اجاره سند برای دادگاه

اجاره سند برای دادگاه

28 بهمن1398
اجاره سند برای دادگاه

اجاره سند برای دادگاه

اجاره سند؛ سند اجاره ای؛ اجاره ی سند؛ سند برای دادگاه؛ سند اجاره ای برای دادگاه؛
 
اجاره سند برای دادگاه موضوعی است که در بحث جرایم و تامین قرار کیفری برای متهم مطرح میشود. اجاره سند برای دادگاه یا اجاره سند برای دادسرا را باید به وکیل متخصص سپرد، تا در مراحل اجاره سند دچار مشکل و ضرر نشوند. اجاره سند یکی از اساسی ترین مشکلات متهم و زندانی است. در این مقاله در مورد مرور زمان کیفری در جرایم کیفری پرداخته شده است.
گروه حقوقی آساک متشکل از وکلای متخصص و کارشناسان حقوقی دراجاره سند تا رسیدن به نتیجه مطلوب در کنار شما خواهد بود.

نکات مهم در اجاره سند

سند ملک مسکونی، تجاری یا زمین زراعی و باغات که برای دادگاه یا دادسرا ارائه میشود باید نکات ذیل رعایت شود:
باید تمام کارهای شهرداری و اوقاف در آن تکمیل شده باشد.
سند باید شش دانگ و ارزش آن بیشتر ازمبلغ قراروثیقه یا برابرآن باشد.
ارائه سند برای آزادی زندانی یا متهم چه مدت زمان می برد؟
ارائه سند به دادسرا برای آزادی متهم یک روز زمان می برد، مگردر حالتی که سندی که به عنوان و ثیقه تعیین میشود در شهر دیگر باشد.
در این صورت نیابت قضایی صادر و برای کارشناسی به حوزه بخش قضایی شهرستان محل ملک فرستاده میشود.
ملک بعداز کارشناسی وتوقیف سند در اداره ثبت اسناد و املاک شهرمحل ملک، به شعبه صادر کننده قرار نیابت فرستاده میشود.
بازپرس یا دادیار دستور آزادی متهم را صادر میکند.

اجاره سند برای دادگاه
اجاره سند رسمی برای دادگاه یا دادسرا
سند برای ضمانت دادگاه باید سند رسمی باشد، تا قابل قبول برای تامین قرار وثیقه در مرجع قضایی شود.
سوال اینکه سند رسمی چیست و چه ویژگی دارد؟
براساس ماده 1284 قانون مدنی، سند عبارت است از هر نوشته ای که درمقام دفاع یا دعوا قابل استناد باشد.
سند رسمی، سندی است که در اداره ثبت اسناد و املاک کشور ثبت شده باشد.
سند عادی، سندی است که نوشته معمولی است ودر اداره ثبت اسناد و املاک کشور ثبت نشده است، اما در مقام دفاع و طرح دعوا قابل استناد است.
اعتبارسند رسمی در مقام دفاع و طرح دعوا از سند عادی بیشتر است.

قانونگذار براساس ماده 1278 قانون مدنی سه مرجع را برای تنظیم سند رسمی معرفی کرده است که به شرح ذیل است:
  • اداره ثبت اسناد و املاک کشور.
  • دفاتر اسناد رسمی.
  • در نزد مامورین دولتی براساس وظایف قانونی آنها در حین انجام وظیفه.

آیا سند قولنامه ای برای تامین اجاره سند قابل استفاده است؟
سند ملکی که برای سند ضمانت دادگاه یا دادسرا پذیرفته میشود باید سند شش دانگ باشد.
در بعضی از جرایم، براساس نوع جرم، مرجع قضایی برای اخذ قراروثیقه سند مشاع یا اوقافی را نیز میپذیرد.
سند قولنامه ای نمیتواند برای تهیه سند دادگاه استفاده شود.
سندی برای دادگاه یا دادسرا به عنوان تامین سند برای قرار وثیقه اعتبار دارد که سند رسمی باشد.
سند قولنامه ای سند عادی است و برای مرجع قضایی به عنوان سند ضمانت دادگاه پذیرفته نیست.
در اجاره سند برای دادگاه یا اجاره سند برای دادسرا مراقب باشید که سند قولنامه ای را اجاره نکنید؛ چون برای مرجع قضایی قابل قبول نیست.

