اجاره سند ملکی

اجاره سند ملکی

16 آذر1398
اجاره سند ملکی

اجاره سند ملکی

اجاره سند ملکی, سند ملکی, اجاره سند, اجاره سند ملک, سند ملک, 02140222853​
اجاره سند ملکی زمانی انجام می شود که برای متهم در:
 • شعبه بازپرسی،
 • دادیاری،
 • دادسرا،
دادگاه قرار وثیقه صادر می شود.
قرار وثیقه یکی از انواع قرار تامین کیفری است که:
 • قاضی؛
 • بازپرس؛
 • دادیار؛
 • دادستان؛
برای حضورمتهم در مواقع ضروری صادر میکند.
در بسیاری از مواقع شخص متهم یا زندانی سند ملکی برای وثیقه ندارد.
یکی از راههای تامین قرار وثیقه، اجاره سند ملکی است.
زمانی که شخص برای اجاره سند ملکی به موسسات اجاره دهنده سند مراجعه می کند، باید بسیار محتاط و با دقت عمل کند تا در دام سودجویان و کلاهبرداران نیفتد.
یکی از موسساتی که برای اجاره سند ملکی می توان به آن اعتماد کرد، موسسات حقوقی هستند؛ که بدلیل مدیریت و نظارت وکیل دادگستری امکان سوء استفاده وجود ندارد و شخص با اطمینان سند را برای قرار وثیقه اجاره می کند. سند گذار در مقابل اجاره سند ملکی، مبلغی را بعنوان اجاره از متهم یا زندانی دریافت می کند.

اجاره سند ملکی

و همچنین قراردادی دوطرفه بین سند گذار و خانواده متهم یا بستگان متهم تنظیم میشود و ضمانت های لازم در صورت عدم حضور متهم در مواقع ضروری  اخذ میشود. نباید فراموش کرد که وثیقه گذار بدلیل نیاز مالی و مشکلات اقتصادی و بعضا از روی ناچاری سند مالکیت خویش را برای ضمان متهم در دادگاه یا دادسرا میگذارد. گروه حقوقی اساک به شما خانواده محترم زندانیان برای تهیه سند جهت آزادی زندانی یاری میرساند.

اجاره سند ملکی
سند ملکی
یکی از مهمترین و پیچیده ترین مسائل در زمینه حقوقی است که عدم اطلاع و آگاهی اشخاص از قوانین و مقررات سند ملکی باعث ارجاع پرونده های حقوقی زیادی به مراجع قضایی میشود. در این مقاله در خصوص انواع سند ملکی و قوانین و مقرراتی که در اعتبار دادن قانونی به این اسناد دخیل است آشنا میشوید. انواع مختلفی از اجاره سند ملکی وجود دارد، که هریک از این اسناد مسائل و قوانین حقوقی مربوط به خود را دارند.

یکی از مسائل مهم در این زمینه صحت و درستی سند مالکیت می باشد.

سند: نوشته ای که براساس ماده 1248 قانون مدنی این گونه تعریف شده است: هرنوشته ای که در دعوا یا دفاع مستند است و قابل اعتبار می باشد.

انواع سند

سند رسمی: براساس ماده 1287 قانون مدنی، سند رسمی نوشته ای است که در اداره ثبت اسناد و املاک کشور و یا دفتر اسناد رسمی بوسیله مامور رسمی براساس مقررات قانونی تنظیم شود.

انواع اجاره سند ملکی

 • سند شش دانگ
 • سند مشاع
 • مفروز
 • منگوله دار
 • تک برگ
سند مشاع: یکی از انواع اسناد رسمی است. زمانی که چند شخص صاحب یک ملک به طور همزمان هستند، در نتیجه سند ملکی که بین چند شخص قابل تقسیم است، سند مشاع است.
سند مفروز: مفروز به معنی جداکردن است .زمانی که چند شخص در ملک مشاع مالکیت دارند و هریک از آنها قصد جداکردن سهم مالکیت خود را دارد، به آن افراز میگویند.
سند ملکی مفروز یکی از پیچیده ترین نوع سند مالکیت است؛ که سالانه باعث طرح دعاوی زیادی  در مراجع قضایی است.
سند شش دانگ: سندی که در کل متعلق به یک شخص می باشد.یکی از معتبرترین اسناد مالکیت است .
سند وقفی: سندی که صاحب ملک آن را وقف میکند و اداره اوقاف ملک وقفی را 99 ساله به دیگران انتقال میدهد و اجاره سند ملکی دریافت میکند.براساس قانون، خرید و فروش  ملکی که اجاره سند ملکی وقفی دارد بدون اجازه اوقاف ممنوع و تخلف است. اگر اوقاف به شخص اجازه ساخت در ملک وقفی را داد، شخص فقط برای اعیان یعنی بنا ساخته شده میتواند درخواست سند مالکیت کند و نسبت به عرصه حقی ندارد.
سند ملکی المثنی: در صورتی که سند ملکی بنا به دلایلی مانند: سرقت، آتش سوزی مفقود  یااز بین برود، مالک سند مالکیت باید درخواست صدور سند المثنی کند.
اجاره سند ملکی

