رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز در درجه اول برعهده مرجع قضایی است و در مناطقی که مرجع قضایی وجود ندارد، تا زمان تشکیل مرجع قضایی، رسیدگی برعهده سازمان تعزیرات حکومتی میباشد.

نحوه رسیدگی به شکایات در تعزیرات

نحوه رسیدگی به شکایات در تعزیرات

7 مرداد1398
نحوه رسیدگی به شکایات در تعزیرات

.

سازمان تعزیرات حکومتی


سازمان تعزیرات حکومتی بخشی از قوه قضاییه میباشد که به پرونده هایی که در صلاحیت ذاتی آن است رسیدگی میکند.
 

وظایف سازمان تعزیرات حکومتیرسیدگی  به تخلفات مطرح شده در قانون تعزیرات حکومتی و قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی و مواردی که از طرف مرجع صالح، رسیدگی آن در حوزه صلاحیت سازمان تعزیرات  است.
 -  مبارزه با تخلفات پزشکی، تخلفات بهداشتی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز
 - تخلفات گرانفروشی، کم فروشی و تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه
 - درج نکردن قیمت، اخفا وخودداری کردن از عرضه کالا
 - صادر نکردن فاکتور، اجرا نکردن ضوابط قیمت گذاری
 - اجرا نکردن تعهدات واردکنندگان و تولیدکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی
 - نداشتن پروانه کسب و یا بهره برداری، فروش اجباری و اعلام نکردن موجودی 
 - رسیدگی به تخلفات امور اقتصادی در دو بخش دولتی و غیر دولتی (موضوع قانون تعزیرات حکومتی
 - رسیدگی به تخلفات بهداشت، دارو و درمان (موضوع قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی)
 - رسیدگی به جرم قاچاق کالا و ارز (موضوع قانون تعزیرات و نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچا
ق کالا و ارز)

صلاحیت‌های امور بهداشتی


 - رسیدگی به تخلفات موضوع قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام (۲۳/ ۱۲/ ۶۷) یکی از صلاحیت های سازمان تعزیرات حکومتی است.
 - امور بهداشتی و درمانی قابل رسیدگی در تعزیرات حکومتی
 - تاسیس موسسه پزشکی غیرمجاز بوسیله شخص فاقد صلاحیت
 - تاسیس موسسه پزشکی بوسیله فرد متخصص اما بدون گرفتن پروانه
 - امتناع بیمارستان از پذیرش و ارائه خدمات به بیماران اورژانسی
 - ایجاد و ارائه خئمات مازاد بر احتیاج بدلیل منفعت بیشتر
 - تصرف در صورتحساب و دریافت اضافه مبلغ بر نرخ اعلام شده
 - استفاده از متخصصان و حرف پزشکی بدون مجوز قانونی کار
 - استفاده از افراد بدون صلاحیت حرفه ای در موسسات پزشکی
 - تعطیلی غیرموجه مطب و موسسه پزشکی بدون اطلاع نظام پزشکی
 - وارد و عرضه دارو بدون گرفتن مجوز از وزارت بهداشت
 - تاسیس داروخانه بدون مجوز
 - تهیه و تدارک دارو از منبع غیرمجاز
 - عرضه خارج از شبکه قانونی شیرخشک و موارد دیگر
 - عرضه خارج از شبکه ملزومات پزشکی


چگونگی مبارزه با قاچاق کالا و ارز


رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز در درجه اول برعهده مرجع قضایی است و در مناطقی که مرجع قضایی وجود ندارد، تا زمان تشکیل مرجع قضایی، رسیدگی برعهده سازمان تعزیرات حکومتی میباشد.
تبصره 2 ماده 4 قانون تعزیرات حکومتی : سازمان تعزیرات حکومتی، در صورت عدم رسیدگی و طولانی شدن دادرسی و عدم تعیین تکلیف قطعی پرونده در مدت یکماه، براساس موضوع ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 19/07/73 مجمع تشخیص مصلحت نظام، به شاکی اجازه میدهد که همان پرونده را از طریق محاکم قضایی یا سازمان شاکی مطالبه کند و براساس جرایم و مجازات های مقرردر قوانین اقدام میکند.

 

دعاوی سازمان تعزیرات حکومتی


 
برای شکایت از موضوعاتی که در صلاحیت این سازمان است باید شکایت خود را در سامانه ثبت شکایت در سازمان تعزیرات حکومتی ثبت کرد
 تعزیرات حکومتی مرجع اختصاصی رسیدگی به تخلفات اقتصادی است.

 

چگونگی رسیدگی بدوی در تعزیرات

 

براساس  ماده ۱۸ آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی، رسیدگی به تخلفات واحدهای صنفی، منوط به وصول شکایت یا گزارش از اتحادیه‌ها نیست.
بر اساس این ماده، شعبه بدوی سازمان تعزیرات حکومتی، موارد ذیل را رسیدگی میکند :
 - گزارش سازمان‌های بازرگانی، گزارش اتحادیه و واحد‌های بازرسی و نظارت مجامع امور صنفی
 - گزارش انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان
 - گزارش سازمان بازرسی کل کشور و مرجع قضایی و دولتی و انتظامی
 - شکایت شخص حقیقی یا حقوقی
 - در این شکایت شعبه بدوی یک نسخه از گزارش را به سازمان بازرگانی میفرستد تا در مدت زمان پانزده روز  سازمان ،نظر کارشناسی خود را به شعبه مربوطه اعلام کند.

