافع سازمان، معامله معارض، فروش ارز دولتی و ... را به خوبی شناخته و بر چگونگی اقدام برای اثبات جرم واقف است . با گروه حقوقی اساک تماس بگیرید. مدیرمسئول: فاطمه جعفری(کارشناس ارشد حقوق خصوصی) تلفن : 02140222853  -  02140223952 شماره تماس 09381690900 برای کسب اطلاعات بیشتر به کانال تلگرامان مراجعه کنید https://t.me/asaklaw وکیل کلاهبرداری وکیل امور کلاهبرداری

جزئیات
وکیل ضمانت نامه بانکی

وکیل ضمانت نامه بانکی

15 مهر1398

وکیل ضمانت نامه بانکی یکی از خدمات بسیار مهم بانک ها به مشتریان بانکی، صدور ضمانت نامه بانکی است. ضمانت نامه بانکی باعث رشد اقتصادی و سهولت در مبادلات اقتصادی میشود. بانک ها با صدور ضمانت نامه بانکی برای مشتریان به سود میرسند. وکیل ضمانت نامه بانکی ضمانت نامه بانکی : ضمانت نامه بانکی ، سندی است که بوسیله آن صادرکننده ضمانت، براساس درخواست متقاضی، تعهد میکند که در سررسید معین، مبلغ معینی از بابت موضوع مربوط به متقاضی به ذینفع یا به حواله کرد او پرداخت نماید. ضمانت خواه (مضمون عنه): شخصی که در خواست صدور ضمانت نامه بانکی را میکند یا همان مشتری بانک است. براساس ماده 684 قانون مدنی، عقد ضمان عقدی است که شخص مالی را برگردن دیگری است برعهده میگیرد. وکیل بانکی ضمانت نامه بانکی- وکیل بانکی اگر متعهد تعهدات موضوع ضمانتنامه را در  موعد معین انجام ندهد. و یا تعهدات را درست و به موقع انجام ندهد، یا درخواست ذینفع قبل از اینکه ضمانت نامه بانکی مهلت آن پایان یابد مبلغ ضمانت نامه بانکی را در وجه ذینفع پرداخت کند. ضمانت نامه بانکی قابل انتقال نیست و فقط بوسیله شخصی که در ضمانتنامه ذینفع است، استفاده میشود. وکیل ضمانت نامه بانکی موسسه حقوقی آساک آماده انجام مذاکرات قراردادی، تهیه و تنظیم انواع قراردادهای بانکی و ضمانت نامه بانکی، ارائه مشاوره و قبول وکالت در دعاوی بانکی  است، تا با قبول وکالت در این دعاوی به صورت حرفه ای و دقیق، موفقیت های موکلین خویش را تضمین کند . انواع ضمانت نامه بانکی-وکیل بانکی ضمانت نامه بانکی انواع مختلفی دارد که بستگی به شرایط و موارد استفاده از آن متفاوت است. وکیل بانکی انواع ضمانت نامه بانکی ضمانت نامه مناقصه یا مزایده در خرید و فروش کالاهای سازمان و موسسات دولتی که از مناقصه و مزایده استفاده میکنند، از ضمانت نامه بانکی استفاده میشود.اشخاص حقیقی و حقوقی برای شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی، باید ضمانت نامه  بانکی به سازمان مربوطه ارائه کنند و بعد از اینکه شخص حقیقی یا حقوقی در مناقصه یا مزایده برنده شد، از ضمانتنامه  بانکی  استفاده کند. وکیل ضمانت نامه بانکی ضمانت نامه بانکی تعهد پرداخت این نوع ضمانت نامه بانکی، برای اینکه پرداخت دیون در زمان معین از طرف بانک انجام شود،از طرف بانک صادر میشود. ضمانت نامه گمرکی اگروارد کننده کالا در زمان واردات کالا به کشور ،توانایی پرداخت نقدی حقوق گمرکی را نداشته باشد، ضمانت نامه هایی را با زمان پرداخت معین به گمرک ارائه میکند و اگر در زمان تعیین شده حقوق گمرکی را پرداخت نکند، جریمه تاخیر تادیه  شامل او میشود. ضمانت نامه پیمان زمانی که دولت کارفرمای اجرای پروژه های عمرانی و تولیدی است و وظایف اجرای پروژه را به پیمانکار واگذار میکند، از ضمانت نامه پیمان استفاده میشود. ضمانت حسن انجام تعهد برای اینکه تعهدات در موعد مقرر براساس قرارداد پیمان انجام شود، از ضمانت نامه حسن انجام تعهد استفاده میگردد. ضمانت نامه حسن انجام تعهد در قراردادهای پیمان از پیمانکار گرفته میشود. ضمانت نامه پیش پرداخت بعد از اینکه قرارداد پیمان بین کارفرما و پیمانکار منعقد شد، کارفرما برای اینکه پیمانکار کارگاه را تجهیز و لوازم مورد نیاز عملیات موضوع پیمان را تکمیل کند، مبلغی را که در قرارداد پیمان قید شده است به پیمانکار پرداخت و ضمانت نامه پیش پرداخت را از پیمانکار دریافت میکند. در حین انجام عملیات موضوع پیمان توسط پیمانکار و گذشت زمان، از مبلغ ضمانت نامه پیش پرداخت کم میشود. ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان در قرارداد پیمان، کارفرما برای اینکه حسن انجام کار پیمانکار را ضمانت کند، مبلغی را از پیمانکار به عنوان ضمانت استرداد کسور وجه الضمان دریافت میکند.مبلغ ضمانت معادل ده درصد از صورت وضعیت پیمانکار می باشد، که در حساب کارفرما  نگهداری میشود. وکیل بانکی ضمانت نامه حسن انجام کار کارفرما بعد از اینکه عملیات موضوع پیمان و پروژه پایان یافت، ضمانت نامه ای برای اینکه درستی انجام عملیات و سلامت اجرای پروژه موضوع پیمان را ضمانت کند، از پیمانکار ضمانت نامه حسن انجام کار اخذ میکند. صدور ضمانت نامه بانکی چه شرایطی دارد. وکیل ضمانت نامه بانکی بانک برای اینکه ضمانت نامه بانکی صادر شود وثیقه های متعددی براساس توان پرداخت متقاضی ضمانت نامه اخذ میکند.انواع وثیقه هایی که برای صدور ضمانت نامه بانکی اخذ میشود، به شرح ذیل است : مبلغ نقدی طلا اوراق قرضه دولتی و اوراق مشارکت سپرده سرمایه گذاری  مدت دار حساب قرض الحسنه بانک ضمانت نامه بانک و موسسات غیربانکی معتبر خارجی سفته در صورت قبول بانک اموال غیرمنقول سهام شرکت ها در بورس اهمیت ضمانت نامه بانکی اگر چه ضمانت بانکی ، پرداخت بدهی بدهکار را قبول می کند،اما سندی است که شخص متقاضی صدور ضمانت نامه، از نظر مالی آن را تامین  میکند. شرایط ضمانت نامه بانکی برای واردات کالا گمرک ایران در بخشنامه شماره 743639/97 تاریخ 22/06/97 چگونگی اخذ ضمانت نامه بانکی برای واردات کالا و ترخیص کالای صادراتی که به آنها عوارض گمرکی تعلق میگیرد، اعلام نمود. وکیل ضمانت نامه بانکی گمرک برای حمایت از تولید و افزایش کیفیت کسب و کار و جبران کمبود نقدینگی وارد کنندگان و صادرکنندگان کالا، برای پرداخت حقوق گمرکی ضمانت نامه بانکی معتبر و براساس فرم مورد قبول  تعیین کرده است. وکیل بانکی صدور ضمانت نامه بانکی در خصوص موارد ذیل در گمرک امکان پذیر است: مواد اولیه واحد تولیدی ،ماشین الات خط تولید قطعات کارخانجات تولیدی، شرکت دانش بنیان و فعالان مجاز اقتصادی CKD قطعات منفصله دارو و مواد اولیه دارویی لوازم پزشکی ، آزمایشگاهی ،بیمارستانی ، توانبخشی تجهیزات مورد نیاز کارگاه معدنی کالاهای اساسی بخش کشاورزی، شیلات شرط ضمانت نامه بانکی در موارد فوق  این است که حداکثر زمان سررسید تا پانزده بهمن سال جاری باشد. شرکت های فعال اقتصادی مجاز ( AEO )برای ارائه ضمانت نامه بانکی در هر  موقع از سال میتوانند با سررسید حداکثر یکسال، برای حقوق گمرکی درخواست کنند. گمرک فهرست شرکت های فعال اقتصادی مجاز( AEO ) را  هر سال صادر میکند. تامین حقوق گمرکی در ترخیص قطعی کالای  وارداتی با گرفتن ضمانت نامه بانکی سه ماهه با رعایت مفاد بخشنامه فوق قابل قبول است، به شرطی که تاریخ سررسید ضمانت نامه بانکی بعد از تاریخ پانزده بهمن سال جاری نباشد. برای حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی کالاهای صادراتی که عوارض گمرکی به آن تعلق میگیرد، با پرداخت ضمانت نامه بانکی با سررسید حداکثر یکساله میتوانند کالای صادراتی را ترخیص کنند. وکیل ضمانت نامه بانکی مواردی که در ضمانت نامه بانکی گمرکی باید رعایت شود- وکیل بانکی در ضمانت نامه بانکی گمرکی باید نام شخص ضمانت گذار با صاحب کالا در اظهارنامه گمرکی یکی باشد. براساس بخشنامه شماره 811098/96 تاریخ 03/08/96 گرفتن ضمانت نامه بانکی گمرکی در گمرک به صورت سیستمی انجام میشود. صدور و باطل کردن ضمانت نامه بانکی در سامانه جامع امور گمرکی ( ACC )براساس بخشنامه فوق انجام میشود. گمرک اطلاعات ضمانت نامه بانکی گمرکی گرفته  شده و اصلاحات بعدی ضمانت نامه گمرکی را در سیستم وب بنیاد ضمانت بانکی، ثبت و به روز رسانی  میکند. اگر بانک، مبلغ ضمانت نامه بانکی گمرکی را در موعد سررسید آن پرداخت نکند، بخش اجرایی