 

سند ملکی عرصه و اعیان:

سند عرصه: سند عرصه مربوط به سند زمینی است که ساختمان در آن ساخته شده است.
سند اعیان: سند ملکی که  واحد ساختمان بر روی آن ساخته شده است.
سند ملکی ورثه ای: بعد از فوت شخص، ورثه میتوانند به اداره ثبت اسناد و املاک حوزه خود مراجعه و براساس مدارک موجود به اندازه ارثی که به آن شخص تعلق میگیرد، صادر شدن سند مالکیت را برای خود درخواست کند. مدارکی که ورثه برای صدور سند به اداره ثبت اسناد و املاک معرفی میکنند، شامل:
 • نامه تقاضا صدور سند
 • گواهی انحصار وراثت
 • فرم مالیاتی 19
 • اصل سند مالکیت شخص متوفی
سند تفکیکی: زمانی که ملکی بین چند نفر تقسیم میشود، برای هر قسمت از ملک میتوان سند مالکیت جداگانه گرفت که به آن تفکیک سند گویند.
سند وکالتی: زمانی که که مالک به شخص دیگر بعنوان وکیل برای فروش ملک سند  تنظیم میکند.
اجاره سند ملکی

سند معارض: زمانی که برای ملکی با مشخصات تعریف شده دو سند رسمی با نام و تاریخ متفاوت صادر شود، به آن سند معارض گویند. مرجع قضایی براساس تبصره ماده 5 لایحه قانونی در مود اشتباه ثبتی و سند مالکیت معارض سندهای معارض را بررسی و سندی که در تعارض با ملک است، باطل میشود.
سند بنچاق: اسنادی که در نزد اشخاص سرشناس و قابل اعتماد  تنظیم میشود، قابل اعتبار است و در صورتی که بوسیله مرجع قانونی صحت آن تایید شد ارزش دارد.
سند ملکی شورایی: اسنادی که برای املاک و زمین بوسیله شورای محل یا منطقه شهر مهر شد، قابل اعتبار است.سند شورایی برای اینکه سند عادی است اعتبار سند رسمی را ندارد. برای رسمی شدن سند باید در اداره ثبت اسناد مراحل  قانونی سندرسمی طی شود.
اجاره سند ملکی

سند منگوله دار: اسنادی که بوسیله اداره ثبت اسناد و املاک روی آنها یک نخ و یک تکه سرب پلمپ شده است. سند منگوله دار،سند رسمی  قابل اطمینان است. 
سند ملکی رهنی: زمانی که برای خرید مسکن از بانک وام گرفته میشود، سند برای مدتی که وام  پرداخت شود در رهن بانک قرار میگیرد به این گونه اسناد، سند رهنی گویند. اگر مالک در زمان مقرر اقساط وام را پرداخت نکند، بانک حق تصاحب ملک را دارد. اجاره سند ملکی
سند تک برگ: یکی از معتبرترین اسنادی است  که در مرجع رسمی سازمان اسناد و املاک کشور طراحی و تایید شده است. زمانی که سند تکبرگی برای مالک صادر میشود و مالک ملک را بفروش برساند، سند تک برگی جدید برای مالک جدید بعنوان خریدار ملک صادر میشود. سند تک برگی نسبت به سند قدیمی چندصفحه ای دارای اصالت بیشتری است.


اجاره سند ملکی
 ویژگی سند تک برگی
 • سند تک برگ بوسیله سیستم سازمان اسناد و املاک کشور تنظیم و تایپ میشود.
 • دارای شماره سریال در قسمت بالای سند است.
 • شماره دفتر الکترونیکی، پایین شماره سریال سند درج شده است.
 • نقشه موقعیت و نقشه طول و ابعاد ملک در قسمت پایین سند تک برگ؛ 
 • شناسنامه ملی جغرافیایی ملک در پایین نقشه موقعیت؛
 • قسمت راست سند تک برگ بارکد؛ 
 • قسمت سمت چپ پایین سند تک برگ مشخصات ملک، آدرس، کد پستی؛
 • بالای سند مشخصات کامل مالک ملک ثبتی؛
 • هولوگرام قوه قضاییه آرم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور؛
 • قسمت محدودیت های نقل و انتقال در ظهر(پشت) سند تک برگ؛
استعلام اجاره سند ملکی
بوسیله کد ملی شخص و پلاک ثبتی ملک، میتوان مالکیت ملک را استعلام کرد.
استعلام معاملات ملکی بوسیله کد ملی طرف قرارداد و کدرهگیری قرارداد انجام میشود.
استعلام بوسیله سایت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
سایت سازمان ثبت اسناد برای استعلام مالکیت شامل:
صفحه تصدیق اصالت اسناد و اوراق دفاتر اسناد رسمی:
در این قسمت بوسیله شناسه سند و رمز، تصدیق اسناد و اوراق رسمی قابل استعلام است.
صفحه پیگیری آخرین وضعیت استعلام الکترونیکی ملک :
در این قسمت آخرین وضعیت استعلام الکترونیکی ملک بوسیله شناسه مالکیت استعلام کد 18 رقمی، انجام میشود.
درسایت ثبت اسناد و املاک میتوان ممنوع الخروجی و شناسه ملی را استعلام کرد.