برای اجاره سند برای دادگاه به وکیل متخصص امور وثیقه گروه حقوقی اساک مراجعه نمایید.
اجاره سند برای دادگاه

خصوصیات سند قولنامه ای
قولنامه نوعی قرارداد اولیه بین خریدار و فروشنده ملک است.
فروشنده شرایط فروش ملک را در قولنامه ذکر مکیند.
در قولنامه تاریخ معینی برای حضور در دفترخانه اسناد رسمی مشخص میشود.
درتاریخ معین طرفین قرارداد قولنامه برای
تهیه سند رسمی ملک در دفتر خانه اسناد رسمی حاضر میشوند.
واگذاری ملک میتواند نقدا یابه صورت اقساط چندماهه انجام شود.
اطلاعات سند نیز در قولنامه نوشته میشود.
طرفین معامله ملک قرارداد قولنامه را امضا  میکنند و قولنامه تا زمان انتقال سند و انتقال وجه به صورت کامل اعتبار دارد.
اعتبار قولنامه تا زمانی که معامله انتقال سند و انتقال وجه به صورت کامل انجام نشده است می باشد.
در صورتی که هریک از طرفین براساس زمان تعیین شده در قولنامه در دفترخانه اسناد رسمی حاضر نشوند؛
مبلغی برای وجه التزام باید به طرف مقابل پرداخت کنند.

استعلام سند قولنامه ای

عوامل مختلفی در معامله ملک وجود دارد که مانع از انتقال سند میشود و صاحب ملک مجبور است ملک را به صورت قولنامه ای به فروش برساند.
سوال مهم دراینجا این است چگونه از ملک قولنامه ای استعلام گرفته شود؟
اخذ استعلام از ملک قولنامه ای و دیگر املاک از شهرداری
مبلغ بدهی
ساختمان، وضعیت تخریب و سایر اطلاعات ضروری در مورد ملک در استعلام از شهرداری مشخص میشود.

نکات مهم در نوشتن سند قولنامه ای ملک
برای نوشتن قولنامه به بنگاه یا مشاوراملاکی که دارای اعتبار از اتحادیه مشاورین املاک است مراجعه شود.
تنظیم قولنامه در مشاور املاک بدون مجورز قانونی اعتبار حقوقی ندارد و در صورت مشکل نمیتوان به آن قولنامه استناد کرد.
براساس قولنامه طرفین قرارداد به صورت همزمان به تعهدات خود عمل میکنند.
تا زمانی که انتقال سند به طور کامل انجام نشد،خریدار نباید مبلغ کل معامله را پرداخت کند.
در مقابل تا زمانیکه فروشنده وجه مبلغ معامله را به صورت کامل دریافت نکرد، نباید سند را به نام خریدارمنتقل کند.
از تمام نکات فوق نتیجه میشود که برای اجاره سند،سند قولنامه ای اجاره نشود، چون اعتبار قانونی در دادگاه یا دادسرا برا تامین قرار وثیقه را ندارد.

نکات مهم در خرید ملک با سند قولنامه ای
در قولنامه دو نفر شاهد باید قرارداد را امضا کنند.
مشخصات مال مورد معامله باید با آنچه در سند نوشته شده است مطابقت داشته باشد.
قولنامه باید در سه نسخه تنظیم شود.
وکالت نامه ای اعتبار دارد که در دفتر
اسناد رسمی ثبت شده باشد و اصل گواهی آن ارائه شود.
درصورتیکه مالکیت ملک مورد معامله برای چند نفر باشد، تمامی مالکین باید حضور داشته باشند یا وکالت داشته باشند.
دراستعلام شهرداری بررسی شود که فروشنده مالیات بر ارث را تصفیه کرده باشد.
گواهی انحصار وراثت از وراث بررسی شود.
در خرید ملک قولنامه ای باید ملک از طریق ارث به فروشنده رسیده باشد.

اجاره سند برای دادگاه
اجاره سند ملکی برای دادگاه

مشاوره تخصصی گروه حقوقی آساک 
گروه حقوقی آساک مجموعه تخصصی حقوقی، متشکل از حقوقدانان و وکلای دادگستری با ارائه مشاوره های تخصصی آمادگی خود را جهت قبول وکالت در کلیه دعاوی:
اعلام می نماید.
سوالات حقوقی خود را در مورد تهیه سند برای ضمانت دادگاه و دادسرا و اجاره سند برای دادگاه با مشاور حقوقی مطرح نمایید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما با شد.


www.asaklaw.com
https://t.me/asaklaw  تلگرام گروه حقوقی آساک
https://www.instagram.com/asaklaw_/?hl=en  اینستاگرام

نظرات
4.7 /5 20 5 1
ارسال نظر
تماس بگیرید