گمرک در مورد وصول اصل مبلغ ضمانت نامه گمرکی ، خسارت تاخیر تادیه و تقصیر شعبه بانک به بازرسی بانک مربوطه گزارش میدهد و  نتیجه گزارش به معاونت توسعه مدیریت و منابع اعلام میشود، که در مورد نپذیرفتن ضمانت نامه بانک مربوطه تصمیم گرفته شود. وکیل ضمانت نامه بانکی بخش اجرایی گمرک، مجاز نیست که مهلت ضمانت نامه بانکی گمرکی را تمدید کند . وکیل ضمانت نامه بانکی مواردی که نیاز به تمدید مهلت باشد، براساس ضرورت و توافق سازمان گمرک ایران امکان پذیر است. برای مالیات بر ارزش افزوده و هزینه های دیگر، گرفتن ضمانت نامه بانکی ممنوع می باشد. مسئول اجرای این دستورالعمل در هر واحد برعهده بالاترین مقام اجرایی و معاون اداری و مالی گمرک است. با ابلاغ این بخشنامه کلیه بخشنامه هایی که قبل از این تاریخ در مورد ضمانت نامه های بانکی صادر شد شامل  بخشنامه های شماره 1466553/96 تاریخ 26/12/96 و بخشنامه شماره 186904/97  تاریخ 23/02/97 لغو میشود. از آنجاییکه امور بانکی بخصوص درخواست ضمانت نامه بانکی نیاز به دانستن قوانین و مقررات بانکی دارد، قبل از هر اقدام حقوقی در خصوص دعاوی بانکی  ،با وکیل امور بانکی موسسه حقوقی آساک مشورت نمائید . گروه حقوقی آساک، امکان مشاوره درباره امور بانکی و همچنین تهیه لایحه دفاعیه در پرونده های بانکی در خصوص ضمانت نامه های بانکی  را برای شما عزیزان دارد.- وکیل ضمانت نامه بانکی امور دیجیتال مارکتینگ: بیتا شریفی شماره تماس :09381690900 وکیل ضمانت نامه بانکی وکیل بانکی

جزئیات
وکیل مالیات بر ارزش افزوده

وکیل مالیات بر ارزش افزوده

13 مهر1398

وکیل مالیات بر ارزش افزوده وکیل مالیات بر ارزش افزوده ، وکیلی است که در زمینه امور مالیاتی بخصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده تسلط کامل دارد.شرکت های تولیدی و خدماتی برای تعیین مالیات بر ارزش افزوده از وکیل  مالیات بر ارزش افزوده مشاوره میگیرند. مالیات بر ارزش افزوده : مالیاتی است که از اشخاص حقیقی و حقوقی مالیات بر ارزش افزوده کسب و کارها از تولید کنندگان تا توزیع کنندگان دریافت میشود. مالیات بر ارزش افزوده بوسیله دولت وضع شده است.مالیات بر ارزش افزوده به مصرف کننده ، تولید کننده کالا و خدمات تعلق میگیرد. تولید کننده کالا و خدمات که در مناطق ویژه اقتصادی هستند، به شرطی که مبادلات کالا و خدمات آنها در همان محدوده منطقه ویژه اقتصادی  باشد. وکیل مالیات بر ارزش افزوده تعریف قانون از مالیات بر ارزش افزوده :وکیل مالیاتی ارزش افزوده براساس ماده سوم قانون مالیات بر ارزش افزوده، تفاوت قیمتی که بین بهای کالا و خدمات عرضه شده با ارزش کالا و خدماتی که خریداری شده است، در مدت زمان مشخص ارزش افزوده کالا و خدمات می باشد. ارزش افزوده همان مالیات بر مصرف کالا و خدمات است. وکیل مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور: زمان پرداخت مالیات بر ارزش افزوده : براساس قاون هر نود روز یک بار ضمنا با فرجه پانزده روزه باید مالیات بر ارزش افزوده پرداخت شود. مودیان مالیاتی که موظف به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده هستند، باید فرم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده را که در سامانه امور مالیاتی کشور وجود دارد پر کرده و مبلغ آن را به حساب امور دارایی واریز کند، تا شامل جریمه تاخیر نشود. مالیات بر ارزش افزوده در واردات و صادرات کالا براساس ماده 13 قانون مالیات بر ارزش افزوده ،به کالا و خدماتی که برای فروش به خارج از کشور صادر میشود، مالیات بر ارزش افزوده تعلق نمیگیرد. به کالا و خدماتی که به کشور وارد میشود، مالیات بر ارزش افزوده تعلق گرفته و بعد از کسر مبلغ مالیات بر ارزش افزوده، از گمرک اجازه خروج میگیرد. وکیل مالیاتی ارزش افزوده نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده- وکیل مالیات محاسبه مالیات بر ارزش افزوده کسب و کارهای متفاوت با یکدیگر