خیانت در امانت چیست

خیانت در امانت چیست

28 خرداد1398
خیانت در امانت چیست

خیانت در امانت چیست


امانت یعنی مالی که بوسیله عقد امانی یا مجوز قانونی نزد شخصی باشد.در اینجا این سوال مطرح میشود که جرم خیانت در امانت چگونه محقق میشود؟ ایا شرایط خاصی لازم است تا جرم رخ دهد؟
خیانت در امانت یعنی استفاده کردن، تصاحب ،تلف یا گم کردن مال، همراه با سونیت که از طرف مالک به فرد سپرده شد.که قرار بر برگرداندن یا به مصرف معینی رسیدن بود.خیانت در امانت جرم است. قانون مجازات اسلامی برای آن مجازات تعیین کرده است و خسارتی که به مالک اصلی وارد شد باید جبران شود.در قانون جرم خیانت در امانت به طور واضح و روشن تعریف نشده است اما قانون 673 و 674 تعزیرات قانون مجازات اسلامی سال 1375خیانت در امانت را عملی عمدی که باعث ضرر به صاحب مال شده تعریف کرده است.

 

عنصر قانونی جرم خیانت در امانت


براساس ماده 673 قانون تعزیرات مجازات اسلامی،هرکس از سفید مهر یا سفید امضا کسی که به او سپرده یا از هر طریقی بدست اورده سواستفاده کند جرم خیانت در امانت صورت گرفته و به حبس ازیک  تا سه  سال محکوم خواهد شد. همچنین براساس ماده 674 تعزیرات مجازات اسلامی هرکس اموال منقول ،غیرمنقول ،نوشته (سفته و چک ،قبض و ...) را بعنوان اجاره،امانت یا رهن و یا وکالت به کسی داده باشد و قرار بر برگرداندن اشیا مذکور یا به مصرف مورد معینی رسیدن باشد، و شخصی که اشیا نزد او بود، به ضرر مالک آنها را استفاده، تصاحب ،تلف یا گم کند به مجازات حبس از شش ماه تا سه سال محکوم میشود. نکته مهم در محقق شدن جرم خیانت در امانت این است که مال باید بصورت امانی از طرف صاحب مال یا متصرف قانونی به امین سپرده شود.


 

عناصرمادی  تشکیل دهنده جرم خیانت در امانتاستعمال : استفاده کردن از مال مورد امانت جرم است.
تصاحب : شخص امین به جای انجام وظیفه‌اش، خود را مالک مال بداند و طوری رفتار کند که او صاحب اصلی مال است .
اتلاف: تلف یا نابود کردن مال مورد امانت
مفقود کردن: امین بدون اینکه مال مورد امانت را تلف کند، موجب شود که دستیابی مالک به مال، غیرممکن شود و یا مال مورد امانت را گم کند.

 


عنصر روانی جرم خیانت در امانتسوء نیت عام : اطلاع امین از  مجرمانه بودن خیانت در امانت و اینکه جرم را با اراده و آگاهی انجام دهد.
سوء نیت خاص :رساندن ضرر به مالک از طرف امین چه ضرر به نفع یا ضرر امین باشد فرقی در مجرمانه بودن عمل ندارد.

 


شرایط اثبات جرم و شکایت خیانت در امانت1- مورد جرم خیانت در امانت (مال ، چک و سفته ، قبض و....باشذ.
2-سپردن مال به صورت امانی به شخص :اینکه مالک با رضایت و به صورت امانت مال را  به فرد دیگر بسپارد.
3-سپردن مال از طریق قانونی:مال امانی باید توسط مالک اصلی یا متصرف قانونی یا از راه قانونی به  امین سپرده شود مثال:اگر سارق مال سرقت شده را به فردی امانت دهد و امین به جای بازگرداندن مال آن را به صاحب اصلی  کالا یا قانون بدهد یا از آن به نفع خود استفاده کند جرم خیانت در امانت رخ نداده است.
4-تعلق مال غیر: در صورتی امین مرتکب جرم خیانت در امانت نشده  که مالک مالی باشد که به او سپرده شده است.
5-نتایج حاصله :اگر ضرری که از طرف امین به مالک میرسد چه به سود یا ضرر متصرف باشد یا نباشد جرم خیانت در امانت حاصل شده است.  

 


 تفاوت جرم خیانت در امانت با جرم سرقت و کلاهبرداریدر جرم سرقت ربودن مال منقول شخص به صورت پنهانی است ولی در خیانت در امانت مال امانی توسط امین استعمال ،تصاحب ،تلف یا مفقود  میشود در جرم سرقت، گرفتن مال غیر بدون رضایت و اطلاع مالک اصلی بوده است ولی درجرم خیانت در امانت مالک اصلی با رضایت و اطلاع مال را با هدف برگرداندن یا به مصرف معین  رساندن مال در اختیار امین قرارداده است. تفاوت سوم اینکه در سرقت موضوع جرم مال منقول و در خیانت در امانت موضوع جرم مال (منقول و غیرمنقول )است.

 


مجازات جرم خیانت در امانتدر ماده 673 قانون تعزیرات حکومتی امده است که هرکس از سفیدمهر یا امضا کسی سواستفاده کندجرم خیانت در امانت محقق شده و به مجازات حبس از یک تا سه سال محکوم میگردد.همچنین قانونگذار براساس ماده 674 قانون تعزیرات حکومتی برای شخص امین که مال منقول و غیرمنقول سپرده شده به او را  استفاده ، تلف ، تصاحب و گم کند  ،مجازات شش ماه تا سه سال حبس را تعیین کرده است جرم خیانت در امانت جنبه عمومی دارد و با گذشت شاکی نیز  شخص قابل تعقیب کیفری است.

 


مرجع صالح برای رسیدگی جرم خیانت در امانتدر صورت وقوع جرم خیانت در امانت کجا طرح شکایت کنیم ؟
دادگاه صالح برای طرح شکایت خیانت در امانت دادگاهی است که جرم در محدوده صلاحیت آن رخ داده است .و از انجاییکه جرم خیانت در امانت جنبه کیفری دارد باید به دادسرا حوزه صلاحیت محل وقوع جرم شکایت کنیم.

 
مدارک لازم جهت طرح شکایت خیانت در امانت

1-رسید امانی از طرف مالک
2-فرستادن اظهارنامه یا مراجعه به دادسرا برای  طرح دعوی کیفری
3-معرفی شهود در صورت داشتن شاهد
4-مدارک و مستندات دیگر که براساس ان دادگاه  به حقانیت موضوع برسد
 
وکیل کلاهبرداری(وکیل متخصص در جرائم کلاهبرداری)

از انجاییکه که اثبات جرم خیانت در امانت یا انتقال مال غیر نیاز به تخصص و تجربه دارد استفاده از وکیل پایه یک دادگستری یا کارشناس حقوقی امری ضروری است که بتواند با صرفه جویی در وقت و هزینه در زمان کوتاه اقدام به جمع اوری مدارک مربوطه کند. در این خصوص گروه حقوقی اساک  برای ارائه مشاوره حقوقی
 و قبول وکالت در شکایت خیانت در امانت و وصول مطالبات شما  امادگی کامل دارد تا از حقوق افراد دفاع کند .
 
 

نظرات
4.5 /5 20 5 1
ارسال نظر
تماس بگیرید