ضمانت زندانی با سند:

یکی از موضوعات در مورد مسائل حقوقی، ضمانت زندانی با سند ملکی است.
زمانی که مقام قضایی تشخیص دهد که قرار صادر شده برای  ضمانت حضور متهم در مواقع ضروری کافی نیست، از متهم خواسته میشود که برای ضمانت وثیقه در مرجع قضایی بگذارد. قرار وثیقه میتواند سند ملکی باشد.
اجاره سند ملکی
 
اجاره سند ملکی

قرار وثیقه ضمانت زندانی

براساس ماده 132 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، قرار وثیقه یکی از انواع قرارهای تامین کیفری است.
قرار وثیقه بدلیل اینکه عین مال یا سند ماکیت باید در اختیار دادسرا قرار بگیرد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. میزان وثیقه را قاضی براساس میزان خسارت و شرایط و وضعیت طرفین پرونده ، تعیین میکند.متهم معادل مبلغ مزبور،
وجه نقد یا ضمانتنامه بانکی یا مال منقول یا غیرمنقول را بعنوان وثیقه معرفی میکند.
 صدور قراروثيقه سند ملکی  
 • ابتدا مرجع قضایی قرار وثیقه را صادر میکند.
 • قرار به متهم ابلاغ میشود.
 • متهم میتواند سند ملکی برای ضمانت بگذارد.
 • در این مرحله با نامه مقام قضایی  ملک مورد نظر بوسیله اداره ثبت اسناد و املاک کشور بازداشت میشود.
 •  در این مرحله ،ملک بوسیله کارشناس رسمی دادگستری بررسی و کارشناسی میشود.
 • سپس نامه کارشناسی برایآازادی متهم به مقام قضایی ارسال و متهم آزاد میشود.
اجاره سند ملکی برای آزادی زندانی
یکی از خدمات تخصصی گروه حقوقی اساک، تهیه سند ملکی برای آزادی زندانیان می باشد.
گروه حقوقی اساک در تهران و شهرستان ها سند اجاره ای برای دادگاه و دادسرا ارائه میدهد 
تضمین بهترین قیمت و منصفانه ترین قیمت را ارائه میکند.
برای مشاوره و آگاهی از چگونگی نحوه انجام کار، با ما در تماس باشید.
مراحل کاری اجاره وثیقه
دفاتری که واسطه مابین وثیقه گذار و متقاضیان وثیقه هستند چک بانکی متقاضی وثیقه را طی صورت جلسه ای به صورت امانت در اختیار نگه می دارند و پس از آن که نامه آزادی متهم صادرگردید، چک اجاره بها را طی دستور صورتجلسه مذکور به  صاحب وثیقه تحویل داده میشود.
گروه حقوقی اساک واسطه ای معتمد، امین و صادق برای طرفین در نگهداری تضامین و چک های اجاره بهاء  تا صدور نامه آزادی و مبادله آن ها به طرفین قرارداد وثیقه است.

اجاره سند ملکی

خدمات گروه حقوقی اساک برای آزادی زندانی

 • سند برای زندانی
 • سند برای متهم
 • سند ضمانت دادگاه و دادسرا
 • وثیقه برای دادگاه
 • وثیقه برای دادسرا
 • تعویض وثیقه
 • جابجایی سند وثیقه
 • ضمانت در دادگستری
گروه حقوقی اساک  ارائه دهنده وثیقه و سند ملکی جهت آزادی زندانیان برای تمامی مراجع قضائی در سراسر کشور؛ شما را در تمامی مراحل آزادی زندانیان یاری می رساند.
معتبرترین ارائه دهنده وثیقه و سند ملکی در سراسر کشور جهت مراجع قضائی
 
هیات تحریریه آساک 

مشاوره: 021-40222853
www.asaklaw.com
https://t.me/asaklaw  تلگرام گروه حقوقی آساک
https://www.instagram.com/asaklaw_/?hl=en  اینستاگرام

 

نظرات
4.6 /5 20 5 1
ارسال نظر
تماس بگیرید