فرق دارد. مالیات بر ارزش افزوده شامل چهار بخش است: خرید کالا و خدمات فروش کالا و خدمات عوارض خرید کالا و خدمات عوارض فروش کالا و خدمات مبلغ محاسبه مالیات بر ارزش افزوده، براساس قیمت کالا و خدمات در صورت حساب می باشد. در صورتیکه صورتحساب وجود نداشته باشد، مالیات بر ارزش افزوده براساس قیمت روز کالا و خدمات محاسبه میشود. وکیل مالیات بر ارزش افزوده معاف از مالیات بر ارزش افزوده : در بعضی از موارد در کسب و کارها هستند که شامل مالیات بر ارزش افزوده نیستند. تخفیفاتی که در خرید کالا و خدمات داده میشود. به کالا و خدماتی که قبلا مالیات آن پرداخت شد. به کالا و خدماتی که مالیات غیرمستقیم و عوارض آن قبلا پرداخت شده است. به اموال غیرمنقول شخص حقیقی و حقوقی به فرش دستباف ،کالا اساسی ، قند ،شکر، برنج، گندم، آرد، لبنیات، گوشت، شیر خشک، نان و سویا به تجهیزات ناوبری فرودگاه صندوق قرض الحسنه مجاز و خدمات بانکی و موسسات اعتباری و صندوق تعاون محصولات کشاورزی فراوری نشده خوراک دام و طیور دام و طیور زنده و آبزیان و فعالیت زنبورداری فعالیت مربوط به کود، سم ،نهال، بذر خدمات حمل و نقل عمومی  داخل و بیرون شهر فعالیت چاپ و نشر کاغذ خدماتی که شامل مالیات بر درآمد حقوق موضوع قانون مالیات مستقیم است. خدمات توانبخشی و حمایتی بیماران و نیازمندان خدمات دارو و تجهیزات پزشکی خدمات پژوهشی و آموزشی کالاهای  همراه مسافر برای استفاده شخصی و براساس قانون صادرات و واردات اقلام مصرف انتظامی و نظامی با تاییدیه وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو مسلح کشور وکیل مالیات بر ارزش افزوده دریافت گواهی مالیات بر ارزش افزوده- وکیل مالیاتی ارزش افزوده گواهی مالیات بر ارزش افزوده شخص حقیقی و حقوقی هر شش ماه یا دوازده ماه صادر میشود. صدور گواهی مالیات بر ارزش افزوده، با تشخیص حوزه مالیاتی مودیان است . بعد از پایان اعتبار گواهی مالیات بر ارزش افزوده، دوباره تمدید شود. برای پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، باید گواهینامه ثبت نام از فروشنده دریافت شود. گواهی مالیات بر ارزش افزوده- وکیل مالیات مراحل دریافت گواهی مالیات بر ارزش افزوده به سایت امور مالیاتی کشور مراجعه، ثبت نام اولیه را انجام داده و مدارک  ارسال میشود. برگ ثبت نام در سامانه با مدارک مربوط به ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده ارائه میشود. کدکاربری و رمز عبور دریافت و ثبت نام مرحله دوم انجام میشود. تحویل مدارک اظهارنامه و رونوشت قرارداد  به اداره دارایی مدارک ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده شرکت کد اقتصادی شرکت تهیه رونوشت از  سند هویتی هیئت مدیره براساس آخرین تغییرات شرکت رونوشت آگهی تاسیس شرکت براساس روزنامه رسمی رونوشت آخرین تغییرات شرکت براساس روزنامه رسمی وکالتنامه رسمی آدرس دقیق دفتر مرکزی شرکت و کد پستی شماره تلفن ثابت دفتر مرکزی و شماره همراه مدیرعامل ارائه مجوز پیمانکاری و گواهی فعالیت از وزارت کار براساس رتبه بندی اطلاعات بانکی شرکت ارائه اطلاعات کداقتصادی شرکت وکیل مالیات بر ارزش افزوده- وکیل مالیات- وکیل مالیاتی ارزش افزوده ثبت نام اولیه ارزش افزوده: برای صدور گواهی ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده چه شرایطی لازم است. مودی باید در سامانه عملیات اینترنتی سازمان مالیاتی ثبت نام کند. ثبت نام در سامانه مالیاتی کامل انجام شود. مودی باید درخواست صدور گواهی ثبت نام را در سامانه درخواست کند. کارشناس مالیاتی ، درستی اطلاعات ورودی مودی را بررسی میکند. کلیه اظهارنامه هایی که مشمول مالیات میشود ارائه میگردد. پرداخت مالیات و عوارض بوسیله مودی دریافت گواهینامه بوسیله خدمات مودی به وسیله پست سفارشی دوقبضه ،گواهی نامه ثبت مالیات بر ارزش افزوده برای مودی ارسال میشود. برای مشاوره در خصوص ثبت گواهی نامه مالیات بر ارزش افزوده با