همه چیز در مورد دادخواست حقوقی

همه چیز در مورد دادخواست حقوقی

7 بهمن1397
همه چیز در مورد دادخواست حقوقی

دادخواست حقوقی

برای شروع به رسیدگی در هر دعوایی اولین اقدامی که مورد نیاز است تنظیم و تقدیم دادخواست است .
طبق ماده دو قانون آیین دادرسی مدنی هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده ی قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند پس یک دعوای حقوقی الزامأ باید طبق قانون با یک دادخواست طرح و اقامه شود.
هرگاه شما بخواهید علیه فردی اقامه دعوا کنید طبق قانون خواهان شناخته خواهید شد و باید طرح دعوای خود را در برگ دادخواست که یک برگه ی چاپی مخصوص است ارائه دهید در حقیقت برای طرح دادخواست ارائه داد .
طبق ماده 48 قانون آیین دادرسی مدنی شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست است .

آیا برای تمامی دعاوی باید دادخواست ارائه داد؟

اگر دعوا مربوط به امور کیفری باشد چون در ارتباط با وقوع جرم بوده و برای آن مجازات تعیین شده است و افراد به راحتی بتوانند دعوایشان را مطرح کنند می توانند شکایت کیفری خود را در هر برگ کاغذی بنویسند و به مرجع قضایی بدهند.
در نتیجه فقط در دعاوی حقوقی الزام به رأی دادخواست است جهت طرح دعوای حقوقی .
فرم دادخواست انواع انواع مختلفی دارد بسته به نوع دعوا مثلأ فرم دادخواست شورای حل اختلاف ، مرحله بدوی ، واخواهی  تجدید نظر ، فرجام خواهی و دیوان عدالت اداری .
در هر دعوای حقوقی مدعی باید دادخواست ارائه دهد.
دادخواست ممکن است توسط خود فرد یا وکیل وی تنظیم شود .

دادخواست باید حاوی نکات زیر باشد

نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، اقامتگاه و حتی الامکان شغل خواهان و در صورتی که دادخواست توسط وکیل تقدیم شود باید مشخصات وکیل نیز درج شود.
طبق ماده ی 56 آیین دادرسی مدنی :
هر گاه در دادخواست، خواهان یا محل اقامت او معلوم نباشد ظرف مدت 2 روز از تاریخ رسید دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر دادگاه و در غیبت مشارالیه جانشین او صادر می کند، دادخواست رد می شود.
خواهان باید نشانی خوانده ( طرف دعوا ) را در قسمت اطلاعات مربوط به خوانده وارد نماید و در صورتی که نشانی خوانده را نداشته باشد، باید خوانده را مجهول المکان اعلام کند تا متن دادخواست توسط روزنامه کثیرالانتشار منتشر شود.

اگر خوانده مراجعه نکرد یا لایحه ی دفاعیه نداد دادگاه در صورت غیابی رسیدگی کرده و حکم صادر میکند .

لازم به ذکر است که اجرای این حکم فقط در صورتی ممکن است که خواهان ضامن بسپلرد.
از مواردی که در دادخواست بسیار مهم است تعیین خواسته خواهان و بهای آن می باشد ، خواسته کلیه ی تعهداتی است که خواهان خودش را مستحق مطالبه آن می داند . ( چیزی است که خواهان آن را حق خود می داند. )
خواهان برای اثبات ادعای خود باید دلایل خود را پیوست دادخواست نماید تا دادگاه مکلف به رسیدگی شود .

خواهان باید خلاصه ی خواسته ی خود را در قسمت شرح خواسته بنویسد و دادخواست را باید کامل و بدون نقص ارائه دتد.
اگر دادخواست ناقص باشد طبق قانون آیین دادرسی مدنی بعد از ثبت شدن دو روز فرصت رفع نقص دارید .

اگر رفع شد که هیچ اما اگر رفع نقص نشود طی دو روز قرار رد دادخواست صادر شده و ابلاغ می گردد.

در صورتی که قرار رد دادخواست صادر شود ، 10 روز مهلت اعتراض وجود دارد.

در غیر این صورت دادخواست رد می شود. مهمترین نقص های موجود در دادخواست عبارتند از :

آدرس خواهان – عدم پرداخت هزینه ی دادرسی یا عدم اثبات اعسار از هزینه ی دادرسی .
در ممورد هزینه های دادرسی باید گفت : بر اساس نوع دعوا از لحاظ مالی یا غیرمالی بودن دعوا متفاوت است.

اگر دعوا غیرمالی باشد هزینه ی دادرسی در مرحله بدوی 2 درصد بوده و در واخواهی و تجدید نظر خواهی 3 درصد در فرجام خواهی هم 4 درصد می باشد.
در دعاوی غیر مالی هم طبق قانون هر چند سال یکبار تعیین می شود.
هزینه های دعاوی مالی در شورای حل اختلاف به مبلغ 100000 ریال می باشد که این مبلغ ثابت است.
گروه حقوقی آساک در تمامی مراحل دادرسی و طرح دعوا همراه همیشگی شما خواهد بود .
برای این که بتوانید دادخواستی بی نقص و کامل ارائه دهید از گروه حقوقی آساک کمک بگیرید.
گروه حقوقی آساک با مشاوره و پشتیبانی تمامی امور حقوقی پاسخگوی تمام نیازهای هموطنان گرامی بوده و شما را از مرحله به مرحله دعوایتان مطلع می کند.

نظرات
4.6 /5 20 5 1
ارسال نظر
تماس بگیرید