 

محدوده عمل شعب بدوی و تجدید نظر تعزیرات


بر طبق آیین‌نامه این سازمان، تخلفات موضوع قانون سازمان تعزیرات حکومتی، گران‌فروشی، کم‌فروشی و تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه، عدم درج قیمت، اخفا و امتناع از عرضه کالا، عدم صدور فاکتور، عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع، عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی، نداشتن پروانه کسب واحدهای صنفی، نداشتن پروانه بهره‌برداری واحدهای تولیدی، فروش ارزی، فروش اجباری و عدم اعلام موجودی کالا میباشد.
-شامل موارد ذکر شده  در قانون نظام صنفی و آیین‌نامه اجرایی تعزیرات نیز میباشد.

 

احضار متخلف در تعزیرات

شعبه  تعزیرات حکومتی، متهم را برای جلسه رسیدگی و ارائه دفاعیات احضار میکند.
اگر متهم با توجه ابلاغ احضاریه، حاضر نشود شعبه به پرونده  رسیدگی و رای غیابی صادر میکند.
اگر قبل از  جلسه رسیدگی و با شواهد و ادله  که حکایت از توجه اتهام به متهم میکند، شعبه رسیدگی‌کننده با توجه به وضع متهم، قرار کیفری  را که  منجر به بازداشت متهم نشود، میتواند ، صادر کند.
در همه مراحل  رسیدگی، طرفین پرونده میتوانند از وکیل استفاده کنند. 

 

 وظیفه شعبه بدوی تعزیرات حکومتی

شعبه بدوی براساس قانون و مقررات جاری و در حدود صلاحیت های قانونی به تخلفات افراد صنفی و غیرصنفی، علاوه بر مجازات قانونی، میزان خسارت تخلف را در رای ذکر کرده و محکوم علیه مکلف به پرداخت میباشد.
اگر در کالا یا خدمات عیب یا نقصی وجود داشته باشد شعبه موضوع را به کارشناس  ذی صلاح ارجاع میدهد.

رای شعبه بدوی در مورد تخلفات صنفی که مجازات آن برای هربار پانصد هزار ریال جریمه باشد ،قطعی است.


 
 تجدید‌ نظر تعزیرات حکومتی
اشخاص ذیل حق تجدید نظرخواهی از آرای شعبه بدوی تعزیرات را دارند:
 -  روسای سازمان‌های حمایت و تعزیرات حکومتی
 - اعضای کمیسیون هماهنگی امور سازمان تعزیرات حکومتی در استان و شهرستان مربوط،
 - شاکی (حقیقی ، حقوقی) یا وکیل قانونی وی در صورت برائت یا منع پیگرد یا در مواردی که جبران خسارت واردشده در حکم لحاظ نشده باشد
 -  محکوم‌علیه (حقیقی – حقوقی) یا وکیل قانونی او
 -  رییس انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مربوط اگر مرجع شکایت انجمن باش
 - رییس شورای اصناف و رییس مجمع امور صنفی اگر مرجع  شکایت اتحادیه یا مدیر بازرسی و نظارت اصناف باشد.
 - محکوم علیه و شاکی ده روز از تاریخ ابلاغ رای  مهلت دارند ،تجدید نظر کنند و سایر اشخاص سه ماه از تاریخ ابلاغ رای حق تجدیدنظر دارند.
 - روسای سازمان حمایت و تعزیرات حکومتی اگر رای صادرشده را خلاف قانون بدانند ،میتوانند از وزیر دادگستری، تقاضای تجدید نظر موضوع رای را کنند.
 - اگر در رای صادره، مبلغ محکومیت، محکوم علیه بیش از بیست میلیون ریال باشد میتواند، تقاضای تجدید نظر کند.
 - این مبلغ براساس نرخ تورم سالانه و با پیشنهاد وزارت بازرگانی و تایید هیات وزیران قابل تعدیل است.
 - رییس شورای اصناف کشور در صورتیکه مرجع شکایت اتحادیه یا مدیر بازرسی و نظارت اصناف باشد میتواند تقاضای تجدید نظر کند.
  - رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در صورتیکه  مرجع شکایت انجمن است ، میتواند تقاضای تجدید نظر کند.

وکیل امور تعزیرات
 

وکیل تعزیرات بهترین مشاوره حقوقی و بهترین راهکار را به شخص  ارائه میکند.
در خصوص دعاوی تعزیرات با وکیل متخصص در دعاوی تعزیرات موسسه حقوقی آساک مشاوره نمایید و یا  به عنوان وکیل مدافع خویش انتخاب کنید، تا دچار  مشکلات و خسارات ناشی از ندانستن قانون و مقررات  نشوید. موسسه حقوقی آساک با هدف تخصصی نمودن امر وکالت، اقدام به ایجاد دپارتمان وکالت امور تعزیرات نموده است  که در آن جمعی از وکلای متخصص در دعاوی تعزیرات حضور دارند تا بتوانند خدمات حقوقی تخصصی خویش را به بهترین شکل ارائه کنند.
موسسه حقوقی آساک در جهت گسترش فعالیت خود آماده ارائه خدمات حقوقی تخصصی در حوزه دعاوی تعزیرات می باشد

اگر  مشکلات تعزیراتی دارید  با وکیل متخصص در دعاوی تعزیرات حکومتی، موسسه حقوقی آساک  مشورت نمائید.

 
 
 

نظرات
4.6 /5 20 5 1
ارسال نظر
تماس بگیرید