وکیل مالیات بر ارزش افزوده گروه حقوقی اساک تماس بگیرید. جرایم تخلف از قانون مالیات بر ارزش افزوده براساس ماده بیست و دوم قانون مالیات بر ارزش افزوده بند یک ، مودی در  اظهارنامه مالیاتی ثبت نام نکند. براساس ماده بیست و دوم قانون مالیات بر ارزش افزوده  بند یک ،صورتحساب برای خریدار کالا و خدمات صادر نشود. کد اقتصادی در صورتحساب رسمی براساس  ارزش واقعی کالا یا خدمات درج نشود. فروشنده کالا و خدمات اطلاعات صورتحساب قانونی را درج و تکمیل نکند. مودی اظهارنامه قانونی مالیاتی را تسلیم دارایی نکند. شرکت ها و موسساتی که شامل قانون مالیاتی هستند، دفاتر قانونی پلمپ شده را ارائه نکنند. مودی در پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، تاخیر کند، یا اقدامی برای پرداخت انجام ندهد. وکیل مالیات بر ارزش افزوده جرایم مودی مالیاتی ارزش افزوده چگونه محاسبه میشود. وکیل مالیاتی ارزش افزوده اگر مودی در مهلت تعیین شده برای پرداخت مالیات بر ارزش افزوده ثبت نام نکند، جریمه میشود. جریمه ثبت نام نکردن مودی از تاریخی که مالیات بر ارزش افزوده به آن تعلق میگیرد، تا تاریخ ثبت نام محاسبه میشود. جریمه ثبت نام نکردن مودی در سامانه امور مالیاتی کشور معادل هفتاد و پنج درصد مبلغ مالیاتی که تا آن تاریخ شناسایی شده است. آخرین زمانی که برای ارائه اظهارنامه  اولیه دوره مالیاتی در نظر گرفته شده است، مهلت مقرر برای ثبت نام مودی است. مودی که صورت حساب کالا و خدمات را ارائه نمیکند، جریمه مالیات بر ارزش افزوده یک برابر مالیاتی است که به آن تعلق میگیرد. مودی که در صورتحساب، ارزش ریالی درست کالا و خدمات را درج نکند، جریمه مالیات بر ارزش افزوده یک برابر مابه التفاوت مالیات به آن تعلق میگیرد. مودی که در صورتحساب کالا و خدمات، اطلاعات درست براساس نمونه اعلام شده سازمان امور مالیاتی کشور درج نکند، جریمه مالیات بر ارزش افزوده، معادل بیست و پنج درصد مالیاتی است که به آن تعلق میگیرد. مودی که اظهارنامه مالیاتی را تسلیم سازمان امور مالیاتی نکند، از تاریخی که ثبت نام می کند جریمه مالیات بر ارزش افزوده معادل پنجاه درصد مالیاتی است که به آن تعلق میگیرد. مودی در صورتیکه اسناد و مدارک قانونی دفاتر پلمپ شده را ارائه نکند، جریمه مالیات بر ارزش افزوده معادل بیست  وپنج درصد مالیاتی است که به آن تعلق میگیرد. وکیل مالیات بر ارزش افزوده محاسبه جرایم مالیات بر ارزش افزوده براساس ماده بیست و سه  قانون مالیات بر ارزش افزوده  می باشد- وکیل مالیات جرایم مالیات بر ارزش افزوده، شامل مالیات و عوارض مربوط به دوره بعد از کم کردن از مالیات و عوارض پرداختی توسط مودی می باشد. تاخیر در پرداخت جرایم مالیاتی ارزش افزوده، دو درصد به اصل جریمه در ماه به آن جریمه  تعلق میگیرد. برای تاخیر در پرداخت جریمه  مالیات بر ارزش افزوده ، درکمتر ازیکماه نیز جریمه تعلق میگیرد. در خصوص مالیات نقل و انتقال خودرو، از تاریخی که سند تنظیمی در دفتر اسناد رسمی املاک صادر شد جریمه مالیات بر ارزش افزوده محاسبه میشود. جریمه مالیات بر ارزش افزوده، نسبت به مالیاتی که پرداخت  نشده است و مدت تاخیر در پرداخت به صورت روزشمار محاسبه میشود. وکیل مالیات وکیل مالیاتی ارزش افزوده نرخ مالیات بر ارزش افزوده- وکیل مالیات بر ارزش افزوده نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال 97  معادل نه درصد  می باشد که شش درصد آن مالیات و سه درصد عوارض ارزش افزوده می باشد. برای کالاهای خاص، مانند سیگار و دخانیات ده درصد مالیات بر ارزش افزوده تعیین شده است. برای بنزین و سوخت هواپیما، بیست درصد مالیات بر ارزش افزوده تعیین شده است. از آنجاییکه انجام امور مالیاتی شرکتها نیاز به تخصص و تجربه در زمینه قوانین و مقررات مالیاتی دارد قبل از هر اقدام قانونی در امور مالیاتی با وکیل مالیات بر ارزش افزوده  موسسه حقوقی آساک مشورت نمائید . در صورتی که نیاز به مشاوره حقوقی حضوری یا آنلاین با برترین تیم وکلای امور مالیاتی دارید با موسسه حقوقی آساک تماس بگیرید .گروه حقوقی آساک، امکان مشاوره درباره امور مالیاتی و همچنین تهیه لایحه دفاعیه در پرونده های مالیاتی  را برای عزیزان دارد . مدیرمسئول: فاطمه جعفری(کارشناس ارشد حقوق خصوصی) شماره تماس :09381690900 #وکیل مالیات بر ارزش افزوده #وکیل مالیات وکیل مالیاتی ارزش افزوده

