اجاره ی سند برای دادگاه

اجاره ی سند برای دادگاه

28 بهمن1398
اجاره ی سند برای دادگاه

اجاره ی سند؛ 09023589119؛ سند اجاره ای؛ اجاره ی سند

اجاره ی سند برای دادگاه

اجاره سند برای دادگاه موضوعی است که در بحث جرایم و تأمین قرار کیفری برای متهم مطرح می شود. اجاره سند برای دادگاه یا اجاره سند برای دادسرا را باید به وکیل متخصص سپرد، تا در مراحل اجاره سند دچار مشکل و ضرر نشوند. اجاره ی سند یکی از اساسی ترین مشکلات متهم و زندانی است.
در این مقاله در مورد مرور زمان کیفری در جرایم کیفری پرداخته شده است.
گروه حقوقی آساک متشکل از وکلای متخصص و کارشناسان حقوقی در اجاره ی سند تا رسیدن به نتیجه مطلوب در کنار شما خواهد بود.

جهت عضویت در اینستاگرام آساک کلیک کنید

نکات مهم در اجاره سند


سند ملک مسکونی، تجاری یا زمین زراعی و باغات که برای دادگاه یا دادسرا ارائه می شود باید نکات ذیل رعایت شود:
  • باید تمام کارهای شهرداری و اوقاف در آن تکمیل شده باشد.
  • سند باید شش دانگ و ارزش آن بیشتر ازمبلغ قرار وثیقه یا برابر آن باشد.
ارائه سند برای آزادی زندانی یا متهم چه مدت زمان می برد؟
ارائه سند به دادسرا برای آزادی متهم یک روز زمان می برد، مگر در حالتی که سندی که به عنوان و ثیقه تعیین می شود در شهر دیگر باشد. در این صورت نیابت قضایی صادر و برای کارشناسی به حوزه بخش قضایی شهرستان محل ملک فرستاده می شود.
ملک بعد از کارشناسی و توقیف سند در اداره ثبت اسناد و املاک شهر محل ملک، به شعبه صادر کننده قرار نیابت فرستاده می شود. بازپرس یا دادیار دستور آزادی متهم را صادر می کند.

اجاره ی سند رسمی برای دادگاه یا دادسرا

سند برای ضمانت دادگاه باید سند رسمی باشد، تا قابل قبول برای تامین قرار وثیقه در مرجع قضایی شود.

سند رسمی چیست و چه ویژگی دارد؟

براساس ماده 1284 قانون مدنی، سند عبارت است از:

هر نوشته ای که درمقام دفاع یا دعوا قابل استناد باشد.
سند رسمی، سندی است که در اداره ثبت اسناد و املاک کشور ثبت شده باشد.
سند عادی، سندی است که نوشته معمولی است و در اداره ثبت اسناد و املاک کشور ثبت نشده است، اما در مقام دفاع و طرح دعوا قابل استناد است.
اعتبارسند رسمی در مقام دفاع و طرح دعوا از سند عادی بیشتر است.


قانونگذار براساس ماده 1278 قانون مدنی
سه مرجع را برای تنظیم سند رسمی معرفی کرده است:

  • اداره ثبت اسناد و املاک کشور.
  • دفاتر اسناد رسمی.
  • در نزد مأمورین دولتی براساس وظایف قانونی آنها در حین انجام وظیفه.
اجاره ی سند


سند قولنامه ای برای اجاره ی سند قابل استفاده است؟

  • سند ملکی که برای سند ضمانت دادگاه یا دادسرا پذیرفته می شود باید سند شش دانگ باشد.
  • در بعضی از جرایم، براساس نوع جرم، مرجع قضایی برای اخذ قرار وثیقه سند مشاع یا اوقافی را نیز می پذیرد.
  • سند قولنامه ای نمی تواند برای تهیه سند دادگاه استفاده شود.
  • سندی برای دادگاه یا دادسرا به عنوان تأمین سند برای قرار وثیقه اعتبار دارد که سند رسمی باشد.
  • سند قولنامه ای سند عادی است و برای مرجع قضایی به عنوان سند ضمانت دادگاه پذیرفته نیست.

در اجاره سند برای دادگاه یا اجاره سند برای دادسرا مراقب باشید که سند قولنامه ای را اجاره نکنید؛ چون برای مرجع قضایی قابل قبول نیست.
جهت اجاره ی سند برای دادگاه به وکیل متخصص امور وثیقه گروه حقوقی آساک مراجعه نمایید.

