مال غیر مجازات مال غیر چیست انتقال مال غیر مجازات فروش مال غیر انتقال و فروش مال غیر با سند عادی فروش مال غیر در اموال مشاع

آیا انتقال مال غیر کلاهبرداری محسوب میشود؟

آیا انتقال مال غیر کلاهبرداری محسوب میشود؟

آیا انتقال مال غیر کلاهبرداری محسوب میشود؟

27 خرداد1398
آیا انتقال مال غیر کلاهبرداری محسوب میشود؟


آیا انتقال مال غیر کلاهبرداری محسوب میشود؟در انتقال مال غیر ، انتقال‌ دهنده بدون آن که مالک مال یا دارای مجوز قانونی برای انتقال مال باشد، به نحو متقلبانه خود را مالک یا دارای اختیار قانونی معرفی کرده
و با قصد ضرر، به
انتقال مال غیر اقدام می‌کند به بیان ساده تر اموال شخصی بدون اجازه او توسط شخص دیگری بفروش برسد.
هرچند انتقال مال غیر، شامل مال منقول و غیرمنقول می‌شود مهمترین نوع آن در مواردی است که مال مورد نظر، ملک است.
جرم انتقال مال غیر، جرمی است که نتیجه آن ضرر مالی به غیر است.
انتقال مال غیر به نام فروش مال غیر در بین مردم بیان می شود.انتقال مال غیر یکی از اشکال خاص کلاهبرداری است.
رفتار مجرمانه این جرم انتقال و موضوع جرم مال اعم از منقول و غیرمنقول است.

 

عنصر قانونی جرم انتقال مال غیر


ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر (مصوب سال 1308) و ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک به عنوان عنصر قانونی این جرم در رویه های قضایی مورد استفاده قرار میگیرد.
رکن قانونی جرم انتقال مال غیر (قانون انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸) است.

1- ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر

کسی که مال دیگری را با اطلاع از اینکه مال غیر است،عین مال یا منفعت حاصل از مال را بدون مجوز قانونی به دیگری انتقال دهد کلاهبردار محسوب و طبق ماده 238 قانون مجازات محکوم میشود.
این مجازات برای انتقال گیرنده نیز صدق میکند .

2- ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک

هرکس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی به شخصی حقی بدهد و سپس نسبت به آن مال به موجب سند رسمی، معامله کند به مجازات حبس از 3 تا 10 سال محکوم میشود.

 

مسئولیت انتقال گیرنده و مالک اصلی در صورت اطلاع داشتن از جرم فروش مال غیر


سوالی که مطرح میشود این است  که اگر انتقال گیرنده و مالک اصلی از جرم انتقال دهنده در فروش مال غیر اطلاع داشته باشند آیا مسولیت قانونی دارند؟
اگر کسی مال دیگری را بدون اجازه او عین مال یا سود آن را به دیگری انتقال دهد جرم کلاهبرداری صورت گرفته است.
اگر انتقال گیرنده مال غیر در معامله از مالک نبودن انتقال دهنده اطلاع داشته باشد و تا ظرف یکماه  به مالک اصلی اطلاع ندهد معاون در جرم و مجازات میشود.
همچنین در صورتی که مالک اصلی از معامله اطلاع داشته باشد و تا یکماه به انتقال گیرنده  اطلاع ندهد بعنوان معاون در جرم قابل تعقیب کیفری است.

 

مسولیت دلال در فروش مال غیر


اگر دلال در معامله فروش مال غیر با شخص همکاری کند بعنوان شریک جرم یا معاون قابل تعقیب کیفری است.
اگر دلال (واسطه فروش)در این مورد شریک جرم بودنش اثبات شود بعد از اثبات جرم دلال، مالک اصلی میتواند دادخواست توقیف اموال دلال را از دادگاه تقاضا کند.

 


مجازات انتقال مال غیر (فروش مال غیر) چیست؟


ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر (مصوب سال 1308) بیان می‌دارد : فردی  که مال غیر را با اطلاع از اینکه مال دیگری است عین مال یا سود آن را بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند، کلاهبردار‌ محسوب می‌شود.
براساس رأی وحدت ‌رویه 594 (اذر 1373) هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مرتکب بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجازات می‌شود.
مجازات فروش مال غیر حبس از يک تا هفت سال و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي که واگذار شده و رد مال، به صاحب آن است.
در ضمن اگه فردی که جرم فروش مال غیر را انجام داده است از کارمندان دولت باشد علاوه بر مجازات ذکر شده به انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم میشود.


در صورت رضایت شاکی در فروش مال غیر جرم جنبه‌ی مجرمانه‌ی جرم از بین میرود؟
 

فروش و انتقال مال غیر از جمله جرایمی است که جنبه عمومی دارد و درصورت رضایت شاکی مجازات کامل از بین نمیرود.


مرجع صالح برای رسیدگی به فروش مال غیر

 

در صورت  ارتکاب جرم فروش مال غیر دادسرا محل وقوع جرم صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارد.
حتی اگر مال در حوزه قضایی دیگری باشد. محل اقامت و سکونت مرتکب وقوع جرم تاثیری در روند رسیدگی جرم ندارد.
و متهم در هرجا باشد به وسیله نیابت قضایی جلب میشود و درصورت متواری بودن دادگاه بر اساس دلایل و مستندات متهم را غیابی محاکمه میکند.
در روند رسیدگی پرونده میتوان اموال متهم را توقیف کرد در این مورد با دادن دادخواست جداگانه اموال متهم متوقف میشود.
جرم انتقال مال غیر جرم عمدی است.

 
مدارک لازم برای شکایت انتقال و فروش مال غیر
 

1- مدارک شناسایی از قبیل شناسنامه و کارت ملی مالک اصلی
2- تنتظیم دادخواست با عنوان انتقال مال غیر (فروش مال غیر)
3- ارائه سند و مدرک نشان دهنده انتقال مال غیر


وکیل کلاهبرداری (وکیل متخصص در جرائم کلاهبرداری)

 

از انجاییکه جرم انتقال مال غیر از جرایم خاص کلاهبرداری محسوب میشود و برای اثبات جرم نیاز به مدارک و ادله کافی است بهتر است قبل از هر اقدام قانونی از وکیل کلاهبرداری (وکیل متخصص در جرائم کلاهبرداری) استفاده کنید تا در وقت و هزینه صرفه جویی شود. 
گروه حقوقی اساک با داشتن کارشناسان متخصص
 و
وکیل کلاهبرداری(وکیل متخصص در جرائم کلاهبرداری)
 با سابقه و متخصص  میتواند در این خصوص راهنمای شما باشد
 

نظرات
ارسال نظر
تماس بگیرید