جزئیات
پیمانکار شهرداری

پیمانکار شهرداری

3 مهر1398

پیمانکار شهرداری پیمانکار شهرداری، شخص حقیقی یا حقوقی است که در مناقصات شهرداری شرکت میکند و بعد از برنده شدن در مناقصه انجام موضوع مناقصه به او واگذار میشود. برای پیمانکار شدن، بخصوص پیمانکار شهرداری، باید شرکت ثبت  شود. با ثبت شرکت و اخذ کد اقتصادی و شناسه ثبت شرکت، پیمانکار شهرداری در نظام مالیاتی و بانکی کشور رسمیت و شناخته میشود. پیمانکار شهرداری با ثبت شرکت باید به عنوان شرکت به قوانین تجارت عمل  کند و پرداخت های قانونی مانند مالیات، عوارض، بیمه کارگران و .... را در زمان مقرر براساس قانون پرداخت کند. شهرداری بسیاری از فعالیت های  اقتصادی عمرانی خود را به پیمانکار شهرداری میسپارد و خود در فعالیت ها، نقش ناظر را دارد. پیمانکار شهرداری، پیمانکاری است که امور اجرایی ،فنی  ،عمرانی ،طراحی، ساخت از طرف شهرداری براساس قرارداد پیمانکاری از طریق مناقصه یا مزایده به او واگذار شده است. پیمانکار شهرداری میتواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد، که برای صلاحیت پیمانکاری شهرداری باید شرکت ثبت کند و با اخذ رتبه بندی و کارت پیمانکاری شهرداری در مناقصات دولتی شرکت کند. ثبت شرکت برای پیمانکار شهرداری برای انجام فعالیت های اقتصادی و مالی در چارچوب قانون الزامی است. فعالیت پیمانکار شهرداری فعالیت پیمانکار شهرداری، زیر نظر مستقیم شهرداری است.حوزه کاری پیمانکار شهرداری، در زمینه امور مربوط به شهرداری ها می باشد. شهرداری تهران، با ایجاد هماهنگی بهتر و افزایش عملکرد و شرایط کاری برای ایجاد استانداردهای حرفه ای، بخشی را با عنوان کمیته فنی و عمرانی تشکیل داده است، که فعالیت اصلی آن در ارتباط با فعالیت های شرکت های پیمانکاری شهرداری است. پیمانکار شهرداری، بعد از اینکه رتبه پیمانکاری را دریافت نمود،میتواند کارت پیمانکاری شهرداری را اخذ کند و بوسیله اخذ کارت پیمانکار شهرداری در مناقصات و مزایدات دولتی شرکت کند. بعد از ثبت شرکت، پیمانکار شهرداری شماره ثبت شرکت را دریافت میکند. بعد از آن در روزنامه رسمی اگهی موضوع شرکت و اعضای هیئت مدیره منتشر میشود، سپس کداقتصادی شرکت دریافت میشود.برای پیمانکار شهرداری، شرکت برای انجام فعالیت های پیمانکاری در نظام رتبه بندی پیمانکاران تعریف شده است. پیمانکار شهرداری رتبه مناسب پیمانکاری شهرداری را کسب کند.برای ثبت رتبه شرکت، شرکت  باید دارای افراد متخصص در حوزه فعالیت شرکت باشد. با توجه به موضوعات حقوقی پیچیده در حوزه شهرداری استفاده از وکیل متخصص امور شهرداری که به تمام قوانین و مقررات تسلط داشته باشد، امری ضروری است قبل از طرح دعوا در خصوص شهرداری یا دفاع در کمیسیون های شهرداری با وکیل شهرداری موسسه حقوقی اساک مشورت نمائید . رتبه بندی پیمانکار شهرداری شروع کار شرکت، با رتبه پایه پنج در یک رشته، شروع میشود. برای مثال برای رتبه بندی در قسمت ابنیه باید شرکت دارای حداقل دو نفر مهندس عمران با سه سال سابقه بیمه بیکاری در دفتر پیمانکاری باشد. پیمانکار شهرداری میتواند در یک یا چند رشته رتبه کسب کند. برای کسب رتبه پیمانکاری شهرداری به افراد متخصص نیاز است که از طریق روشهای ذیل میتوان به آنها دست یافت . برای اجاره مهندس با سابقه 5 سال در روزنامه اگهی داد. از آگهی های سایت جذب نیرو، استفاده کرد. چند مهندس را عضو و قسمتی از سهام و سود شرکت را در قبال همکاری به آنها پرداخت کرد. از دفاتر حقوقی برای گرفتن رتبه استفاده کرد. رتبه پیمانکاری، یعنی  تعدادکار مجاز و ظرفیت ریالی در مدت مشخص در رشته مورد نظر به پیمانکار اعطا میشود. در سایت برنامه و بودجه کشور، در هرسال ظرفیت جدید رتبه و صلاحیت پیمانکاران منتشر میگردد.