اجاره سند برای دادگاه

خصوصیات سند قولنامه ای


قولنامه نوعی قرارداد اولیه بین خریدار و فروشنده ملک است.
فروشنده شرایط فروش ملک را در قولنامه ذکر می کند.
در قولنامه تاریخ معینی برای حضور در دفترخانه اسناد رسمی مشخص می شود.
درتاریخ معین طرفین قرارداد قولنامه برای تهیه سند رسمی ملک در دفتر خانه اسناد رسمی حاضر می شوند.
واگذاری ملک می تواند نقدا یابه صورت اقساط چندماهه انجام شود.
اطلاعات سند نیز در قولنامه نوشته می شود.
طرفین معامله ملک قرارداد قولنامه را امضا می کنند و قولنامه تا زمان انتقال سند و انتقال وجه به صورت کامل اعتبار دارد.
اعتبار قولنامه تا زمانی که معامله انتقال سند و انتقال وجه به صورت کامل انجام نشده است می باشد.
در صورتی که هریک از طرفین براساس زمان تعیین شده در قولنامه در دفترخانه اسناد رسمی حاضر نشوند؛
مبلغی برای وجه التزام باید به طرف مقابل پرداخت کنند.

اجاره ی سند

استعلام سند قولنامه ای


عوامل مختلفی در معامله ملک وجود دارد که مانع از انتقال سند می شود و صاحب ملک مجبور است ملک را به صورت قولنامه ای به فروش برساند.
سئوال مهم در این جا این است چگونه از ملک قولنامه ای استعلام گرفته شود؟
أخذ استعلام از ملک قولنامه ای و دیگر املاک؛ مبلغ بدهی ساختمان، وضعیت تخریب و سایر اطلاعات ضروری در مورد ملک در استعلام از شهرداری مشخص می شود.
اجاره ی سند برای دادگاه

نکات مهم در نوشتن سند قولنامه ای ملک


برای نوشتن قولنامه به بنگاه یا مشاور املاکی که دارای اعتبار از اتحادیه مشاورین املاک است مراجعه شود.
تنظیم قولنامه در مشاور املاک بدون مجوز قانونی اعتبار حقوقی ندارد و در صورت مشکل نمی توان به آن قولنامه استناد کرد.
براساس قولنامه طرفین قرارداد به صورت همزمان به تعهدات خود عمل می کنند.
تا زمانی که انتقال سند به طور کامل انجام نشد، خریدار نباید مبلغ کل معامله را پرداخت کند.
در مقابل تا زمانی که فروشنده وجه مبلغ معامله را به صورت کامل دریافت نکرد، نباید سند را به نام خریدار منتقل کند.
از تمام نکات فوق نتیجه می شود که برای اجاره سند، سند قولنامه ای اجاره نشود، چون اعتبار قانونی در دادگاه یا دادسرا برای تأمین قرار وثیقه را ندارد
اجاره ی سند برای زندانی

نکات مهم در خرید ملک با سند قولنامه ای

در قولنامه دو نفر شاهد باید قرارداد را امضا کنند.
مشخصات مال مورد معامله باید با آنچه در سند نوشته شده است مطابقت داشته باشد.
قولنامه باید در سه نسخه تنظیم شود.
وکالت نامه ای اعتبار دارد که در دفتر اسناد رسمی ثبت شده باشد و اصل گواهی آن ارائه شود.
درصورتیکه مالکیت ملک مورد معامله برای چند نفر باشد، تمامی مالکین باید حضور داشته باشند یا وکالت داشته باشند.
دراستعلام شهرداری بررسی شود که فروشنده مالیات بر ارث را تصفیه کرده باشد.
گواهی انحصار وراثت از وراث بررسی شود.
در خرید ملک قولنامه ای باید ملک از طریق ارث به فروشنده رسیده باشد.
اجاره سند ملکی برای دادگاه

مشاوره تخصصی گروه حقوقی آساک


گروه حقوقی آساک مجموعه تخصصی حقوقی، متشکل از حقوقدانان و وکلای دادگستری با ارائه مشاوره های تخصصی آمادگی خود را جهت قبول وکالت در کلیه دعاوی:

سئوالات حقوقی خود را در مورد تهیه سند برای ضمانت دادگاه و دادسرا و اجاره سند برای دادگاه با مشاور حقوقی مطرح نمایید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشد.

اجاره ی سند

مشاوره حقوقی : 09023589119

www.asaklaw.com

نظرات
ارسال نظر
تماس بگیرید