بعد از دریافت رتبه، پیمانکار شهرداری خواهید شد. فرمت برای اعلام رتبه پیمانکاری به شرح ذیل است. شرکت ------- از تاریخ صدور این گواهی به مدت مشخص ------- مجاز به انجام پروژه در زمینه ------- و ------- می باشد. تعداد کار مجاز پیمانکار ------- کار همزمان و ظرفیت ریالی پیمانکار ------- میلیون تومان در سال می باشد . اخذ کارت پیمانکار شهرداری اخذ کارت پیمانکاری، شهرداری برای افزایش توان فنی و اجرایی و بهبود توان کمی و کیفی پیمانکار شهرداری، شاخص های خاصی را در نظر گرفته است، و برای انسجام و شناسایی پیمانکار شهرداری به آن کارت هایی را میدهد که به آن کارت پیمانکار شهرداری گویند. پیمانکار شهرداری بعد از اینکه رتبه پیمانکاری را از معاونت عمرانی شهرداری دریافت کرد، برای اخذ کارت شهرداری در بخش امور پیمانکاران فنی و عمرانی شهرداری ثبت نام میکند. کمیته فنی و عمرانی شهرداری مرجعی است که صلاحیت دریافت کارت پیمانکار شهرداری را تایید میکند. مدارکی که برای اخذ کارت پیمانکاری شهرداری لازم است: ارائه کپی مدارک شناسایی مدیر عامل و اعضا هیئت مدیره و کارکنان شرکت ارئه کپی مدارک تحصیلی مدیر عامل شرکت و اعضاء هیئت مدیره و کارکنان شرکت ارائه سندهایی که مربوط به سابقه کاری شرکت می باشد. ارائه گواهی رتبه یا گرید شرکت ارائه لیست تجهیزات و ماشین الات شرکت ارائه لیست امکانات اصلی و جانبی شرکت نحوه تمدید کارت الکترونیکی پیمانکار شهرداری: دریافت گواهینامه صلاحیت پیمانکار معتبر از استانداری مدرک تحصیلی مدیر عامل مرتبط باشد. دو سوم برای اعضا هیئت مدیره امتیاز کسب شود. پیمانکار شهرداری بوسیله کارت پیمانکاری شهرداری میتواند در حوزه های  ذیل فعالیت کند. معاونت حمل و نقل و ترافیک معاونت فنی و عمرانی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان عمرانی مناطق سازمان بوستان ها و فضای سبز آتش نشانی سازمان مدیریت پسماند سازمان زیبا سازی سازمان فرآورده های کشاورزی سازمان میوه و تره بار ستاد واحد اتوبوس رانی سازمان بازرسی سازمان صنایع و مشاغل شهر ستاد شهروندی سازمان نوسازی سازمان بازنشستگی معاونت امور اجتماعی و فرهنگی ارزیابی مدیر عامل و اعضا هیئت مدیره شرکت های پیمانکاری شهرداری تبصره :براساس پیوست دو بخشنامه شماره 31395 / 100 مورخ 26 / 4 / 89 معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری مدیر عامل و اعضا هیئت مدیره به روشهای ذیل ارزیابی میشوند. یک امتیاز به رشته های زمینه نیم امتیاز به رشته های مرتبط صفر امتیاز به رشته های غیر مرتبط شرایط پیمانکار شهرداری که حق امضا قراردا های شهرداری را دارد: از اعضاء شرکای شرکت باشد. مدرک تحصیلی دانشگاهی، مرتبط باشد. از اعضاء هیئت مدیره باشد. اگر حق امضا مشترک باشد، باید حداقل یکی از اشخاصی که حق امضا دارد، شرایط فوق را داشته باشد. اگر حق امضا مشترک به چند نفر داده شود، هریک از اشخاصی که حق امضا دارند، باید شرایط فوق را داشته باشند. شخصی که دارای  گواهینامه صلاحیت پیمانکاری  است باید  از اعضاء هیئت مدیره شرکت باشد. مدارک دانشگاهی مدیرعامل و اعضا هیئت مدیره، باید برابر اصل شود و مدرک اصلی نیز به همراه باشد. رتبه پیمانکاری- پیمانکار شهرداری در یازده رشته، رتبه بندی شرکتهای پیمانکاری انجام میشود. پایه رتبه شامل( 1 ،2،3،4،5 )می باشد، که پایه 5 کمترین امتیاز در رتبه بندی پیمانکاری و یک بیشترین امتیاز در رتبه بندی پیمانکاری است. رتبه بندی شرکتهای پیمانکاری، میزان توانایی شرکت در خصوص تعداد کارکنان، تجربه کاری و توان مالی شرکت را بررسی میکند. بررسی معیارهای رتبه بندی شرکتهای پیمانکاری، براساس قوانین و مقررات آیین نامه های معاونت راهبردی نهاد ریاست جمهوری است .شرکت برای کسب امتیاز رتبه 5 ،باید امتیاز نفرات را در رشته درخواستی جداگانه ثبت کند؛محاسبه امتیاز رتبه 5 براساس مدرک تحصیلی و سوابق اعضاء هیئت مدیره می باشد. کسب امتیاز رتبه پیمانکاری ) 1،2،3،4 ( دارا بودن امتیاز نفرات دارا بودن تجربه کاری تعیین شده برای رتبه های مورد نظر  در هررشته دارا بودن پایه و توان مالی تعیین شده در هر رشته رتبه بندی پیمانکاری در رشته های مختلف شرکتهای پیمانکاری براساس دستورالعمل معاونت راهبردی نهاد ریاست جمهوری  در یازده رشته رتبه بندی میشوند . رتبه بندی شرکتهای پیمانکاری در رشته های ذیل می باشد. رشته ساختمان رشته راه و ترابری رشته صنعت و معدن رشته تاسیسات و تجهیزات رشته کشاورزی رشته آب رشته مرمت آثار باستانی رشته کاوش های زمینی رشته ارتباطات رشته نفت رشته گاز و نیرو مدارک لازم برای اخذ رتبه 5 پیمانکاری: ارائه سربرگ رسمی شرکت در سه نسخه ارائه مدارک ثبت شرکت و کپی برابر اصل مدارک ثبتی شرکت ارائه آخرین صورتجلسه در مورد تغییرات سهام کپی ارائه  اصل و کپی کارت ملی و شناسنامه تمام سهامداران و اعضاء هیئت مدیره ارائه  اصل و کپی مدارک تحصیلی اعضاء امتیاز اور شرکت پیمانکاری سند مالکیت یا اجاره نامه دفتر مرکزی شرکت براساس روزنامه رسمی ارائه مدارک ثبتی شرکت  سهامی خاص پیمانکاری، مانند: اساسنامه ،روزنامه رسمی، اظهارنامه، تاسیس و تغییرات شرکت ارائه مدارک ثبتی شرکت مسئولیت محدود، اساسنامه ،تقاضانامه، روزنامه رسمی، شرکت نامه، تاسیس و تغییرات شرکت پیمانکاری مدارکی که  مهندس  شرکت پیمانکاری باید ارائه کند. سوابق بیمه مهندس از تاریخ شروع بیمه تا خاتمه بیمه نام شرکتهایی که برای  مهندس شرکت،  بیمه پرداخت شده است. ارائه  گواهی کار مهندس از شرکتهایی که حق بیمه واریز شده است . مدرک مدیر عامل باید حداقل لیسانس باشد. مدرک تحصیلی دوسوم از اعضای هیئت مدیره باید لیسانس باشد. مدرک تحصیلی یکی از اعضای هیئت مدیره باید رشته مرتبط با رتبه درخواستی شرکت پیمانکاری باشد. یکی از اعضاء هیئت مدیره باید حداقل سه سال سابقه اشتغال در رشته درخواستی را داشته باشد. سابقه اشتغال در رشته مربوطه برای رتبه درخواستی باید از بیمه تامین اجتماعی و محل کار  سابقه گواهی داشته باشد. در صورتیکه شرکتها موارد  فوق را رعایت کنند، همزمان میتوانند دو رتبه دریافت کنند. اخذ کد اقتصادی برای شرکتهای پیمانکاری که متقاضی دریافت رتبه بندی هستند، الزامی است. مدارکی که برای رتبه بندی 1 الی 4 پیمانکاری لازم است: ارائه مدارک ثبتی شرکت پیمانکاری اصل و کپی آن ارائه مدارک ثبتی شرکت سهامی خاص،  اساسنامه، اظهارنامه، روزنامه رسمی، تاسیس و تغییرات شرکت پیمانکاری ارائه مدارک ثبتی شرکت مسئولیت محدود،  اساسنامه، شرکت نامه، تقاضانامه، روزنامه رسمی ،تاسیس، تغییرات، ارائه  کپی  شناسنامه و کارت ملی سهامداران و اعضا هیئت مدیره ارائه مدارک توسط مهندس ارائه سوابق بیمه از شروع تا خاتمه ارائه گواهی کار در رشته درخواستی از آغاز تا خاتمه در شرکتهایی که بیمه پرداخت شد. ارائه سربرگ رسمی شرکت در سه نسخه ارائه تصویر از  کلیه پیمانهای شرکت ارائه اصل تاییدیه کار بوسله دستگاه اجرایی از طرف بالاترین مقام شرکت ارائه تصویر آخرین صورت وضعیت تایید شده شرکت  و مفاصا حساب بیمه ارائه اظهارنامه مالیاتی شرکت پیمانکاری سال آخر قبل از تشکیل پرونده ممیز مالیاتی امضا و تایید شده موسسه حقوقی اساک در تمامی زمینه های حقوقی دارای وکلای متخصص و کارشناسان ارشد حقوق میباشد؛امور مربوط به شهرداری نیز به وکیل  متخصص شهرداری ارجاع میشود . موسسه حقوقی اساک با بهره مندی از وکیل متخصص شهرداری آماده ارائه خدمات مشاوره و وکالتی در زمینه امور  شهرداری می باشد . برای مشاوره با وکیل متخصص شهرداری ، با موسسه حقوقی اساک تماس بگیرید . شماره همراه:09381690900 مدیر مسئول:فاطمه جعفری(کارشناس ارشد حقوق)

جزئیات
تماس بگیرید